Redusert framkommelighet

 • Molde kommune (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet: Fannefjordrittet. Berører Ev39 , Fv 62 og 407. Gjelder fra: 19.08.2018 13:00 Gjelder til: 19.08.2018 15:30
 • Steinkjer kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 18.08.2018 10:00 Gjelder til: 18.08.2018 15:00
 • Ev 6 Vestbybrua, avkjøringsveg, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering etter vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.08.2018 22:00 Gjelder til: 10.08.2018 05:30
 • Ev 6 [18] Korsegårdskrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.07.2018 22:00 Gjelder til: 20.07.2018 05:30
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.06.2018 21:00 Gjelder til: 03.09.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 03.07.2018 20:00 Gjelder til: 01.09.2018 07:00
 • Ev 6 [26] Åsland – [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus/Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.08.2018 21:00 Gjelder til: 17.08.2018 05:30
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 07.07.2018 06:00 Gjelder til: 29.07.2018 22:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.08.2018 22:00 Gjelder til: 09.08.2018 06:00
 • Ev 6 [44] Hvamkrysset – [51] Grønvollkrysset, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Kirkenes (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.07.2018 22:00 Gjelder til: 20.07.2018 05:30
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 23:00. Gjelder fra: 03.07.2018 09:00 Gjelder til: 31.07.2018 23:00
 • Ev 6 Julsrudbrua, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.08.2018 22:00 Gjelder til: 08.08.2018 05:30
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Korslundtunnelen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.07.2018 21:00 Gjelder til: 25.07.2018 05:30
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.07.2018 21:00 Gjelder til: 24.07.2018 05:30
 • Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.07.2018 21:00 Gjelder til: 26.07.2018 05:30
 • Ev 6 [70] Arnkvern – [76] Moelv, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2018 19:07 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.04.2018 11:51 Gjelder til: 07.06.2019 00:00
 • Ev 6 Ringebu (Brugata) – Frya, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 03.07.2018 19:00 Gjelder til: 17.08.2018 07:00
 • Ev 6 Ringebu (Brugata) – Frya, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 17.08.2018 07:00 Gjelder til: 02.11.2018 22:00
 • Ev 6 Dalberg – Ringebu (Våla bru), på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.07.2018 19:00 Gjelder til: 15.08.2018 07:00
 • Ev 6 Vindåslibekken – Korporalsbrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 05.06.2018 04:00 Gjelder til: 28.10.2018 00:00
 • Ev 6 Gullberget – Ronglan, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 21.06.2018 19:48 Gjelder til: 29.08.2018 23:00
 • Ev 6 Mellingselva – Mellingsmoen, på strekningen Grong – Mosjøen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 28.06.2018 07:00 Gjelder til: 22.08.2018 00:00
 • Ev 6 Brenna – Kappfjellia, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 20:00
 • Ev 6 Dolstad kirke, i Vefsn kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 5 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.07.2018 21:00 Gjelder til: 20.07.2018 06:00
 • Ev 6 Kulstaddalen, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil ventetid ca 10 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 13.08.2018 19:00 Gjelder til: 15.08.2018 06:00
 • Ev 6 Aspnes, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.11.2017 11:54
 • Ev 6 Åga – Langneset, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.02.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 20:00
 • Ev 6 Fallheia – Bolna bom, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2018 10:12
 • Ev 6 Kvænflåget tunnel, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 15 minutter vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 06.08.2018 18:00 Gjelder til: 18.08.2018 06:00
 • Ev 6 Finneidstrømmen bru, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter, innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.01.2018 07:00 Gjelder til: 29.11.2018 19:00
 • Ev 6 Rombaksveien-E6 ved Kongens gate, i Narvik kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.07.2018 12:27 Gjelder til: 31.08.2018 00:00
 • Ev 6 Orneset – Trældal, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.07.2018 07:00 Gjelder til: 15.08.2018 23:00
 • Ev 6 Moelv bru, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
 • Ev 6 Heggelia, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Troms)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 25.06.2018 13:42 Gjelder til: 13.08.2018 17:00
 • Ev 6 Skardalstunnelen – Isfjelltunnelen, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnekjøring hver halve time. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 01.04.2019 19:00
 • Ev 6 Langnes – Storsandnes, i Alta kommune (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.11.2017 14:40 Gjelder til: 01.08.2018 00:00
 • Ev 6 Stabburselv bru, på strekningen Alta – Lakselv (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.07.2018 19:46
 • Ev 8 Laksvatn – Nordkjosbotn, på strekningen Tromsø – Nordkjosbotn (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.07.2018 17:00
 • Ev 10 Lødingen – Svolvær (Nordland/Troms)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra 21.07.2018 klokken 10:00 til 27.07.2018 klokken 16:00. I vesterålen og Lofoten vil det pågå sykkelritt "Viking tour" i denne perioden. Det vil påvirke trafikken minimalt. Rittet vil pågå på mye av vegnettet fra Lødingen, via Andøya og Lofoten (til Svolvær)- med […]
 • Ev 10 Tjeldsundbrua (Troms)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 10.07.2018 08:01 Gjelder til: 31.10.2018 20:00
 • Ev 16 Beitlatunnelen – Langhelletunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Arbeid i ein tunnel om gangen. Gjelder fra: 19.07.2018 22:00 Gjelder til: 20.07.2018 06:00
 • Ev 16 Voss kyrkje, på strekningen Svartenakken – Ringheim (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 08:00 Gjelder til: 31.08.2018 17:00
 • Ev 16 Håbakken – Langhuso, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegmerkingsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.07.2018 21:00 Gjelder til: 20.07.2018 06:00
 • Ev 16 Kjørbotunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.03.2018 05:30 Gjelder til: 02.09.2018 00:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.03.2018 08:59 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Ringeriksveien mellom Bærumsveien og Fv182, forbindelsesveg, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.06.2018 00:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Ev 16 Tangen bru, avkjøring mot Tangen, på strekningen Hønefoss – Sandvika, i retning mot Sandvika (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Avkjøringsfelt stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.11.2018 19:00
