Stengninger og kolonnekjøring

 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 21.08.2019 05:30
 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 26.09.2019 22:00 Gjelder til: 27.09.2019 05:30
 • Ev 6 [14] Patterødkrysset, avkjøring mot Moss, på strekningen Sarpsborg – Moss, i retning mot Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 15.08.2019 22:00 Gjelder til: 17.08.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 22:00 Gjelder til: 09.10.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2019 22:00 Gjelder til: 11.09.2019 05:30
 • Ev 6 [21] Vinterbrokrysset – [18] Korsegårdskrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 18 og Fv 152. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Ev 6 [2] Ekebergkrysset i Operatunnelen, påkjøring fra Konows gate, på strekningen Sørenga – Alnabru, i retning mot Alnabru (Oslo)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2019 22:00 Gjelder til: 17.08.2019 06:00
 • Ev 6 [2] Ekebergkrysset i Operatunnelen, avkjøring mot Konows gate, på strekningen Alnabru – Sørenga, i retning mot Sørenga (Oslo)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2019 22:00 Gjelder til: 17.08.2019 06:00
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Operatunnelen under Svartdalen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Ev 6 [51] Grønvollkrysset – [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2019 22:00 Gjelder til: 19.08.2019 05:00
 • Ev 6 [74] Økelsrud – [73] Pellervika, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Ev 6 [86] Øyer – [87] Tretten, på strekningen Lillehammer – Otta, i retning mot [87] Tretten (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Gjelder fra 20.08.2019 klokken 08:00 til 20.08.2019 klokken 15:00. Gjelder fra: 20.08.2019 08:00 Gjelder til: 20.08.2019 15:00
 • Ev 6 Teigkamptunnelen, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.08.2019 20:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Ev 6 Hundorptunnelen, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Ev 6 Gaulabrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 6562. Gjelder fra: 18.08.2019 14:28 Gjelder til: 24.08.2019 06:00
 • Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.09.2019 02:00 Gjelder til: 05.09.2019 06:00
 • Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 21.08.2019 klokken 22:00 til 23.08.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Ev 6 Væretunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Ev 6 Væretunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.09.2019 01:00 Gjelder til: 05.09.2019 03:30
 • Ev 6 Stavsjøfjelltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Ev 6 Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.09.2019 22:00 Gjelder til: 05.09.2019 01:30
 • Ev 6 Fagernesleira – Taraldsvik, i Narvik kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement i periodene: Søndag fra 09:30 til 11:15 og fra 12:15 til 18:15. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 09:30 Gjelder til: 18.08.2019 18:15
 • Ev 6 Stormyra – Taraldsvik, på strekningen Bjerkvik – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 15:40 Gjelder til: 18.08.2019 17:30
 • Ev 6 Bjerkvik – Stormyra, på strekningen Bjerkvik – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 14:45 Gjelder til: 18.08.2019 17:20
 • Ev 10 Kåringen – Tjeldsundbrua vest (Nordland/Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 12:00 Gjelder til: 18.08.2019 15:30
 • Ev 10 Tjeldsundbrua vest – Tjeldsundbrua øst (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 13:15 Gjelder til: 18.08.2019 15:50
 • Ev 10 Snubba – Bjerkvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 14:30 Gjelder til: 18.08.2019 17:05
 • Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 276, utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.08.2019 22:00 Gjelder til: 01.01.2020 05:30
 • Ev 16 Vøyenenga – Isikrysset, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 10:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2019 21:00 Gjelder til: 28.08.2019 05:30
