Redusert framkommelighet

 • Ev 6 [12] Halmstadkrysset, på strekningen Halmstadkrysset – Moss Lufthavn Rygge (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.11.2018 05:30 Gjelder til: 24.12.2018 00:00
 • Ev 6 Smedbølbekken øst bru, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 13.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 22:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.10.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 21:00 til 09:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 31.12.2019 05:30
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, forbindelsesveg, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.01.2019 14:30
 • Ev 6 Taraldrud, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 14.12.2018 13:40 Gjelder til: 31.01.2019 05:30
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.12.2018 07:28 Gjelder til: 09.06.2019 09:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, forbindelsesveg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.12.2018 21:00 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Ev 6 Strømsveien ved Grenseveien, avkjøring mot Grenseveien, høyre felt, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.12.2018 20:00 Gjelder til: 31.01.2019 06:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.12.2018 22:00 Gjelder til: 23.12.2018 06:00
 • Ev 6 Alnabru bomstasjon, venstre felt, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 22:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Ev 6 Alnabru bomstasjon, på strekningen Gardermoen – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.12.2018 22:00 Gjelder til: 04.01.2019 06:00
 • Ev 6 Berger, avkjøring mot Berger, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 22:00. Gjelder fra: 14.12.2018 09:35 Gjelder til: 21.12.2018 22:00
 • Ev 6 Nordre Berger, avkjøringsveg, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 22:00. Gjelder fra: 14.12.2018 09:37 Gjelder til: 21.12.2018 22:00
 • Ev 6 [54] Dalkrysset – [58] Minnesundkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 28.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 23:00. Gjelder fra: 29.11.2018 07:30 Gjelder til: 21.12.2018 23:00
 • Ev 6 [58] Minnesundkrysset – [62] Skaberud, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.11.2018 18:00 Gjelder til: 23.12.2018 05:30
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 21:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:30
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 06:00 Gjelder til: 18.12.2018 14:00
 • Ev 6 [70] Arnkvern – [76] Moelv, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 01.12.2018 07:21 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 01.12.2018 07:41 Gjelder til: 07.06.2019 00:00
 • Ev 6 Stensrud, avkjøringsveg, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.09.2018 17:12 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
 • Ev 6 [71] Nydal, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.09.2018 17:10 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
 • Ev 6 Ringebu (Våla bru), på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2018 10:55 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Ev 6 Vindåslibekken – Korporalsbrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 07.12.2018 15:07 Gjelder til: 22.09.2020 00:00
 • Ev 6 [32] Tillerbyen S – [28] Melhus, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.12.2018 00:00 Gjelder til: 08.08.2019 00:00
 • Ev 6 [32] Tillerbyen S – Leangen, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Kirkenes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Ev 6 Røskje, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter. Gjelder fra: 17.12.2018 08:00 Gjelder til: 18.12.2018 16:00
 • Ev 6 Brenna – Kappfjellia, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 20:00
 • Ev 6 Kappskardmoen – Lien, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 04.10.2018 13:02 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
 • Ev 6 Brattåsen, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.12.2018 13:25 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 6 Aspnes, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.11.2017 11:54
 • Ev 6 Korgfjell tunnel, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.12.2018 09:00 Gjelder til: 17.12.2018 15:00
 • Ev 6 Selfors bru, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til fredag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.12.2018 22:00 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Ev 6 Svaberget bjelkebru, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
 • Ev 6 Leirviktunnelen – Trældalstunnelen, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 21:00 Gjelder til: 18.12.2018 06:00
 • Ev 6 Larsberg tunnel, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.06.2019 19:00
 • Ev 6 Larsberg tunnel, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Lørdag og søndag fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 15.12.2018 07:00 Gjelder til: 16.12.2018 19:00
 • Ev 6 Nordnes, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 23.11.2018 klokken 08:00 til 31.12.2018 klokken 18:00. Gjelder Nordnestunnelen. Gjelder fra: 23.11.2018 08:00 Gjelder til: 31.12.2018 18:00
 • Ev 6 Skardalstunnelen – Isfjelltunnelen, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Det kjøres ledebil hver hele og halve time fra begge sider. Gjelder fra: 19.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Ev 10 Gimsøystraumen bru, på strekningen Å – Svolvær (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra 19.11.2018 klokken 07:00 til 20.12.2018 klokken 20:00. Gjelder fra: 19.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
 • Ev 14 Leirfall – Hegra, på strekningen Stjørdal – Storlien (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.12.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
 • Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 00:30 Gjelder til: 18.12.2018 01:30
 • Ev 16 Gaupåstunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.12.2018 23:00 Gjelder til: 17.12.2018 23:30
 • Ev 16 Sætretunnelen – Bjørkhaugtunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.12.2018 23:30 Gjelder til: 18.12.2018 00:30
 • Ev 16 Songstadtunnelen 1 – Songstadtunnelen 2, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 01:30 Gjelder til: 18.12.2018 02:30
