Redusert framkommelighet

 • Aremark kommune (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 22.09.2019 11:00 Gjelder til: 22.09.2019 16:00
 • Skiptvet kommune (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra 01.09.2019 klokken 11:00 til 01.09.2019 klokken 16:00. Gjelder fra: 01.09.2019 11:00 Gjelder til: 01.09.2019 16:00
 • Hareid kommune (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 07.09.2019 09:00 Gjelder til: 07.09.2019 17:00
 • Namdalseid kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra 24.08.2019 klokken 10:00 til 24.08.2019 klokken 16:00. Sykkelritt. Gjelder fra: 24.08.2019 10:00 Gjelder til: 24.08.2019 16:00
 • Namsos kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra 24.08.2019 klokken 10:00 til 24.08.2019 klokken 16:00. Sykkelritt. Gjelder fra: 24.08.2019 10:00 Gjelder til: 24.08.2019 16:00
 • Steinkjer kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra 24.08.2019 klokken 10:00 til 24.08.2019 klokken 16:00. Sykkelritt Gjelder fra: 24.08.2019 10:00 Gjelder til: 24.08.2019 16:00
 • Ev 6 Svinesundsbrua, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.07.2019 10:44 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 26.09.2019 15:00
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2019 22:00 Gjelder til: 19.08.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 16.08.2019 22:00 Gjelder til: 19.08.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Smiehagen tunnel (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 05:00
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Lørdag og søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2019 21:00 Gjelder til: 19.08.2019 07:00
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 21:00 Gjelder til: 21.08.2019 05:30
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.07.2019 10:04 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.07.2019 10:03 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Ev 6 Vålerengtunnelen, på strekningen Sørenga – Alnabru (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Ev 6 Valle Hovin – Teisen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Ev 6 Bjørnheimv. inng + utg bru, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 14.08.2019 klokken 22:00 til 23.08.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 14.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Ev 6 Leira bru, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.07.2019 07:00 Gjelder til: 15.09.2019 07:00
 • Ev 6 [51] Grønvollkrysset – [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 05:00 Gjelder til: 31.10.2019 00:00
 • Ev 6 [54] Dalkrysset – [58] Minnesundkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2019 02:56 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 23.05.2019 09:00 Gjelder til: 01.09.2019 14:00
 • Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2019 21:00 Gjelder til: 28.08.2019 05:30
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [62] Skaberud, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 31.07.2019 08:00 Gjelder til: 26.08.2019 18:00
 • Ev 6 [70] Arnkvern – [76] Moelv, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:39
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 [74] Økelsrud – [73] Pellervika, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
 • Ev 6 Sagodden, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 28.08.2019 19:00
 • Ev 6 Kåsa – Oppdal, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Kirkenes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 18:30 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Ev 6 Vindåslibekken – Korporalsbrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 21.01.2019 15:01 Gjelder til: 22.09.2020 00:00
 • Ev 6 Korporalsbrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 17:00 Gjelder til: 29.08.2019 00:00
 • Ev 6 Åsen – Vuddudalen, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid og i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 26.08.2019 09:00 Gjelder til: 06.09.2019 21:00
 • Ev 6 Holte Viadukt bru, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.08.2019 18:21 Gjelder til: 23.08.2019 15:00
 • Ev 6 Brenna – Kappfjellia, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 20:00
 • Ev 6 Kappskardmoen – Lien, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 17:04 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
 • Ev 6 Brattåsen, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2019 14:10 Gjelder til: 13.12.2019 14:00
 • Ev 6 Bolna, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 00:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Ev 6 Sørelva bom – Viskisbekken, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 20.08.2019 07:30 Gjelder til: 20.08.2019 16:00
 • Ev 6 Emmenes, i Narvik kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Ev 6 Hålogalandsbrua, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 11.08.2019 14:35 Gjelder til: 31.08.2019 19:00
 • Ev 6 Rombaksbrua – Karistranda, på strekningen Gamle E6 (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.07.2019 07:00 Gjelder til: 15.10.2019 19:00
 • Ev 6 Kvilarvasskollen, i Balsfjord kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:30 til 02:00 (neste dag). Ventetid inntil 20 minutter Gjelder fra: 21.08.2019 07:30 Gjelder til: 23.08.2019 02:00
 • Ev 6 Nordnestunnelen, i Kåfjord kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 30 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 11:00 Gjelder til: 19.08.2019 18:00
 • Ev 6 Skardalstunnelen – Isfjelltunnelen, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag og mandag fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 30 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 16.08.2019 07:00 Gjelder til: 19.08.2019 19:00
 • Ev 6 Skardalstunnelen – Isfjelltunnelen, i Kåfjord kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.08.2019 10:00 Gjelder til: 22.08.2019 16:00
 • Ev 6 Normannvik bru, på strekningen Skibotn – Storslett (Troms)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 20:00
 • Ev 6 Sørkjostunnelen, i Nordreisa kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.08.2019 08:30 Gjelder til: 21.08.2019 17:00
 • Ev 10 Djupfestelv bru, på strekningen Kåringen – Kanstadstraumen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
 • Ev 16 Gaupåstunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 02:00
 • Ev 16 Bjørkhaugtunnelen – Sætretunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 23:00
 • Ev 16 Songstadtunnelen 1 – Songstadtunnelen 2 (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.08.2019 01:00 Gjelder til: 20.08.2019 02:00
 • Ev 16 Risnestunnelen – Romslotunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 23:00 Gjelder til: 20.08.2019 01:00
 • Ev 16 Langhelletunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 27.08.2019 05:30
 • Ev 16 Beitlatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 27.08.2019 05:30
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk kan passere. Kolonnetider fra Flåm, kl.22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Fra Gudvangen kl.23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Gjelder fra: 05.08.2019 22:00 Gjelder til: […]
 • Ev 16 Franzefoss – Løxa, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 16 Isikrysset – Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Forsinkelser må forventes, vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Kløftakrysset – Skibak, på strekningen Kløfta – Kongsvinger (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 11:13 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Ev 16 Hemsingnesset – Furulund, på strekningen Lærdal – Fagernes (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.08.2019 02:54 Gjelder til: 31.08.2019 06:00