 • Ev 18 Vesterbrua – [95] Bjørndalsslettakrysset, i retning mot [95] Bjørndalsslettakrysset (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og utrykningskjøretøy kan passere. Utrykningskjøretøy må ringe 175, for å passere. Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Ev 18 [95] Bjørndalsslettakrysset – Vesterbrua, i retning mot Vesterbrua (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og spesialtransport kan passere. Spesialtransport må ringe 175, for å få passere. Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Ev 18 [92] Sømkrysset, påkjøringsveg, på strekningen Arendal – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00
 • Ev 18 [51] Kjørholtkrysset – [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2019 21:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Ev 18 [51] Kjørholtkrysset – Ørstvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Ev 18 Lanner – [49] Moheimkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Manuell dirigering for kjøretøy med totalvekt over 50 tonn. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 22:00 Gjelder til: 08.10.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.09.2019 22:00 Gjelder til: 10.09.2019 05:30
 • Ev 18 [3] Sørenga i Operatunnelen, avkjøring mot Mosseveien, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.08.2019 21:00 Gjelder til: 18.08.2019 23:00
 • Ev 39 Røysgårdsletta bomstasjon – Fosseland bru, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Trafikk fra Farsund er skiltet via FV465 og FV 551. Denne veien er ikke egnet for tungtrafikk, høydebegrensning er 4,2m. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
 • Ev 39 Vesterveientunnelen – Hannevikdalen, på strekningen Kristiansand – Mandal, i retning mot Mandal (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og spesialtransport kan passere. Spesialtransport må ringe 175, for å få passere. Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Ev 39 Hanneviktunnelen, på strekningen Mandal – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og spesialtransport kan passere. Spesialtransport må ringe 175, for å få passere. Gjelder fra: 21.08.2019 00:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Ev 39 Liafjellstunnelen, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.08.2019 02:00 Gjelder til: 22.08.2019 05:30
 • Ev 39 Hopstunnelen – Nesttuntunnelen, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.08.2019 22:00 Gjelder til: 24.08.2019 05:30
 • Ev 39 Fløyfjellstunnelen, på strekningen Førde – Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Ev 39 Fløyfjellstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 05:30
 • Ev 39 Selviktunnelen – Glaskartunnelen, i retning mot Glaskartunnelen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Ev 39 Eikås tunnel, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Ett løp stenges om gangen. Gjelder fra: 20.08.2019 02:00 Gjelder til: 20.08.2019 03:30
 • Ev 39 Rotsethorntunnelen, på strekningen Nordfjordeid – Volda (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Kolonnetider fra Volda: kl 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 00;20, 02:10, 04:30, 05:45, 06:30 Kolonnen mot Volda: kl 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 00:40, 02:30, 04:50, 06:05, 06:45 Gjelder fra: 05.08.2019 […]
 • Ev 39 Harangtunnelen, på strekningen Kristiansund – Orkanger (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp 23:00, 00:00, 02:00, 04:00 Gjelder fra: 29.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Buskerud/Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Buskerud/Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 05:30
 • Ev 134 Frogntunnelen – Vassumtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.08.2019 22:00 Gjelder til: 26.08.2019 05:30
 • Rv 36 Vabakkentunnelen, på strekningen Porsgrunn – Skien (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.08.2019 21:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Rv 70 Meisingset sør, på strekningen Øydegard – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.08.2019 13:00 Gjelder til: 24.08.2019 13:20
 • Rv 70 Kaibakken, i Kristiansund kommune (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra 24.08.2019 klokken 09:00 til 24.08.2019 klokken 17:00. Gjelder fra: 24.08.2019 09:00 Gjelder til: 24.08.2019 17:00
 • Rv 85 Lødingen – Kåringen (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 13:00 Gjelder til: 18.08.2019 14:10
 • Rv 111 Øra, på strekningen Øra – Rakkestad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2019 14:00 Gjelder til: 17.08.2019 22:00
 • Rv 159 Rælingstunnelen, på strekningen Lillestrøm – Karihaugen, i retning mot Karihaugen (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 24.08.2019 05:30