 • Ev 16 Risnestunnelen – Romslotunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 18.12.2018 05:30
 • Ev 16 Langhelletunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Passering fra øst kl.00:00, 02:20 og 04:20. Passering fra vest kl.00:15, 02:30 og 04:30 Gjelder fra: 11.12.2018 22:00 Gjelder til: 22.12.2018 05:30
 • Ev 16 Beitlatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Kolonne fra Dale kl: 23:40,02:00 og 04:00 Fra Dalegarden kl:00:35,02:50 og 04:50 Gjelder fra: 11.12.2018 22:00 Gjelder til: 22.12.2018 05:30
 • Ev 16 Kluftafjelltunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:30
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Ledebil fra Flåm: kl.21:15, 22:45, 00:15, 03:15 og 04:45. Ledebil fra Gudvangen: kl. 20:30, 22:00, 23:30 […]
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2018 06:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Lommedalskrysset – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.12.2018 09:00 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
 • Ev 16 Lommedalen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.11.2018 07:28 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
 • Ev 16 Nybakk – [1] Borgen, på strekningen Kongsvinger – Kløfta, i retning mot Kløfta (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.12.2018 09:00 Gjelder til: 19.12.2018 17:00
 • Ev 16 Valdrestunet, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.04.2018 07:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 18 Rona, avkjøringsveg, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.02.2018 06:00 Gjelder til: 20.12.2018 23:59
 • Ev 18 Varoddbrua – [93] Narvikakrysset, på strekningen Arendal – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.10.2018 08:29 Gjelder til: 25.03.2019 00:00
 • Ev 18 [70] Stølenkrysset – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2018 06:00 Gjelder til: 30.04.2019 19:30
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 30.10.2018 00:00 Gjelder til: 30.12.2018 23:59
 • Ev 18 Farsjø bru, på strekningen Larvik – Arendal, i retning mot Arendal (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.10.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Langrønningen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.11.2018 20:56 Gjelder til: 14.11.2019 00:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.08.2018 14:00
 • Ev 18 Larvikstunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Ev 18 Botnetunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2018 20:00 Gjelder til: 16.12.2018 06:00
 • Ev 18 Brekketunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.12.2018 20:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Ev 18 Bygdøylokket, vestre bru, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 22:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Ev 18 Sjursøya, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.10.2018 20:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, påkjøring fra Vika, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 11:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.04.2018 11:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00
 • Ev 18 Dronning Eufemias gate mellom Wismargata Nord og Nylandsveien Sør, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Ev 18 Dronning Eufemias gate ved Kong Håkon 5.s gate, i Oslo kommune, i retning mot øst (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.11.2018 23:00 Gjelder til: 21.02.2019 06:00
 • Ev 39 Lundevatn tunnel – Bryningsland tunnel, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering. Tunnelvask Gjelder fra: 17.12.2018 21:00 Gjelder til: 18.12.2018 06:00
 • Ev 39 Hannevika, i Kristiansand kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t, manuell dirigering, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2018 01:00 Gjelder til: 31.12.2018 23:00
 • Ev 39 Aksdal, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 08:00 til 20:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 13:00. Gjelder fra: 14.12.2018 10:44 Gjelder til: 19.12.2018 20:00
 • Ev 39 Aksdal, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 08:00 til 20:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 13:00. Gjelder fra: 17.12.2018 08:00 Gjelder til: 07.03.2019 13:00
 • Ev 39 Hordviktunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering i periodene: Mandag, onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 39 Myrsæter, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 11.10.2018 22:00 Gjelder til: 18.12.2018 05:30
 • Ev 39 Mundalsbergtunnelen – Jernfjelltunnelen (Hordaland/Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Det jobbes i en tunnel av gangen. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:30
 • Ev 39 Andås, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:30 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.09.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:30
 • Ev 39 Eikefet, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 09.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 16:00
 • Ev 39 Masfjordtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.12.2018 08:00 Gjelder til: 21.12.2018 18:00
 • Ev 39 Matrebergtunnelen – Trodaltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Kolonnekjøring fra kl 20:00-23:00. Gjennomkjøring i begge retninger kl.02:00 og kl. 05:00. Gjelder fra: 07.01.2019 20:00 Gjelder til: 01.05.2019 06:00
 • Ev 39 Matrebergtunnelen – Trodaltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Kolonnekjøring fra 20:00-23:00. Gjennomkjøring i begge retninger kl.02:00 og kl. 05:00. Gjelder fra: 12.11.2018 20:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
 • Ev 39 Instefjord, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 08.10.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 17:00
 • Ev 39 Halbrend bru, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Ev 39 Bjørset – Skei, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:30. Lørdag fra 07:00 til 17:30. Juleferie 22.des-2.jan. Gjelder fra: 06.08.2018 07:00 Gjelder til: 01.02.2019 19:30
 • Ev 39 Bjørset – Skei, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.10.2018 09:31 Gjelder til: 02.02.2019 00:00