 • Ev 16 Hemsing bru, på strekningen Lærdal – Fagernes (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2019 00:00
 • Ev 16 Vormsund bru, på strekningen Kløfta – Kongsvinger (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 05:30
 • Ev 16 Norsenga bru, på strekningen Kongsvinger – Riksåsen (Riksgrensen) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 18:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Ev 18 [90] Timeneskrysset – Haumyrheiatunnelen, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 12:00 Gjelder til: 31.12.2019 12:00
 • Ev 18 [91] Strømmekrysset, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.08.2019 10:44 Gjelder til: 31.12.2019 12:00
 • Ev 18 Hulldalen bru, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
 • Ev 18 [26] Kobbervikdalenkrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 15:00. Gjelder fra: 13.08.2019 10:00 Gjelder til: 22.08.2019 15:00
 • Ev 18 [23] Kjellstadkrysset – [24] Brakerøyakrysset, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2019 21:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:00
 • Ev 18 Fosskolltunnelen, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 05:00
 • Ev 18 [18] Holmenkrysset – [19] Fusdalkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 14:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 14:00
 • Ev 18 [17] Slependkrysset – [15] Blommenholm, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
 • Ev 18 Ørje sluser – Slettakrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 01.10.2019 06:00
 • Ev 18 [7] Bygdøy, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av bilberging. Fare for kø. Gjelder fra: 17.08.2019 16:55
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.08.2019 22:00 Gjelder til: 19.08.2019 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Ev 39 Fosselandtunnelen, på strekningen Fosselandtunnelen (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 15.08.2019 01:38 Gjelder til: 31.08.2019 23:59
 • Ev 39 Tangvallkrysset – Døle bru, på strekningen Kristiansand – Mandal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 23.03.2019 05:22 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
 • Ev 39 Kiellandsmyr, forbindelsesveg, på strekningen Bekkefaret – Kiellandsmyr (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Ev 39 Kronstad – Nygårdsbroen bomstasjon, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2019 23:00 Gjelder til: 22.08.2019 05:30
 • Ev 39 Munkebotnentunnelen, avkjøringsveg, på strekningen Fløyfjellstunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Ev 39 Hordviktunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.08.2019 03:00 Gjelder til: 20.08.2019 04:00
 • Ev 39 Jernfjelltunnelen – Knarvik, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland/Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Det arbeides kun i en tunnel om gangen Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 05:30
 • Ev 39 Mundalsbergettunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 14.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.09.2019 06:00
 • Ev 39 Masfjordtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 05:30
 • Ev 39 Matrebergtunnelen – Trodaltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Kolonnekjøring kl: 20:00 – 23:00. Stengt 23:00 – 06:00. Gjennomkjøring kl. 02:00 og 05:00 Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Ev 39 Bruland, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 18:00. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 16.08.2019 12:47 Gjelder til: 19.08.2019 18:00
 • Ev 39 Grimsbøen, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 08.08.2019 10:40 Gjelder til: 03.09.2019 00:00
 • Ev 39 Bjørset – Skei, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
 • Ev 39 Sandane, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 17.08.2019 15:26
 • Ev 39 Sandane, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av trafikkuhell. Gjelder fra: 17.08.2019 15:32
 • Ev 39 Digerneset, avkjøringsveg, på strekningen Ålesund – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 13:30 Gjelder til: 19.12.2019 00:00
 • Ev 39 Klett – Bårdshaug (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 23:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
 • Ev 39 Thamshamn – Strandheim bomstasjon, på strekningen Orkanger – Trondheim (Klett) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
 • Ev 134 Isvik – Hodnafjellet, på strekningen Haugesund – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 09:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 09:00 Gjelder til: 20.08.2019 14:00
 • Ev 134 Moskeid – Oftekrysset, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2019 20:16 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Ev 134 Århus – Søndre Flatin, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.07.2019 08:00 Gjelder til: 31.12.2019 18:00
 • Ev 134 Tuvenkrysset, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.07.2019 17:47 Gjelder til: 01.10.2019 23:59
 • Ev 134 Nybudalen – Sløkjedalsbekken, på strekningen Notodden – Kongsberg (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2022 00:00
 • Ev 134 Mjøndalen – Hokksund, på strekningen Kongsberg – Drammen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2019 21:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
 • Ev 134 Mjøndalen, på strekningen Kongsberg – Drammen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
 • Ev 136 Innfjordtunnelen – Hjelviktunnelen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 19.08.2019 klokken 21:00 til 23.08.2019 klokken 01:00. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.201 […]
 • Rv 3 Ebru, på strekningen Kolomoen – Elverum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
 • Rv 3 Øksna – Elverum (Terningmoen), på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.05.2019 07:18 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Rv 3 Rustad Søndre bru, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 28.08.2019 21:00
 • Rv 3 Rena, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra 19.08.2019 klokken 07:00 til 07.09.2019 klokken 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 07.09.2019 19:00
 • Rv 3 Lappland bru, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 07.09.2019 19:00
 • Rv 3 Nordre Bjøråa bru, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 20:00
 • Rv 3 Atna bru – Hanestad, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 18:00
 • Rv 4 Nygard, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.08.2019 19:00 Gjelder til: 02.09.2019 23:59
 • Rv 5 Kjøsnes, på strekningen Jølster – Sogndal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.08.2019 00:00 Gjelder til: 21.09.2019 00:00
 • Rv 7 Eidfjordtunnelen, på strekningen Eidfjord – Geilo (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Kontinuerlig ledebil mellom 20:00-23:00. Gjelder fra: 18.08.2019 20:00 Gjelder til: 31.08.2019 06:00
 • Rv 7 Fagerheim Fjellstove – Haugastøl bom, på strekningen Hardangervidda (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Det brukes lysregulering, eller manuell dirigering ved behov. Gjelder fra: 08.07.2019 08:00 Gjelder til: 31.08.2019 15:00
 • Rv 7 Haugastøl bom, på strekningen Eidfjord – Geilo (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 04.07.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 21:00
 • Rv 7 Nesbyen, på strekningen Gol – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Rv 9 Bjørnarå – Optestøyl, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Ved sprengning kan veien stenges: Inntil 15 minutter kl. 06.00 – 20.00. Inntil 1 time kl. 20.00 – 06.00. Inntil 30 minutter kl. 14.00 – 14.30 og kl. 17.30 – 18.30 mandag – onsdag og kl. 14.00 – 14.30 på torsdager. Gjelder fra: 11.04.2019 12:00 Gjel […]
