Redusert framkommelighet

 • Lunner kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Gjelder fra: 09.04.2018 08:34 Gjelder til: 10.07.2018 00:00
 • Jevnaker kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Se gjeldende vegliste på Jevnaker kommunes hjemmesider. Gjelder fra: 09.04.2018 09:00
 • Stavanger kommune (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement i periodene: Lørdag fra 15:15 til 18:30. Søndag fra 14:00 til 17:00. Forsinkelser kan påregnes. Sykkelrittet Hammer Stavanger https://www.hammerseries.com/no/trafikkinformasjon Gjelder fra: 26.05.2018 15:15 Gjelder til: 27.05.2018 17:00
 • Frøya kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra 26.05.2018 klokken 12:00 til 26.05.2018 klokken 16:30. Gjelder fra: 26.05.2018 12:00 Gjelder til: 26.05.2018 16:30
 • Steinkjer kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 18.08.2018 10:00 Gjelder til: 18.08.2018 15:00
 • Røros kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Forbondeloppet. Berører Fv31,30,6536,6532 og 705. Gjelder fra: 11.07.2018 10:00 Gjelder til: 11.07.2018 17:00
 • Røros kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 11.07.2018 10:00 Gjelder til: 11.07.2018 19:00
 • Oppdal kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. på kommunale veger innføres fra fredag 13.04.2018 kl 1200. Gjelder fra: 13.04.2018 12:00
 • Ev 6 [20] Vassumkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2018 21:00 Gjelder til: 12.06.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Søndag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 22.05.2018 20:00 Gjelder til: 01.09.2018 09:00
 • Ev 6 [22] Ringneskrysset – [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2018 21:00 Gjelder til: 12.06.2018 05:30
 • Ev 6 [24] Assurtjernkrysset – [42] Karihaugen, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Kirkenes (Oslo/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 30.05.2018 21:00 Gjelder til: 12.06.2018 05:30
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.05.2018 11:45 Gjelder til: 17.06.2018 09:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.06.2018 21:00 Gjelder til: 11.06.2018 06:00
 • Ev 6 [31] Sandstuveikrysset – [30] Abildsøkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 04.06.2018 22:00 Gjelder til: 08.06.2018 06:00
 • Ev 6 Vålerengtunnelen, på strekningen Sørenga – Alnabru (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2018 21:00 Gjelder til: 28.05.2018 05:30
 • Ev 6 Vålerengtunnelen, på strekningen Sørenga – Alnabru (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.06.2018 21:00 Gjelder til: 04.06.2018 05:30
 • Ev 6 [44] Hvamkrysset – [43] Tangerudkrysset, på strekningen Gardermoen – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Oslo/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av arrangement. Gjelder fra: 16.06.2018 06:00 Gjelder til: 17.06.2018 16:00
 • Ev 6 [46] Bergerkrysset – [48] Kløftakrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Av- og påkjøring (47) Grankrysset er stengt for trafikk i nordgående retning. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.05.2018 22:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:30
 • Ev 6 [48] Kløftakrysset – [47] Grankrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 31.05.2018 22:00 Gjelder til: 07.06.2018 05:30
 • Ev 6 [47] Grankrysset, påkjøring fra Frogner, på strekningen Gardermoen – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.05.2018 09:00 Gjelder til: 01.07.2018 05:30
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 23.05.2018 09:00 Gjelder til: 31.07.2018 14:00
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.05.2018 21:00 Gjelder til: 31.05.2018 05:30
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 21:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:30
 • Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.05.2018 21:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:30
 • Ev 6 [62] Skaberud – [63] Tangen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.05.2018 18:34 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 6 [70] Arnkvern – [76] Moelv, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2018 19:07 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.04.2018 11:51 Gjelder til: 07.06.2019 00:00
 • Ev 6 Ringebu (Brugata) – Frya, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 15.10.2018 22:00
 • Ev 6 Dovre (Jøndalsvegen), på strekningen Otta – Dombås (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.05.2018 21:00
 • Ev 6 Toftemo, på strekningen Otta – Dombås (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 02.07.2018 23:00
 • Ev 6 Vindåslibekken – Korporalsbrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 18.02.2018 22:37 Gjelder til: 28.10.2018 00:00
 • Ev 6 [36] Sluppen – [41] Tunga, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 21.05.2018 klokken 22:00 til 01.06.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 21.05.2018 22:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 6 [43] Ranheim, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 21:00 Gjelder til: 30.05.2018 06:00
 • Ev 6 Værnestunnelen, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 04.06.2018 22:00 Gjelder til: 05.06.2018 06:00
 • Ev 6 Værnestunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes), i retning mot Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.06.2018 22:00 Gjelder til: 06.06.2018 06:00
 • Ev 6 Tangtunnelen, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 04.06.2018 22:00 Gjelder til: 05.06.2018 06:00
 • Ev 6 Skatval – Valstad, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 16.05.2018 klokken 08:52 til 03.06.2018 klokken 19:00. Gjelder fra: 16.05.2018 08:52 Gjelder til: 03.06.2018 19:00
 • Ev 6 Gullberget – Åsen, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 27.05.2018 klokken 22:00 til 04.06.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 27.05.2018 22:00 Gjelder til: 04.06.2018 06:00
 • Ev 6 Gullberget – Ronglan, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 10.01.2018 13:28 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Ev 6 Gullberget – Ronglan, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:27 Gjelder til: 23.08.2018 00:00
 • Ev 6 Brenna – Kappfjellia, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 20:00
 • Ev 6 Aspnes, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.11.2017 11:54
 • Ev 6 Finneidfjord tunnel, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Søndag og mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 27.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 6 Åga – Langneset, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.02.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 20:00
 • Ev 6 Nevermoen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.05.2018 00:00 Gjelder til: 13.06.2018 00:00
 • Ev 6 Stå¸di Bru Over Jernb, på strekningen Saltfjellet (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.06.2018 20:00
 • Ev 6 Røkland, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra 01.05.2018 klokken 07:00 til 31.05.2018 klokken 20:00. Gjelder fra: 01.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 20:00
 • Ev 6 Finneidstrømmen bru, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.01.2018 07:00 Gjelder til: 29.11.2018 19:00
 • Ev 6 Trengsel bru, i Sørfold kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 26.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 20:00
 • Ev 6 Glefloget tunnel, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag til søndag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra 25.05.2018 klokken 22:00 til 28.05.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 25.05.2018 22:00 Gjelder til: 28.05.2018 06:00
 • Ev 6 Beisfjord bru, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.05.2018 20:00 Gjelder til: 30.06.2018 06:00
 • Ev 6 Per Rasmusselv midlertidige bru, på strekningen Narvik – Bjerkvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 15.07.2018 20:00
 • Ev 6 Moelv bru, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Ev 6 Heggelia, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Troms)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 16.05.2018 07:00 Gjelder til: 26.06.2018 17:00
 • Ev 6 Vassberget, i Storfjord kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time, manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.05.2018 08:00 Gjelder til: 28.05.2018 12:00
 • Ev 6 Manndalsklubben, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Det arbeides ikke oddetallshelger. Gjelder fra: 23.05.2018 13:53 Gjelder til: 02.07.2018 00:00
 • Ev 6 Manndalsklubben, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Overgang til annet arbeidsmønster fra 16.04.2018. Gjelder fra: 10.10.2017 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 21:00
 • Ev 6 Skardalstunnelen – Isfjelltunnelen, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.04.2018 07:00 Gjelder til: 01.04.2019 19:00
 • Ev 6 Langnes – Storsandnes, i Alta kommune (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.11.2017 14:40 Gjelder til: 01.08.2018 00:00
 • Ev 8 Ramfjordnes – Sandvikeidet, forbindelsesveg (Troms)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 23:00. Veien vil være helt stengt mellom kl.10:00-12:00 og kl.18:00-20:00. Gjelder fra: 10.05.2018 06:00 Gjelder til: 14.07.2018 23:00
 • Ev 8 Tromsø bru – Tomasjord, i Tromsø kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder ved krysset E8/Gåsværvegen Gjelder fra: 28.05.2018 00:00 Gjelder til: 30.06.2018 00:00
 • Ev 8 Tromsøysundtunnelen, i Tromsø kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.06.2018 20:00 Gjelder til: 21.06.2018 06:00
 • Ev 10 Reine, i Moskenes kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra 28.05.2018 klokken 07:00 til 29.06.2018 klokken 16:00. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 29.06.2018 16:00
 • Ev 10 Nappstraumen tunnel, på strekningen Å – Svolvær (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 23.05.2018 08:55
 • Ev 10 Tjeldsundbrua, på strekningen Svolvær – Narvik (Bjerkvik) (Troms)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 21.05.2018 07:00 Gjelder til: 10.06.2018 19:00
 • Ev 10 Bjørnfjell (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra 28.05.2018 klokken 09:00 til 22.06.2018 klokken 14:00. Gjelder fra: 28.05.2018 09:00 Gjelder til: 22.06.2018 14:00
 • Ev 16 Lågaskarstunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 28.05.2018 22:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:30