 • Rv 159 Rælingstunnelen, på strekningen Karihaugen – Lillestrøm, i retning mot Lillestrøm (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 21:30 Gjelder til: 11.10.2019 05:30
 • Rv 555 Kolltveittunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Rv 555 Lyderhornstunnelen, på strekningen Nygårdstangen – Beinastaden, i retning mot Beinastaden (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 23:00
 • Rv 555 Lyderhornstunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.08.2019 22:30 Gjelder til: 21.08.2019 00:00
 • Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.08.2019 23:30 Gjelder til: 21.08.2019 01:00
 • Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Nygårdstangen – Beinastaden, i retning mot Beinastaden (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 21.08.2019 00:30 Gjelder til: 21.08.2019 03:00
 • Rv 580 Troldhaugstunnelen, på strekningen Flesland flyplass – Hopskrysset, i retning mot Hopskrysset (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.08.2019 02:30 Gjelder til: 20.08.2019 05:30
 • Rv 706 Stavnetunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 20.08.2019 klokken 22:00 til 23.08.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 20.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Rv 706 Marienborgtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 19.08.2019 klokken 22:00 til 22.08.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Rv 706 Skansentunnelen – Ilsviktunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 19.08.2019 klokken 22:00 til 20.08.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Rv 706 Strindheimtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Fv 2 Aundalen – Ytter Aun, på strekningen Høgda – Ytre Aun (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:30, fra 13:00 til 14:30, fra 15:30 til 17:30, fra 18:00 til 20:00 og fra 20:30 til 22:30. Gjelder Aunfjellet. Vegen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 14:30 til mandag kl. 07:30. Gjelder fra: 05.07.2019 07:30 Gjelder til: 17.08.2019 […]
 • Fv 6 Hagebyveien, i Harstad kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 12.08.2019 12:47 Gjelder til: 19.08.2019 18:00
 • Fv 17 Helgelandsbrua, i Alstahaug kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 05:50 (neste dag). Trafikken slipper gjennom kl : 00.40, kl : 02.00, og kl : 04.00. Gjelder fra: 19.08.2019 23:00 Gjelder til: 10.09.2019 05:50
 • Fv 17 Sjonsti tunnel, i Rana kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:15 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 20:00, 21:00, 21:45, 23:45, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 12.08.2019 19:15 Gjelder til: 19.08.2019 06:00
 • Fv 17 Fornes tunnel, i Rana kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 20:00, 21:00, 22:00, 00:00, 02:00 og 04:00 Gjelder fra: 11.08.2019 19:00 Gjelder til: 17.08.2019 06:00
 • Fv 17 Kista tunnel, på strekningen Kilboghavn – Ågskardet (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjennomslipp hver andre time fra 20:40. Gjelder fra: 15.08.2019 20:00 Gjelder til: 24.08.2019 06:00
 • Fv 17 Straumdal tunnel, på strekningen Kilboghavn – Ågskardet (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:15 til 04:55 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Det jobbes ikke i oddetallshelger. Gjelder fra: 14.08.2019 12:13 Gjelder til: 16.09.2019 04:55
 • Fv 21 Fjell bru, på strekningen Halden – Mortegropa (Akershus grense) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 18.08.2019 07:00
 • Fv 21 Steinsbrua, på strekningen Halden – Mortegropa (Akershus grense) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2019 15:46 Gjelder til: 18.08.2019 07:00
 • Fv 29 Bekkevold, på strekningen Sigtun – Klokkerud (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.06.2019 00:01 Gjelder til: 30.11.2019 23:59
 • Fv 33 Tonsåsen – Onsrud, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 251 og Fv 219. Gjelder fra: 16.08.2019 11:49 Gjelder til: 12.10.2019 00:00
 • Fv 42 Myrene – Strømsbukrysset, forbindelsesveg, på strekningen Stoa – Strømsbu (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Kjøring til Eiendom er tillatt. Gjelder fra: 19.08.2019 06:00 Gjelder til: 01.09.2019 23:59