 • Rv 13 Myrkdalstunnelen, på strekningen Vinje – Dragsvik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 15:00. Arbeidssted: På utsiden av tunnelen. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 21.08.2019 15:00
 • Rv 13 Goteviki, på strekningen Vinje – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 18:30 Gjelder til: 19.08.2019 19:30
 • Rv 15 Måløybrua, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.01.2019 03:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Rv 15 Måløybrua, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.12.2019 16:00
 • Rv 25 Disen, på strekningen Hamar – Løten (Ånestad) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.10.2019 00:00
 • Rv 25 Åkersvika vegkryss – Vang kirke, på strekningen Hamar – Løten (Ånestad) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
 • Rv 35 Hollerud, på strekningen Hokksund – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 14:00
 • Rv 36 Sjøormporten, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 21.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 14:00
 • Rv 41 Spjotsodd bru, på strekningen Åmli – Brunkeberg (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.04.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 18:00
 • Rv 44 Skjæveland, på strekningen Skjervland – Soma (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2019 21:00 Gjelder til: 25.08.2019 00:00
 • Rv 70 Atlanten, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.07.2019 20:00 Gjelder til: 31.08.2019 06:00
 • Rv 70 Viadukta (Øvre Vågen) bru, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 08:00 Gjelder til: 15.09.2019 16:00
 • Rv 70 Oppdal – Sætersgrenda, på strekningen Sunndalsøra – Oppdal (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.09.2019 21:00 Gjelder til: 01.01.2020 06:00
 • Rv 73 Fjellbekkmo – Kløvimoen, på strekningen Trofors – Krutvatn (Riksgrensen) (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 07.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 18:00
 • Rv 83 Strandgata 18 A, i Harstad kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av opprydningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder nordgående felt. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 19.09.2019 19:00
 • Rv 83 Skolegata 2 B, høyre felt, i Harstad kommune, i retning mot nord (Troms)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 16:00
 • Rv 85 Ferjestrekningen Bognes-Lødingen, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av arrangement. Avgang Lødingen-Bognes (A-rute) kl. 1315 fremskyndes til kl. 1300. Avgang Lødingen-Bognes (C-rute) kl. 1345 innstilles. Avgang Lødingen-Bognes (B-rute)kl. 1430 utsettes til kl. 1445. Endringene skyldes Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 18.08.2019 12:00 Gjelder til: 18. […]
 • Rv 85 Ferjestrekningen Bognes-Lødingen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen. Arctic Race of Norway. Avgang fra Bognes (C-rute) kl.12:15 innstilles, avgang fra Lødingen (A-rute) kl.13:15 fremskyndes til kl.13:00, avgang fra Lødingen (C-rute) kl.13:45 innstilles, avgang fra Lødningen (B-rute) kl.14:30 utsettes til kl.14:45. Gjelder fra: 18.08.2019 12:00 Gjelder til: 18.08 […]
 • Rv 110 Seut bru – Trosvik, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 16:41 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Rv 111 Dondern, på strekningen Øra – Rakkestad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2019 21:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
 • Rv 150 [50] Økernkrysset – Ulvenkrysset, på strekningen Sinsen – Ulven (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Rv 162 Filipstad, høyre felt, på strekningen Ring 1 (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag og lørdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.08.2019 22:00 Gjelder til: 18.08.2019 06:00
 • Rv 162 Munkedamsveien mellom Cort Adelers gate og Stortingsgata, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.07.2019 21:00 Gjelder til: 06.09.2019 06:00
 • Rv 162 Filipstad, på strekningen Ring 1 (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 14:00. Gjelder fra: 01.08.2019 10:00 Gjelder til: 20.08.2019 14:00
 • Rv 162 Kong Håkon 5.s gate ved Bispegata, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 30.04.2019 00:00 Gjelder til: 05.10.2019 00:00
 • Rv 354 Rugtvedtmyra – Rugtvedtkrysset, på strekningen Rugtvedt – Kjørholtkrysset (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 60 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.07.2019 21:00 Gjelder til: 03.12.2019 00:00
 • Rv 354 Breviktunnelen, på strekningen Rugtvedt – Kjørholtkrysset (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Fv 1 Instefjord – Takle, på strekningen Instefjord – Rutledal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 14.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
 • Fv 2 Mesnali øst – Storåsen, på strekningen Marienberg – Storåsen (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
 • Fv 3 Strømme – Tangen, på strekningen Rona – Drange (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 19:00 Gjelder til: 16.10.2019 06:00
 • Fv 3 Sømskrysset, på strekningen Rona – Drange (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde uten tiltak 2,95m Gjelder fra: 15.08.2019 01:39 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
 • Fv 12 Alternes, på strekningen Utskarpen – Lyngheim (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.07.2019 15:42 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Fv 12 Almlia, på strekningen Utskarpen – Lyngheim (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.07.2019 15:42 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Fv 12 Mjølan, på strekningen Utskarpen – Lyngheim (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Omkjøring via Selforsveien. Gjelder fra: 28.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 20:00
 • Fv 13 Ferjestrekningen Kinsarvik-Utne, forbindelsesveg, på strekningen Kinsarvik – Utne (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av tekniske problemer. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. Gjelder fra: 09.07.2019 10:54
 • Fv 17 Rønningen – Østvik, på strekningen Steinkjer – Namsos (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
 • Fv 17 Foldabrua, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 13:30 Gjelder til: 23.08.2019 16:00
 • Fv 17 Helgelandsbrua, på strekningen Sandnessjøen – Nesna (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
 • Fv 17 Straumdal tunnel, på strekningen Kilboghavn – Ågskardet (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 23:15. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider fra Ågskaret kl.: 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01:00 og 05.10. Fra Jektvik kl.: 18.45, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23. […]
 • Fv 21 Fjell bru, på strekningen Halden – Mortegropa (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 18.08.2019 07:00
 • Fv 22 Vaterland – Halden bybru, på strekningen Holtet (Riksgrensen) – Rakkestad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 12.08.2019 09:00 Gjelder til: 04.11.2019 21:00
 • Fv 24 Korsmo – Vetterud, på strekningen Skarnes – Stange (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.06.2019 09:17 Gjelder til: 31.08.2019 00:01
 • Fv 24 Borgen, på strekningen Skarnes – Stange (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.01.2019 18:00 Gjelder til: 31.08.2019 17:00
 • Fv 26 Engerdalsveien mellom nr 55 og nr 911, i Engerdal kommune (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 21:00