 • Ev 16 Grindaheim, på strekningen Lærdal – Fagernes (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.08.2018 07:00 Gjelder til: 04.10.2018 19:00
 • Ev 16 Valdrestunet, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.04.2018 07:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Leira – Aurdal, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 02.07.2018 06:00 Gjelder til: 01.09.2018 20:00
 • Ev 16 Nørdre Hausåker, på strekningen Lærdal – Fagernes (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.08.2018 07:00 Gjelder til: 14.08.2018 21:00
 • Ev 18 Baneheiatunnelen – Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 22:00 Gjelder til: 31.07.2018 06:00
 • Ev 18 Baneheiatunnelen – Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og lørdag fra 22:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.08.2018 22:00 Gjelder til: 30.09.2018 08:00
 • Ev 18 Rona, avkjøringsveg, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.02.2018 06:00 Gjelder til: 20.12.2018 23:59
 • Ev 18 Varoddbrua – [93] Narvikakrysset, på strekningen Arendal – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2018 10:00 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Ev 18 [65] Songedumpakrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.07.2018 21:00 Gjelder til: 27.07.2018 06:00
 • Ev 18 [15] Blommenholm – [16] Sandvika, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.07.2018 22:00
 • Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, påkjøring fra Vika, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 11:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.04.2018 11:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00
 • Ev 39 Fasseland – Trædal, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.07.2018 21:00 Gjelder til: 01.09.2018 06:00
 • Ev 39 Lene, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.08.2018 22:00 Gjelder til: 09.08.2018 06:00
 • Ev 39 Hanneviktunnelen, på strekningen Kristiansand – Mandal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2018 11:13 Gjelder til: 01.11.2018 23:00
 • Ev 39 Bømlafjordtunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kontinuerlig kolonnekjøring. Gjelder fra: 06.08.2018 22:00 Gjelder til: 01.11.2018 05:30
 • Ev 39 Romarheimsdalen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde, i retning mot Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 03.08.2018 18:00
 • Ev 39 Vartdal, på strekningen Volda – Ålesund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.07.2018 19:00 Gjelder til: 20.07.2018 06:00
 • Ev 134 Viskjer, på strekningen Haugesund – Røldal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.07.2018 19:00
 • Ev 134 Moskeid – Oftekrysset, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.05.2018 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
 • Ev 134 Moskeid – Nordskog, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.03.2018 12:00 Gjelder til: 01.10.2018 13:59
 • Ev 136 Joengbekken – Horgheim, på strekningen Åndalsnes – Dombås (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 09.08.2017 klokken 08:00 til 31.08.2018 klokken 24:00. Gjelder fra: 09.08.2017 08:00 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Rv 3 Ommangsvolden, på strekningen Kolomoen – Elverum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 04.06.2018 09:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Rv 3 Elverum (Terningmoen), på strekningen Kolomoen – Elverum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.07.2018 14:02 Gjelder til: 21.07.2018 00:00
 • Rv 4 Aker sykehus, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua, i retning mot Grua (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 10.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.07.2018 17:00
 • Rv 4 Fossen – Sagstua, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.06.2018 12:34 Gjelder til: 02.08.2018 00:00
 • Rv 4 Bruflat, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.08.2018 09:00 Gjelder til: 25.08.2018 15:00
 • Rv 5 Fjærland – Frudalstunnelen (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.07.2018 21:00 Gjelder til: 03.08.2018 06:00
 • Rv 9 Grim, på strekningen Kristiansand – Evje (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.08.2018 22:00 Gjelder til: 08.08.2018 06:00
 • Rv 9 Fånefjell tunnel, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 06:00 Gjelder til: 15.10.2018 23:00
 • Rv 9 Fånefjell tunnel, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 23:00. Fredag fra 06:00 til 15:00. Gjelder fra: 02.07.2018 06:00 Gjelder til: 27.08.2018 23:00
 • Rv 9 Reiårsfossen, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 19:00
 • Rv 9 Bykletunnelen 1, i Bykle kommune (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 29.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 19:00
 • Rv 13 Kolbeinstveit, på strekningen Sand – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.07.2018 07:00 Gjelder til: 24.08.2018 21:00
 • Rv 13 Kyrkjenes, på strekningen Odda – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering. Gjelder fra: 06.07.2018 17:31 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Rv 13 Goteviki, på strekningen Vinje – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Det blir tatt hensyn til fergetrafikken Gjelder fra: 30.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 23:00
 • Rv 13 Ferjestrekningen Vangsnes-Hella (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Gjelder avgang fra Hella klokken 11:20. Gjelder fra: 19.07.2018 11:20 Gjelder til: 19.07.2018 12:00
 • Rv 15 Måløybrua, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Maks bredde 3,8meter Gjelder fra: 25.04.2018 13:40 Gjelder til: 01.10.2018 16:00
 • Rv 15 Lom – Vike, på strekningen Stryn – Lom (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 00:01 Gjelder til: 17.08.2018 23:59
 • Rv 15 Lalm, på strekningen Lom – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 01:59 (neste dag). Gjelder fra: 14.11.2017 06:00 Gjelder til: 31.08.2018 01:59
 • Rv 23 Kjellstadkrysset, på strekningen Kjellstad – Røyken (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.07.2018 21:00 Gjelder til: 03.08.2018 06:00
 • Rv 25 Moen – Løbergsmoen, på strekningen Elverum – Støa (Riksgrensen) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.04.2018 00:00 Gjelder til: 21.11.2018 00:00
 • Rv 36 Klovholt – Skelbreistrand, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.09.2018 16:00
 • Rv 36 Bjørndalskrysset, på strekningen Porsgrunn – Skien (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 10:00 Gjelder til: 30.10.2018 15:30
 • Rv 36 Geiteryggtunnelen – Geiteryggen, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde 4m Gjelder fra: 05.07.2018 13:04 Gjelder til: 16.11.2018 09:00
 • Rv 41 Kviteseid, på strekningen Kviteseid – Kviteseid brygge (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2018 21:22