 • Ev 39 Oppdøl, på strekningen Molde – Kristiansund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av brann. Fare for kø. Gjelder fra: 15.12.2018 15:29
 • Ev 39 Beiteråsen, på strekningen Kristiansund – Orkanger (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 16:00. Gjelder fra: 17.12.2018 07:30 Gjelder til: 21.12.2018 16:00
 • Ev 69 Skarsvåg – Nordkapp (Finnmark)
  Vær- og føreforhold: Bart. Gjelder fra: 15.12.2018 18:09
 • Ev 134 Ølensvåg, på strekningen Haugesund – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 13.12.2018 06:00 Gjelder til: 28.06.2019 23:00
 • Ev 134 Fjæra tunnel, på strekningen Haugesund – Røldal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:30 til 19:00. Gjelder fra: 19.12.2018 07:30 Gjelder til: 20.12.2018 19:00
 • Ev 134 Moskeid – Oftekrysset, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.05.2018 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
 • Ev 134 Grotdalen bru, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 29.10.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Ev 134 Veslestaul – Øvre Åmtveit, i Kviteseid kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 19:00. Tirsdag fra 07:00 til 19:00. Onsdag fra 07:00 til 13:00. Gjelder fra: 17.12.2018 09:00 Gjelder til: 19.12.2018 13:00
 • Ev 134 Meinstad – Kolbjørnsrudfossen, i Kviteseid kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 13:00 Gjelder til: 19.12.2018 19:00
 • Ev 134 Kolbjørnsrudfossen – Ramskeid, i Kviteseid kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 19:00
 • Ev 134 Århus – Søndre Flatin, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.08.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Ev 134 Tuteodden – Svalastog, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Ev 134 Kjerkebergåsen – Kopparvollane, på strekningen Notodden – Kongsberg (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2018 19:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 136 Sørnestunnelen, på strekningen Ålesund – Spjelkavik (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
 • Ev 136 Skuggetunnelen, på strekningen Ålesund – Spjelkavik (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
 • Ev 136 Hatlaåstunnelen, på strekningen Ålesund – Spjelkavik (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
 • Ev 136 Hjelviktunnelen – Innfjordtunnelen, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Ev 136 Vågstrandstunnelen, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:30 til 15:30. Gjelder fra: 17.12.2018 08:30 Gjelder til: 18.12.2018 15:30
 • Rv 3 Ommangsvolden, på strekningen Kolomoen – Elverum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.08.2018 09:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Rv 3 Grundset – Sætersmoen, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 17.09.2018 00:01 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 3 Imsroa, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 07:00 Gjelder til: 15.12.2018 21:00
 • Rv 3 Nordstumoen, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 21.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
 • Rv 3 Atna bru – Hanestad, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 18:00
 • Rv 4 Linderud, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Rv 4 Linderud, høyre felt, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 07.12.2018 klokken 20:00 til 21.12.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 07.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Rv 4 Øvre Kalbakken, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua, i retning mot Grua (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.12.2018 20:00 Gjelder til: 29.12.2018 06:00
 • Rv 4 Trondheimsveien ved Ragnhild Schibbyes vei, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.12.2018 21:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:30
 • Rv 4 Volla, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2018 11:09 Gjelder til: 01.03.2019 00:00
 • Rv 4 Volla, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.08.2018 00:00 Gjelder til: 31.12.2018 00:00
 • Rv 4 Haugskrysset, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 18:00. Fredag fra 09:00 til 13:00. Gjelder fra: 24.10.2018 09:00 Gjelder til: 31.01.2019 18:00
 • Rv 9 Augland, på strekningen Kristiansand – Evje (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.11.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Rv 9 Elingstjønn – Fånefjelltunnelen, i Bygland kommune (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 05.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 19:00
 • Rv 9 Nomeland, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.12.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 16:00
 • Rv 9 Vamark bom, på strekningen Hovden – Haukeli (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.12.2018 07:00 Gjelder til: 23.12.2018 19:00
 • Rv 13 Solbakk, på strekningen Sandnes – Tau (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 10.12.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 15:00
 • Rv 13 Nesvik – Vardane, på strekningen Tau – Sand (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 08:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Rv 13 Nesvik – Vardane, på strekningen Tau – Sand (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.12.2018 10:20 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
 • Rv 13 Opo bru, på strekningen Odda – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Baileybrua har Bk10, maks 50 tonn. Gjelder fra: 17.10.2018 20:04
 • Rv 13 Nesheim, på strekningen Vinje – Vikøyri (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.12.2018 10:12 Gjelder til: 21.12.2018 17:00
 • Rv 13 Vinje – Myrkdalen, på strekningen Vinje – Dragsvik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.12.2018 10:15 Gjelder til: 21.12.2018 17:00
 • Rv 13 Vikøyri – Vangsnes ferjekai, på strekningen Vinje – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Stengingane blir tilpassa ferjeavgangane. Gjelder fra: 10.12.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Rv 19 Hortenstunnelen, på strekningen Horten miljøtunnel (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 24:00. Gjelder fra: 06.12.2018 21:00 Gjelder til: 18.12.2018 00:00