 • Ev 16 Tvinne, på strekningen Voss – Lærdal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag, onsdag og torsdag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:30
 • Ev 16 Stalheimtunnelen – Haugsvik, på strekningen Voss – Lærdal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Ventetid ca 10 minutter. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 24.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:30
 • Ev 16 Gudvangen – Stalheim, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane/Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 21:00
 • Ev 16 Gudvangen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av arrangement. Gjelder fra: 26.06.2018 11:00 Gjelder til: 29.06.2018 15:00
 • Ev 16 Onstadtunnelen – Fretheimtunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av dekkelegging i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 27.05.2018 21:00 Gjelder til: 31.05.2018 06:00
 • Ev 16 Kjørbotunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.03.2018 05:30 Gjelder til: 02.09.2018 00:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.03.2018 08:59 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Tangen bru, avkjøring mot Tangen, på strekningen Hønefoss – Sandvika, i retning mot Sandvika (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Avkjøringsfelt stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.11.2018 19:00
 • Ev 16 Tuftåstunnelen – Borgundstunnelen, på strekningen Lærdal – Fagernes (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 28.05.2018 18:00 Gjelder til: 30.05.2018 06:00
 • Ev 16 Ringerike sykehus – Hønen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 21:00 Gjelder til: 15.06.2018 06:00
 • Ev 16 Hvalsmoen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Gjelder fra: 16.10.2017 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 13:00
 • Ev 16 Bjonevika – Ringmoen, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 05.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 18:00
 • Ev 16 Eidsbru – Øye, på strekningen Lærdal – Fagernes (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 08:00 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Ev 16 Tollefsrud, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2018 00:00 Gjelder til: 02.07.2018 00:00
 • Ev 16 Valdrestunet, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.04.2018 07:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Oppåkermoen – Skarnes, på strekningen Kløfta – Kongsvinger (Hedmark/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 25.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 18 Baneheiatunnelen – Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.05.2018 20:00 Gjelder til: 28.05.2018 06:00
 • Ev 18 Baneheiatunnelen – Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.04.2018 22:00 Gjelder til: 01.10.2018 06:00
 • Ev 18 [94] Vollevannkrysset – [95] Bjørndalsslettakrysset, venstre felt, på strekningen Kristiansand – Arendal, i retning mot Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag til søndag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.05.2018 22:00 Gjelder til: 28.05.2018 06:00
 • Ev 18 Rona, avkjøringsveg, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.02.2018 06:00 Gjelder til: 20.12.2018 23:59
 • Ev 18 Varoddbrua – [93] Narvikakrysset, på strekningen Arendal – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2018 10:00 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.04.2018 07:00 Gjelder til: 15.07.2018 19:00
 • Ev 18 [54] Dørdalkrysset – [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.03.2018 07:00 Gjelder til: 18.06.2018 00:00
 • Ev 18 [33] Kopstadkrysset – Hobekksetertunnelen, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 28.05.2018 08:00 Gjelder til: 29.05.2018 18:00
 • Ev 18 Lysaker atrium tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 22:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:30
 • Ev 18 Mosseveien ved Ljabruveien, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.06.2018 20:00 Gjelder til: 03.06.2018 09:00
 • Ev 18 Ørje elv – Ørje sluser, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.06.2018 21:00 Gjelder til: 04.06.2018 05:30
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2018 20:00 Gjelder til: 28.05.2018 05:30
 • Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, påkjøring fra Vika, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 11:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.04.2018 11:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00
 • Ev 39 Åtlandtunnelen – Gaupåstunnelen, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegmerkingsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.05.2018 19:00 Gjelder til: 06.06.2018 06:00
 • Ev 39 Trolldalen – Loia, på strekningen Kristiansand – Trondheim (Klett) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.05.2018 19:00 Gjelder til: 30.05.2018 06:00
 • Ev 39 Gjeilenetunnelen – Austadtunnelen, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 39 Refsland – Heskestad, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.05.2018 21:00 Gjelder til: 29.05.2018 06:00
 • Ev 39 Hannevikdalen – Rigekrysset, på strekningen Kristiansand – Mandal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.05.2018 06:00 Gjelder til: 01.06.2018 15:00
 • Ev 39 Bømlafjordtunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kontinuerlig kolonnekjøring. Gjelder fra: 21.05.2018 22:00 Gjelder til: 14.07.2018 05:30
 • Ev 39 Haglesundbrua, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 00:00 til 06:00. Gjelder fra: 28.05.2018 00:00 Gjelder til: 25.06.2018 06:00
 • Ev 39 Romarheimsdalen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 29.06.2018 18:00
 • Ev 39 Masfjordtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 22.05.2018 08:00 Gjelder til: 31.05.2018 18:00
 • Ev 39 Ferjestrekningen Oppedal-Lavik, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet for spesialtransport. Gjelder for farlig last i rute C. Gjelder fra: 24.05.2018 09:50
 • Ev 39 Bogstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til 06:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 15 minutter. Tunnelvask Gjelder fra: 28.05.2018 00:00 Gjelder til: 29.05.2018 06:00
 • Ev 39 Førde – Moskog, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 28.05.2018 21:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 39 Hegrenes, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.05.2018 11:59 Gjelder til: 14.09.2018 16:00
 • Ev 39 Lotetunnelen, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 01.06.2018 07:00
 • Ev 39 Roti, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 19.04.2018 07:00 Gjelder til: 22.06.2018 16:00
 • Ev 39 Hovdebygda – Rjåneset ferjekai, på strekningen Volda – Ålesund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 17:00. Gjelder fra: 28.05.2018 08:00 Gjelder til: 28.06.2018 17:00
 • Ev 39 Rjåneset ferjekai, på strekningen Volda – Ålesund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 28.05.2018 09:00 Gjelder til: 28.05.2018 14:00
 • Ev 39 Solavågseidet – Vegsundbrua, på strekningen Volda – Ålesund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra 28.05.2018 klokken 20:00 til 31.05.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 31.05.2018 06:00
 • Ev 39 Ferjestrekningen Vestnes-Molde, på strekningen Ålesund – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av tekniske problemer. Ferge D er innstilt. Gjelder fra: 25.05.2018 12:20
 • Ev 39 Fursetfjellet (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra 29.05.2018 klokken 07:00 til 01.06.2018 klokken 19:00. Gjelder fra: 29.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 19:00
 • Ev 39 Betna – Hennset, på strekningen Kristiansund – Orkanger (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.05.2018 13:07 Gjelder til: 30.05.2018 00:00
 • Ev 39 Rapet – Svaberga, på strekningen Kristiansund – Orkanger (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag, fredag og mandag til onsdag fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra 24.05.2018 klokken 06:00 til 30.05.2018 klokken 18:00. Gjelder fra: 24.05.2018 06:00 Gjelder til: 30.05.2018 18:00
 • Ev 134 Fjæra – Skjold, på strekningen Haugesund – Røldal (Rogaland/Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Arbeidet forflytter sei mellom tunnellene. Gjelder fra: 22.05.2018 20:00 Gjelder til: 22.06.2018 06:00
 • Ev 134 Ølensvåg, på strekningen Haugesund – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 27.04.2018 06:00 Gjelder til: 30.11.2018 23:00
 • Ev 134 Røldalstunnelen – Rullestadtunnelen, på strekningen Haugesund – Røldal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 134 Brunkeberg – Haukeli, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 22.06.2018 17:00
 • Ev 134 Oftekrysset, i Tokke kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde: 3,6 m Gjelder fra: 15.12.2017 23:59 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Ev 134 Moskeid – Oftekrysset, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.05.2018 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
 • Ev 134 Høydalsmo, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.05.2018 07:00 Gjelder til: 08.06.2018 19:00
 • Ev 134 Moskeid – Nordskog, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.03.2018 12:00 Gjelder til: 01.10.2018 13:59
 • Ev 134 Århus – Søndre Flatin, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 31.01.2018 07:00 Gjelder til: 07.07.2018 20:00
 • Ev 134 Nutheimkrysset, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjenstående kjørefeltbredde 3,25 meter. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 04.06.2018 19:00
 • Ev 134 Moane, på strekningen Meheia – Kongsberg (Korpmoen) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Lørdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 04.01.2018 02:29 Gjelder til: 31.05.2018 23:00
 • Ev 136 Voll – Naustbakken, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 07:30 Gjelder til: 31.05.2018 16:00
 • Ev 136 Måndalstunnelen, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, endret kjøremønster og forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra 16.05.2018 klokken 21:49 til 02.07.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 16.05.2018 21:49 Gjelder til: 02.07.2018 06:00
 • Ev 136 Joengbekken – Horgheim, på strekningen Åndalsnes – Dombås (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 09.08.2017 klokken 08:00 til 31.08.2018 klokken 24:00. Gjelder fra: 09.08.2017 08:00 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Rv 3 Ånestad – Ommangsvolden, på strekningen Kolomoen – Elverum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Rv 3 Åsta – Løkkebakkbrua, på strekningen Gamle RV 3 (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 28.05.2018 09:00 Gjelder til: 29.05.2018 06:00
