Stengninger og kolonnekjøring

 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 22:00 Gjelder til: 26.10.2019 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 22:00 Gjelder til: 30.10.2019 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Ev 6 Lodalsbrua utg., påkjøringsveg, på strekningen Sørenga – Alnabru, i retning mot Alnabru (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag til søndag og mandag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 22.10.2019 05:30
 • Ev 6 [73] Pellervika – [74] Økelsrud, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2019 21:00 Gjelder til: 21.10.2019 06:00
 • Ev 6 Hundorptunnelen, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2019 20:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 6 Kroppan Østre bru, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 706. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 6 Megårdtunnelen – Tennflågettunnelen, i Sørfold kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Ett gjennomslipp fra hver side kl 23:00-23:15, 00:15-00:30, 01:30-01:45, 02:45-03:00, 04:00-04:15 og 05:15-05:30. Det slippes fra sørsiden først. Gjelder fra: 06.10.2019 21:07 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:20 til 04:15 (neste dag). Gjennomslipp med ledebil kl. 23:40-00:00 og 01:10-01:15. Utrykningskjøretøy kan ikke passere når vegen er stengt. Vegen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00. Gjelder fra: 13.10.2019 22:20 Gjelder til: 30.06.2020 […]
 • Ev 8 Tromsøysundtunnelen, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 17.10.2019 klokken 23:30 til 18.10.2019 klokken 03:00. Løpet fra byen til fastlandet T1 Gjelder fra: 17.10.2019 23:30 Gjelder til: 18.10.2019 03:00
 • Ev 8 Tromsøysundtunnelen, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Løpet fra fastlandet til byen – T2. Gjelder fra: 18.10.2019 02:30 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.09.2019 22:00 Gjelder til: 31.12.2019 05:30
 • Ev 16 Bjørkhaugtunnelen – Sætretunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag fra 09:00 til 12:00. Gjelder fra: 20.10.2019 09:00 Gjelder til: 20.10.2019 12:00
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med høyde større enn 4,2 meter. Gjelder fra: 11.10.2019 16:53 Gjelder til: 06.07.2020 00:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen – Skuitunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 21:00 Gjelder til: 23.10.2019 05:30
 • Ev 16 Skarettunnelen (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 21:00 Gjelder til: 22.10.2019 05:00
 • Ev 16 Skarettunnelen, forbindelsesveg, i Hole kommune (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 21:00 Gjelder til: 23.10.2019 06:00
 • Ev 16 Vøyenenga, påkjøring fra Økrikrysset, på strekningen Sandvika – Hønefoss, i retning mot Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 21:00 Gjelder til: 22.10.2019 05:00
 • Ev 18 Baneheiatunnelen – Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand – Arendal, i retning mot Arendal (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Spesialtransport kan passere ved å kontakte 175. Gjelder fra: 20.10.2019 22:00 Gjelder til: 21.10.2019 06:00
 • Ev 18 Oddernestunnelen – Baneheiatunnelen, på strekningen Arendal – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Spesialtransport kan passere ved å kontakte 175. Gjelder fra: 21.10.2019 22:00 Gjelder til: 22.10.2019 06:00
 • Ev 18 [92] Sømkrysset, påkjøringsveg, på strekningen Arendal – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Gjelder til: 01.05.2020 12:00
 • Ev 18 Grimstadporten, på strekningen Kristiansand – Arendal (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 21:00 Gjelder til: 22.10.2019 06:00
 • Ev 18 Longum – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik, i retning mot Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag fra 21:00 til 03:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 03:00
 • Ev 18 Longum – [68] Krysset Fiansvingen, på strekningen Arendal – Larvik, i retning mot Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 21:00 til 03:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 03:00
 • Ev 18 [67] Rømyrkrysset – [66] Lundekrysset, på strekningen Arendal – Larvik, i retning mot Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag fra 02:00 til 06:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2019 02:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 18 [47] Skykrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark/Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.10.2019 21:00 Gjelder til: 21.10.2019 06:00
 • Ev 18 [46] Farriseidetkrysset, avkjøringsfelt, på strekningen Larvik – Arendal, i retning mot Arendal (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 07:30 Gjelder til: 18.10.2019 14:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, i retning mot øst (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