 • Rv 70 Kvernberget – Byskogen, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2018 20:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Rv 80 Hunstad – Bodø (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.04.2018 06:46 Gjelder til: 29.08.2018 00:00
 • Rv 80 Bertnes, på strekningen Bodø – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 07.08.2018 klokken 20:00 til 08.08.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 07.08.2018 20:00 Gjelder til: 08.08.2018 06:00
 • Rv 93 Salkobekken – Øvre Alta, i Alta kommune (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder E45. Jobber kontinuerlig. Gjelder fra: 26.06.2018 09:53 Gjelder til: 15.08.2018 21:00
 • Rv 110 Trosvik – Seut bru, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 17:08 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Rv 110 Fredrikstad bru, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.05.2018 03:00 Gjelder til: 02.11.2018 00:00
 • Rv 111 Statsminister Torps vei ved Skolemesterløkka, i Sarpsborg kommune (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.06.2018 00:00 Gjelder til: 16.09.2018 00:00
 • Rv 120 Skedsmovollen – Mosesvingen, på strekningen Mosesvingen – Skedsmovollen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 13.07.2018 22:00 Gjelder til: 07.08.2018 05:30
 • Rv 150 Grefsen – Sinsenkrysset, avkjøringsveg, på strekningen Smestad – Sinsen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.07.2018 16:00
 • Rv 162 Filipstad – Aker brygge, på strekningen Ring 1 (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.07.2018 22:00 Gjelder til: 20.07.2018 06:00
 • Rv 162 Hammersborgtunnelen, avkjøring fra Akersgata, på strekningen Ring 1, i retning mot Sørenga (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Avkjøringsfelt stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.07.2018 00:01 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 651 Stigedalsvatnet, på strekningen Hjelle – Volda (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.07.2018 19:00 Gjelder til: 20.07.2018 06:00
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 29.07.2018 klokken 04:30 til 17.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 29.07.2018 04:30 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Rv 658 Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 29.07.2018 klokken 04:30 til 17.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 29.07.2018 04:30 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen – Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 04:30. Kolonnane går frå Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 og frå Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30. Gjelder fra: 29.07.2018 00:00 Gjelder til: 17.12.2018 04:30
 • Fv 3 Haukelandsmoen, på strekningen Moi – Hammersmark (Vest-Agder grense) (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 06.08.2018 07:00 Gjelder til: 17.08.2018 20:00
 • Fv 3 Sømskrysset – Torsvik, på strekningen Rona – Drange (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.02.2018 21:02 Gjelder til: 31.08.2018 15:00
 • Fv 3 Lunner – Grindvoll, på strekningen Velofoss – Kjørrven (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.07.2018 07:19
 • Fv 7 Liarostunnelen, på strekningen Frøland – Norheimsund (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 02.04.2018 20:00 Gjelder til: 30.08.2018 06:00
 • Fv 7 Tokagjelet, på strekningen Trengereid – Granvin (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 06.08.2018 20:00 Gjelder til: 10.08.2018 06:00
 • Fv 7 Vik I bru, på strekningen Norheimsund – Granvin (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.07.2018 19:00
 • Fv 7 Granvin – Haukanes, på strekningen Granvin – Kvanndal ferjekai (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.07.2018 19:00 Gjelder til: 30.08.2018 21:00
 • Fv 11 Åsveien bru N, i Hurum kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.06.2018 07:00 Gjelder til: 30.07.2018 18:00
 • Fv 12 Ytteren – Vika, i Rana kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 08.08.2018 klokken 21:00 til 12.08.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 08.08.2018 21:00 Gjelder til: 12.08.2018 06:00
 • Fv 17 Kongsmoen – Foldereid, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til søndag fra 18:00 til 07:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra 18.07.2018 klokken 18:00 til 23.07.2018 klokken 07:00. Gjelder fra: 18.07.2018 18:00 Gjelder til: 23.07.2018 07:00
 • Fv 17 Kongsmoen – Foldereid, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra 23.07.2018 klokken 07:00 til 27.07.2018 klokken 20:00. Gjelder fra: 23.07.2018 07:00 Gjelder til: 27.07.2018 20:00
 • Fv 17 Ferjestrekningen Horn-Andalsvågen, på strekningen Brønnøysund – Sandnessjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Turen fra Horn kl.22:15 og Andalsvåg kl.22:40 er innstilt pga. teknisk vedlikehold. Gjelder fra: 19.07.2018 08:58 Gjelder til: 19.07.2018 23:40
 • Fv 17 Lia, på strekningen Nesna – Kilboghavn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 01.10.2017 07:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Fv 26 Engerdal, på strekningen Nybergsund – Tolga (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av arrangement. Gjelder fra: 02.08.2018 00:00 Gjelder til: 06.08.2018 00:00
 • Fv 31 Kvernhusbekken – Stensåsen, på strekningen Røros – Vauldal (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av dyr i vegbanen. Gjelder fra: 15.07.2018 14:13 Gjelder til: 13.09.2018 00:00
 • Fv 33 Bjørgo, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.08.2018 19:00
 • Fv 33 Bjørgo, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 19:00
 • Fv 33 Tonsåsen, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 33 Skreia – Bilitt, på strekningen Sikkerlia (Akershus grense) – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2018 15:52 Gjelder til: 02.09.2018 00:00
 • Fv 35 Kvernbergsund bru, forbindelsesveg, på strekningen Ringerike sykehus – Helsehuset (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 06.08.2018 16:00
 • Fv 35 Grønnerud, på strekningen Nes kirke – Helgøya (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 00:00 til mandag 24:00. Gjelder fra: 10.07.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 40 Komnes, på strekningen Fossnes (Vestfold grense) – Kongsberg (Moane) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.07.2018 22:00
 • Fv 40 Djupdal, på strekningen Kongsberg – Rødberg (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 11.08.2018 19:00
 • Fv 40 Lio, på strekningen Rødberg – Geilo (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.07.2018 18:00
 • Fv 40 Skurdalen, på strekningen Rødberg – Geilo (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 17.09.2018 19:00
 • Fv 41 Tordensk./Tollbugata, på strekningen Rundtom – Tollbugata (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.07.2018 06:00 Gjelder til: 29.07.2018 15:00