 • Rv 4 Rotnes, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.05.2018 00:00 Gjelder til: 23.06.2018 00:00
 • Rv 4 Fossen – Sagstua, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.10.2017 00:01 Gjelder til: 02.07.2018 00:00
 • Rv 4 Jarenkrysset, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av arrangement i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.05.2018 21:00 Gjelder til: 08.06.2018 06:00
 • Rv 5 Naustdaltunnelen – Sundafjelltunnelen, på strekningen Florø – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 29.05.2018 02:00
 • Rv 5 Bergum, på strekningen Florø – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 10.05.2018 20:37 Gjelder til: 01.08.2018 17:00
 • Rv 5 Svarthumla – Naustdaltunnelen, på strekningen Florø – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.05.2018 21:00 Gjelder til: 28.05.2018 06:00
 • Rv 5 Berge, på strekningen Bergstunnelen (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.05.2018 07:00 Gjelder til: 08.06.2018 19:00
 • Rv 5 Amlatunnelen, på strekningen Sogndal – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Det vil bli tatt hensyn til fergetrafikken. Gjelder fra: 28.05.2018 08:30 Gjelder til: 28.05.2018 19:30
 • Rv 7 Dalbergtunnelen – Kvernhushaugtunnelen, på strekningen Eidfjord – Geilo (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 29.05.2018 08:00 Gjelder til: 30.05.2018 18:00
 • Rv 7 Nordhagen bru, på strekningen Gol – Hønefoss, i retning mot Nordhagen bru (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 11:00 Gjelder til: 31.05.2018 16:00
 • Rv 7 Nesbyen – Svenkerud, på strekningen Gol – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 21:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Rv 7 Svenkerud, på strekningen Gol – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2018 07:00 Gjelder til: 09.06.2018 00:00
 • Rv 9 Reiersdal – Tromyr, i Vennesla kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2018 21:00 Gjelder til: 28.05.2018 05:30
 • Rv 9 Reiersdal – Hægeland, på strekningen Kristiansand – Evje (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 06:00 Gjelder til: 01.06.2018 15:00
 • Rv 9 Reiersdal – Hægeland, på strekningen Kristiansand – Evje (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2018 06:00 Gjelder til: 08.06.2018 15:00
 • Rv 9 Hægeland – Hornesundkrysset, på strekningen Kristiansand – Evje (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til søndag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 23.05.2018 21:00 Gjelder til: 28.05.2018 05:30
 • Rv 9 Byglandsfjord – Bjorkil, på strekningen Kristiansand – Haukeli (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 19:00
 • Rv 9 Fånefjell tunnel, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 23:00. Fredag fra 06:00 til 15:00. Gjelder fra: 22.05.2018 00:00 Gjelder til: 29.06.2018 15:00
 • Rv 9 Bjåfjorden – Jerpeneset, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.01.2018 02:35 Gjelder til: 01.07.2018 20:00
 • Rv 13 Jørpeland, på strekningen Sandnes – Tau (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 22.06.2018 16:00
 • Rv 13 Storehaugtunnelen, på strekningen Vikafjellet (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 27.05.2018 22:00
 • Rv 13 Goteviki, på strekningen Vinje – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Det blir tatt hensyn til fergetrafikken Gjelder fra: 01.05.2018 06:00 Gjelder til: 29.06.2018 23:00
 • Rv 15 Måløybrua, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Maks bredde 3,8meter Gjelder fra: 25.04.2018 13:40 Gjelder til: 01.10.2018 16:00
 • Rv 15 Nordfjordeid – Raudeberg, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Vask av tunnel. Det arbeides kun i en tunnel om gangen. Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 01.06.2018 07:00
 • Rv 15 Strynefjellet (Oppland/Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 04.06.2018 08:00 Gjelder til: 21.06.2018 20:00
 • Rv 15 Lalm, på strekningen Lom – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 01:59 (neste dag). Gjelder fra: 14.11.2017 06:00 Gjelder til: 31.08.2018 01:59
 • Rv 15 Sjoavegen, på strekningen Lom – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2018 13:10 Gjelder til: 05.06.2018 00:00
 • Rv 22 Kjellerholen – Kjellerholen, på strekningen Mysen – Hvamkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.05.2018 22:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:30
 • Rv 22 Mosesvingen vest – Mosesvingen øst, på strekningen Mysen – Hvamkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 00:01 Gjelder til: 02.07.2018 23:59
 • Rv 22 Kringen, på strekningen Mysen – Hvamkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:00
 • Rv 23 Merraskottunnelen – Stampeleinåstunnelen, på strekningen Røyken – Vassum (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.04.2018 06:00 Gjelder til: 06.07.2018 19:00
 • Rv 25 Brenneriroa, på strekningen Hamar – Løten (Ånestad) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 21:00 Gjelder til: 29.05.2018 06:00
 • Rv 25 Moen – Løbergsmoen, på strekningen Elverum – Støa (Riksgrensen) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.04.2018 00:00 Gjelder til: 21.11.2018 00:00
 • Rv 35 Berger – Nakkerud, på strekningen Hokksund – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid og asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 18:00
 • Rv 36 Krokjuv bru, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.05.2018 00:00 Gjelder til: 02.06.2018 00:00
 • Rv 36 Hanesbukta – Melum, i Skien kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Rv 36 Klovholt – Skelbreistrand, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.09.2018 16:00
 • Rv 36 Bjørndalskrysset, på strekningen Porsgrunn – Skien (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 10:00 Gjelder til: 30.10.2018 15:30
 • Rv 36 Geiteryggtunnelen – Geiteryggen, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde 4m Gjelder fra: 30.01.2018 09:23 Gjelder til: 31.08.2018 16:00
 • Rv 36 Gurstad – Gjernes, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2018 20:57 Gjelder til: 02.06.2018 00:00
 • Rv 36 Grivi, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 05.06.2018 07:00
 • Rv 41 Lundshaug, på strekningen Timenes – Åmli (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 15:00
 • Rv 41 Haugsjåsund bru, på strekningen Åmli – Brunkeberg (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.04.2018 08:58 Gjelder til: 01.07.2018 19:00
 • Rv 41 Kviteseid, på strekningen Kviteseid – Kviteseid brygge (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2018 21:22
 • Rv 70 Freifjordtunnelen, på strekningen Freifjordtunnelen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.05.2018 21:00 Gjelder til: 31.05.2018 05:00
 • Rv 70 Gyltunnelen, på strekningen Øydegard – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 26.05.2018 18:00 Gjelder til: 27.05.2018 06:00
 • Rv 70 Atlanten – Bjørnahaugen, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.05.2018 02:00 Gjelder til: 31.05.2018 05:00
 • Rv 70 Kvernberget – Byskogen, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2018 20:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Rv 80 Hunstad – Bodø (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.04.2018 06:46 Gjelder til: 29.08.2018 00:00
 • Rv 93 Salkobekken – Øvre Alta, i Alta kommune (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.11.2017 12:35 Gjelder til: 15.08.2018 21:00
 • Rv 110 Fredrikstad bru, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.05.2018 03:00 Gjelder til: 02.11.2018 00:00
 • Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Ring 3 (Oslo/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.05.2018 22:00 Gjelder til: 31.05.2018 06:00
 • Rv 150 [56] Ullevål stadion, på strekningen Ring 3, i retning mot Ulven (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.01.2018 22:00 Gjelder til: 01.07.2018 22:00
 • Rv 159 [70] Knattenkrysset, avkjøring mot Fv 354, på strekningen Lillestrøm – Karihaugen, i retning mot Karihaugen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.05.2018 22:00 Gjelder til: 09.06.2018 06:00
 • Rv 162 Schweigaards gate ved Kong Håkon 5.s gate, forbindelsesveg, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.05.2018 09:00 Gjelder til: 01.06.2018 19:00
 • Rv 163 Tangerudkrysset – Økerntunnelen, på strekningen Østre Akerveg, i retning mot Økerntunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra: 16.06.2018 08:00 Gjelder til: 17.06.2018 12:00
 • Rv 354 Brevik bru, på strekningen Rugtvedt – Kjørholtkrysset (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Spesialtransport kan passere. Gjelder fra: 28.05.2018 23:00 Gjelder til: 30.05.2018 06:00
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 04.04.2018 klokken 04:30 til 17.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 04.04.2018 04:30 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Rv 658 Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 04.04.2018 klokken 04:30 til 17.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 04.04.2018 04:30 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen – Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 04:30. Kolonnane går frå Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 og frå Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30. Gjelder fra: 04.04.2018 00:00 Gjelder til: 17.12.2018 04:30
 • Fv 1 Odderneskrysset – Kvarstein bru, på strekningen Lund – Kvarstein bru (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 09.06.2018 06:00
 • Fv 2 Sonsveien 9, i Vestby kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.05.2018 17:54 Gjelder til: 01.06.2018 00:00
 • Fv 3 Sømskrysset – Torsvik, på strekningen Rona – Drange (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.02.2018 21:02 Gjelder til: 31.08.2018 15:00
 • Fv 3 Grimsrudbukta, på strekningen Ugstad – Lahell (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 19:00
 • Fv 4 Brandstad, på strekningen Brandstad – Ås (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.04.2018 08:00 Gjelder til: 01.06.2018 21:00
 • Fv 4 Brandstad – Garder, på strekningen Brandstad – Ås (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 21:00
 • Fv 4 Olum, på strekningen Olum – Lunner rådhus (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Gjelder fra: 09.05.2018 07:00 Gjelder til: 20.06.2018 19:00
 • Fv 6 Brandstad, på strekningen Kåter (Østfold grense) – Verpet (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.04.2018 08:00 Gjelder til: 01.06.2018 21:00