 • Ev 18 Herregårdskrysset, avkjøring mot Fiskevollbukta, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Oslo)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 00:40 til 06:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2019 00:40 Gjelder til: 25.10.2019 06:00
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.10.2019 00:30 Gjelder til: 24.10.2019 05:30
 • Ev 18 Norgesportenkrysset – Svenneby, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til torsdag 24:00. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 25.09.2019 00:00 Gjelder til: 29.11.2019 00:00
 • Ev 18 [11] Lysakerlokket, påkjøring fra Lysaker, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.10.2019 22:00 Gjelder til: 24.10.2019 05:30
 • Ev 18 Trollbærtjernkrysset, påkjøring fra Svingbakken, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Rasteplassen på Trollbærtjern er åpen med adkomst fra fv. 128. Gjelder fra: 03.10.2019 16:47 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
 • Ev 18 Trollbærtjernkrysset, avkjøring mot Svingbakken, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Rasteplassen på Trollbærtjern er åpen med adkomst fra fv. 128. Gjelder fra: 25.09.2019 00:00 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
 • Ev 18 Dronning Eufemias gate mellom Kong Håkon 5.s gate og Nylandsveien, i retning mot Nylandsveien (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 18.09.2019 11:50 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Ev 39 Røysgårdsletta bomstasjon – Fosseland bru, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Trafikk fra Farsund er skiltet via FV465 og FV 551. Denne veien er ikke egnet for tungtrafikk, høydebegrensning er 4,2m. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
 • Ev 39 Tangvallkrysset – Brennåsen rundkjøring, på strekningen Kristiansand – Mandal, i retning mot Mandal (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 22.10.2019 22:00 Gjelder til: 23.10.2019 05:30
 • Ev 39 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune, i retning mot sør (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Spesialtransport kan passere ved å kontakte 175 Gjelder fra: 22.10.2019 22:00 Gjelder til: 23.10.2019 06:00
 • Ev 39 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune, i retning mot nord (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Spesialtransport kan passere ved å kontakte 175. Gjelder fra: 23.10.2019 22:00 Gjelder til: 24.10.2019 06:00
 • Ev 39 Hopstunnelen – Nesttuntunnelen, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 21.10.2019 05:30
 • Ev 39 Fløyfjellstunnelen, på strekningen Førde – Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.10.2019 00:01 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Ev 39 Selviktunnelen – Glaskartunnelen, i retning mot Glaskartunnelen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 01:30 til 05:30. Torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.10.2019 01:30 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Ev 39 Myrsæter, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 18.10.2019 00:10
 • Ev 39 Rotsethorntunnelen, på strekningen Nordfjordeid – Volda (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Kolonnetider fra Volda: kl 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 00;20, 02:10, 04:30, 05:45, 06:30 Kolonnen mot Volda: kl 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 00:40, 02:30, 04:50, 06:05, 06:45 Gjelder fra: 13.10.2019 […]
 • Ev 39 Storsandtunnelen – Brekktunnelen, på strekningen Orkanger – Trondheim (Klett) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 21.10.2019 klokken 23:00 til 25.10.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 21.10.2019 23:00 Gjelder til: 25.10.2019 06:00
 • Ev 39 Viggjatunnelen, på strekningen Orkanger – Trondheim (Klett) (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.10.2019 23:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 105 Trifontunnelen, på strekningen Kirkenes (Bjørkheim) – Storskog (Riksgrensen) (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 08:00 Gjelder til: 22.10.2019 14:00
 • Ev 134 Damåsen – Darbu, på strekningen Drammen – Kongsberg, i retning mot Kongsberg (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 20:00 Gjelder til: 25.10.2019 07:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Akershus/Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00. For kjøretøy med totalvekt over 32 tonn og vogntog med totalvekt over 32 tonn. Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
 • Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Akershus/Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 22:00 Gjelder til: 24.10.2019 05:30