 • Rv 25 Åkersvika vegkryss – Disen, på strekningen Hamar – Løten (Ånestad) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.11.2018 15:07 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
 • Rv 25 Moen – Løbergsmoen, på strekningen Elverum – Støa (Riksgrensen) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.11.2018 14:32 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
 • Rv 36 Klyvekrysset – Øyekast, på strekningen Porsgrunn – Skien (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 21:00 Gjelder til: 30.05.2019 06:00
 • Rv 36 Kjørbekkrysset, på strekningen Porsgrunn – Skien (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.08.2018 18:00 Gjelder til: 31.05.2019 15:00
 • Rv 42 Lauåsentunnelen, på strekningen Egersund – Krossmoen (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:00
 • Rv 70 Oppdølsstrandtunnelen, på strekningen Øydegard – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser opp til 30 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.12.2018 18:00 Gjelder til: 18.12.2018 06:00
 • Rv 70 Freifjordtunnelen, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:00
 • Rv 70 Meisingset – Tingvoll, på strekningen Øydegard – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 13:16 Gjelder til: 02.08.2019 00:00
 • Rv 70 Gyltunnelen, på strekningen Øydegard – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 18.12.2018 klokken 22:00 til 19.12.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
 • Rv 70 Omsundbrua – Rensvik, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til 06:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.12.2018 00:00 Gjelder til: 18.12.2018 06:00
 • Rv 80 Hunstad – Bodø (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.09.2018 15:15
 • Rv 110 Seut bru – Trosvik, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 110 Fredrikstad bru, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.10.2018 15:25 Gjelder til: 31.12.2018 07:00
 • Rv 110 Gudeberg – Rakkestadsvingen, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.09.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Rv 111 Kjølstad – Moum N, på strekningen Øra – Rakkestad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.10.2018 15:50 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 111 Moum N – Veberg, på strekningen Øra – Rakkestad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.11.2018 07:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 111 Moum N – Veberg, på strekningen Øra – Rakkestad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 120 Skedsmovollen – Berg, på strekningen Mosesvingen – Skedsmovollen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.10.2018 07:00 Gjelder til: 15.02.2019 19:00
 • Rv 150 [56] Ullevål stadion, på strekningen Ring 3, i retning mot Ulven (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.07.2018 22:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Rv 150 [51] Sinsenkrysset – [52] Storokrysset, på strekningen Ring 3, i retning mot Lysaker (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.12.2018 22:00 Gjelder til: 08.01.2019 06:00
 • Rv 150 [53] Nydalen – Storolokket, på strekningen Ring 3, i retning mot Ulven (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 22:00 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
 • Rv 162 Nationaltheateret, på strekningen Ring 1 (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Tre felt stengt og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 20:00 Gjelder til: 18.12.2018 06:00
 • Rv 162 Hammersborgtunnelen, avkjøring fra Akersgata, på strekningen Ring 1, i retning mot Sørenga (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Avkjøringsfelt stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.07.2018 00:01 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 163 Østre Aker vei ved Nedre Kalbakkvei, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.12.2018 11:49 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Rv 163 Veitvet, påkjøring fra Veitvetveien, på strekningen Østre Akerveg, i retning mot Robsrudkrysset (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.11.2018 12:31 Gjelder til: 31.01.2019 06:00
 • Rv 163 Veitvet, påkjøring fra Veitvetveien, på strekningen Østre Akerveg, i retning mot Økernkrysset (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.11.2018 12:31 Gjelder til: 31.01.2019 06:00
 • Rv 163 Haugenstua – Grorudkrysset, på strekningen Østre Akerveg, i retning mot Økernkrysset (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 10:00 Gjelder til: 31.01.2019 05:30
 • Rv 163 Djupdalsbekken, avkjøringsveg, på strekningen Østre Akerveg (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 29.07.2018 klokken 04:30 til 21.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 29.07.2018 04:30 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Rv 658 Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Rehablitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 02.01.2019 04:30 Gjelder til: 01.03.2019 06:00
 • Rv 658 Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 04:30. Kolonnane går frå ELlingsøya kl. 01:00, 02:00, 03:00 og 04:00 og frå Vakderøya kl. 00:30, 01:30, 02:30 og 03:30. Gjelder fra: 03.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.03.2019 04:30
 • Rv 658 Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 29.07.2018 klokken 04:30 til 21.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 29.07.2018 04:30 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen – Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 04:30. Vent på ledebil. Kolonnane går frå Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 og frå Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30. Gjelder fra: 12.12.2018 08:49 Gjelder til: 21.12.2018 04:30
 • Rv 706 Skansentunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Fv 2 Alisenborg, på strekningen Alisenborg – Vestby kirke (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.12.2018 00:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
 • Fv 2 Klovningen, på strekningen Fiskå – Koparneset (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 17.12.2018 08:00 Gjelder til: 18.12.2018 16:00