 • Fv 42 Hovland – Lislevand, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Fv 42 Frolands verk – Mjåvatn, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 19:00
 • Fv 44 Flekkefjord bru, på strekningen Flekkefjord – Åna-Sira (Rogaland grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2018 07:00 Gjelder til: 16.11.2018 15:00
 • Fv 44 Plesnerparken, på strekningen Valebøvegen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.05.2018 03:34 Gjelder til: 31.12.2018 22:00
 • Fv 45 Øvstabø bomstasjon, på strekningen Ålgård – Hunnedalen (Vest-Agder grense) (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.08.2018 06:00 Gjelder til: 16.08.2018 21:00
 • Fv 50 Berdaltunnelen – Stondaltunnelen, på strekningen Hol – Aurland i Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av opprydningsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.07.2018 07:00 Gjelder til: 19.07.2018 19:00
 • Fv 51 Klanten – Sanderstølen (Oppland grense), på strekningen Gol – Sanderstølen (Oppland grense) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.07.2018 18:43 Gjelder til: 31.10.2018 19:00
 • Fv 51 Skogen – Heggenes, på strekningen Fagernes – Randen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 18.06.2018 07:00 Gjelder til: 19.07.2018 20:00
 • Fv 51 Rogne, på strekningen Fagernes – Randen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.06.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 19:00
 • Fv 51 Bygdin – Vinsteråren bom, på strekningen Valdresflye (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.07.2018 00:00 Gjelder til: 13.08.2018 21:00
 • Fv 51 Bygdin – Vinsteråren bom, på strekningen Valdresflye (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.08.2018 06:00 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 55 Ås skole, på strekningen Hogstvedt – Ås skole (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.06.2018 07:00 Gjelder til: 08.08.2018 21:00
 • Fv 55 Sognefjellsvegen mellom nr 100 og nr 2645, i Lom kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 29.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 21:00
 • Fv 59 Gimsøykrysset, på strekningen Tufte – Skien sentrum (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 11:00 Gjelder til: 16.09.2018 00:00
 • Fv 60 Hellesyltporten tunnel, forbindelsesveg, på strekningen Hellesylt – Hellesylt ferjekai (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.07.2018 20:00 Gjelder til: 21.07.2018 06:00
 • Fv 60 Ljøtunnelen – Streketunnelen, på strekningen Sunnylven – Blindheim (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.07.2018 20:00 Gjelder til: 21.07.2018 06:00
 • Fv 62 Bakke kirke – Knive, i Øvre Eiker kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.03.2018 17:55 Gjelder til: 31.08.2018 16:00
 • Fv 62 Oppdøl – Nesbøen, på strekningen Oppdøl – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.07.2018 21:39 Gjelder til: 28.07.2018 00:00
 • Fv 63 Trollstigen, i Møre og Romsdal fylke (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 14.07.2018 13:00 Gjelder til: 30.07.2018 00:00
 • Fv 73 Darbu, på strekningen Krekling – Torespæren (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.07.2018 06:00
 • Fv 74 Sanddøla, på strekningen Bjørgan – Murumoen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.09.2018 19:00
 • Fv 84 Kolloen, på strekningen Snekkersvea – Hersoug (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 86 Valle, på strekningen Valle – Helsetsvingen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.07.2018 00:01 Gjelder til: 16.08.2018 00:00
 • Fv 86 Svanelvdalen, i Berg kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Trafikken slippes mellom kl 22:00-22:30, kl 01:30-02:00 og kl 05:00-05:30. Gjelder fra: 06.08.2018 19:00 Gjelder til: 31.08.2018 07:00
 • Fv 88 Svene, på strekningen Kongsberg SH – Svene (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 04.06.2018 07:00 Gjelder til: 01.08.2018 21:00
 • Fv 92 Brumunddal sentrum, på strekningen Brumunddal sentrum – Bøverbru (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til søndag 24:00. Gjelder fra: 25.06.2018 00:00 Gjelder til: 22.10.2018 00:00
 • Fv 106 Flaskebekk – Skoklefall, på strekningen Flaskebekk – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 06.08.2018 09:00 Gjelder til: 07.09.2018 15:00
 • Fv 107 Berger, på strekningen Berger – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.07.2018 07:18 Gjelder til: 21.12.2018 21:00
 • Fv 107 Hellvik – Hellevikskogen, på strekningen Berger – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.11.2018 22:00 Gjelder til: 23.11.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.10.2018 22:00 Gjelder til: 19.10.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.09.2018 22:00 Gjelder til: 14.09.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.08.2018 22:00 Gjelder til: 10.08.2018 05:30
 • Fv 108 Puttesund bru, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.06.2018 21:00 Gjelder til: 18.08.2018 06:00
 • Fv 108 Bjølstad, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 20:00 Gjelder til: 31.07.2018 06:00
 • Fv 108 Bjølstad, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 13:44 Gjelder til: 02.08.2018 00:00
 • Fv 115 Henstad alle, på strekningen Askim – Trøgstad kirke (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 27.07.2018 06:59
 • Fv 118 Bjørnstadveien 26, i Sarpsborg kommune (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 02.07.2018 07:00 Gjelder til: 21.07.2018 21:00
 • Fv 118 Hafslund – Sarpsbrua, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.07.2018 00:00 Gjelder til: 31.07.2018 00:00
 • Fv 120 Elvestad – Elvestadkrysset, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.06.2018 00:00 Gjelder til: 31.08.2018 00:00
 • Fv 120 Brøholt – Tomter, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 17.07.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 17:00
 • Fv 120 Brøholt – Tomter, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2018 10:51 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 120 Vegger – Svenneby bru, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.07.2018 10:31 Gjelder til: 31.08.2018 20:00
 • Fv 120 Ignaveien, på strekningen Tomter (Østfold grense) – Lillestrøm (Kjeller) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 26.01.2018 07:00 Gjelder til: 26.01.2019 21:00
 • Fv 120 Skedsmokorset – Ask, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.08.2018 21:00 Gjelder til: 10.08.2018 05:30
 • Fv 120 Eltonåsen – Eltonåsen, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 17:00. Gjelder fra: 01.07.2018 08:00 Gjelder til: 30.08.2018 17:00
 • Fv 120 Sandvang – Nannestad, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.06.2018 12:42 Gjelder til: 12.10.2018 00:00
 • Fv 120 Nordmokorset, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.07.2018 07:00 Gjelder til: 23.07.2018 21:00
 • Fv 121 Langang – Kvastad, på strekningen Strengereid – Goderstad (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 19:30