 • Fv 7 Liarostunnelen, på strekningen Frøland – Norheimsund (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.04.2018 20:00 Gjelder til: 30.08.2018 06:00
 • Fv 7 Fossgjeltunnelen, på strekningen Frøland – Norheimsund (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 22.05.2018 20:00 Gjelder til: 15.06.2018 06:00
 • Fv 8 Flekkerøy, på strekningen Åshavn – Geiderøy (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Stengt for kjøretøy med totalvekt over 3.5 tonn. Gjelder fra: 25.05.2018 18:00 Gjelder til: 27.05.2018 23:59
 • Fv 11 Vear bru, på strekningen Åsveien bru N – Krokodden V (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.05.2018 19:00
 • Fv 13 Ferjestrekningen Stavanger-Tau, på strekningen Stavanger – Tau (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder rute 3 Gjelder fra: 22.05.2018 13:20
 • Fv 16 Heiakrysset, på strekningen Drammensveien (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 12:00 Gjelder til: 20.06.2018 18:00
 • Fv 17 Flott – Hjorten, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 17:00. Gjelder fra 28.05.2018 klokken 06:00 til 01.06.2018 klokken 17:00. Gjelder fra: 28.05.2018 06:00 Gjelder til: 01.06.2018 17:00
 • Fv 17 Kongsmoen – Foldereid, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.03.2018 12:41
 • Fv 17 Hestnesettunnelen, på strekningen Hestneset tunnel (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 19:47
 • Fv 17 Lia, på strekningen Nesna – Kilboghavn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 01.10.2017 07:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Fv 18 Sæviktunnelen, på strekningen Buholmen – Goksøyr (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 08:00 Gjelder til: 28.05.2018 16:00
 • Fv 21 Vestmarka, på strekningen Kroksjølungen (Akershus grense) – Skotterud (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.11.2017 00:00 Gjelder til: 01.06.2018 00:00
 • Fv 24 Holt-Ødegården – Øststua, på strekningen Skarnes – Stange (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering og på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 19:00
 • Fv 28 Gulskogen, på strekningen Mjøndalen – Strømsgodset kirke (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 19:00 Gjelder til: 15.06.2018 06:00
 • Fv 30 Støren – Rognes, på strekningen Havsjøen (Hedmark grense) – Støren (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder også Fv 6564. Sykkelrittet Lykkja opp. Gjelder fra: 21.06.2018 18:00 Gjelder til: 21.06.2018 20:00
 • Fv 30 Hindsverkrønningen – Osan, på strekningen Havsjøen (Hedmark grense) – Støren (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 09:00 Gjelder til: 28.05.2018 13:00
 • Fv 31 Risdal, på strekningen Beisland – Risdal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 17:50 Gjelder til: 28.05.2018 18:05
 • Fv 32 Timeneskrysset – Buråsen, på strekningen Timeneskrysset – Sørlandsparken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.07.2018 06:00 Gjelder til: 13.07.2018 15:00
 • Fv 32 Timeneskrysset – Buråsen, på strekningen Timeneskrysset – Sørlandsparken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2018 06:00 Gjelder til: 06.07.2018 15:00
 • Fv 32 Timeneskrysset – Buråsen, på strekningen Timeneskrysset – Sørlandsparken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2018 06:00 Gjelder til: 22.06.2018 15:00
 • Fv 32 Timeneskrysset – Buråsen, på strekningen Timeneskrysset – Sørlandsparken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 06:00 Gjelder til: 01.06.2018 15:00
 • Fv 32 Timeneskrysset – Buråsen, på strekningen Timeneskrysset – Sørlandsparken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2018 06:00 Gjelder til: 29.06.2018 15:00
 • Fv 32 Timeneskrysset – Buråsen, på strekningen Timeneskrysset – Sørlandsparken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2018 06:00 Gjelder til: 15.06.2018 15:00
 • Fv 32 Timeneskrysset – Buråsen, på strekningen Timeneskrysset – Sørlandsparken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2018 06:00 Gjelder til: 08.06.2018 15:00
 • Fv 32 Luksefjellvegen, på strekningen Eidanger – Buerås (Vestfold grense) (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 23.05.2018 08:00 Gjelder til: 05.06.2018 16:00
 • Fv 33 Bjørgo, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.08.2018 19:00
 • Fv 33 Nordsinni ved Ankalterudslinna, i Nordre Land kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 24.04.2018 07:00 Gjelder til: 08.06.2018 18:00
 • Fv 33 Brua – Dokka, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.06.2018 20:00
 • Fv 33 Båsshus – Andersgård, på strekningen Sikkerlia (Akershus grense) – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 30.05.2018 09:00 Gjelder til: 31.05.2018 14:00
 • Fv 37 Rjukan, på strekningen Åmot – Dale (Buskerud grense) (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:30. Gjenstående kjørefeltbredde 3,5 meter. Gjelder fra: 26.04.2018 07:00 Gjelder til: 28.06.2018 15:30
 • Fv 38 Åmot – Dalen, i Telemark fylke (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 22.06.2018 17:00
 • Fv 38 Bostrakkrysset, på strekningen Kragerø – Vrådal (Vedbukti) (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2018 10:00 Gjelder til: 01.06.2018 19:00
 • Fv 40 Kikut – Geilolie, på strekningen Rødberg – Geilo (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 10:00 Gjelder til: 30.05.2018 19:00
 • Fv 41 Tordensk./Tollbugata, på strekningen Rundtom – Tollbugata (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 11.06.2018 19:00
 • Fv 42 Kleivabekk bru, på strekningen Tonstad – Steinsland (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 28.05.2018 20:00
 • Fv 42 Hovland – Lislevand, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Fv 42 Mjåvatn – Hynnekleiv, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 20:00
 • Fv 44 Plesnerparken, på strekningen Valebøvegen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2018 06:00 Gjelder til: 31.12.2018 22:00
 • Fv 45 Byrkjedal, på strekningen Ålgård – Hunnedalen (Vest-Agder grense) (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av vegarbeid. Arbeidssted: Giljajuvet-Byrkjedal Gjelder fra: 28.01.2018 15:09 Gjelder til: 31.05.2018 00:00
 • Fv 53 Holsbruvatnet bom, på strekningen Tyin – Årdal i Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 28.05.2018 11:00 Gjelder til: 28.05.2018 13:00
 • Fv 53 Tyin – Årdal i Oppland (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 28.05.2018 klokken 11:00 til 28.05.2018 klokken 13:00. Gjelder fra: 28.05.2018 11:00 Gjelder til: 28.05.2018 13:00
 • Fv 55 Vadheimtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 04:00 til 06:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 30 minutter. Tunnelvask Gjelder fra: 29.05.2018 04:00 Gjelder til: 30.05.2018 06:00
 • Fv 55 Hovdetunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 19:00. Torsdag fra 08:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 28.05.2018 08:00 Gjelder til: 31.05.2018 16:00
 • Fv 55 Kvernhaugtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 04:00 til 06:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 30 minutter. Tunnelvask Gjelder fra: 29.05.2018 04:00 Gjelder til: 30.05.2018 06:00
 • Fv 55 Høyangertunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 30 minutter. Tunnelvask Gjelder fra: 30.05.2018 18:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Fv 55 Råumtunnelen, på strekningen Sogndal – Prestesteinsvatnet (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Tirsdag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.05.2018 08:00 Gjelder til: 31.05.2018 18:00
 • Fv 57 Ose – Indre Åm, på strekningen Ose – Indre Åm (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Tillatt boggilast 12 tonn. Gjelder fra: 05.04.2018 23:38
 • Fv 59 Gimsøykrysset, på strekningen Tufte – Skien sentrum (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 11:00 Gjelder til: 16.09.2018 00:00
 • Fv 60 Sæstad, på strekningen Sæstad – Holeviga (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 22.05.2018 20:00 Gjelder til: 31.05.2018 06:00
 • Fv 60 Magerholm ferjekai, på strekningen Sunnylven – Blindheim (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag, søndag og mandag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra 24.05.2018 klokken 20:00 til 29.05.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 24.05.2018 20:00 Gjelder til: 29.05.2018 06:00
 • Fv 61 Dragsund – Gardnes, på strekningen Larsnes – Hareid (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 28.05.2018 klokken 20:00 til 31.05.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 31.05.2018 06:00
 • Fv 62 Sundmoen, i Øvre Eiker kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 08.06.2018 05:00
 • Fv 62 Bakke kirke – Knive, i Øvre Eiker kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.03.2018 17:55 Gjelder til: 31.08.2018 16:00
 • Fv 63 Bingen – Lyngdal, på strekningen Lyngdal – Skotselv (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:48
 • Fv 63 Moldbakken bom, på strekningen Geiranger – Langvatn i Møre og Romsdal (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 07.05.2018 klokken 07:00 til 08.06.2018 klokken 19:00. Gjelder fra: 07.05.2018 07:00 Gjelder til: 08.06.2018 19:00
 • Fv 63 Geiranger – Nibbedalen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Devold Nibberittet 2018. Gjelder fra: 09.06.2018 11:00 Gjelder til: 09.06.2018 14:00
 • Fv 64 Bingen – Ramvik, på strekningen Ramvik – Bakke kirke (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:49
 • Fv 70 Fiskum, på strekningen Fiskum – Brekkeskåka (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 19:30
 • Fv 71 Sykkylven bomstasjon, på strekningen Gjevenes – Vik (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 16:30. Gjelder fra 22.05.2018 klokken 07:30 til 08.06.2018 klokken 16:30. Gjelder fra: 22.05.2018 07:30 Gjelder til: 08.06.2018 16:30
 • Fv 74 Sanddøla, på strekningen Bjørgan – Murumoen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.09.2018 19:00
 • Fv 77 Mølledammen bru, på strekningen Ås/Frogn – Vassumkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 22.05.2018 22:00 Gjelder til: 31.05.2018 05:30
 • Fv 78 Flakkavågsvegen mellom nr 68 og nr 84, i Tysnes kommune (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 19:00
 • Fv 84 Berg skole – Vollen, på strekningen Vollen – Labru (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:52
 • Fv 84 Økelsrud, på strekningen Snekkersvea – Hersoug (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.01.2018 00:00 Gjelder til: 02.07.2018 00:00