 • Fv 27 Venabygd, på strekningen Frya – Muen (Hedmark grense) (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 25.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 16:00
 • Fv 28 Gulskogen – Mjøndalen, på strekningen Mjøndalen – Strømsgodset kirke (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 17:58 Gjelder til: 30.11.2019 19:00
 • Fv 32 Elgkollen (Vestfold grense) – Hvittingfoss, på strekningen Hvittingfoss – Elgkollen (Vestfold grense) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 15:00
 • Fv 33 Bjørgo – Nedre Øydgarden, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 19:00
 • Fv 33 Byrud – Kroken, på strekningen Minnesund – Sikkerlia (Oppland grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 29.07.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 18:00
 • Fv 33 Byrud – Kroken, på strekningen Minnesund – Sikkerlia (Oppland grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.07.2019 18:00 Gjelder til: 30.08.2019 07:00
 • Fv 33 Skreia, på strekningen Sikkerlia (Akershus grense) – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 00:00 Gjelder til: 21.11.2019 00:00
 • Fv 36 Hvattum – Grymyr, på strekningen Grymyr – Gran (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.08.2019 06:00 Gjelder til: 28.08.2019 21:00
 • Fv 37 Rauland høyfjellshotell bom – Austbø, på strekningen Åmot – Dale (Buskerud grense) (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
 • Fv 37 Tinnsjøvegen, i Notodden kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 11.08.2019 20:40
 • Fv 37 Gransherad, på strekningen Åmot – Dale (Buskerud grense) (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 20:52 Gjelder til: 30.10.2019 16:00
 • Fv 40 Ferjestrekningen Skånevik-Matre (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. Telefon for bestilling 916 81 127 Gjelder fra: 30.07.2019 13:21
 • Fv 40 Ferjestrekningen Utåker-Matre, forbindelsesveg (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. Telefon for bestilling 916 81 127 Gjelder fra: 30.07.2019 13:20
 • Fv 40 Haugåker – Gåserud, på strekningen Larvik – Fossnes (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 21:00
 • Fv 42 Haughom – Tonstad, på strekningen Mydland (Rogaland grense) – Murtjørn (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Fv 42 Vegusdal – Skorvemyr, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde 3,6 meter. Gjelder fra: 02.04.2019 00:00 Gjelder til: 30.09.2019 23:59
 • Fv 42 Blakstad kryss, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 28.03.2020 15:00
 • Fv 43 Vanse, på strekningen Lista – Skeie (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 22.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 17:00
 • Fv 45 Oftekrysset – Forstøyl, på strekningen Dalen – Ofte (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
 • Fv 45 Sjukehuskrysset, på strekningen Sjukehuskrysset – Brautaset (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 18:41 Gjelder til: 31.08.2019 19:00
 • Fv 48 Ferjestrekningen Skånevik-Utåker, på strekningen Håland – Rosendal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. Telefon for bestilling 916 81 127 Gjelder fra: 30.07.2019 13:18
 • Fv 48 Holmefjord – Gaupholm, på strekningen Rosendal – Tysse (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 05.08.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 18:00
 • Fv 48 Bjørntvedtvegen 152, i Skien kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjenstående kjørefeltbredde 3 meter. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 16:00
 • Fv 48 Bjørntvedtvegen 152, i Skien kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 19:00 Gjelder til: 20.08.2019 07:00
 • Fv 49 Stussvikhovdatunnelen, på strekningen Jektevik – Gjermundshavn (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag, fredag og mandag til onsdag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 15.08.2019 08:00 Gjelder til: 20.08.2019 20:00
 • Fv 50 Hagafoss, på strekningen Vestredalsvatnet (Sogn og Fjordane grense) – Hol (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 31.07.2019 07:00 Gjelder til: 11.11.2019 18:00
 • Fv 51 Sanderstølen (Oppland grense), på strekningen Gol – Sanderstølen (Oppland grense) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 19:00
 • Fv 51 Kolloen, på strekningen Kolloen – Brumundsaga (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Fv 53 Årdal – Holsbruvatnet bom, på strekningen Årdal – Tyinosen (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 11:30, fra 11:45 til 13:15, fra 13:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
 • Fv 54 Brønnøysund, på strekningen Torghatten – Schrøders plass (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra 18.08.2019 klokken 21:00 til 20.08.2019 klokken 06:00. Gjelder Brønnøysund sør. Gjelder fra: 18.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Fv 55 Vadheimtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Kolonnetider frå Vadheim: 18:30, 19:00, 19:35, 20:00, 20:45, 21:10, 21:50, 22:25, 00:35, 04:00, 05:10. Kolonnetider frå Hov […]
 • Fv 55 Vadheimtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 45 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00. Inntil 15 minutter venting i tiden 06:00-08:30 og 15:00-16:30. Gjelder fra: 17.08.2019 06:00 Gjelder til: 01.11.2019 18:00
 • Fv 57 Mongstad – Knarvik, på strekningen Knarvik – Sløvåg (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Det arbeides kun i en tunnel om gangen Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Fv 57 Tvet – Putten (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt flom. Gjelder fra: 13.08.2019 14:47
 • Fv 60 Bruland, på strekningen Byrkjelo – Stryn (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 19:00
 • Fv 60 Olden, på strekningen Byrkjelo – Stryn (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 07.09.2019 11:00 Gjelder til: 07.09.2019 14:00
 • Fv 60 Streketunnelen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 26.08.2019 klokken 18:00 til 26.08.2019 klokken 20:00. Gjelder fra: 26.08.2019 18:00 Gjelder til: 26.08.2019 20:00
 • Fv 62 Sundmoen, på strekningen Sundmoen – Knive (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.08.2019 06:00 Gjelder til: 21.08.2019 21:00
 • Fv 63 Linge – Sylte, på strekningen Langvasstjønna (Oppland grense) – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 03.09.2019 16:00
 • Fv 64 Malmefjordvegen 347, i Fræna kommune (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 17.08.2019 16:23
 • Fv 65 Skei – Røv, på strekningen Betna – Ferjemannshølen (Trøndelag grense) (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 18:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 06:00 Gjelder til: 21.08.2019 18:00
 • Fv 82 Ferjestrekningen Fiskebøl-Melbu, på strekningen Fiskebøl – Sortland (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av arrangement. Avganger i tidsrommet f.o.m. kl. 15:20 t.o.m. kl. 17:30 innstilles. Innstillingen skyldes Arctic Race of Norway. Gjelder fra: 17.08.2019 15:00 Gjelder til: 17.08.2019 18:00
 • Fv 83 Målneset, 1.5 km sør for Gåre (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 50 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Omkjøring er skiltet. Vegen åpner for gjennomkjøring kl. halv til kl. ti over halv, hver time mellom 07:00 og 19:00 Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 19:00
 • Fv 86 Høglia, i Lenvik kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 08:00 til 24:00. Ventetid inntil 30 minutter. Gjelder fra: 21.08.2019 08:00 Gjelder til: 23.08.2019 00:00
 • Fv 87 Øvergård – Vingstad, på strekningen Elverum – Øvergård (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 22:00. Ventetid ca 2 timer. Omkjøring via. Fv 857. Gjelder fra: 16.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 22:00