 • Fv 123 Sagene – Smalsund, på strekningen Våje – Kvernvollen (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.07.2018 13:30 Gjelder til: 16.08.2018 00:00
 • Fv 127 Vatnebu – Kilsund N, i Arendal kommune (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag fra 08:00 til 20:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 11:30. Gjelder fra: 18.06.2018 08:00 Gjelder til: 13.08.2018 20:00
 • Fv 131 Myrvoll, på strekningen Myrvoll – Sofiemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 18.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
 • Fv 131 Myrvoll, på strekningen Myrvoll – Sofiemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.10.2017 07:00 Gjelder til: 17.09.2018 21:00
 • Fv 151 Sonsveikrysset, på strekningen Son – Narvestad (Østfold grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 10.08.2018 21:00
 • Fv 152 Ski, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.01.2018 11:51 Gjelder til: 26.01.2019 06:59
 • Fv 152 Ski skole, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 27.06.2018 09:00 Gjelder til: 31.08.2018 06:00
 • Fv 152 Ski skole – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00. Gjelder fra: 26.01.2018 10:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 23:59
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 20:00. Gjelder fra: 12.06.2018 09:00 Gjelder til: 31.01.2019 20:00
 • Fv 152 Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.07.2018 07:00
 • Fv 152 Stenfeltkrysset – Myrvoll, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 12.06.2017 09:00 Gjelder til: 01.11.2018 14:00
 • Fv 153 Billingstad – Holmen, på strekningen Holmen – Sentralkr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2018 00:00 Gjelder til: 02.08.2018 00:00
 • Fv 153 Sandviksveien mellom Bjørnsvikveien Nord og Jongsåsveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 10.08.2018 21:00
 • Fv 167 Hamrevegen 111, i Bergen kommune (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 09:00 Gjelder til: 30.07.2018 14:00
 • Fv 167 Homansbyen, på strekningen Stokkesmia – Asker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 16.04.2018 06:00 Gjelder til: 13.08.2018 20:00
 • Fv 168 Rudssletta, på strekningen Vøyenenga – Lysakerelva (Oslo grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 22.05.2018 21:00 Gjelder til: 18.08.2018 05:30
 • Fv 168 Griniveien mellom Listuveien og Fossumveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.03.2018 13:12 Gjelder til: 28.09.2018 00:00
 • Fv 168 Griniveien ved Vollsveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.10.2017 07:00 Gjelder til: 27.09.2018 19:00
 • Fv 169 Mo – Momoen, på strekningen Fjellsrud – Løken (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til søndag 24:00. Gjelder fra: 28.06.2018 00:00 Gjelder til: 29.07.2018 00:00
 • Fv 170 Kringen, på strekningen Fetsund – Tangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.06.2018 07:00 Gjelder til: 10.10.2018 21:00
 • Fv 175 Rennespillet – Munkerud, på strekningen Rennespillet – Seterstøa (Hedmark grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Forsinkelser opp til 30 minutter. Gjelder fra: 07.05.2018 07:00 Gjelder til: 10.08.2018 21:00
 • Fv 175 Auli – Haga, på strekningen Rennespillet – Seterstøa (Hedmark grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.01.2018 11:55 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 177 Eidsvoll – Arnestad, på strekningen Vormsund – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.05.2018 09:25 Gjelder til: 11.08.2018 00:00
 • Fv 177 Eidsvoll, på strekningen Vormsund – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 13:10 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 181 Eidsvoll, på strekningen Bogsrud – Eidsvoll (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.07.2018 07:00 Gjelder til: 19.07.2018 19:00
 • Fv 182 Nypefoss bru, på strekningen Vøyenenga – Nypefoss bru (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2018 07:00 Gjelder til: 10.08.2018 06:59
 • Fv 183 Fresvik, på strekningen Svida – Fresvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 18:00 til 22:00. Åpent for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 16.07.2018 18:00 Gjelder til: 27.07.2018 22:00
 • Fv 202 Banke bru, på strekningen Fritjof Nansens vei – Reibakken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 15:00
 • Fv 202 Skotterud – Magnor, på strekningen Skotterud – Masterud (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 21:00
 • Fv 203 Reinelva – Hemmingsjorda, på strekningen Hemmingsjorda – Engerud (Troms)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.07.2018 07:00 Gjelder til: 27.07.2018 19:00
 • Fv 204 Heggedal skole – Heggedal, på strekningen Engelsrud – Heggedal skole (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.07.2018 07:00 Gjelder til: 01.08.2018 19:00
 • Fv 206 Høn, på strekningen Bamle kirke – Findal (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.03.2018 17:00 Gjelder til: 19.03.2019 23:00
 • Fv 209 Fjell, på strekningen Strøm – Sand (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 21:00
 • Fv 209 Fjell, på strekningen Strøm – Sand (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2018 13:40 Gjelder til: 20.07.2018 00:00
 • Fv 210 Brandval, på strekningen Kongsvinger – Grønland (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.10.2017 07:00 Gjelder til: 02.09.2018 00:00
 • Fv 213 Ringsaker kirke – Moelv vegkryss, på strekningen Nes – Tuvenga (Oppland grense) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til fredag 24:00. Gjelder fra: 12.06.2018 00:00 Gjelder til: 01.08.2018 00:00
 • Fv 222 Stangevegen ved Gubberudvegen, i Stange kommune (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.06.2018 09:00 Gjelder til: 21.07.2018 06:00
 • Fv 245 Vikersvea – Sandåker, på strekningen Jevnaker – Dokka (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 01.08.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2018 20:00
 • Fv 250 Horpestad Øvre – Erga, på strekningen Erga – Sør Braut (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 09:00, fra 09:30 til 11:30, fra 12:00 til 14:00, fra 14:30 til 16:30, fra 17:00 til 19:00 og fra 19:30 til 21:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 06.08.2018 06:00 Gjelder til: 17.08.2018 21:00 […]
 • Fv 253 Jorekstad – Jørstadmoen, på strekningen Vingnes – Jorekstad (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.07.2018 19:00 Gjelder til: 20.07.2018 07:00
 • Fv 254 Fjerdom, på strekningen Segalstad bru – Tretten (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.06.2018 00:01 Gjelder til: 28.07.2018 00:00
 • Fv 255 Forset – Kråkvollen, på strekningen Lillehammer – Vinstra (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 00:00 Gjelder til: 16.09.2018 00:00
 • Fv 279 Hovinbakken – Fetsund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2017 11:31 Gjelder til: 01.08.2018 00:00