 • Ev 134 Frogntunnelen – Vassumtunnelen, på strekningen Røyken – Vassum (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 22:00 Gjelder til: 22.10.2019 05:30
 • Ev 134 Frogntunnelen – Vassumtunnelen, på strekningen Drammen – Vassum (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.10.2019 22:00 Gjelder til: 25.10.2019 05:30
 • Rv 3 Klevfoss vegkryss – Vestby, på strekningen Kolomoen – Elverum (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Anbefalt omkjøring via Rv 25. Gjelder fra: 02.10.2019 21:06 Gjelder til: 23.10.2019 00:00
 • Rv 4 Granstunnelen, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 20:00 Gjelder til: 22.10.2019 06:00
 • Rv 36 Sjøormporten tunnel, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Vegen blir stengt for oppgradering av tunnelen. Omkjøring via fv. 156 for personbiler. Kjøretøy lengre enn 15 meter må kjøre E134 og fv 360 til Gvarv. Gjelder fra: 10.10.2019 12:45 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Rv 80 Bodø elv – Hunstadmoen, på strekningen Bodø – Fauske (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder Bodøtunnelen (Begge Løp) Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Rv 83 Strandgata mellom nr 18 A og nr 18 B, i Harstad kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 07:00 Gjelder til: 21.10.2019 20:00
 • Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Ring 3 (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.10.2019 22:00 Gjelder til: 24.10.2019 06:00
 • Rv 150 Smestadtunnelen, på strekningen Ring 3 (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 22:00 Gjelder til: 23.10.2019 06:00
 • Rv 150 Lørentunnelen, på strekningen Sinsen – Ulven (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Rv 150 Tåsentunnelen, på strekningen Ring 3 (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 22:00 Gjelder til: 22.10.2019 06:00
 • Rv 159 Rælingstunnelen, på strekningen Karihaugen – Lillestrøm (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 24:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 21:00 Gjelder til: 23.10.2019 00:00
 • Rv 159 Rælingstunnelen, på strekningen Karihaugen – Lillestrøm (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.10.2019 21:00 Gjelder til: 30.10.2019 02:00
 • Rv 163 Økerntunnelen, på strekningen Økerntunnelen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Rv 555 Kolltveittunnelen, på strekningen Kolltveittunnelen (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.10.2019 01:55 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Rv 580 Troldhaugstunnelen, på strekningen Flesland flyplass – Hopskrysset (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Rv 827 Kjøpsviktunnelen, i Nordland fylke (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2019 00:00 Gjelder til: 31.10.2019 23:59
 • Fv 1 Frøytlog, på strekningen Åmot bru – Haukland (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Åpen for gjennomkjøring kl.09:00, 11:00, 13:00, 15:15 og 17:00 Gjelder fra: 10.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 15:00
 • Fv 2 Alisenborg, på strekningen Alisenborg – Vestby kirke (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn. Gjelder fra: 02.10.2019 00:00 Gjelder til: 02.06.2020 00:00
 • Fv 2 Aundalen – Ytter Aun, på strekningen Høgda – Ytre Aun (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:30, fra 13:00 til 14:00, fra 15:30 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. Tirsdag, torsdag, lørdag og søndag fra 07:30 til 09:30, fra 10:30 til 12:30, fra 13:00 til 14:30, fra 15:30 til 17:30 og fra 18:00 til 20:00. Onsdag fra 07:30 til 09:30, fra 1 […]
 • Fv 7 Sagelv bru, på strekningen Norheimsund – Granvin (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 19.12.2019 17:30
 • Fv 8 Bødalen – Stokker, på strekningen Bødalen – Stokker (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 167 og Fv 167. Gjelder fra: 11.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 23:59
 • Fv 24 Gamle Songevei, på strekningen Havstad – Gamle Songevei (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 00:00
 • Fv 29 Bekkevold, på strekningen Sigtun – Klokkerud (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.06.2019 00:01 Gjelder til: 30.11.2019 23:59
 • Fv 33 Tonsåsen – Onsrud, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 251 og Fv 2444. Gjelder fra: 08.10.2019 12:59 Gjelder til: 31.10.2019 23:59
 • Fv 35 Linnestad, på strekningen Syrbekk – Tryterud (Buskerud grense) (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 21:00 Gjelder til: 25.10.2019 05:00
 • Fv 38 Holtane skole, i Kragerø kommune (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Sannidal/Tangen Gjelder fra: 17.10.2019 10:36
 • Fv 43 Vardevegen – Vardevegen, på strekningen Brunlaveien – Larvikveien (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2019 07:00 Gjelder til: 07.02.2020 15:00