 • Fv 85 Sagvolden – Kløvstad, på strekningen Sagvolden – Berg (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:54
 • Fv 92 Eitreneset – Åsberget, på strekningen Nese – Vikøyri (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 28.05.2018 09:00 Gjelder til: 28.05.2018 17:00
 • Fv 92 Brumunddal sentrum, på strekningen Brumunddal sentrum – Bøverbru (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2018 00:00 Gjelder til: 01.06.2018 00:00
 • Fv 96 Rødshøgda – Garder (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:51
 • Fv 99 Låg – Letmolia (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:51
 • Fv 101 Prestebakke bru, på strekningen Søtholmen – Kornsjø (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 11.04.2018 07:00 Gjelder til: 30.06.2018 19:00
 • Fv 102 Dagsrud – Østerå bru (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 28.03.2018 00:00
 • Fv 102 Falkenbergtunnelen, på strekningen Falkebergtunnelen (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 23.05.2018 08:00 Gjelder til: 01.06.2018 18:00
 • Fv 104 Engrav – Eika (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 28.03.2018 00:00
 • Fv 106 Fjångesund – Strengen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 28.03.2018 00:00
 • Fv 107 Berger, på strekningen Berger – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.04.2018 00:00 Gjelder til: 01.08.2018 00:00
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.11.2018 22:00 Gjelder til: 23.11.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.10.2018 22:00 Gjelder til: 19.10.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 13.06.2018 22:00 Gjelder til: 15.06.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.09.2018 22:00 Gjelder til: 14.09.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.08.2018 22:00 Gjelder til: 10.08.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Fv 108 Bjølstad, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.03.2018 10:06 Gjelder til: 02.06.2018 00:00
 • Fv 114 Steinberg – Rosetlia, på strekningen Fall – Raufoss stasjon (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2018 10:25 Gjelder til: 09.06.2018 00:00
 • Fv 116 Fjærå, på strekningen Skåra – Sogn (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.04.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Fv 116 Vang – Hjellum, på strekningen Vang – Nyhuset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2018 12:14 Gjelder til: 16.06.2018 00:00
 • Fv 118 Halmstad, på strekningen Halmstad – Halmstadkrysset (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.12.2017 07:00 Gjelder til: 30.06.2018 17:00
 • Fv 118 Kremmerhuset – Årvoldkrysset, forbindelsesveg, på strekningen Kremmerhuset – Årvoldkrysset (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.04.2018 14:41 Gjelder til: 01.06.2018 00:00
 • Fv 118 Årvoldkrysset, forbindelsesveg, på strekningen Kremmerhuset – Årvoldkrysset (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 60 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.10.2017 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 19:00
 • Fv 118 Hafslund – Sarpsbrua, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.11.2017 21:00 Gjelder til: 13.07.2018 06:00
 • Fv 120 Engskrysset, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 02.01.2018 00:00 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Fv 120 Elvestad, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.05.2018 08:56 Gjelder til: 01.06.2018 00:00
 • Fv 120 Elvestadkrysset, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 08:00 Gjelder til: 29.05.2018 19:00
 • Fv 120 Tangen, på strekningen Tomter (Østfold grense) – Lillestrøm (Kjeller) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.01.2018 08:00 Gjelder til: 30.05.2018 19:00
 • Fv 120 Tangen, på strekningen Tomter (Østfold grense) – Lillestrøm (Kjeller) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.05.2018 12:07 Gjelder til: 31.05.2018 21:00
 • Fv 120 Ignaveien, på strekningen Tomter (Østfold grense) – Lillestrøm (Kjeller) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 26.01.2018 07:00 Gjelder til: 26.01.2019 21:00
 • Fv 120 Engelstadkorset, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag, fredag og mandag fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 31.05.2018 09:00 Gjelder til: 04.06.2018 20:00
 • Fv 127 Vatnebu – Kilsund N, i Arendal kommune (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter, på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag fra 08:00 til 20:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 11:30. Gjelder fra: 26.03.2018 08:00 Gjelder til: 13.06.2018 19:00
 • Fv 128 Knappstad, på strekningen Knappstad – Momarken (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 00:00 Gjelder til: 28.06.2018 00:00
 • Fv 131 Jerpetun – Kolsrud (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:55
 • Fv 131 Myrvoll, på strekningen Myrvoll – Sofiemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.10.2017 07:00 Gjelder til: 17.09.2018 21:00
 • Fv 133 Prestefoss – Hole bru (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:55
 • Fv 135 Hole bru – Foss bru (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:57
 • Fv 137 Holmesund – Staubø, på strekningen Staubø – Holmesund (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag fra 10:00 til 21:00. Tirsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 28.05.2018 10:00 Gjelder til: 29.05.2018 20:00
 • Fv 142 Ruud kapell – Nakkerud (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:58
 • Fv 145 Grava – Jellstad, på strekningen Vassbunn – Jar (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av oversvømmelse. Gjelder fra: 09.05.2018 18:06
 • Fv 152 Høgfosskås bru, på strekningen Midtbygda – Strupa (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 00:00 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Fv 152 Sentralholtet – Ås videregående skole, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 29.06.2018 20:00
 • Fv 152 Ski, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.01.2018 11:51 Gjelder til: 26.01.2019 06:59
 • Fv 152 Ski skole – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00. Gjelder fra: 26.01.2018 10:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 23:59
 • Fv 152 Stenfeltkrysset – Myrvoll, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.10.2017 09:00 Gjelder til: 15.06.2018 21:00
 • Fv 153 Vesttunnelen Inforama – Slependen, på strekningen Holmen – Sentralkr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.05.2018 07:00 Gjelder til: 29.05.2018 21:00
 • Fv 155 Vik – Tangen, på strekningen Tangen – Sværsvann (Oslo grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.04.2018 07:00 Gjelder til: 30.05.2018 21:00
 • Fv 156 Vassumkrysset, forbindelsesveg, på strekningen Vassumkrysset – Bekkevoll (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:30 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.04.2018 21:30 Gjelder til: 15.06.2018 05:00
 • Fv 157 Fjellstrand, på strekningen Sønstedal – Granholt (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 03.04.2018 07:00 Gjelder til: 29.06.2018 21:00
 • Fv 159 Valstad – Hvam, forbindelsesveg, på strekningen Kloppakrysset – Hvam (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.05.2018 22:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:30
 • Fv 166 Snarøyveien ved Odd Nansens vei, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2018 20:00 Gjelder til: 28.05.2018 06:00
 • Fv 166 Snarøyveien ved Oksenøyveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 14:03 Gjelder til: 27.05.2018 00:00
 • Fv 166 Teleplanlokket tunnel, på strekningen Rolfstangen – Snarøykrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 22:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:30
 • Fv 166 Teleplanlokket tunnel, på strekningen Rolfstangen – Snarøykrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 22:00 Gjelder til: 29.05.2018 05:30
 • Fv 167 Homansbyen, på strekningen Stokkesmia – Asker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 16.04.2018 06:00 Gjelder til: 13.08.2018 20:00
 • Fv 168 Griniveien mellom Listuveien og Fossumveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.03.2018 13:12 Gjelder til: 28.09.2018 00:00
 • Fv 168 Griniveien ved Vollsveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.10.2017 07:00 Gjelder til: 27.09.2018 19:00
 • Fv 170 Kringen, på strekningen Fetsund – Tangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:00
 • Fv 171 Fossum stasjon – Blaker, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.05.2018 14:26
 • Fv 175 Veme kirke – Heggen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 10:59
 • Fv 175 Rennespillet – Munkerud, på strekningen Rennespillet – Seterstøa (Hedmark grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 07.05.2018 07:00 Gjelder til: 13.07.2018 21:00
 • Fv 175 Auli – Haga, på strekningen Rennespillet – Seterstøa (Hedmark grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.01.2018 11:55 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 175 Grøndalen – Munkerud, på strekningen Rennespillet – Seterstøa (Hedmark grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 26.02.2018 07:00 Gjelder til: 08.07.2018 20:00
 • Fv 176 Gardhammar – Kvernvollen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 11:00
 • Fv 176 Nordmokorset – Vigsteinkrysset, på strekningen Vigsteinkrysset – Dal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag, mandag og tirsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.05.2018 07:00 Gjelder til: 29.05.2018 19:00
 • Fv 177 Årnes bru, på strekningen Årnes – Vormsund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 07:00
 • Fv 177 Eidsvoll – Arnestad, på strekningen Vormsund – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.05.2018 09:25 Gjelder til: 11.08.2018 00:00
 • Fv 177 Eidsvoll, på strekningen Vormsund – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 13:10 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 177 Eidsvoll, på strekningen Vormsund – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 20:00
 • Fv 179 Solli – Sokna sentrum (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 11:01
 • Fv 180 Vangsnes – Fresvik, på strekningen Vangsnes – Fresvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Arbeissteder, tunellene på strekningen. Det vil bli tatt hensyn til fergetrafikken. Gjelder fra: 28.05.2018 00:00 Gjelder til: 28.05.2018 06:00
 • Fv 192 Fyrandsbråten – Noresund (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 19.04.2018 11:05