 • Fv 47 Karmøytunnelen, på strekningen Skudneshavn – Brakahaug (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Buss i rute og vogntog høyre enn 4 m kan kjøre gjennom med ledebil Gjelder fra: 18.08.2019 22:00 Gjelder til: 19.08.2019 05:00
 • Fv 47 Karmøytunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Karmøytunnelen rundkjøring (Fosen) – Slåttevik (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 16.08.2019 21:04
 • Fv 48 Fitje bru, på strekningen Håland – Rosendal (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 40 og Fv 55. Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 02.09.2019 05:30
 • Fv 57 Lyngfjelltunnelen, på strekningen Knarvik – Sløvåg (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:45 til 05:45 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 398. Utrykningskjøretøy må bruke omkjøringsveg. Gjelder fra: 18.08.2019 19:45 Gjelder til: 05.10.2019 05:45
 • Fv 78 Drangeveien mellom Eiaveien og Møgedalsveien, i Eigersund kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.08.2019 09:00 Gjelder til: 23.08.2019 21:00
 • Fv 82 Ferjestrekningen Fiskebøl-Melbu (Nordland)
  Midlertidig stengt: Fergesambandet er innstilt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 15:00 Gjelder til: 17.08.2019 18:00
 • Fv 82 Melbu – Husby (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 15:20 Gjelder til: 17.08.2019 17:15
 • Fv 82 Bitterstad – Stokmarknes (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 15:00 Gjelder til: 17.08.2019 17:25
 • Fv 82 Vesterålsgata mellom Strandgata Sør og Fv820, i Sortland kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 11:30 Gjelder til: 17.08.2019 16:00
 • Fv 84 Kolloen, på strekningen Snekkersvea – Gaupen skole (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.07.2019 13:38 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Fv 84 Skøelva, på strekningen Fossbakken – Sørreisa (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Anbefalt omkjøring via Fv 211 og Fv 852. Trafikken slippes forbi ca hver 3.time. Omkjøringsveien har høydebegrensning på 3,9 meter. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 19.08.2019 21:00
 • Fv 89 Hverva – Tjernli, på strekningen Sanden – Brumunddal VKR (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Fv 89 Sanden, på strekningen Sanden – Brumunddal VKR (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 17.08.2019 klokken 20:00 til 18.08.2019 klokken 08:00. Gjelder fra: 17.08.2019 20:00 Gjelder til: 18.08.2019 08:00
 • Fv 96 Ringsaker folkehøgskole – Ringsaker kirke, på strekningen Tingvang – Tandestua (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
 • Fv 101 Frigstad – Koland, på strekningen Brandsvoll – Koland (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Vegen stengt fra mandag kl. 07.00 til lørdag kl. 20.00. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 20:00
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.10.2019 22:00 Gjelder til: 11.10.2019 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2019 22:00 Gjelder til: 13.09.2019 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.12.2019 22:00 Gjelder til: 06.12.2019 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2019 22:00 Gjelder til: 08.11.2019 05:30
 • Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn – St. Croix (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
 • Fv 120 Rødsund bru, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra 19.08.2019 klokken 22:00 til 20.08.2019 klokken 05:30. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 05:30
 • Fv 127 Ingiertunnelen, på strekningen Gjersjø – Kolbotn (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 05:30
 • Fv 132 Helle, på strekningen Helle – Gunnarsbo (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 141 Rundvegen mellom Storagrønå og Søra Subagata, i Hå kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 141 Svarthammaren, på strekningen Årstein – Tennevoll (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Vegen åpnes for gjennomkjøring i 10 minutter kl 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 og 17:00. Gjelder fra: 08.08.2019 21:20 Gjelder til: 31.08.2019 19:00
 • Fv 152 Dyrløkke, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet Fv 1381. Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Fv 152 Ski, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.06.2019 08:39 Gjelder til: 30.08.2019 07:00