 • Fv 45 Krøvelseidet ved Åsegotene, i Ørsta kommune (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 39 og Fv 655. Via Ørsta sentrum… Innkjøring til Krøvelen, fra Brautaset, blir mulig. Gjelder fra: 22.10.2019 09:00 Gjelder til: 22.10.2019 20:00
 • Fv 51 Valdresflye (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 17.10.2019 23:39
 • Fv 57 Lyngfjelltunnelen, på strekningen Knarvik – Sløvåg (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:45 til 05:45 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 398. Vent på ledebil. Gjelder fra: 08.10.2019 19:45 Gjelder til: 01.12.2019 05:45
 • Fv 78 Toventunnelen, i Leirfjord kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Trafikken slippes hver 2.time. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 20.10.2019 06:00
 • Fv 83 Midtbyen skole, på strekningen Midtbyen skole – Hedmark SSH (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.10.2019 07:00 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
 • Fv 84 Pellervika – Broparken, på strekningen Snekkersvea – Gaupen skole (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.10.2019 14:30 Gjelder til: 20.10.2019 00:00
 • Fv 86 Ballesvikskaretunnelen, i Torsken kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av øvelse. Gjelder fra: 23.10.2019 18:30 Gjelder til: 23.10.2019 20:45
 • Fv 89 Hverva – Tjernli, på strekningen Sanden – Brumunddal VKR (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Fv 95 Holsbrua, på strekningen Uribrua – Holsbrua (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 21.10.2019 08:00 Gjelder til: 25.10.2019 16:00
 • Fv 96 Ringsaker folkehøgskole – Ringsaker kirke, på strekningen Tingvang – Tandestua (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
 • Fv 101 Frigstad – Koland, på strekningen Brandsvoll – Koland (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Åpnes for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 10.09.2019 07:00 Gjelder til: 28.11.2019 20:00
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.12.2019 22:00 Gjelder til: 06.12.2019 05:30
 • Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.11.2019 22:00 Gjelder til: 08.11.2019 05:30
 • Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn – St. Croix (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.10.2019 22:00 Gjelder til: 01.11.2019 06:00
 • Fv 108 Kråkerøy bru, forbindelsesveg, på strekningen Bjølstadtunnelen (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 09:00 Gjelder til: 22.10.2019 13:00
 • Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn – St. Croix (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
 • Fv 121 Rulsen, på strekningen Myrkaskog – Rulsen (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 20:00
 • Fv 122 Skarnes – Langli, på strekningen Libru – Spydeberg (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 01.10.2019 19:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Fv 132 Helle, på strekningen Helle – Gunnarsbo (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 141 Rundvegen mellom Storagrønå og Søra Subagata, i Hå kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 156 Stien bru, på strekningen Mjølhuskleiv – Risland (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2019 12:00 Gjelder til: 15.11.2019 15:00
 • Fv 166 Tangvall, på strekningen Toftelandsveien – Klepland (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2019 07:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Fv 166 Tangvall, på strekningen Toftelandsveien – Klepland (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.11.2019 00:00 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Fv 180 Yste Jarva tunnelen, på strekningen Vangsnes – Fresvik (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00. Gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 19.10.2019 18:00
 • Fv 202 Holtet – Tybakkilen, på strekningen Tybakkilen – Holtet (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.08.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 19:00
 • Fv 203 Austvoll II bru (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt. for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. Gjelder fra: 16.05.2019 10:08
 • Fv 206 Høn – Bamle kirke, på strekningen Bamle kirke – Findal (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Kjøring til og fra eiendommer via Findal og Høen. Gjelder fra: 03.10.2019 09:00 Gjelder til: 26.10.2019 15:00
 • Fv 210 Storgata mellom Winsnes gate og Tommelstads gate, i Kongsvinger kommune (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 03:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
 • Fv 213 Bankplassen, på strekningen Jernbanetorget tunnel (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2019 00:00 Gjelder til: 21.10.2019 23:59