 • Fv 92 Nese, på strekningen Nese – Arnafjord (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Åpent for gjennomkjøring kl 10:00, kl 12:00, kl 14:00, kl 16:00 og kl 18:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:30 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
 • Fv 92 Vikøyri – Arnafjorden, på strekningen Nese – Vikøyri (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Arbeidssted: Eikjestrondi. Åpen for gjennomkjøring kl.10:00, 12:00, 14:00, 16:00 og 18:00 Gjelder fra: 07.08.2019 07:30 Gjelder til: 10.09.2019 19:00
 • Fv 101 Frigstad – Koland, på strekningen Brandsvoll – Koland (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 01.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 20:00
 • Fv 102 Fagerstrand, på strekningen Nesodden/Frogn – Fagerstrand (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 00:01 Gjelder til: 31.08.2019 23:59
 • Fv 107 Skoklefall, på strekningen Berger – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.12.2019 22:00 Gjelder til: 06.12.2019 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.11.2019 22:00 Gjelder til: 08.11.2019 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 11.09.2019 22:00 Gjelder til: 13.09.2019 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.10.2019 22:00 Gjelder til: 11.10.2019 05:30
 • Fv 110 Mørkeset – Digernes, på strekningen Spjelkavik N – Digernes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2019 15:07 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Fv 114 Volleberg, på strekningen Tangvall – Brennåsen (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.03.2020 20:00
 • Fv 114 Trøsken bru, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 12.02.2019 16:14 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Fv 114 Trøsken – Trøsken bru, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 24.03.2019 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 21:00
 • Fv 117 Torgrimslitunnelen, på strekningen Malmeim – Hovland (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 29.08.2019 15:00
 • Fv 118 Døle, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
 • Fv 118 Heia – Sandbakken, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 24:00 og fra 06:00 til 23:59. Gjelder fra: 12.08.2019 12:57 Gjelder til: 30.08.2019 23:59
 • Fv 118 Sandbakken, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 12.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 21:00
 • Fv 118 Sandbakken, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.07.2019 00:00 Gjelder til: 07.09.2019 00:00
 • Fv 120 Rødsund bru, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 08:48 Gjelder til: 24.08.2019 00:00
 • Fv 120 Voldenga – Kobøl, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
 • Fv 120 Enebakk, på strekningen Tomter (Østfold grense) – Lillestrøm (Kjeller) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til søndag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.08.2019 07:00 Gjelder til: 20.08.2019 21:00
 • Fv 120 Fjerdingby, på strekningen Tomter (Østfold grense) – Lillestrøm (Kjeller) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
 • Fv 120 Pedersløkka – Lillestrøm stasjon, forbindelsesveg, i Skedsmo kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.06.2019 15:28 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 120 Eltonåsen – Homle, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 21.08.2019 09:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
 • Fv 120 Eltonåsen – Homle, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Fv 120 Engelstadkorset – Nannestad, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2019 00:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 127 Kilsund N, på strekningen Vatnebu – Kilsund N (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 19:00
 • Fv 151 Blakstad, på strekningen Blakstad – Nes verk (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 19:00
 • Fv 152 Korsegården, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 08:54 Gjelder til: 29.12.2019 00:00
 • Fv 152 Ski skole – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 11.06.2019 09:00 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
 • Fv 152 Ski sykehus – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.05.2019 12:41 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
 • Fv 152 Ski skole – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 11.06.2019 08:44 Gjelder til: 10.01.2020 06:59
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 06:59
 • Fv 152 Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.07.2019 08:19 Gjelder til: 30.09.2019 07:00
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 08:17 Gjelder til: 31.10.2019 06:59
 • Fv 152 Stenfeltkrysset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra 19.08.2019 klokken 09:00 til 26.08.2019 klokken 14:00. Gjelder fra: 19.08.2019 09:00 Gjelder til: 26.08.2019 14:00
 • Fv 152 Stenfeltkrysset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 07:00
 • Fv 152 Vestbygdvegen 91, i Løten kommune (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 12:05 Gjelder til: 09.08.2020 00:00
 • Fv 155 Tangen – Vik, på strekningen Tangen – Sværsvann (Oslo grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 15:00
 • Fv 155 Fjell, på strekningen Tangen – Sværsvann (Oslo grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 15.08.2019 22:00 Gjelder til: 28.08.2019 05:30
 • Fv 156 Tusse – Jaer, på strekningen Dalen – Nesoddtangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 07.08.2019 09:00 Gjelder til: 30.08.2019 14:00
 • Fv 157 Myklerud skole – Gjørfjell, på strekningen Sønstedal – Granholt (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Gjelder fra: 12.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.03.2020 21:00
 • Fv 160 Strøno bru, på strekningen Øyjorda – Ulven (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.07.2019 08:43 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 160 Haslum – Gjettum, på strekningen Økrikrysset – Lysakerelva (Oslo grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 06.08.2019 10:00 Gjelder til: 04.11.2019 06:00
 • Fv 165 Vettre, på strekningen Bjerkås (Buskerud grense) – Holmenkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 10:56 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Fv 171 Melvold bru, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Fv 174 Gystad, på strekningen Nybakk – Jessheim Nord (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 11.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
 • Fv 174 Gystad, på strekningen Nybakk – Jessheim Nord (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 00:00 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
 • Fv 179 Nordkisa, på strekningen Hauerseter – Heimvard (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 11:49 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
 • Fv 186 Snekkvikja – Smørvikja, på strekningen Rølvåg – Glein (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30. Gjelder fra 13.08.2019 klokken 07:00 til 12.09.2019 klokken 15:30. Gjelder fra: 13.08.2019 07:00 Gjelder til: 12.09.2019 15:30
 • Fv 188 Nattlandstunnelen – Sædalstunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.08.2019 00:00 Gjelder til: 20.08.2019 05:30
 • Fv 191 Sandoddtunnelen – Viketunnelen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:30 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 19.08.2019 klokken 08:30 til 20.08.2019 klokken 20:00. Gjelder fra: 19.08.2019 08:30 Gjelder til: 20.08.2019 20:00