 • Fv 152 Rikåstunnelen, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Fv 152 Stensby, på strekningen Skramstad – Stensby (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 151 og Fv 153. Gjelder fra: 08.08.2019 00:00 Gjelder til: 27.08.2019 00:00
 • Fv 153 Brenneriroa, på strekningen Høllingstad – Kvernhusløkka (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2019 08:35 Gjelder til: 19.08.2019 23:59
 • Fv 153 Tomter – Brenneriroa, på strekningen Høllingstad – Kvernhusløkka (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.04.2019 08:09 Gjelder til: 31.10.2019 20:00
 • Fv 156 Stien bru, på strekningen Mjølhuskleiv – Risland (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2019 12:00 Gjelder til: 15.11.2019 15:00
 • Fv 156 Ringnestunnelen, på strekningen Dalen – Nesoddtangen (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.08.2019 19:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Fv 158 Lepsøysundet bru, på strekningen Røtinga – Grønhaugen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:30 til 06:00 (neste dag). Åpen for gjennomkjøring kl.24:00 og 03:00 Fortauet er hele tiden åpen. Gjelder fra: 12.08.2019 22:30 Gjelder til: 17.08.2019 06:00
 • Fv 161 Bjårland – Nærbø, på strekningen Bjorland – Tårland (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2019 06:30 Gjelder til: 17.08.2019 20:00
 • Fv 166 Tangvall, på strekningen Toftelandsveien – Klepland (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2019 07:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Fv 167 Heggedal – Stokkersmia (Buskerud grense), på strekningen Stokkesmia – Asker (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.04.2019 00:00 Gjelder til: 01.10.2019 20:00
 • Fv 202 Holtet – Tybakkilen, på strekningen Tybakkilen – Holtet (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.08.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 19:00
 • Fv 203 Austvoll II bru (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 16.05.2019 10:08
 • Fv 210 Storgata ved Øvre Langelandsveg, i Kongsvinger kommune (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 08:32 Gjelder til: 27.08.2019 00:00
 • Fv 216 Moelv, på strekningen Moelv – Kinnsetera (Oppland grense) (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2019 13:24 Gjelder til: 22.08.2019 00:00
 • Fv 235 Lofthuskrysset, på strekningen Borkedalen – Møglestu (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 15:00
 • Fv 241 Brattlia, på strekningen Stuvland – Elsfjord (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Anbefalt omkjøring via Fv 78. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 17:00
 • Fv 242 Mørk – Giltvet (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av arrangement i periodene: Onsdag til lørdag fra 10:30 til 20:30. Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2019 10:30 Gjelder til: 17.08.2019 20:30
 • Fv 247 Hasvalsætra – Hov, på strekningen Hov – Hasvalsætra (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.07.2019 13:50 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen i Oppland (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 8 meter. Gjelder fra: 11.07.2019 08:38 Gjelder til: 15.10.2019 19:00
 • Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen i Oppland (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 11.07.2019 08:43 Gjelder til: 15.10.2019 19:00
 • Fv 263 Bjorelvnes – Kårvik, i Lenvik kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 04:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Vegen åpnes for gjennomkjøring kl. 01:00 til 01:30. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 04:30
 • Fv 273 Leiren – Simskard, på strekningen Simskard – Kløvimoen (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.08.2019 07:45 Gjelder til: 31.08.2019 00:00
 • Fv 274 Fagernes Ø – Elvely, på strekningen Fagernes Ø – Elvely (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 08:00
 • Fv 274 Jernbanevegen mellom nr 1 A og nr 19, i Nord-Aurdal kommune (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 06:00
 • Fv 288 Morke – Beito, på strekningen Morke – Skredbergo (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.08.2019 07:34
 • Fv 319 Hundorp bru, forbindelsesveg, på strekningen Hundorp – Fosse (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 00:00 Gjelder til: 19.08.2019 07:00