 • Fv 279 Furulund/Nerdrumveien – Fetsund, i Fet kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2017 11:33 Gjelder til: 01.08.2018 00:00
 • Fv 279 Hovinbakken – Fetsund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 15.08.2018 20:00
 • Fv 279 Hovinbakken – Nordre Støvin, på strekningen Furulund – Garderåsen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.07.2018 00:00 Gjelder til: 18.08.2018 00:00
 • Fv 285 Lyngås – Sylling, på strekningen Kjellstad – Skaret (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.08.2018 17:30
 • Fv 285 Lyngås, på strekningen Kjellstad – Skaret (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.07.2018 07:30 Gjelder til: 09.08.2018 17:30
 • Fv 285 Vetterud – Søndre Auli, på strekningen Vetterud – Søndre Auli (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 21:00
 • Fv 287 Eggedal, på strekningen Åmot – Bromma (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 20.07.2018 19:00
 • Fv 289 Skammestein – Ødegård, på strekningen Ødegård – Skammestein (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 17:00 til 07:00 (neste dag). Fredag til søndag fra 07:00 til 07:00 (neste dag). Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 01.08.2018 17:00 Gjelder til: 26.10.2018 07:00
 • Fv 290 Disenå stasjon – Åkroken, på strekningen Disenå stasjon – Skjuleng vegdele (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.07.2018 12:58 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 303 Nodelandsheia, i Songdalen kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 03.05.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 15:00
 • Fv 310 Søre Smestadbrua, på strekningen Brandstad – Øksendalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 16:00
 • Fv 312 Evje S, på strekningen Evje S – Evje kirke (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Det kan også bli korte stopp i kryssområdet med Rv 9 og Fv 42. Gjelder fra: 08.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.07.2018 18:00
 • Fv 312 Hundorp – Frya, på strekningen Gamle E6 (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Fare for kø. Gjelder fra: 28.05.2018 06:00 Gjelder til: 04.08.2018 00:00
 • Fv 312 Hundorp – Frya, på strekningen Gamle E6 (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 22:00. Gjelder fra: 04.07.2018 06:00 Gjelder til: 10.08.2018 22:00
 • Fv 313 Revå, på strekningen Helland – Bergsenga (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 05.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 17:00
 • Fv 319 Hanekleiva syd, på strekningen Stua – Sagkleiva (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 16:00
 • Fv 319 Hanekleiva syd, på strekningen Stua – Sagkleiva (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 19:00
 • Fv 319 Ødegården – Ødegårdsodden, på strekningen Sande – Sagkleiva (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjenværende kjørefeltbredde 3,6 meter. Gjelder fra: 14.06.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 17:00
 • Fv 320 Spilling – Heddeland, på strekningen Spilling – Heddeland (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 17:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.06.2018 06:00 Gjelder til: 29.08.2018 17:00
 • Fv 330 Vingrom – Biristrand, på strekningen Skulhusodden – Rinna bru (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2018 20:00
 • Fv 335 Gaupne, på strekningen Høga bru (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 22:00. Gjennomkjøring hver hele klokketime. Gjelder fra: 16.07.2018 18:00 Gjelder til: 19.07.2018 22:00
 • Fv 351 Tangen, på strekningen Bjørkkjær (Aust-Agder grense) – Tangen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 16:00
 • Fv 353 Geiteryggen, på strekningen Rugtvedtmyra – Geiteryggen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde 4m Gjelder fra: 30.01.2018 09:22 Gjelder til: 31.08.2018 16:00
 • Fv 354 Heistadkrysset, på strekningen Heistadkrysset – Skjelsvika (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjenstående kjørefeltbredde 3 meter. Gjelder fra: 05.07.2018 07:00 Gjelder til: 17.08.2018 16:00
 • Fv 356 Øyekastvegen mellom Nedre Rønningveg og Fridtjof Nansens gate, forbindelsesveg, i Porsgrunn kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjenstående kjørefeltbredde 3 meter Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 14.09.2018 16:00
 • Fv 356 Porsgrunnbrua, på strekningen Straume – Vallermyrene (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 28.06.2018 07:00 Gjelder til: 21.09.2018 15:00
 • Fv 380 Hellerudsletta – Strømmen stasjon, på strekningen Strømmen stasjon – Hellerudsletta (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 16.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.07.2018 20:00
 • Fv 380 Hellerudsletta, på strekningen Strømmen stasjon – Hellerudsletta (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2018 14:48 Gjelder til: 30.08.2018 06:00
 • Fv 401 Ronakrysset – Bjørnestad, på strekningen Strømme – Fjordtjønnane (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 16:07 Gjelder til: 01.11.2018 07:00
 • Fv 401 Skordal, på strekningen Harpefoss – Wadahl høgfjellhotell (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.06.2018 12:00 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 402 Fossen – Gamle Glittre, på strekningen Fossen – Gamle Glittre (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2018 13:49 Gjelder til: 21.10.2018 00:00
 • Fv 407 Strømmen – Bjorbekk, i Arendal kommune (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.03.2018 07:00 Gjelder til: 31.07.2018 19:00
 • Fv 410 Vatnebu, på strekningen Harebakken – Rømyr (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.02.2018 07:00 Gjelder til: 29.07.2018 19:00
 • Fv 410 Møklegård – Øyenkilen, på strekningen Møklegård – Øyenkilen (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.07.2018 07:00 Gjelder til: 10.09.2018 19:00
 • Fv 411 Tvedestrand havn, forbindelsesveg, på strekningen Tvedestrand havn – Tvedestrand nord (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.05.2018 18:21 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 415 Ubergsmoen, på strekningen Rislandsfeta – Fiane (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.06.2018 12:00 Gjelder til: 02.12.2018 00:00
 • Fv 420 Nattvig, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 26.10.2018 15:00
 • Fv 435 Galeivågen, på strekningen Johannes kirke – Galeivågen (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Maks høgde under byggeperioden 4,3 m (normalt 4,7 m). Gjelder fra: 05.07.2018 09:39 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 452 Justvik – Kostøl, på strekningen Vollevatn – Ålefjær (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2018 00:00 Gjelder til: 10.08.2018 15:00
 • Fv 454 Jessheim, på strekningen Kløfta – Dal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 16.07.2018 07:00 Gjelder til: 24.08.2018 21:00