 • Fv 193 Bekkelaget, på strekningen Stange kirke – Basterud V (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
 • Fv 201 Halse – Fridtjof Nansens vei, på strekningen Halse – Øyslebø (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 13:29 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Fv 207 Vettre, på strekningen Fusdal gård – Vettre (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2019 13:54 Gjelder til: 01.10.2019 19:00
 • Fv 218 Kopparleden mellom nr 126 og nr 675, i Engerdal kommune (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 21:00
 • Fv 221 Hukstrøm bru, på strekningen Svarstad – Hukstrøm bru (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde 3,2 meter. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 23:00
 • Fv 222 Gol bru, på strekningen Gol stasjon – Heradvegen/Gol (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 14:00 Gjelder til: 01.09.2019 15:00
 • Fv 235 Bud – Bergset, på strekningen Bud – Farstad (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 07:00 Gjelder til: 02.10.2019 00:00
 • Fv 236 Robøle – Lødnigarden, på strekningen Robøle – Lødnigarden (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 239 Lundmo – Flatøydegård, på strekningen Flatøydegård – Lundmo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 240 Toppetunnelen, på strekningen Hesthaugen – Støbotn (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 01:00
 • Fv 243 Våler – Skiptvet (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av arrangement i periodene: Onsdag til lørdag fra 10:30 til 20:30. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2019 10:30 Gjelder til: 17.08.2019 20:30
 • Fv 244 Lunder – Fossen (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av arrangement i periodene: Onsdag til lørdag fra 10:30 til 20:30. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2019 10:30 Gjelder til: 17.08.2019 20:30
 • Fv 247 Hov, på strekningen Hov – Hasvalsætra (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Fv 251 Sagbakkin – Etna, på strekningen Høljarast – Flatøydegard (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.07.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 20:00
 • Fv 254 Frogner – Eidsvoll, på strekningen Frogner – Sørum/Gjerdrum (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 06:59
 • Fv 260 Strandpromenaden, forbindelsesveg, i Sandefjord kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 03.07.2019 07:00 Gjelder til: 13.09.2019 06:00
 • Fv 260 Frogner bru, på strekningen Sorknes – Nygård (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.04.2019 08:59 Gjelder til: 02.04.2020 00:00
 • Fv 266 Amundsøya, på strekningen Flatsetsundet – Amundsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 27.09.2019 17:00
 • Fv 279 Borgen bru, på strekningen Borgen – Fetsund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.07.2019 08:52 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Fv 279 Fetsund, på strekningen Furulund – Garderåsen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2019 13:36 Gjelder til: 26.09.2019 00:00
 • Fv 279 Sørsetbrua, på strekningen Eide – Høgset (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 12:53 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Fv 285 Heggtoppen, på strekningen Kjellstad – Skaret (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.07.2019 07:00 Gjelder til: 20.08.2019 19:00
 • Fv 285 Lyngås – Sylling, på strekningen Kjellstad – Skaret (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.07.2019 07:00 Gjelder til: 10.10.2019 19:00
 • Fv 285 Sander bru, på strekningen Sander – Mangset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 06.03.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 20:00
 • Fv 289 Ødegård – Skammestein (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Kjøretøy over 7,5 tonn anbefales å kjøre via fv 51 Fagernes. Gjelder fra: 06.08.2019 07:00 Gjelder til: 29.08.2019 18:00
 • Fv 291 Hattfjelldal – Åkervik, i Hattfjelldal kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 07.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 15:00
 • Fv 298 Fulu, på strekningen Fulu – Åsum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.08.2019 11:26
 • Fv 302 Ravneheia – Myran, på strekningen Lunde – Øyslebø (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.07.2019 07:00 Gjelder til: 20.09.2019 20:00
 • Fv 303 Aukland, på strekningen Skaue bru – Aukland (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 24:00. Gjelder fra: 28.06.2019 09:00 Gjelder til: 31.08.2019 14:00
 • Fv 308 Vrengen bru – Svelvikstranda, på strekningen Verdens Ende – Gulli (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.08.2019 16:11 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
 • Fv 311 Gjernesvegen ved Russarvegen, i Voss kommune (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.09.2019 11:00 Gjelder til: 10.09.2019 15:00
 • Fv 311 Presterød, i Tønsberg kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Stenges mot Åsenveien fra: 29.07.19 – 30.08.19 Gjelder fra: 15.08.2019 01:31 Gjelder til: 25.06.2020 00:00
 • Fv 311 Kilsbakken, på strekningen Tigerplassen – Rød gård (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.10.2019 00:00
 • Fv 315 Kleivbrottet, på strekningen Holmestrand – Island (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 17:42 Gjelder til: 13.09.2019 16:00
 • Fv 319 Hanekleiva syd – Revå, på strekningen Stua – Sagkleiva (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
 • Fv 319 Svelvikveien 76, i Drammen kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 19.08.2019 16:00
 • Fv 326 Tømmerbråten, på strekningen Mørkåsen (Østfold grense) – Tømmerbråten (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 07.09.2019 19:00
 • Fv 347 Langfjordtunnelen, i Skjervøy kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 19.08.2019 12:30
 • Fv 352 Langesund, på strekningen Langesund – Stathelle (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 10:45 Gjelder til: 24.08.2019 00:00
 • Fv 354 Gilderhammartunnelen – Leirviktunnelen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 21.08.2019 klokken 09:00 til 21.08.2019 klokken 11:00. Gjelder fra: 21.08.2019 09:00 Gjelder til: 21.08.2019 11:00
 • Fv 355 Nordelv bru, på strekningen Storesteinlia – Melfjord (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
 • Fv 356 Øyekast – Jønholt, forbindelsesveg, på strekningen Øyekast – Jønholt (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 07:00 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
 • Fv 362 Myrvoll – Bekkhus, på strekningen Haukeli – Krossen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2019 07:00 Gjelder til: 01.12.2019 16:00
 • Fv 365 Eikelandstunnelen, på strekningen Valestrandfossen – Røskelandsdalen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 18.08.2019 19:00
 • Fv 382 Åråsen, på strekningen Åråsen – Haugli (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.07.2019 00:01 Gjelder til: 15.09.2019 23:59
 • Fv 383 Vardåsen, på strekningen Kjellerholen – Skedsmo/Sørum (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra 14.08.2019 klokken 19:00 til 22.08.2019 klokken 05:30. Gjelder fra: 14.08.2019 19:00 Gjelder til: 22.08.2019 05:30
 • Fv 384 Hellerud – Skedsmo, på strekningen Skedsmo – Hellerud (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.05.2020 23:59
 • Fv 401 Gjelleråsen – Slattum, på strekningen Kjul – Gjelleråsen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00
 • Fv 402 Skjerpe bru, på strekningen Storemyrkrysset – Birkeland (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.07.2019 11:14 Gjelder til: 29.11.2019 20:00