 • Fv 337 Brokke – Suleskard i Aust-Agder (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 12.08.2019 klokken 20:00 til 30.08.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 12.08.2019 20:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
 • Fv 355 Gullvikmoen – Ravnåga, på strekningen Storesteinlia – Melfjord (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.07.2019 07:00 Gjelder til: 21.08.2019 19:00
 • Fv 356 Porsgrunntunnelen, på strekningen Straume – Vallermyrene (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
 • Fv 359 Aurtunnelen, på strekningen Todal – Kjelklia (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.08.2019 14:45 Gjelder til: 23.08.2019 18:45
 • Fv 365 Eikelandstunnelen, på strekningen Valestrandfossen – Røskelandsdalen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 19:00
 • Fv 381 Storgata, på strekningen Vangen – Storgata (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2019 08:19 Gjelder til: 08.09.2019 00:00
 • Fv 383 Tirnestunnelen – Trysdaltunnelen, på strekningen Haugsdal bru – Litlematre (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 18:00
 • Fv 388 Ringebu, på strekningen Ringebu – Nordrum (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 27. Gjelder fra: 01.03.2019 00:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Fv 403 Hundorp – Karlstad, på strekningen Sørjordet – Hundorp (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.07.2019 13:36 Gjelder til: 16.09.2019 00:00
 • Fv 427 Storhaugtunnelen, i Stavanger kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2019 20:00 Gjelder til: 24.08.2019 06:00
 • Fv 432 Sellebakk, på strekningen Fredrikstad bru – Sellebakk (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 20:00 Gjelder til: 01.10.2019 05:30
 • Fv 451 Strand – Årnes, på strekningen Vassenden – Kjøsnes (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av opprydningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 14:30. Vegen er open mellom kl 14:30 og 08:30 Gjelder fra: 19.08.2019 08:30 Gjelder til: 23.08.2019 14:30
 • Fv 452 Vågåvegen mellom Øvre Nordheradsvegen og Brennvegen, i Vågå kommune (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 17.08.2019 08:00 Gjelder til: 17.08.2019 16:00
 • Fv 452 Sandbrui, på strekningen Sandbrui – Sandbu (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2019 08:00 Gjelder til: 17.08.2019 16:00
 • Fv 456 Vågsbygdporten tunnel, på strekningen Tangvall – Hannevika, i retning mot Hannevika (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og spesialtransport kan passere. spesialtransport må ringe 175, for å få passere. Gjelder fra: 20.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Fv 458 Kisavegen ved Oscar Christensens veg, i Ullensaker kommune, i retning mot sør (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.07.2019 09:08 Gjelder til: 28.09.2019 00:00
 • Fv 474 Randaberg – Goaale bru, på strekningen Randaberg – Goaale bru (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt for gjennomkjøring. Gjelder fra: 19.08.2019 00:00 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
 • Fv 491 Li – Skjellstad, på strekningen Brusletta – Li (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.07.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 16:00
 • Fv 496 Dombås – Stubbedalen, på strekningen Dombås S – Lesja Ø (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 01.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 16:00
 • Fv 503 Moland, på strekningen Straume – Nutheim (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Åpent for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 19:00
 • Fv 503 Dal, på strekningen Dal – Bårli (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.08.2019 07:00 Gjelder til: 19.08.2019 06:00
 • Fv 506 Dønnumskia, i Eidsvoll kommune (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 23.05.2019 13:45 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Fv 508 Våler, på strekningen Kavlerud – Rokkerud S (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.08.2019 00:00 Gjelder til: 19.08.2019 00:00
 • Fv 513 Svarventunnelen, i Saltdal kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomslipp kl. 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 15.08.2019 18:00 Gjelder til: 26.08.2019 06:00