 • Fv 455 Tveiterbru – Kløfta, på strekningen Gjerdrum/Ullensaker – Kløfta stasjon (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.06.2018 13:37 Gjelder til: 02.12.2018 00:00
 • Fv 456 Søvig, på strekningen Tangvall – Hannevika (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 15.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 15:00
 • Fv 466 Klungland bru, på strekningen Flikka – Sandvatn (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2017 00:00 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 467 Solsidevegen mellom nr 89 og nr 579, i Lom kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 29.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 21:00
 • Fv 468 Svartevatn, på strekningen Tonstad – Svartevatn (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.06.2018 07:00 Gjelder til: 04.08.2018 21:00
 • Fv 477 Rød – Maurdal, på strekningen Maurdal – Rød (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 00:00 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 478 Inngjerdinga – Årnes, på strekningen Munkerud – Årnes (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.05.2018 00:00 Gjelder til: 02.08.2018 00:00
 • Fv 491 Øvre Espedal – Mælsånå, på strekningen Gøysa – Øvre Espedal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og 30 minutter i periodene: Tirsdag til fredag fra 09:00 til 11:00, fra 11:30 til 14:00, fra 14:30 til 16:30, fra 17:00 til 19:00 og fra 19:30 til 21:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 07.08.2018 09:00 Gjelder til: 10.08.2018 21:00
 • Fv 492 Nedre Espedal ved Espedalsvegen, i Forsand kommune (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 11:00, fra 11:30 til 13:30, fra 14:00 til 16:00, fra 16:30 til 19:30 og fra 20:00 til 21:00. Gjelder fra: 13.08.2018 09:00 Gjelder til: 13.08.2018 21:00
 • Fv 494 Storli – Vikerhavn, på strekningen Storli – Vikerhavn (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.07.2018 10:47 Gjelder til: 31.07.2018 00:00
 • Fv 503 Dyrlandsbru, på strekningen Straume – Nutheim (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.11.2017 06:00 Gjelder til: 15.09.2018 22:00
 • Fv 503 Dal – Finstad, på strekningen Dal – Bårli (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering. Gjelder fra: 27.04.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 22:00
 • Fv 514 Nesland, på strekningen Treungen – Nesland (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.06.2018 00:00 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 515 Buvika, på strekningen Rognan – Øksengården (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Fv 522 Hundsnes – Tauåna, på strekningen Strandastøa – Tau (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og 30 minutter, på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 09:00 til 11:00, fra 11:30 til 14:00, fra 14:30 til 16:30, fra 17:00 til 19:00 og fra 19:30 til 21:00. Gjelder fra: 14.08.2018 09:00 Gjelder til: 17.08.2018 21:00
 • Fv 525 Ramnesveien ved Taranrødveien, i Re kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 01.03.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 16:00
 • Fv 529 Piperudkrysset – Nannestad, på strekningen Nannestad – Møllerstad (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.07.2018 08:16 Gjelder til: 02.08.2018 00:00
 • Fv 550 Ferjestrekningen Utne-Kvanndal, forbindelsesveg, på strekningen Utne – Kvanndal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av tekniske problemer. B-Ruten innstilles fra 13.07.18 kl 08:35 og inntil videre. Gjelder fra: 13.07.2018 08:35
 • Fv 555 Sydnestunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Møhlenpris – St.Pauls kirke (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.07.2018 22:00 Gjelder til: 20.07.2018 05:30
 • Fv 556 Nedre Birkeland – Hjellestad, på strekningen Hjellestad – Fjøsanger (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 557 Knappetunnelen, avkjøringsveg, på strekningen Liavatnet – Skraneflaten, i retning mot Skraneflaten (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.07.2018 22:00 Gjelder til: 20.07.2018 05:30
 • Fv 557 Knappetunnelen, avkjøringsveg, på strekningen Skraneflaten – Liavatnet, i retning mot Liavatnet (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.07.2018 22:00 Gjelder til: 20.07.2018 05:30
 • Fv 563 Erdal, på strekningen Storeklubben – Åsbø (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Arbeid med gang- og sykkelsti mellom Erdal barneskole og Hop vgs. Inntil 15min stenging ved sprenging. Gjelder fra: 09.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 570 Skora – Skåret, på strekningen Støa – Linnes (Riksgrensen) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 17:00. Gjelder fra: 13.06.2018 07:30 Gjelder til: 30.08.2018 17:00
 • Fv 601 Undredal, på strekningen Langhuso – Undredal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.06.2018 17:50 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 602 Notodden – Bolkesjø, på strekningen Våladalen – Bolkesjø (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.07.2018 15:00 Gjelder til: 01.10.2018 15:00
 • Fv 605 Høvik stasjon, på strekningen Blommenholm – Høvik stasjon (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 19:00. Gjelder fra: 16.07.2018 08:00 Gjelder til: 20.07.2018 19:00
 • Fv 607 Løkeberg (Haslum), på strekningen Hamang – Haslum S (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.07.2018 08:32 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 609 Amerikansk skole – Nadderud videregående skole, på strekningen Stabekk – Nadderud videregående skole (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.06.2018 00:00 Gjelder til: 21.08.2018 00:00
 • Fv 615 Hyen, på strekningen Storebru – Sandane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av arrangement. Mellom besinstasjonen i Hyen og Flotane i Hope. Gjelder fra: 28.07.2018 14:30 Gjelder til: 28.07.2018 15:30
 • Fv 615 Skasvoratunnelen, på strekningen Storebru – Sandane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.07.2018 07:00
 • Fv 634 Fister – Øvrehus, på strekningen Øvrabø – Fisterkrysset (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 11:00, fra 11:30 til 13:30, fra 14:00 til 16:00, fra 16:30 til 18:30 og fra 19:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.08.2018 09:00 Gjelder til: 24.08.2018 21:00
 • Fv 653 Eiksundtunnelen, på strekningen Furene – Gardnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 19.07.2018 klokken 21:00 til 20.07.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 19.07.2018 21:00 Gjelder til: 20.07.2018 06:00
 • Fv 658 Godøytunnelen, på strekningen Godøya – Valderøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 22:00. Vent på ledebil. Gjelder fra 23.07.2018 klokken 05:00 til 08.11.2018 klokken 22:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 23.07.2018 05:00 Gjelder til: 08.11.2018 22:00
 • Fv 659 Slyngstad, på strekningen Eidsvika – Skjeltene (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.07.2018 08:54 Gjelder til: 19.07.2018 18:00