 • Fv 405 Eikremsmyra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.06.2019 07:48 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 409 Holtet – Kongshavn, på strekningen Krøgenes – Kongshavn (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2019 00:45 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
 • Fv 409 Frydenberg, på strekningen Slevikkrysset – Frydenberg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 12.09.2019 20:00
 • Fv 410 Krøgenes, på strekningen Harebakken – Rømyr (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 00:00 Gjelder til: 30.08.2019 23:59
 • Fv 411 Mellingen – Byrkjelandsvatnet (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.08.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
 • Fv 416 Risør sentrum, på strekningen Vinterkjærkrysset – Risør (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 08.08.2019 14:20 Gjelder til: 01.11.2019 15:00
 • Fv 418 Homme, på strekningen Moland – Egddalen (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 15:00 Gjelder til: 20.08.2019 19:00
 • Fv 420 Torsbudalen – Arendal sentrum, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.04.2019 03:06 Gjelder til: 31.10.2019 23:59
 • Fv 420 Rubberød – Borgheim, i Færder kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 23.08.2019 17:00
 • Fv 420 Rubberød – Borgheim, på strekningen Rubberød – Borgheim (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2019 09:20 Gjelder til: 31.10.2019 16:00
 • Fv 428 Ask – Tveiterbru, på strekningen Ask – Gjerdrum/Ullensaker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 14.08.2019 09:00 Gjelder til: 21.08.2019 21:00
 • Fv 452 Refsum – Kløftakrysset, på strekningen Sørum/Ullensaker – Skibakken (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra 14.08.2019 klokken 21:00 til 23.08.2019 klokken 05:30. Gjelder fra: 14.08.2019 21:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Fv 453 Finna bru N, på strekningen Finna bru N – Sandvika (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 08.08.2019 07:00 Gjelder til: 01.11.2019 21:00
 • Fv 456 Søvig, på strekningen Tangvall – Hannevika (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 15.08.2019 01:41 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
 • Fv 457 Flekkerøytunnelen, på strekningen Flekkerøy – Kjos (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 00:00
 • Fv 457 Vågsbygdveien ved Linnkjellveien, i Kristiansand kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.08.2019 19:00 Gjelder til: 15.10.2019 06:00
 • Fv 461 Kilen, på strekningen Kvås – Brennåsen (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 26.03.2019 07:00 Gjelder til: 13.09.2019 18:00
 • Fv 465 Kleventunnelen – Hangelandsspeilen, på strekningen Feda – Risnes bru (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering. etter behov mellom 07.00 og 17.00. Gjelder fra: 19.08.2019 08:00 Gjelder til: 16.12.2019 00:00
 • Fv 465 Sandbråt – Liknes sør, på strekningen Feda – Risnes bru (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 18:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Fv 511 Hovdastad, på strekningen Skudeneshavn – Eide (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.07.2019 18:00 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Fv 513 Smedsvik – Kjervamyra, på strekningen Skjoldastraumen – Smedsvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 15.08.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 15:00
 • Fv 520 Birkeland – Svartavatnet (Hordaland grense), på strekningen Sauda – Svartavatnet (Hordaland grense) (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.08.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 20:00
 • Fv 527 Eltonåsen, på strekningen Eltonåsen – Bjørke (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2019 13:30 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 527 Fevikhagen – Haug, på strekningen Eltonåsen – Bjørke (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 09.08.2019 07:00 Gjelder til: 27.09.2019 20:00
 • Fv 543 Utbjoa ferjekai – Bjoa, på strekningen Ølensvåg – Utboja (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 21:00. Ventetid ca 20 minutter. Gjelder fra: 14.08.2019 08:00 Gjelder til: 29.08.2019 21:00
 • Fv 550 Eitrheim – Eitrheimtunnelen, på strekningen Tørvikbygd – Odda (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.08.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
 • Fv 550 Aga – Kråkevik, på strekningen Tørvikbygd – Odda (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 11:00 og fra 12:00 til 13:00. Mellom kl.08:00-10:00, kl.11:00-12:00 og kl.13:00-20:00 kan veien bli stengt i perioder på inntil 20 minutt. Gjelder fra: 19.08.2019 10:00 Gjelder til: 29.08.2019 13:00
 • Fv 553 Hurdal torg, på strekningen Hurdal torg – Osvollstua (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 563 Erdal, på strekningen Storeklubben – Åsbø (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.08.2019 13:39 Gjelder til: 31.08.2019 19:00
 • Fv 564 Vikebø, på strekningen Rossland – Flatøy (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.08.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
 • Fv 580 Brattlandtunnelen, på strekningen Nesttun – Indre Arna (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 21.08.2019 00:30 Gjelder til: 21.08.2019 02:00
 • Fv 585 Haukelandtunnelen, på strekningen Paradis – Sandviken (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 03:00 Gjelder til: 20.08.2019 05:30
 • Fv 606 Opphus – Neta, på strekningen Rena – Koppang (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 26.08.2019 19:00
 • Fv 609 Håkleivtunnelen – Ringstad, på strekningen Askvoll – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Åpent for passering Kl.10:00, 12:00, 14:00, 15:30-16:00 og 17:00 Gjelder fra: 12.08.2019 08:00 Gjelder til: 22.08.2019 18:00
 • Fv 610 Vollsveien 25, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag til søndag, mandag og tirsdag fra 06:00 til 09:00. Gjelder fra: 22.08.2019 06:00 Gjelder til: 26.08.2019 09:00
 • Fv 614 Klauva – Haukå, på strekningen Grov – Stårheim (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 29.07.2019 06:00 Gjelder til: 30.09.2019 23:00
 • Fv 614 Nadderudveien 1, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.05.2019 08:44 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 615 Hopselva – Storebru, på strekningen Storebru – Sandane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 21:00. På dei smale partia kan vegen bli stengt inntil 2 timer Gjelder fra: 19.08.2019 07:30 Gjelder til: 26.08.2019 21:00
 • Fv 616 Rud, på strekningen Levre – Hagan (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.08.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 14:30
 • Fv 632 Sildafjelltunnelen – Gil, på strekningen Indre Eiane bru – Suldalslågen elv (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 14.08.2019 08:00 Gjelder til: 22.08.2019 21:00
 • Fv 654 Stokksundbrua – Herøybrua, på strekningen Kvernavågen – Fosnavåg (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2019 15:16 Gjelder til: 06.12.2019 00:00
 • Fv 660 Boggetunnelen, på strekningen Åfarnes – Stubøen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.08.2019 08:30 Gjelder til: 19.08.2019 10:30
 • Fv 671 Svinviktunnelen, på strekningen Todalsøra – Haugen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 21.08.2019 klokken 12:00 til 21.08.2019 klokken 16:00. Gjelder fra: 21.08.2019 12:00 Gjelder til: 21.08.2019 16:00
 • Fv 684 Kveberg bru – Gjelten, på strekningen Kveberg bru – Gjelten (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.08.2019 00:00 Gjelder til: 07.09.2019 00:00
 • Fv 691 Osen, på strekningen Gjengedal – Aa bru (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 20:00. Torsdag fra 08:00 til 14:30. Arbeidsstad Osen-Åstranda Gjelder fra: 05.08.2019 08:00 Gjelder til: 31.10.2019 14:30