 • Fv 2 Mesnali øst, på strekningen Marienberg – Storåsen (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 14:44 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 7 Liarostunnelen, på strekningen Frøland – Norheimsund (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 06.12.2018 20:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Fv 7 Steinstø, på strekningen Norheimsund – Granvin (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Passering klokka 02:00. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Fv 12 Einhågen, på strekningen Utskarpen – Lyngheim (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.09.2018 07:00 Gjelder til: 15.12.2018 19:00
 • Fv 12 Mjølan, på strekningen Utskarpen – Lyngheim (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.11.2018 10:34 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 17 Rønningen – Østvik, på strekningen Steinkjer – Namsos (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
 • Fv 17 Mølleviktunnelen – Løviktunnelen, på strekningen Foldereid – Brønnøysund (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Det taes hensyn til fergetrafikken. Gjelder fra: 13.12.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 07:00
 • Fv 17 Sjona tunnel, på strekningen Nesna – Kilboghavn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 15 minutter. Det jobbes ikke lørdag og søndag i partallsuker. Gjelder fra: 03.12.2018 19:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Fv 21 Børrud, på strekningen Kroksjølungen (Akershus grense) – Skotterud (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 26.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Fv 23 Heggtoppen, på strekningen Holmen bru N – Heggtoppen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.10.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 17:00
 • Fv 28 Drammensveien mellom nr 241 og nr 185, i Nedre Eiker kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t og på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.10.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 17:00
 • Fv 30 Kjemå bru, på strekningen Koppang – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 26.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
 • Fv 30 Tolga – Erliøyan, på strekningen Tynset – Havsjøen (Trøndelag grense) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 31 Lund, på strekningen Lund – Furuset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 09.08.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 21:00
 • Fv 31 Hebekk – Tallaksrud, på strekningen Lund – Furuset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
 • Fv 31 Furuset, på strekningen Lund – Furuset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
 • Fv 33 Bjørgo – Nedre Øydgarden, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.10.2018 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 19:00
 • Fv 33 Bjørgo, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 19:00
 • Fv 33 Tonsåsen, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 35 Hønefoss bru, på strekningen Veien – Hønefoss sentrum (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Fv 36 Konnerud, på strekningen Mjøndalen SØ – Museumsparken (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.10.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 17:00
 • Fv 42 Tonstad bru, i Sirdal kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.10.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 42 Gydalen, på strekningen Tonstad – Steinsland (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.12.2018 08:00 Gjelder til: 21.12.2018 20:00
 • Fv 42 Hovland – Lislevand, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Fv 44 Sirevåg, på strekningen Egersund – Bryne (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 14:00 Gjelder til: 18.12.2018 16:00
 • Fv 44 Mjåvatnet, på strekningen Åna-Sira (Vest-Agder grense) – Egersund (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Ved sprengning kan veien bli stengt i 20 minutter. Gjelder fra: 24.09.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 20:00
 • Fv 44 Mæla, på strekningen Valebøvegen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.11.2018 21:53 Gjelder til: 31.12.2018 22:00
 • Fv 45 Brautaset, på strekningen Sjukehuskrysset – Brautaset (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.12.2018 08:00 Gjelder til: 31.12.2018 16:00
 • Fv 47 Karmsundgata ved Storasundgata Sør, i Haugesund kommune (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av arrangement. Gjelder fra: 09.01.2019 14:00 Gjelder til: 09.01.2019 18:00
 • Fv 48 Trommedalen, på strekningen Klyfteflata – Klosterskogen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde er 2,8m Gjelder fra: 27.11.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 15:00
 • Fv 50 Geiteryggentunnelen, på strekningen Hol – Aurland i Buskerud (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Det vil kun bli manuell dirigering i kortere perioder. Det må påregnes ventetid, på inntil 15 minutter. Gjelder fra: 04.12.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 22:00
 • Fv 50 Hol – Nerolsviki, i Buskerud fylke (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.12.2018 07:00 Gjelder til: 22.12.2018 19:00
 • Fv 51 Rogne, på strekningen Fagernes – Randen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.06.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 19:00
 • Fv 55 Råumtunnelen, på strekningen Sogndal – Prestesteinsvatnet (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 06.12.2018 08:00 Gjelder til: 20.12.2018 18:00
 • Fv 55 Ottatunnelen, på strekningen Sogndal – Prestesteinsvatnet (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Trafikk slippes gjennom ca hver hele klokketime. Gjelder fra: 13.12.2018 08:00 Gjelder til: 20.12.2018 18:00
 • Fv 57 Espelandstunnelen – Lyngfjelltunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Det jobbes i en tunnel av gangen. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:30
 • Fv 57 Munkhammaren, på strekningen Sløvåg (Hordaland grense) – Rutledal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 17.12.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Fv 61 Furnestunnelen, på strekningen Hareid – Solavågseidet (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
 • Fv 62 Øksendalstunnelen, på strekningen Oppdøl – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 18:00 til 03:00 (neste dag). Mandag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 18.12.2018 klokken 18:00 til 19.12.2018 klokken 03:00. Gjelder fra: 18.12.2018 18:00 Gjelder til: 19.12.2018 03:00 […]