 • Fv 192 Søndre Snersrud – Ringnes (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Fra avkjøring Skiheisen til Ringnes. Gjelder fra: 19.04.2018 11:14
 • Fv 201 Krossen, på strekningen Halse – Øyslebø (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2018 07:00 Gjelder til: 22.06.2018 15:00
 • Fv 201 Kirkenær – Skasenden, på strekningen Kirkenær – Lintorpet (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.05.2018 07:56 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Fv 202 Banke bru, på strekningen Fritjof Nansens vei – Reibakken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 15:00
 • Fv 204 Vollenveien ved Vennelyveien, i Asker kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.04.2018 07:00 Gjelder til: 17.06.2018 19:00
 • Fv 206 Høn, på strekningen Bamle kirke – Findal (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.03.2018 17:00 Gjelder til: 19.03.2019 23:00
 • Fv 209 Fjell, på strekningen Strøm – Sand (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.05.2018 00:00 Gjelder til: 01.08.2018 00:00
 • Fv 210 Brandval – Kongsvinger/Brugata, på strekningen Kongsvinger – Grønland (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Fv 210 Brandval, på strekningen Kongsvinger – Grønland (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.10.2017 07:00 Gjelder til: 02.09.2018 00:00
 • Fv 212 Pellervika – Pellervika vegkryss, på strekningen Stavsjø – Brumunddal (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.02.2018 13:44 Gjelder til: 02.07.2018 00:00
 • Fv 222 Stange, på strekningen Tangen vegkryss – Vien (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.05.2018 00:00 Gjelder til: 16.06.2018 00:00
 • Fv 222 Ottestad – Fjellstad, på strekningen Tangen vegkryss – Vien (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.04.2018 00:00 Gjelder til: 01.06.2018 00:00
 • Fv 222 Ottestad – Jemli, på strekningen Tangen vegkryss – Vien (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.04.2018 11:00 Gjelder til: 16.06.2018 00:00
 • Fv 222 Hamar, på strekningen Tangen vegkryss – Vien (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 19:00 Gjelder til: 29.05.2018 06:00
 • Fv 229 Nautnes III bru, på strekningen Alvøyni – Hellesøy (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 10.04.2018 06:00 Gjelder til: 30.05.2018 16:00
 • Fv 235 Haugrim – Øysjøen (Hedmark grense), på strekningen Haugrim – Øysjøen (Hedmark grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.05.2018 21:00 Gjelder til: 13.06.2018 06:00
 • Fv 244 Mathias Bruns gate, i Vefsn kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Fra rundkjøring ved Øybrua mot rundkjøring ved Nyrud. Gjelder fra: 25.05.2018 17:21 Gjelder til: 01.07.2018 21:00
 • Fv 249 Nykirke – Ålset, på strekningen Svingstad – Redalen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2018 00:01 Gjelder til: 16.06.2018 00:00
 • Fv 252 Baåga – Hellfjellbygda, på strekningen Baåganeset – Åsen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 00:00 Gjelder til: 10.06.2018 00:00
 • Fv 254 Tretten – Segalstad bru, på strekningen Segalstad bru – Tretten (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 00:00 Gjelder til: 21.06.2018 00:00
 • Fv 255 Forset – Kråkvollen, på strekningen Lillehammer – Vinstra (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 00:00 Gjelder til: 16.09.2018 00:00
 • Fv 255 Storhovekrysset, på strekningen Lillehammer – Vinstra (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 00:00 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Fv 255 Sylthågå – Martinstugu, på strekningen Lillehammer – Vinstra (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.04.2018 00:00 Gjelder til: 16.06.2018 00:00
 • Fv 261 Fjellvik, på strekningen Fjellvik – Buer (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 15:30. Fredag fra 07:00 til 13:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.11.2017 07:00 Gjelder til: 29.06.2018 13:00
 • Fv 264 Knapper, på strekningen Skulstad – Ringkilen (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.05.2018 00:00 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Fv 265 Knapper, på strekningen Mo kirke – Skyrud sag S (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.05.2018 00:00 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Fv 279 Hovinbakken – Fetsund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2017 11:31 Gjelder til: 01.08.2018 00:00
 • Fv 279 Furulund/Nerdrumveien – Fetsund, i Fet kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2017 11:33 Gjelder til: 01.08.2018 00:00
 • Fv 280 Sysle, på strekningen Vikersund – Ørgenvika (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 24.05.2018 07:00 Gjelder til: 15.07.2018 18:00
 • Fv 285 Lyngås – Sylling, på strekningen Kjellstad – Skaret (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.05.2018 07:00 Gjelder til: 29.06.2018 14:00
 • Fv 287 Eggedal, på strekningen Åmot – Bromma (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 20.07.2018 19:00
 • Fv 303 Nodelandsheia, i Songdalen kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 03.05.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 15:00
 • Fv 303 Herregårdssletta, på strekningen Larvik – Auli (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.05.2018 07:30 Gjelder til: 15.06.2018 16:00
 • Fv 303 Hem – Enga, på strekningen Larvik – Auli (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.03.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 17:00
 • Fv 303 Strandpromenaden – Gokstad, på strekningen Larvik – Auli (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.02.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 15:30
 • Fv 304 Strømsdalen, på strekningen Skedsmo/Rælingen – Rælingsbrua (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 25.05.2018 09:00 Gjelder til: 10.06.2018 14:00
 • Fv 308 Tønsberg Kanalbru, på strekningen Verdens Ende – Gulli (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 28.05.2018 22:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:00
 • Fv 308 Gullikrysset, på strekningen Verdens Ende – Gulli (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.05.2018 19:00 Gjelder til: 31.05.2018 06:00
 • Fv 311 Kjær, på strekningen Tønsberg – Kjær (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 22.01.2018 09:00 Gjelder til: 01.06.2018 15:00
 • Fv 312 Evje S, på strekningen Evje S – Evje kirke (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 18:00
 • Fv 312 Harpefoss, på strekningen Gamle E6 (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Fare for kø. Gjelder fra: 24.05.2018 07:00 Gjelder til: 15.06.2018 23:00
 • Fv 312 Harpefoss, på strekningen Gamle E6 (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.05.2018 19:00
 • Fv 312 Hundorp, på strekningen Gamle E6 (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 03.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.05.2018 19:00
 • Fv 312 Hundorp – Frya, på strekningen Gamle E6 (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Fare for kø. Gjelder fra: 28.05.2018 06:00 Gjelder til: 04.08.2018 00:00
 • Fv 312 Kvam, på strekningen Gamle E6 (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 05.04.2018 07:00 Gjelder til: 02.07.2018 23:00
 • Fv 312 Kvam, på strekningen Gamle E6 (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 16.04.2018 07:00 Gjelder til: 02.07.2018 23:00
 • Fv 313 Heimdal – Sandeelv bru, på strekningen Helland – Bergsenga (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 04.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 15:00
 • Fv 319 Hanekleiva syd, på strekningen Stua – Sagkleiva (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 19:00
 • Fv 319 Revå, på strekningen Sande – Sagkleiva (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjenstående kjørefeltbredde 3,6 meter. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 29.06.2018 17:00
 • Fv 319 Karlstad, på strekningen Tretten – Lomoen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 16.06.2018 00:00
 • Fv 325 Kjærkrysset – Syrbekkrysset, på strekningen Tønsberg – Borre (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.05.2018 19:00 Gjelder til: 08.06.2018 06:00
 • Fv 337 Ugulsvik, på strekningen Hafslo – Veitastrand (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 19:00
 • Fv 351 Øysang – Bjørkkjær (Telemark grense), på strekningen Søndeled – Stormyr (Telemark grense) (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 29.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 21:00
 • Fv 351 Tangen, på strekningen Bjørkkjær (Aust-Agder grense) – Tangen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 16:00
 • Fv 353 Geiteryggen, på strekningen Rugtvedtmyra – Geiteryggen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde 4m Gjelder fra: 30.01.2018 09:22 Gjelder til: 31.08.2018 16:00
 • Fv 355 Robsrud, på strekningen Robsrud – Fjellhamarveien (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.02.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 00:00
 • Fv 355 Robsrud – Hanaborg, på strekningen Robsrud – Fjellhamarveien (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 11:00 Gjelder til: 29.05.2018 19:00
 • Fv 380 Hellerudsletta, på strekningen Strømmen stasjon – Hellerudsletta (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.06.2018 06:00
 • Fv 401 Ronakrysset – Bjørnestad, på strekningen Strømme – Fjordtjønnane (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.10.2017 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 07:00
 • Fv 402 Rotnes, på strekningen Rotnes – Nitedal stasjon (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.05.2018 07:00 Gjelder til: 04.06.2018 20:00
 • Fv 405 Vennesla, på strekningen Mosby – Solheim (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 16:00. Gjelder fra: 08.02.2018 09:00 Gjelder til: 29.06.2018 16:00
 • Fv 407 Strømmen – Bjorbekk, i Arendal kommune (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.03.2018 07:00 Gjelder til: 31.07.2018 19:00
 • Fv 410 Vatnebu, på strekningen Harebakken – Rømyr (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Torsdag, fredag og mandag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 24.05.2018 07:00 Gjelder til: 28.05.2018 20:00
 • Fv 410 Vatnebu, på strekningen Harebakken – Rømyr (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.02.2018 07:00 Gjelder til: 29.07.2018 19:00
 • Fv 410 Møklegård – Øyenkilen, på strekningen Møklegård – Øyenkilen (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2018 13:12 Gjelder til: 11.07.2018 00:00