 • Fv 215 Austre Skogsfjord – Skadberg, på strekningen Austre Skogsfjord – Skadberg (Vest-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 15:00. Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 23.09.2019 08:00 Gjelder til: 25.10.2019 15:00
 • Fv 235 Borkedalen – Lofthuskrysset, på strekningen Borkedalen – Møglestu (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.03.2020 23:59
 • Fv 235 Lofthuskrysset, på strekningen Borkedalen – Møglestu (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 15:00
 • Fv 242 Giltvet, på strekningen Mørk – Giltvet (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 15:00. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 15.10.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 15:00
 • Fv 243 Aurlandsfjellet, i Sogn og Fjordane fylke (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Gjelder fra: 05.10.2019 06:10
 • Fv 243 Nedre Fossholt – Hallum, på strekningen Rud (Buskerud grense) – Hedalen (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Anbefalt omkjøring via Fv 224. Gjelder fra: 23.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 18:00
 • Fv 247 Hasvalsætra – Hov, på strekningen Hov – Hasvalsætra (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.07.2019 13:50 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Fv 254 Kanalveien mellom nr 88 og nr 90, i Bergen kommune (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.10.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 255 Høygiltsmoen N – Høygiltsmoen S, i Birkenes kommune (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 24:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 00:00
 • Fv 258 Videsæter bom – Langvatnet (Oppland grense), på strekningen Gamle Strynefjellsvegen i Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 08:37
 • Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen i Oppland (Oppland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 25.09.2019 08:37
 • Fv 260 Frogner bru, på strekningen Sorknes – Nygård (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet, utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.10.2019 00:01 Gjelder til: 30.11.2020 23:59
 • Fv 261 Framnesveien mellom nr 5 og nr 5 B, i Sandefjord kommune (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2019 17:00 Gjelder til: 19.10.2019 07:00
 • Fv 274 Fagernes Ø – Elvely, på strekningen Fagernes Ø – Elvely (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 08:00
 • Fv 274 Jernbanevegen mellom nr 1 A og nr 19, i Nord-Aurdal kommune (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 30.10.2019 18:00 Gjelder til: 03.11.2019 06:00
 • Fv 277 Riven tunnel, i Lenvik kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp med ledebil hver hele time. Gjelder fra: 22.10.2019 09:00 Gjelder til: 22.10.2019 19:00
 • Fv 283 Bragernestunnelen, i Drammen kommune (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:00
 • Fv 285 Bergavegen, forbindelsesveg, i Øystre Slidre kommune (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Omkjøring er skiltet. Kjøring til eiendommer er tillatt. Gjelder fra: 03.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 18:00
 • Fv 285 Sander bru, på strekningen Sander – Mangset (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2019 15:12 Gjelder til: 19.10.2019 00:00
 • Fv 287 Sælid – Heggenes, på strekningen Heggenes – Sælid (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 18:00
 • Fv 303 Farriseidet, på strekningen Larvik – Auli (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.10.2019 06:00 Gjelder til: 18.10.2019 15:00
 • Fv 311 Voss bru, på strekningen Liland – Voss bru (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring via Istadmyrane Gjelder fra: 21.10.2019 09:30 Gjelder til: 21.10.2019 14:00
 • Fv 346 Løvlund – Bennmoen, på strekningen Løvlund – Bennmoen (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 02.09.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
 • Fv 356 Porsgrunntunnelen, på strekningen Straume – Vallermyrene (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
 • Fv 367 Karvik – Kvænangsbotn, på strekningen Karvik – Sekkemo (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjennomslipp hver hele time. Omkjøring via nordlige kryss Fv367 Kvænangsbotn. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 15.11.2019 20:00
 • Fv 406 Sandstad, på strekningen Sandstad – Kirkenær stasjon (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 21.10.2019 00:00 Gjelder til: 09.11.2019 00:00
 • Fv 409 Krøgenes – Holtet (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2019 18:00 Gjelder til: 19.10.2019 21:00
 • Fv 410 Blødekjærtunnelen, forbindelsesveg, i Arendal kommune (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.10.2019 21:00 Gjelder til: 01.12.2019 06:00