 • Fv 680 Botnekjerra – Solbjørdalen, i Farsund kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.06.2018 11:33 Gjelder til: 01.11.2018 15:00
 • Fv 704 Rødde – Tanem (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 11:00 til 12:00 og fra 18:00 til 19:00. Fredag fra 11:00 til 12:00. Lørdag fra 11:00 til 15:00. Gjelder fra 10.01.2018 klokken 11:00 til 31.12.2018 klokken 19:00. Utenfor disse tidspunkt, må korte stopp på inntil 15 minutter forventes. Gjelder fra: 1 […]
 • Fv 705 Tømra – Garberg, på strekningen Flora – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.06.2018 08:00 Gjelder til: 30.08.2018 19:00
 • Fv 705 Brennmo bru, på strekningen Flora – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 10.01.2018 13:22 Gjelder til: 01.09.2018 00:00
 • Fv 705 Leira, på strekningen Flora – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t manuell dirigering. Gjelder fra: 15.06.2018 10:57 Gjelder til: 02.11.2018 00:00
 • Fv 710 Ervika – Botngård, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2018 10:33 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 710 Stuanes, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 30.05.2018 09:43 Gjelder til: 02.11.2018 00:00
 • Fv 710 Moen, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 16.01.2018 09:00 Gjelder til: 31.10.2018 15:00
 • Fv 710 Lunbakken – Krinsvatn, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2018 10:27 Gjelder til: 31.10.2018 19:30
 • Fv 714 Mjønestrøa – Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra 10.01.2018 klokken 09:00 til 31.10.2018 klokken 14:00. Gjelder fra: 10.01.2018 09:00 Gjelder til: 31.10.2018 14:00
 • Fv 714 Mjønestrøa – Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:21 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 714 Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 09.03.2018 17:50 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 715 Nordsetervatnet, på strekningen Krinsvatn – Mørriaunet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:42
 • Fv 715 Åfjord – Osen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis smal vegbane og stengt i korte perioder på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 02:00 (neste dag). Fare for kø og forsinkelser må forventes. Transport av vindmøller. Gjelder fra: 06.05.2018 18:00 Gjelder til: 01.09.2018 02:00
 • Fv 715 Osen, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.03.2018 07:00 Gjelder til: 01.05.2020 17:00
 • Fv 715 Steinsdalen, på strekningen Årgård – Osen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Kan bli stengt i periodene 11:15-13:15, 20:00-22:00, 23:00-05:00. Gjelder fra: 06.08.2018 08:00 Gjelder til: 01.07.2020 23:00
 • Fv 723 Ryssdalen – Herfjord, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid. For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV723STOKKSUND til 26112 Gjelder fra: 06.02.2018 02:05 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
 • Fv 755 Skarnsundbrua, på strekningen Volden – Røra (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.05.2018 17:00
 • Fv 759 Sannanrundkjøringen, på strekningen Stiklestad – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.07.2018 12:00 Gjelder til: 19.07.2018 17:00
 • Fv 760 Kornto – Botne, på strekningen Kornto – Hvitsten (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.08.2018 19:00
 • Fv 762 Midjobrua, på strekningen Sannan – Støa (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 40 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:40
 • Fv 766 Vik – Stamnes bru, på strekningen Vik – Sjøåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.05.2018 08:00
 • Fv 804 Feda, på strekningen Lindlandsåsen – Birkelandsstranda (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.01.2018 02:01 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 820 Sortland – Selnes, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra 14.06.2018 klokken 00:00 til 15.10.2018 klokken 23:59. Gjelder fra: 14.06.2018 00:00 Gjelder til: 15.10.2018 23:59
 • Fv 835 Kattdalselva, på strekningen Nordfold – Tømmerneset (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.12.2017 07:00 Gjelder til: 01.08.2018 21:00
 • Fv 862 Slettatorget, på strekningen Brensholmen – Tromsø (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 05.07.2018 21:00 Gjelder til: 31.10.2018 06:00
 • Fv 862 Tromsøbrua, på strekningen Tromsdalen – Breivika (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Manuell dirigering mellom kl. 07:00 og 21:00. Lysregulering mellom kl. 21:00 og 07:00. Gjelder fra: 23.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.08.2018 07:00
 • Fv 920 Gurannveien mellom nr 12 og Kirkeveien, i Holmestrand kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 04.06.2018 06:00 Gjelder til: 28.09.2018 21:00
 • Fv 992 Unstad tunnel, i Vestvågøy kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 06:00 til 07:00 og fra 19:00 til 22:00. Gjelder fra: 30.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.08.2018 22:00
 • Fv 6170 Øysæter, på strekningen Lomundalen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 19.07.2018 klokken 08:53 til 19.07.2018 klokken 13:30. Gjelder fra: 19.07.2018 08:53 Gjelder til: 19.07.2018 13:30
 • Fv 6174 Grøtenget, på strekningen Vålåskaret (Møre og Romsdal grense) – Grøtenget (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.07.2018 08:00 Gjelder til: 20.07.2018 00:00
 • Fv 6318 Svanabekken, på strekningen Blindvågen – Harbakk EPKT (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av steinras. Gjelder fra: 13.07.2018 14:11
 • Fv 6494 Støylen, på strekningen Hoston – Støylen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 19.07.2018 klokken 12:00 til 19.07.2018 klokken 17:00. Gjelder fra: 19.07.2018 12:00 Gjelder til: 19.07.2018 17:00
 • Fv 6590 Kvål bru, på strekningen Stenset – Kvål (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.06.2018 17:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Fv 6658 Risvollan, på strekningen Tverreggen – Lerkendal (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2018 06:00 Gjelder til: 03.08.2018 00:00
 • Fv 6834 Grande – Skjelbred (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. BKT8 maks 50 tonn totalvekt. Gjelder fra: 10.01.2018 10:28
 • Fv 6838 Kråkmo – Lerstad (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 maks 28 tonn totalvekt. Gjelder fra: 10.01.2018 10:28
 • Fv 6936 Gangstad, på strekningen Røvik – Gangstad (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.07.2018 08:00 Gjelder til: 19.07.2018 14:00
 • Fv 6966 Ogndalen, på strekningen Støa – Skjelstad (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelrittet: Ogndalsrittet. Gjelder fra: 16.08.2018 18:30 Gjelder til: 16.08.2018 20:00
 • Fv 7006 Søndre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle – Myrset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35Data levert av Statens vegvesen.