 • Fv 410 Møklegård – Øyenkilen, på strekningen Møklegård – Øyenkilen (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 16:20 Gjelder til: 02.07.2018 00:00
 • Fv 411 Tvedestrand havn, forbindelsesveg, på strekningen Tvedestrand havn – Tvedestrand nord (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.05.2018 18:21 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 414 Myra – Høl, på strekningen Ubergsmoen – Høl (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 29.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 20:00
 • Fv 417 Renstøl – Lia, på strekningen Bråten – Renstøl (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag og mandag fra 07:00 til 20:00. Det må påregnes ventetid på inntil til 1 time. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 28.05.2018 20:00
 • Fv 420 Blødekjær – Borkedalen, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer. Sykkelrittet Tour des Fjords arrangeres. Saktegående trafikk i rittretning, motgående trafikk blir stanset. Gjelder fra: 23.05.2018 14:15
 • Fv 420 Tingsaker, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 13.12.2017 20:40 Gjelder til: 29.06.2018 17:00
 • Fv 420 Tønnevoll – Øygardsdalen, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2018 08:03 Gjelder til: 22.06.2018 15:00
 • Fv 420 Langsæ, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.01.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 16:00
 • Fv 423 Melkvika – Dale, på strekningen Melkvika – Dale (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 30.05.2018 18:00 Gjelder til: 31.05.2018 02:00
 • Fv 427 Vestby – Smedstuen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.04.2018 00:00 Gjelder til: 01.06.2018 00:00
 • Fv 427 Vestby – Kankedalen, på strekningen Smedstuen – Vestby (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.06.2018 00:00 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 428 Borgheim, i Færder kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 15:30
 • Fv 428 Munkerekka, på strekningen Borgheim – Rambegveien (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde 3,5 meter. Gjelder fra: 22.01.2018 17:00 Gjelder til: 30.06.2018 17:00
 • Fv 435 Otta telestasjon, på strekningen Otta telestasjon – Ødegården (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 23.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 18:00
 • Fv 436 Veggemsflåten – Åsårmo, på strekningen Sunde – Otta kj.bru S (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.04.2018 07:00 Gjelder til: 02.06.2018 00:00
 • Fv 452 Vollevann – Ålefjær, i Kristiansand kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde: 3,5m Gjelder fra: 15.05.2018 10:30 Gjelder til: 31.05.2018 15:00
 • Fv 452 Gruene – Kostøl, på strekningen Vollevatn – Ålefjær (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 15:00
 • Fv 452 Passpå bru, på strekningen Kviteseid – Mostøyl V (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 19:00
 • Fv 452 Nørsterud bru, på strekningen Kviteseid – Mostøyl V (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.06.2018 19:00
 • Fv 455 Tveiterbru – Kløfta, på strekningen Gjerdrum/Ullensaker – Kløfta stasjon (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.11.2017 08:45 Gjelder til: 31.05.2018 00:00
 • Fv 456 Hannevika i Vågsbygdporten, på strekningen Tangvall – Hannevika (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 23:00
 • Fv 460 Konsmo, på strekningen Lindesnes – Håland (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.04.2018 06:00 Gjelder til: 31.05.2018 23:30
 • Fv 465 Lerviktunnelen – Kleventunnelen, på strekningen Feda – Risnes bru (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2018 14:00 Gjelder til: 28.05.2018 06:00
 • Fv 466 Klungland, på strekningen Flikka – Sandvatn (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.04.2018 07:00 Gjelder til: 29.06.2018 19:00
 • Fv 466 Klungland bru, på strekningen Flikka – Sandvatn (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2017 00:00 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 468 Tonstad – Svartevatn, i Sirdal kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 22.05.2018 06:00 Gjelder til: 15.06.2018 20:00
 • Fv 477 Hvamsmovegen, i Nes kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.09.2017 00:00 Gjelder til: 02.08.2018 00:00
 • Fv 477 Rød – Maurdal, på strekningen Maurdal – Rød (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.04.2017 00:00 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 478 Munkerud, på strekningen Munkerud – Årnes (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 12.03.2018 07:00 Gjelder til: 08.07.2018 20:00
 • Fv 478 Inngjerdinga – Årnes, på strekningen Munkerud – Årnes (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.05.2018 00:00 Gjelder til: 02.08.2018 00:00
 • Fv 491 Braskereidfoss, på strekningen Braskereid – Gravberget (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 16.06.2018 00:00
 • Fv 503 Dyrlandsbru, på strekningen Straume – Nutheim (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.11.2017 06:00 Gjelder til: 15.09.2018 22:00
 • Fv 503 Dal – Finstad, på strekningen Dal – Bårli (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering. Gjelder fra: 27.04.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 22:00
 • Fv 515 Vehus (Aust- Agder grense), på strekningen Nobbesund (Aust-Agder grense) – Vedhus (Aust-Agder grense) (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjenstående kjørefeltbredde 3,5 meter. Gjelder fra: 17.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 19:00
 • Fv 515 Buvika, på strekningen Rognan – Øksengården (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Fv 519 Finnøytunnelen, på strekningen Nordbø – Jelsa (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 31.05.2018 22:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Fv 521 Harestad, på strekningen Kvitsøy – Harestad (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 22.03.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 23:00
 • Fv 525 Ramnesveien ved Taranrødveien, i Re kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 01.03.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 16:00
 • Fv 527 Homle, på strekningen Gjerdingen – Homle (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av jordras. Gjelder fra: 19.04.2018 10:59
 • Fv 529 Jøssang, på strekningen Jøssang – Preikestolhytta (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 28.05.2018 18:00 Gjelder til: 07.06.2018 06:00
 • Fv 550 Trones, på strekningen Odda – Utne (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 23.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 17:30
 • Fv 551 Gvarv – Hørte (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 28.03.2018 00:00
 • Fv 556 Nedre Birkeland – Hjellestad, på strekningen Hjellestad – Fjøsanger (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2018 13:48 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 563 Erdal, på strekningen Storeklubben – Åsbø (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Arbeid med gang- og sykkelsti mellom Erdal barneskole og Hop vgs. Inntil 15min stenging ved sprenging. Gjelder fra: 09.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 572 Sandetunnelen, på strekningen Dyrstad – Svelgen (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 09:00 Gjelder til: 28.05.2018 20:00
 • Fv 601 Gommerud, på strekningen Vøyenenga – Gommerud (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 28.05.2018 06:00 Gjelder til: 11.06.2018 20:00
 • Fv 602 Våladalen, på strekningen Våladalen – Bolkesjø (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 18.06.2018 19:00
 • Fv 602 Håve – Bolkesjø (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 8 tonn. Gjelder fra: 28.03.2018 00:00
 • Fv 604 Holtet – Stabekkbakken, på strekningen Høvik skole – Stabekk (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 08.06.2018 20:00
 • Fv 614 Eikelandtunnelen, på strekningen Grov – Stårheim (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 20:00 til 21:59 og fra 22:00 til 23:59. Tirsdag til fredag fra 00:00 til 02:59, fra 03:00 til 06:00, fra 20:00 til 21:59 og fra 22:00 til 23:59. Lørdag fra 00:00 til 02:59 og fra 03:00 til 06:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28. […]
 • Fv 615 Selvågen, på strekningen Storebru – Sandane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Gjelder fra: 18.04.2018 09:00 Gjelder til: 06.06.2018 06:00
 • Fv 617 Skåratunnelen, på strekningen Måløy nord – Raudeberg (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Vask av tunneler. Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 01.06.2018 07:00
 • Fv 617 Vøyenenga – Åmotenga, på strekningen Emma Hjort – Vøyenenga (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 15.06.2018 19:00
 • Fv 618 Gangeskartunnelen, på strekningen Allmenning – Selje (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Vask av tunneler. Gjelder fra: 28.05.2018 20:00 Gjelder til: 01.06.2018 07:00
 • Fv 633 Årvika – Kleiva, på strekningen Leikanger – Honningsvågen (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 10:00, fra 10:30 til 12:00, fra 12:30 til 14:30 og fra 16:30 til 18:30. Gjelder fra: 03.04.2018 08:00 Gjelder til: 21.06.2018 18:30
 • Fv 651 Bitringsnatten – Svineroi bom (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 3 tonn. Gjelder fra: 08.05.2018 20:07
 • Fv 653 Skrubbfoss bru, på strekningen Skeie – Hjartdal fjellstoge (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2018 19:00
 • Fv 658 Godøytunnelen, på strekningen Godøya – Valderøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 22:00. Vent på ledebil. Gjelder fra 03.04.2018 klokken 05:00 til 08.11.2018 klokken 22:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 03.04.2018 05:00 Gjelder til: 08.11.2018 22:00
 • Fv 670 Ferjestrekningen Rykkjem-Kvenna, på strekningen Ålvundfossen – Surnadal (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Gjelder avgang kl 05:30 Gjelder fra: 28.05.2018 05:30 Gjelder til: 28.05.2018 05:45
 • Fv 680 Botnekjerra – Solbjørdalen, i Farsund kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time. Gjelder fra: 09.04.2018 07:00 Gjelder til: 06.07.2018 15:00
 • Fv 680 Skiphamntunnelen – Valatunnelen, på strekningen Kristiansund – Eiteråa (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 31.05.2018 17:00 Gjelder til: 31.05.2018 22:00
 • Fv 680 Kjørsvikbogen, på strekningen Kristiansund – Eiteråa (Trøndelag grense) (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra 20.04.2018 klokken 07:00 til 20.06.2018 klokken 20:00. Gjelder fra: 20.04.2018 07:00 Gjelder til: 20.06.2018 20:00