 • Fv 411 Bergendal – Laget, på strekningen Tvedestrand – Bosvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Kjøring til eiendom tillates. Gjelder fra: 18.09.2019 15:00 Gjelder til: 21.12.2019 00:00
 • Fv 420 Starrheia – Studevannet (Aust-Agder grense), på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Vegen vil være åpen for lokal omkjøring, med lette kjøretøy. Gjelder fra: 30.09.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 18:00
 • Fv 435 Ola Dahls gate ved Selsvegen, i Sel kommune (Oppland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2019 00:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
 • Fv 474 Randaberg – Goaale bru, på strekningen Randaberg – Goaale bru (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt for gjennomkjøring. Gjelder fra: 14.10.2019 09:03 Gjelder til: 16.11.2019 00:00
 • Fv 503 Moland, på strekningen Straume – Nutheim (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Åpent for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 01.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
 • Fv 505 Husvikveien mellom nr 187 og nr 190 B, i Tønsberg kommune (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 27.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 16:00
 • Fv 506 Dønnumskia, i Eidsvoll kommune (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 23.05.2019 13:45 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Fv 513 Svarventunnelen, i Saltdal kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp kl. 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 09.10.2019 08:17 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Fv 546 Julussa – Skavhaugbekken, på strekningen Sveva N – Snippen (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.09.2019 07:00 Gjelder til: 24.10.2019 19:00
 • Fv 553 Kolstad, på strekningen Sarpsborg SH – Kolstad (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2019 07:00 Gjelder til: 08.11.2019 19:00
 • Fv 555 Sydnestunnelen vest, på strekningen Møhlenpris – St.Pauls kirke (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.10.2019 23:59 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Fv 557 Knappetunnelen, på strekningen Skraneflaten – Liavatnet, i retning mot Liavatnet (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 01:30 til 02:30. Torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.10.2019 01:30 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Fv 561 Fjøløy – Finnasand, i Rennesøy kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.09.2019 21:00 Gjelder til: 01.11.2019 06:00
 • Fv 582 Carl Konows gate mellom Tverrveien og Fyllingsveien, i Bergen kommune (Hordaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Stengt retning mot Kringsjå. Trafikk fra Kringsjå mot Gyldenpris går som normalt Gjelder fra: 30.07.2019 20:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 601 Rota, på strekningen Kvamme – Judaberg (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2019 17:00 Gjelder til: 31.10.2019 06:00
 • Fv 604 Professor Kohts vei, i Bærum kommune (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Grunneiere har adkomstmulighet til eiendom. Gjelder fra: 13.06.2019 09:58 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
 • Fv 664 Fossebakken – Navelsaker (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 08:20 til 11:30, fra 12:00 til 14:50 og fra 15:00 til 16:00. Onsdag fra 08:20 til 11:00, fra 12:00 til 14:50 og fra 15:00 til 16:00. Gjelder fra: 11.10.2019 08:20 Gjelder til: 16.12.2019 16:00
 • Fv 714 Austarheimsvegen mellom Solbrekk og Brekkebakken, i Sauda kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring via Kastfoss. Fri ferdsel hver helg. Gjelder fra: 15.10.2019 00:00 Gjelder til: 08.11.2019 00:00
 • Fv 714 Valslagtunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk klokken 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Fv 714 Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk klokken 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Fv 714 Fenestunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk klokken 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Fv 722 Storesunde – Flo (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 22:30 og fra 23:30 til 02:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.10.2019 19:00 Gjelder til: 08.11.2019 02:00
 • Fv 722 Mindresunde – Flo, på strekningen Storesunde – Flo (Sogn og Fjordane)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 22:30 og fra 23:30 til 02:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.10.2019 19:00 Gjelder til: 08.11.2019 02:00
 • Fv 723 Gartnesvika, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av jordras. Lokal omkjøring. Lastebil med henger og vogntog må ringe 175 for nærmere info. Gjelder fra: 14.10.2019 21:43