 • Fv 62 Skrøotunnelen, på strekningen Oppdøl – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 18.12.2018 klokken 20:00 til 19.12.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 18.12.2018 20:00 Gjelder til: 19.12.2018 06:00
 • Fv 64 Lerheim, på strekningen Åndalsnes – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.10.2018 08:00 Gjelder til: 16.12.2018 00:00
 • Fv 64 Nebbetunnelen – Torviktunnelen, på strekningen Åndalsnes – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.12.2018 20:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Fv 64 Atlanterhavstunnelen, på strekningen Molde – Kristiansund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.12.2018 21:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:00
 • Fv 73 Øverskreia, på strekningen Skreia – Håjenbakken (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.11.2018 00:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
 • Fv 73 Stavsberg skole – Hedmarktoppen folkehøyskole, på strekningen Hakabekkveien S – Vetten (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til søndag 24:00. Gjelder fra: 01.10.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 79 Bryggeriet – Nordlyshallen, på strekningen Bryggeriet – Nordlyshallen (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2018 15:19 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Fv 81 Korsbakken – Engset, på strekningen Engset – Korsbakken (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering. Gjelder fra: 08.11.2018 07:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 84 Kolloen, på strekningen Snekkersvea – Gaupen skole (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 91 Ferjestrekningen Lyngseidet-Olderdalen, på strekningen Tromsø – Olderdalen (Troms)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. Gjelder fra: 29.11.2018 08:37
 • Fv 92 Heggurtunnelen, på strekningen Tafjord – Sylte (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av steinras. Gjelder fra: 02.12.2018 10:00
 • Fv 107 Berger, på strekningen Berger – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.07.2018 07:18 Gjelder til: 21.12.2018 21:00
 • Fv 107 Hellvik – Hellevikskogen, på strekningen Berger – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Fv 114 Trøsken bru, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 08.11.2018 00:00 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Fv 114 Trøsken, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.11.2018 19:00 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
 • Fv 114 Trøsken, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 115 Vestland – Skjønnerød, på strekningen Rødsund – Askim (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 30.10.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
 • Fv 115 Skjønnerød – Fossekrysset, på strekningen Rødsund – Askim (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.11.2018 10:23 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
 • Fv 115 Jønsrud, på strekningen Skjeset – Ebru (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.09.2018 00:00 Gjelder til: 25.12.2018 00:00
 • Fv 117 Nybrua, på strekningen Kløfta – Torshov (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.12.2018 18:00
 • Fv 118 Kransen – Malakoff, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.11.2018 23:01 Gjelder til: 15.01.2019 23:59
 • Fv 118 Sandbakken, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.12.2018 00:00 Gjelder til: 01.02.2019 00:00
 • Fv 118 Kurud – Sanderud, på strekningen Kurud – Basterud Ø (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.12.2018 18:00
 • Fv 120 Ignaveien, på strekningen Tomter (Østfold grense) – Lillestrøm (Kjeller) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 26.01.2018 07:00 Gjelder til: 26.01.2019 21:00
 • Fv 120 Lillestrøm – Pedersløkka, forbindelsesveg, i Skedsmo kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
 • Fv 123 Kroksund bru, på strekningen Basmo (Akershus grense) – Krok (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.11.2018 15:08 Gjelder til: 31.12.2018 07:00
 • Fv 130 Norheimsvegen, i Kvam kommune (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 16:00
 • Fv 131 Myrvoll, på strekningen Myrvoll – Sofiemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 18.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
 • Fv 152 Ski, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.01.2018 11:51 Gjelder til: 26.01.2019 06:59
 • Fv 152 Ski skole – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00. Gjelder fra: 26.01.2018 10:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 23:59
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 20:00. Gjelder fra: 12.06.2018 09:00 Gjelder til: 31.01.2019 20:00
 • Fv 152 Dalstubben – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.04.2019 00:00
 • Fv 152 Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 06:59 (neste dag). Gjelder fra: 15.10.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:59
 • Fv 152 Stenfeltkrysset – Myrvoll, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.11.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 152 Myrvoll, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.10.2018 00:00 Gjelder til: 16.05.2019 00:00
 • Fv 155 Sværsvann bru, på strekningen Tangen – Sværsvann (Oslo grense) (Oslo/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.12.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 21:00
 • Fv 156 Nesodden kirke – Berger, på strekningen Dalen – Nesoddtangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 25.10.2018 16:31 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 157 Vangen bru, på strekningen Sønstedal – Granholt (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.12.2018 07:00 Gjelder til: 19.12.2018 21:00
 • Fv 165 Slemmestadveien 494 B, i Asker kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 18.12.2018 09:00 Gjelder til: 19.12.2018 14:30
 • Fv 167 Hamrevegen 185, i Bergen kommune (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 09.10.2018 klokken 13:17 til 20.12.2018 klokken 24:00. Gjelder fra: 09.10.2018 13:17 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
