Viktigste vegmeldinger

 • Ev 6 [17] Vestby nord – [16] Vestby sør, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.12.2017 21:00 Gjelder til: 18.12.2017 05:30
 • Ev 6 Operatunnelen under Svartdalen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 22:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2017 22:00 Gjelder til: 31.05.2018 06:00
 • Ev 6 Arnkvern mølle – Båhusbekken, på strekningen Hamar – Lillehammer, i retning mot Lillehammer (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2017 22:00 Gjelder til: 19.12.2017 06:00
 • Ev 8 Tromsøysundtunnelen, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.12.2017 21:00 Gjelder til: 18.12.2017 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – [51] Kjørholtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. For kjørtøy med høyde over 4,2 m må alternativ rute via RV36, FV356 og FV353 benyttes. Gjelder fra: 28.04.2017 12:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.12.2017 22:00 Gjelder til: 28.12.2017 05:30
 • Ev 69 Skarsvåg – Nordkapp (Finnmark)
  Kolonnekjøring: Kolonnekjøring. Fra Skarsvåg klokken 11:00, 12:00 og 19:30. Fra Nordkapp klokken 13:00, 13:45 og 21:45.(Nordlyskolonnen). Gjelder fra: 13.12.2017 15:53 Gjelder til: 01.01.2018 00:00
 • Rv 23 Oslofjordtunnelen, på strekningen Kjellstad – Vassum (Buskerud/Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 13.10.2017 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 18:00Data levert av Statens vegvesen.