 • Fv 517 Jelsa ferjekai, på strekningen Jelsa – Tysingvatnet (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av tekniske problemer. For kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Gjelder fra: 23.04.2019 10:40 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 530 Kosmoveien mellom Østerkløftveien og Kosmovassveien, i Fauske kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 13.06.2019 00:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 540 Løvstakkentunnelen, på strekningen Straume – Gyldenpris (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 05:30
 • Fv 540 Løvstakkentunnelen, på strekningen Straume – Gyldenpris (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Fv 555 Sydnestunnelen, i Bergen kommune (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 03:00
 • Fv 569 Mostraumtunnelen – Klubbentunnelen 1, på strekningen Dalseid – Romarheim (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 08:00 Gjelder til: 20.08.2019 16:00
 • Fv 582 Carl Konows gate mellom Tverrveien og Fyllingsveien, i Bergen kommune (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt retning mot Kringsjå. Trafikk fra Kringsjå mot Gyldenpris går som normalt Gjelder fra: 30.07.2019 20:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 604 Professor Kohts vei, i Bærum kommune (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Grunneiere har adkomstmulighet til eiendom. Gjelder fra: 13.06.2019 09:58 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
 • Fv 651 Valvika – Randøy bru, på strekningen Randåsen – Randøy bru (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.07.2019 07:00 Gjelder til: 27.09.2019 15:30
 • Fv 651 Svineroi bom – Dale, på strekningen Sauland – Dale kyrkje (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). På dagtid kan trafikk gå tilnærmet normalt. Gjelder fra: 29.07.2019 21:00 Gjelder til: 29.08.2019 06:00
 • Fv 651 Fyrde, på strekningen Straumshamn – Fyrde (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.08.2019 17:00 Gjelder til: 17.08.2019 18:00
 • Fv 681 Auma – Tynset, på strekningen Alvdal – Tolga stasjon (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 00:00 Gjelder til: 23.08.2019 00:00
 • Fv 693 Nymoen – Løddingen, i Lødingen kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 07:00 Gjelder til: 18.08.2019 16:00
 • Fv 700 Sandane, på strekningen Sandane – Andenes (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement i periodene: Fredag fra 08:30 til 20:30. Lørdag fra 08:30 til 19:30. Søndag fra 08:30 til 18:30. Gjelder Nordstransvegen Gjelder fra: 16.08.2019 08:30 Gjelder til: 18.08.2019 18:30
 • Fv 706 Eidsberg stasjon – Salerud (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.08.2019 07:00 Gjelder til: 19.08.2019 00:00
 • Fv 714 Innerdal – Fillvatn, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Toppidrettsveka 2019 Gjelder fra: 22.08.2019 18:00 Gjelder til: 22.08.2019 22:00
 • Fv 714 Perviktunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjennomslipp kl 23:00,00:00,02:00 og 04:00 Gjelder fra: 26.08.2019 22:00 Gjelder til: 29.08.2019 06:00
 • Fv 714 Frøyatunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk klokken 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Fv 714 Fillan, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Toppidrettsveka 2019 Gjelder fra: 22.08.2019 12:00 Gjelder til: 22.08.2019 22:00
 • Fv 714 Fillvatn – Mastad, forbindelsesveg, på strekningen Fillvatn – Mastad (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Toppidrettsveka 2019 Gjelder fra: 22.08.2019 18:00 Gjelder til: 22.08.2019 22:00
 • Fv 737 Vasbotn bru, på strekningen Kalvåsen – Balsnes (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 20:41 Gjelder til: 30.11.2019 20:00
 • Fv 755 Råddårenna, på strekningen Volden – Røra (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av tekniske problemer. Anbefalt omkjøring via Fv 715, Fv 720 og Fv 6922 for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Fv 6838 for personbiler. Gjelder fra: 20.07.2019 20:08
 • Fv 770 Rørvik, forbindelsesveg, på strekningen Rørvikkrysset – Rørvik (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Fv 804 Feda – Birkelandsstranda (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2018 17:40 Gjelder til: 01.09.2019 17:00
 • Fv 816 Rørvik – Henningsvær, på strekningen Henningsvær – Rørvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Triple. Gjelder fra: 17.08.2019 12:30 Gjelder til: 17.08.2019 14:00