 • Fv 723 Blindvågen, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:30 til 21:30 og fra 22:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra 14.10.2019 klokken 19:30 til 18.10.2019 klokken 05:30. Veien stengt ved Liankrysset i retning mot Revsnes. Gjelder fra: 14.10.2019 19:30 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Fv 737 Vasbotn bru, på strekningen Kalvåsen – Balsnes (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Bygging av ny bru. Gjelder fra: 13.09.2019 14:00 Gjelder til: 30.11.2019 20:00
 • Fv 746 Ølmedalsvegen ved Saudavegen Øst, i Vindafjord kommune (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 02.09.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 15:00
 • Fv 780 Førland, på strekningen Bustø – Krabbatveit (Rogaland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kjøring til privat eiendom er tillatt. Gjelder fra: 26.08.2019 09:00 Gjelder til: 30.04.2020 14:00
 • Fv 821 Lønnskogen – Stavneset, i Øksnes kommune (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomslipp av trafikk hver hele time. Omkjøringsmuligheter via Fv 939 Alsvåg Gjelder fra: 15.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
 • Fv 830 Hesjevika, på strekningen Finneid – Sulitjelma (Nordland)
  Åpen for trafikk: Åpen for trafikk. Gjelder fra: 16.10.2019 17:14 Gjelder til: 10.11.2019 19:00
 • Fv 851 Gåserud bru, på strekningen Gåserud – Helgeland (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 17.10.2019 09:00 Gjelder til: 01.11.2019 15:00
 • Fv 862 Skaland tunnel, på strekningen Straumsbotn – Brensholmen (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:30 (neste dag). Gjennomslipp kl 21:00 til 21:30, 23:00 til 23:30 og 01:00 til 01:15. Gjelder fra: 19.08.2019 19:00 Gjelder til: 20.10.2019 06:30
 • Fv 862 Sentrumstangenten, forbindelsesveg, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder sentrumstangenten, Langnes- og Breivikatunnelen. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 01:00
 • Fv 862 Langnestunnelen, i Tromsø kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder også Sentrumstangenten og Breivikatunnelen. Omkjøring via Stakkevoldvegen og Erling kjeldsens veg Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Fv 866 Kågentunnelen, i Skjervøy kommune (Troms)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring rundt tunnelen. Gjelder fra: 04.10.2019 00:00 Gjelder til: 19.10.2019 00:00
 • Fv 882 Øksfjordtunnelen, på strekningen Langfjordbotn – Brevikbotn (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.11.2019 16:00
 • Fv 890 Rødberget, på strekningen Tana bru – Berlevåg (Finnmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomslipp av trafikk hver hele time. Gjelder fra: 25.09.2019 07:00 Gjelder til: 07.11.2019 19:00
 • Fv 950 Ramsvika – Sandset, på strekningen Skjerfjordeidet – Sandset kai (Nordland)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp hver partallstime. Gjelder fra: 14.10.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
 • Fv 6674 Spillerbakken – Hammer, på strekningen Eklesbakken – Jervan (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt for personbiler på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 6660 og Fv 6678. Rundt Jonsvatnet. Gjelder fra: 27.09.2019 15:21
 • Kv 1145 Halten – Eikrem, i Tingvoll kommune (Møre og Romsdal)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.10.2019 15:00
 • Kv 1210 Slådalsvegen, i Vågå kommune (Oppland)
  Vinterstengt: Vinterstengt. Gjelder fra: 04.10.2019 14:26
 • Kv 2030 Bygrensa, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.07.2019 07:00 Gjelder til: 18.10.2019 16:00
 • Kv 3790 Klæbuveien ved S.P. Andersens veg, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.09.2019 13:01 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Kv 4210 Ladeveien mellom nr 10 A og nr 14, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 08.11.2019 15:30
 • Kv 4210 Lilleby, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.07.2018 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 15:00
 • Kv 4750 Steinkjerelva, i Steinkjer kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.10.2019 09:00 Gjelder til: 22.10.2019 15:00
 • Kv 5090 Skansen, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av tekniske problemer. Gjelder Svingbrua. Stengt for gående. Åpent for båter. Gjelder fra: 17.09.2019 20:01
 • Kv 6865 Smistadvegen 19, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 23:59
 • Kv 6975 Tempe – Sorgenfri, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 20.09.2019 12:55 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Kv 7570 Midten – Moholt, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 08:00 Gjelder til: 01.11.2019 08:00Data levert av Statens vegvesen.