 • Fv 691 Tverrelva bru, på strekningen Gjengedal – Aa bru (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 02.08.2019 13:58
 • Fv 698 Blakset – Blekesvingen, på strekningen Lote – Steinsåker (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00, fra 13:00 til 15:00 og fra 17:30 til 21:00. Gjelder fra: 15.08.2019 09:00 Gjelder til: 14.10.2019 21:00
 • Fv 698 Blaksettunnelen 1 – Blaksettunnelen 2, på strekningen Lote – Steinsåker (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 15.07.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 22:00
 • Fv 700 Midtskogen – Meldal, på strekningen Berkåk – Svorkmo (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 18:30 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Fv 700 Svorkmo – Klingøya, på strekningen Berkåk – Svorkmo (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 18:30 Gjelder til: 23.08.2019 06:00
 • Fv 713 Volden – Straum, på strekningen Sandstad – Volden (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Alle dager fra 01:00 til 06:30. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.06.2019 02:53 Gjelder til: 18.08.2019 06:30
 • Fv 714 Sandstad – Vollen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Alle dager fra 01:00 til 06:30. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.06.2019 02:54 Gjelder til: 18.08.2019 06:30
 • Fv 714 Hitratunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 26.08.2019 22:00 Gjelder til: 28.08.2019 06:00
 • Fv 714 Sundan – Hellesvik, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 00:00 Gjelder til: 24.08.2019 00:00
 • Fv 714 Frøyatunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
 • Fv 714 Slørdal – Mjønestrøa, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.08.2019 22:44 Gjelder til: 16.09.2019 00:00
 • Fv 715 Osen, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag fra 08:00 til 19:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 15:00
 • Fv 715 Steinsdalen, på strekningen Osen – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og i periodene: Alle dager fra 11:15 til 13:15 og fra 20:00 til 22:00. Gjelder fra: 31.05.2019 13:17 Gjelder til: 30.06.2020 22:00
 • Fv 716 Hammeren, på strekningen Hammeren – Hallarvika (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 00:00 Gjelder til: 24.08.2019 00:00
 • Fv 716 Hammeren, på strekningen Hammeren – Hallarvika (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.08.2019 07:30 Gjelder til: 28.08.2019 18:00
 • Fv 718 Hasselvika, på strekningen Leira – Rødsjø (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 14.09.2019 00:00
 • Fv 723 Ryssdalen – Herfjord, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid. For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV723STOKKSUND til 26112 Gjelder fra: 06.02.2019 02:00 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
 • Fv 800 Thamshamnkrysset, på strekningen Thamshamn – Øysand (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
 • Fv 855 Rydningen, på strekningen Buktamo – Finnfjordbotn (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Ventetid inntil 30 minutter. Gjelder fra: 19.08.2019 11:00 Gjelder til: 20.08.2019 00:00
 • Fv 855 Buktamo, på strekningen Buktamo – Finnfjordbotn (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 1 time. Lokal omkjøring Gjelder fra: 20.08.2019 08:00 Gjelder til: 21.08.2019 02:00
 • Fv 862 Tungeneset, på strekningen Straumsbotn – Brensholmen (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 29.07.2019 10:29 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
 • Fv 862 Tverrbotn – Sjøtun, på strekningen Brensholmen – Tromsø (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 10:00, fra 13:00 til 14:00 og fra 17:00 til 18:00. Omkjøring er skiltet. Vindmølleprosjekt. Det blir ikke transporter hver dag, og forhold rundt flo og fjære vil kunne innvirke noe på klokkeslettene. Gjelder fra: 09.0 […]
 • Fv 862 Kvaløyvegen 331, i Tromsø kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 12.08.2019 22:00 Gjelder til: 31.10.2019 05:30
 • Fv 866 Maursundtunnelen – Kågentunnelen, på strekningen Langslett – Skjervøy (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.08.2019 09:00 Gjelder til: 20.08.2019 16:00
 • Fv 866 Kågentunnelen – Maursundtunnelen, i Skjervøy kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 19.08.2019 14:30 Gjelder til: 19.08.2019 20:30
 • Fv 890 Rødberget, i Tana kommune (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.07.2019 19:25
 • Fv 890 Gednje – Austertana (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gednje familieritt. Gjelder fra: 18.08.2019 12:00 Gjelder til: 18.08.2019 16:00
 • Fv 950 Øvre Være, på strekningen Rotvoll – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 00:00 Gjelder til: 12.11.2019 00:00
 • Fv 6516 Vognill – Skaret, på strekningen Vognill – Hoel (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av arrangement. Oppdal Fjellmaraton Gjelder fra: 31.08.2019 08:00 Gjelder til: 31.08.2019 16:00
 • Fv 6622 Svorkland – Melby, på strekningen Melby – Svorkland (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 16:00
 • Fv 6623 Eggkleiva – Svorkland, på strekningen Kjersjøen – Eggkleiva (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og lysregulering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 16:00
 • Fv 6624 Skjølvollen – Aunan, på strekningen Aunan – Skjølvollen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 16:00
 • Fv 6626 Skaun kirke – Melby, på strekningen Skaun kirke – Husby (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 16:00
 • Fv 6626 Melby, på strekningen Skaun kirke – Husby (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 16:00
 • Fv 6650 Munkvoll – Dalgårdbrua, på strekningen Tonstad – Prinsens gate (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.08.2019 21:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Fv 6650 Byåsen skole, på strekningen Tonstad – Prinsens gate (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2020 00:00
 • Fv 6654 Sørberg, på strekningen Sørberg – Heimdal (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 21.08.2019 06:00 Gjelder til: 22.08.2019 20:00
 • Fv 6680 Sorgenfri, på strekningen Moen – Sorgenfri (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 04.08.2019 22:00 Gjelder til: 01.09.2019 06:00
 • Fv 6686 Tillerbyen, på strekningen Sandmoen – Kroppanmarka (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 05.08.2019 klokken 21:00 til 01.11.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 05.08.2019 21:00 Gjelder til: 01.11.2019 06:00
 • Fv 6686 Tillerbyen, på strekningen Sandmoen – Kroppanmarka (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.08.2019 21:00 Gjelder til: 30.09.2019 06:00
 • Fv 6722 Renå snuplass – Skarodden, på strekningen Renå snuplass – Skarodden (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Sykkelritt. Gjelder fra: 17.08.2019 09:00 Gjelder til: 17.08.2019 18:00
 • Fv 6866 Sundbrua – Levanger, på strekningen Lysaker – Levanger kirke (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.08.2019 22:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Fv 6866 Sundbrua (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 27.09.2019 06:00
 • Fv 7006 Søndre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle – Myrset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35
 • Fv 7022 Namsvatn, på strekningen Hovd – Namsvatn (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til lørdag fra 06:30 til 20:30. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 19.08.2019 06:30 Gjelder til: 10.09.2019 20:30Data levert av Statens vegvesen.