 • Fv 167 Heggedal – Stokkersmia (Buskerud grense), på strekningen Stokkesmia – Asker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2018 18:00 Gjelder til: 01.05.2019 06:00
 • Fv 167 Homansbyen, på strekningen Stokkesmia – Asker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 16.04.2018 06:00 Gjelder til: 06.01.2019 20:00
 • Fv 167 Gullhella, på strekningen Stokkesmia – Asker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 09:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.01.2019 09:00 Gjelder til: 11.01.2019 19:00
 • Fv 170 Bjørkelangen, på strekningen Fetsund – Tangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.12.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 170 Lierfoss, på strekningen Fetsund – Tangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.11.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 171 Hval, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Fv 171 Bingsfoss bru – Blaker, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.11.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 19:00
 • Fv 172 Skage, på strekningen Nedre Birkeland – Rådalskrysset (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 15.10.2018 09:00 Gjelder til: 21.12.2018 14:00
 • Fv 175 Munkerud – Bodding, på strekningen Rennespillet – Seterstøa (Hedmark grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.12.2018 00:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
 • Fv 177 Vormsund øst, på strekningen Vormsund – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 26.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Fv 177 Eidsvoll, på strekningen Vormsund – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 13:10 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 192 Noresund – Fyrandsbråten (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.08.2018 09:00 Gjelder til: 21.12.2018 16:00
 • Fv 192 Nybrua – Nedre Sinnerud, på strekningen Kjonerud – Nybrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.12.2018 18:00
 • Fv 193 Bekkelaget, på strekningen Stange kirke – Basterud V (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
 • Fv 195 Nøttestad, på strekningen Nøttestad – Huse (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
 • Fv 199 Sørum, på strekningen Sørum – Stange k-hus (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
 • Fv 202 Tuhusmoen bru – Magnor, på strekningen Skotterud – Masterud (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
 • Fv 203 Kirkeveien mellom nr 97 A og nr 159, i Asker kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 19:00. Gjelder fra: 10.12.2018 09:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Fv 205 Heggedal – Nyhus (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.10.2018 11:54 Gjelder til: 21.12.2018 20:00
 • Fv 222 Bekkelaget, på strekningen Tangen vegkryss – Stortorget (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
 • Fv 235 Skjelve, på strekningen Skjelve – Hanum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
 • Fv 250 Fulu – Langeland, på strekningen Slomarka – Kongsvinger (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 21.07.2019 00:00
 • Fv 255 Lindebergvegen mellom Trondheimsvegen og Stasjonsvegen, i Sørum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 14.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.05.2019 19:00
 • Fv 275 Fjordgårdtunnelen – Mefjordbotn, i Troms fylke (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomslipp vil ha varighet 30 minutter og tilpasses buss i rute. Gjelder fra: 27.09.2018 07:30 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 277 Riventunnelen – Fjellsendtunnelen, i Lenvik kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomkjøring hver natt mellom 22:00-23:00 og 02:30-03:00. Åpent annenhver lørdag. Gjelder fra: 07.12.2018 19:00 Gjelder til: 01.05.2019 06:00
 • Fv 279 Hauger, på strekningen Furulund – Garderåsen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.12.2018 00:00 Gjelder til: 13.04.2019 00:00
 • Fv 285 Lyngås, på strekningen Kjellstad – Skaret (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.10.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 17:00
 • Fv 302 Farriseidetkrysset – Farriseidet bru, på strekningen Søndersrød – Larvik (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.12.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 13:00
 • Fv 310 Skippergata 3, i Horten kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.11.2018 07:00 Gjelder til: 11.01.2019 20:00
 • Fv 311 Kjær, på strekningen Tønsberg – Kjær (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.01.2018 09:00 Gjelder til: 31.12.2018 15:00
 • Fv 313 Holmestrand syd, på strekningen Helland – Bergsenga (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.11.2018 07:00 Gjelder til: 17.12.2018 15:00
 • Fv 313 Holmestrand nord – Ødegården bomstasjon, på strekningen Helland – Bergsenga (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.12.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 16:00
 • Fv 316 Noredalsveien 198, i Sandnes kommune (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.11.2018 21:00 Gjelder til: 22.12.2018 06:00
 • Fv 330 Børrud, på strekningen Børrud – Rinden (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 26.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Fv 333 Skjolden – Mørkrid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Smal vegbane på grunn av opprydningsarbeid. Omkøyring via kommunal veg – Bolstadvegen. Gjelder fra: 30.10.2018 10:20
 • Fv 352 Ljosland, på strekningen Kyrkjebygd – Ljosland skisenter (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.03.2019 21:00
 • Fv 355 Robsrud, på strekningen Robsrud – Fjellhamarveien (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.07.2018 07:00 Gjelder til: 23.12.2018 06:59
 • Fv 361 Hunder, på strekningen Hafjelltunnelen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 07:00
 • Fv 390 Steinvågbrua, på strekningen Skutvika – Heissa (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.11.2018 07:00 Gjelder til: 30.04.2019 19:00
 • Fv 402 Rotnes – Glitre, på strekningen Rotnes – Hakadal V (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.12.2018 07:00 Gjelder til: 22.12.2018 06:59
 • Fv 405 Godssentralen, på strekningen Godssentralen – Eikremsmyra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