 • Fv 681 Øvrabø – Kloppaneset, på strekningen Hebnes – Øvrabø (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 16.05.2018 07:00 Gjelder til: 15.06.2018 21:00
 • Fv 700 Skjøtskift – Klinghåmmåren (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.05.2018 09:01 Gjelder til: 16.06.2018 00:00
 • Fv 704 Rødde – Tanem (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 11:00 til 12:00 og fra 18:00 til 19:00. Fredag fra 11:00 til 12:00. Lørdag fra 11:00 til 15:00. Gjelder fra 10.01.2018 klokken 11:00 til 31.12.2018 klokken 19:00. Utenfor disse tidspunkt, må korte stopp på inntil 15 minutter forventes. Gjelder fra: 1 […]
 • Fv 705 Brennmo bru, på strekningen Flora – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 10.01.2018 13:22 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 710 Ervika – Botngård, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:25 Gjelder til: 06.08.2018 00:00
 • Fv 710 Stuanes, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.01.2018 08:13 Gjelder til: 02.06.2018 00:00
 • Fv 710 Moen, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 16.01.2018 09:00 Gjelder til: 16.08.2018 15:00
 • Fv 710 Gjølja, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Forsinkelser må forventes. Triatlon Gjølgavatnet Gjelder fra: 14.07.2018 10:00 Gjelder til: 14.07.2018 14:00
 • Fv 710 Lunbakken – Krinsvatn, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:16 Gjelder til: 15.08.2018 19:30
 • Fv 714 Hitratunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 22:00 Gjelder til: 29.05.2018 06:00
 • Fv 714 Frøyatunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 22:00 Gjelder til: 29.05.2018 06:00
 • Fv 714 Mjønestrøa – Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:21 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 714 Mjønestrøa – Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra 10.01.2018 klokken 09:00 til 31.10.2018 klokken 14:00. Gjelder fra: 10.01.2018 09:00 Gjelder til: 31.10.2018 14:00
 • Fv 714 Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 09.03.2018 17:50 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 715 Nordsetervatnet, på strekningen Krinsvatn – Mørriaunet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:42
 • Fv 715 Juvvasselva – Krinsvatn, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.04.2018 07:00 Gjelder til: 04.06.2018 00:00
 • Fv 715 Åfjord – Osen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis smal vegbane og stengt i korte perioder på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 02:00 (neste dag). Fare for kø og forsinkelser må forventes. Transport av vindmøller. Gjelder fra: 06.05.2018 18:00 Gjelder til: 01.09.2018 02:00
 • Fv 715 Osen, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.03.2018 07:00 Gjelder til: 01.05.2020 17:00
 • Fv 718 Sund, på strekningen Leira – Rødsjø (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 29.05.2018 08:30 Gjelder til: 29.05.2018 13:00
 • Fv 718 Bestvollbukta – Hasselvika, på strekningen Leira – Rødsjø (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av steinras. Gjelder fra: 24.04.2018 18:35
 • Fv 718 Blestvollen – Rødsjø, på strekningen Leira – Rødsjø (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 28.05.2018 20:00
 • Fv 718 Leira – Fevåg, på strekningen Leira – Rødsjø (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 30.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.05.2018 17:00
 • Fv 721 Stordalen – Dragvik, på strekningen Skar – Dragvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 15.05.2018 07:00 Gjelder til: 15.06.2018 18:00
 • Fv 723 Ryssdalen – Herfjord, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid. For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV723STOKKSUND til 26112 Gjelder fra: 06.02.2018 02:05 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
 • Fv 753 Frostaporten tunnel, på strekningen Mostad – Vedul (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 04.06.2018 22:00 Gjelder til: 05.06.2018 06:00
 • Fv 753 Hoplatunnelen, på strekningen Mostad – Vedul (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 04.06.2018 22:00 Gjelder til: 05.06.2018 06:00
 • Fv 754 Markabygd – Skogn (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet Tour de Tomtvatnet. Gjelder også Fylkesvegene 6874, 6878, 6880, 6884, 6870 og 6872. Gjelder fra: 09.06.2018 11:00 Gjelder til: 09.06.2018 18:00
 • Fv 755 Vanvikan, på strekningen Volden – Røra (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 07:00 Gjelder til: 01.06.2018 00:00
 • Fv 755 Skarnsundbrua, på strekningen Volden – Røra (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.05.2018 17:00
 • Fv 760 Kornto – Botne, på strekningen Kornto – Hvitsten (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 19:00
 • Fv 762 Midjobrua, på strekningen Sannan – Støa (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 40 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:40
 • Fv 763 Steinbrua, på strekningen Steinkjer – Vegset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 28.05.2018 klokken 19:00 til 30.05.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 28.05.2018 19:00 Gjelder til: 30.05.2018 06:00
 • Fv 763 Steinbrua, på strekningen Steinkjer – Vegset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 27.05.2018 22:00 Gjelder til: 28.05.2018 06:00
 • Fv 763 Steinbrua, på strekningen Steinkjer – Vegset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 08:30 Gjelder til: 28.05.2018 15:00
 • Fv 765 Sørli – Østborg (Riksgrensen), på strekningen Eidet bru – Østborg (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegmerkingsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.05.2018 08:00 Gjelder til: 01.06.2018 19:00
 • Fv 765 Sørli – Eidet, på strekningen Eidet bru – Østborg (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegmerkingsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.05.2018 08:00 Gjelder til: 01.06.2018 19:00
 • Fv 766 Vik – Stamnes bru, på strekningen Vik – Sjøåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 08:00
 • Fv 770 Haugland, på strekningen Kolvereid – Sørlikorsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2018 18:00
 • Fv 804 Feda, på strekningen Lindlandsåsen – Birkelandsstranda (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.01.2018 02:01 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 804 Farstøyl – Heimdal (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 28.03.2018 00:00
 • Fv 812 Karbøl, på strekningen Tuv – Medby (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.09.2017 10:43 Gjelder til: 31.05.2018 23:00
 • Fv 820 Ryggedalen tunnel, på strekningen Straumsnes – Sortland (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, nedsatt hastighet til 50 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 29.05.2018 klokken 12:30 til 29.05.2018 klokken 16:30. Gjelder fra: 29.05.2018 12:30 Gjelder til: 29.05.2018 16:30
 • Fv 835 Kattdalselva, på strekningen Nordfold – Tømmerneset (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.12.2017 07:00 Gjelder til: 01.08.2018 21:00
 • Fv 851 Arabu – Varland (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 28.03.2018 00:00
 • Fv 890 Føresvik – Alvestad, på strekningen Knarholmkrst – Tå (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2018 17:00
 • Fv 915 Sandvikhalsen, i Bø kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter, nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 22.06.2018 21:00
 • Fv 992 Unstad tunnel, i Vestvågøy kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 06:00 til 07:00 og fra 19:00 til 22:00. Gjelder fra: 14.05.2018 06:00 Gjelder til: 25.06.2018 22:00
 • Fv 6398 Ørland kirke, på strekningen Markagården – Ørland kirke (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 28.05.2018 19:00 Gjelder til: 28.05.2018 21:00
 • Fv 6406 Leirbakken – Djupdalen, på strekningen Leirbakken – Opphaug (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 28.05.2018 14:00
 • Fv 6410 Ryggen – Aune, på strekningen Røyne – Berg (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 28.05.2018 14:00 Gjelder til: 28.05.2018 18:00
 • Fv 6516 Vognill – Hoel, på strekningen Vognill – Hoel (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 16.06.2018 10:00 Gjelder til: 16.06.2018 17:00
 • Fv 6516 Ørnkjellhaugen hytteområde – Skaret, på strekningen Vognill – Hoel (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 27.04.2018 11:50
 • Fv 6642 Brekkberga – Børsa, på strekningen Thamshamn – Øysand (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 06:00 til 18:00. Vent på ledebil. Gjelder fra 30.05.2018 klokken 06:00 til 31.05.2018 klokken 18:00. Gjelder fra: 30.05.2018 06:00 Gjelder til: 31.05.2018 18:00
 • Fv 6650 Byåsveien ved Lysverkvegen, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.05.2018 10:14 Gjelder til: 02.06.2018 00:00
 • Fv 6654 Heimdal, på strekningen Sørberg – Heimdal (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.04.2018 15:25 Gjelder til: 16.06.2018 00:00
 • Fv 6660 Omkjøringsveien – Voll, på strekningen Omkjøringsveien – Bakken (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 27.05.2018 klokken 21:00 til 30.05.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 27.05.2018 21:00 Gjelder til: 30.05.2018 06:00
 • Fv 6660 Voll – Litlvatnet, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 10.01.2018 klokken 07:00 til 15.06.2018 klokken 16:00. Gjelder fra: 10.01.2018 07:00 Gjelder til: 15.06.2018 16:00
 • Fv 6660 Litlvatnet, på strekningen Omkjøringsveien – Bakken (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av flom. Gjelder fra: 13.04.2018 20:25
 • Fv 6664 Strindheim, på strekningen Lerkendal – Leangen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 28.05.2018 klokken 22:00 til 31.05.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 28.05.2018 22:00 Gjelder til: 31.05.2018 06:00
 • Fv 6834 Grande – Skjelbred (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. BKT8 maks 50 tonn totalvekt. Gjelder fra: 10.01.2018 10:28
 • Fv 6838 Kråkmo – Lerstad (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 maks 28 tonn totalvekt. Gjelder fra: 10.01.2018 10:28
 • Fv 6908 Forbregd – Lein (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.05.2018 18:14 Gjelder til: 30.05.2018 00:00
 • Fv 6954 Veie – Mære, på strekningen Korsen – Moen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Midlertidig aksellastgrense 8 tonn. Gjelder fra: 18.04.2018 10:33
 • Fv 7006 Søndre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle – Myrset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35Data levert av Statens vegvesen.