 • Fv 820 Frøskeland – Sortland (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 13:15 Gjelder til: 17.08.2019 15:50
 • Fv 820 Sortland – Selnes (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 11:30 Gjelder til: 17.08.2019 16:00
 • Fv 821 Frøskeland – Myre (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 12:20 Gjelder til: 17.08.2019 15:30
 • Fv 825 Tjeldsundbrua – Grovfjord (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 13:00 Gjelder til: 18.08.2019 16:00
 • Fv 825 Grovfjord – Strete, i Skånland kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Vegen åpnes for gjennomkjøring kl. 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 og 17:00 Gjelder fra: 27.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 19:00
 • Fv 829 Skoddeberghyttta (Troms grense) – Snubba, i Nordland fylke (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 13:45 Gjelder til: 18.08.2019 16:45
 • Fv 829 Grov – Skoddeberghytta (Nordland grense), i Troms fylke (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 13:45 Gjelder til: 18.08.2019 16:45
 • Fv 862 Skaland tunnel, på strekningen Straumsbotn – Brensholmen (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:30 (neste dag). Gjennomslipp kl 21:00 til 21:30, 23:00 til til 23:30, 01:00-01:15. Vegen er åpen alle partallshelger. Gjelder fra: 16.08.2019 19:00 Gjelder til: 06.09.2019 06:30
 • Fv 862 Tungeneset, på strekningen Straumsbotn – Brensholmen (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder mandag 26.08: Vegen blir midlertidig stengt på grunn av helikoptertransport i forbindelse med bygging av rasgjerde. Gjelder fra: 26.08.2019 11:00 Gjelder til: 26.08.2019 14:00
 • Fv 862 Sandneshamn, på strekningen Brensholmen – Tromsø (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 01:00
 • Fv 862 Langnestunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Giæverbukta – Blå rundkjøring (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.08.2019 21:00 Gjelder til: 17.08.2019 06:00
 • Fv 881 Stokmarknes – Melbu (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 15:00 Gjelder til: 17.08.2019 18:05
 • Fv 882 Øksfjordtunnelen, på strekningen Langfjordbotn – Brevikbotn (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.10.2019 16:00
 • Fv 885 Oshaugen – Bitterstad (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 14:15 Gjelder til: 17.08.2019 17:15
 • Fv 885 Holmstad – Frøskeland (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 12:00 Gjelder til: 17.08.2019 14:10
 • Fv 939 Elvenes – Myre (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 12:20 Gjelder til: 17.08.2019 15:30
 • Fv 951 Selnes – Holmstad (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 11:30 Gjelder til: 17.08.2019 16:00
 • Fv 952 Durmålsveien, i Sortland kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 14:15 Gjelder til: 17.08.2019 17:15
 • Fv 974 Nordmela, på strekningen Risøybukta – Nordmela (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring via Fv.82 og Fv.976. Gjelder fra: 20.08.2019 21:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Fv 6448 Mastad – Ulvan snuplass, på strekningen Mastad – Ulvan snuplass (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Toppidrettsveka 2019 Gjelder fra: 22.08.2019 18:00 Gjelder til: 22.08.2019 22:00
 • Fv 6680 Hesttrø, på strekningen Moen – Sorgenfri (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Kjøretøy med lengde større enn 12 meter. Kan ikke benytte lokal omkjøring. Gjelder fra: 14.06.2019 15:03 Gjelder til: 31.08.2019 00:00
 • Fv 6812 Fasteraunet, på strekningen Fasteraunet – Skatval (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Kv 2030 Bygrensa, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.07.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 16:00
 • Kv 4210 Ladeveien mellom nr 10 A og nr 14, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 08.11.2019 15:30
 • Kv 4210 Lilleby, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.07.2018 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 15:00
 • Kv 6865 Smistadvegen 19, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 23:59
 • Kv 7570 Midten – Moholt, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 08:00 Gjelder til: 01.11.2019 08:00
 • Kv 8800 Byparken – Ålesund museum, i Ålesund kommune (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 16:36 Gjelder til: 16.10.2019 00:00Data levert av Statens vegvesen.