 • Fv 405 Eikremsmyra – Årøsetra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.08.2018 00:00 Gjelder til: 02.08.2019 00:00
 • Fv 406 Sandstad bru, på strekningen Sandstad – Kirkenær stasjon (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.11.2018 14:02 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 410 Krøgenes – Dyviga, på strekningen Harebakken – Rømyr (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.11.2018 17:49 Gjelder til: 31.12.2018 23:59
 • Fv 410 Krøgenes, på strekningen Harebakken – Rømyr (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.11.2018 00:00 Gjelder til: 17.12.2018 00:00
 • Fv 420 Borkedalen – Kleivsmoen, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.12.2018 16:47 Gjelder til: 02.05.2019 00:00
 • Fv 420 Biekrysset, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjenstående kjørefeltbredde 3m, høydebegrensning 4m. Gjelder fra: 18.12.2018 07:00 Gjelder til: 18.12.2018 16:00
 • Fv 423 Haugen – Vollsdammen, på strekningen Haugen – Vollsdammen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 12.12.2018 07:00 Gjelder til: 15.12.2018 20:00
 • Fv 428 Borgheim, på strekningen Borgheim – Rambegveien (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 07:00 Gjelder til: 15.08.2019 15:30
 • Fv 432 Sellebakk, på strekningen Fredrikstad bru – Sellebakk (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.12.2018 00:00 Gjelder til: 19.12.2018 00:00
 • Fv 451 Kråkerøy – Bjølstad, på strekningen Kråkerøy – Bjølstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 454 Vågåmo – Sandnes, på strekningen Sandnes – Vågåmo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.12.2018 07:00 Gjelder til: 18.12.2018 21:00
 • Fv 455 Tveiterbru – Kløfta, på strekningen Gjerdrum/Ullensaker – Kløfta stasjon (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.12.2018 00:00 Gjelder til: 10.05.2019 00:00
 • Fv 456 Søvig, på strekningen Tangvall – Hannevika (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 15.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 15:00
 • Fv 457 Flekkerøytunnelen, i Kristiansand kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Fv 458 Kisavegen ved Oscar Christensens veg, i Ullensaker kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 00:01 Gjelder til: 25.01.2019 00:00
 • Fv 458 Bondals bru, på strekningen Nordkisa – Mogreina (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.12.2018 12:29 Gjelder til: 21.12.2018 07:00
 • Fv 461 Kilen, på strekningen Kvås – Brennåsen (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.12.2018 18:48 Gjelder til: 15.09.2019 15:00
 • Fv 476 Solberg – Auli, på strekningen Sørum/Nes – Nyslett (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2018 11:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 505 Kjerkevegen ved Fuglerudvegen, i Eidsvoll kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.11.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 20:00
 • Fv 515 Buvika, på strekningen Rognan – Øksengården (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Fv 544 Ferjestrekningen Skjersholmane-Ranavik, forbindelsesveg, på strekningen Skjersholmane – Ranavik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Gjelder avgang fra Skjersholmane klokken 08:45. Max 12 passasjerer. Gjelder fra: 17.12.2018 08:45 Gjelder til: 17.12.2018 09:00
 • Fv 545 Røydland, på strekningen Meatjønn – Sandvikvåg (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:30 til 20:00. Rutegående trafikk kan passere. Det vil bli tatt hensyn til fergetrafikken. Gjelder fra: 04.09.2018 06:30 Gjelder til: 21.12.2018 20:00
 • Fv 550 Eitrheim II bru, på strekningen Odda – Utne (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 16.10.2018 12:49
 • Fv 550 Trones, på strekningen Tørvikbygd – Odda (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Fjellsikring Gjelder fra: 10.12.2018 07:00 Gjelder til: 22.12.2018 18:00
 • Fv 556 Nedre Birkeland – Hjellestad, på strekningen Hjellestad – Fjøsanger (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 14:00
 • Fv 562 Olsviktunnelen, på strekningen Storavatnet – Skråmestø (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Fv 563 Erdal, på strekningen Storeklubben – Åsbø (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Arbeid med gang- og sykkelsti mellom Erdal barneskole og Hop vgs. Inntil 15min stenging ved sprenging. Gjelder fra: 09.04.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Fv 572 Nordby – Nysted, på strekningen Kilen – Bryn (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.09.2018 07:00 Gjelder til: 15.12.2018 20:00
 • Fv 585 Nattlandsveien 70 A, i Bergen kommune (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 22:00 Gjelder til: 01.01.2019 05:30
 • Fv 599 Sandbakken, på strekningen Rahaugen – Sandbakken (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 602 Økri, på strekningen Økri – Bryn kirke (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 21.12.2018 00:00
 • Fv 602 Berger skole – Rykkinn, på strekningen Økri – Bryn kirke (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
 • Fv 606 Dragveien 27, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.12.2018 10:00 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Fv 609 Kvernbergtunnelen, på strekningen Askvoll – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter. Gjelder fra: 18.12.2018 10:00 Gjelder til: 18.12.2018 16:00
 • Fv 615 Fitje bru, på strekningen Storebru – Sandane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.12.2018 09:01 Gjelder til: 02.02.2019 00:00
 • Fv 617 Franzefossveien ved Skuiveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. v Tangen Gjelder fra: 30.10.2018 00:00 Gjelder til: 16.12.2018 00:00
 • Fv 658 Godøytunnelen, på strekningen Godøya – Valderøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 22:00. Vent på ledebil. Gjelder fra 12.12.2018 klokken 09:08 til 21.12.2018 klokken 22:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 12.12.2018 09:08 Gjelder til: 21.12.2018 22:00
 • Fv 658 Godøytunnelen, på strekningen Godøya – Valderøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 22:00. Vent på ledebil. Rehablitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 02.01.2019 05:00 Gjelder til: 01.05.2019 22:00
 • Fv 675 Grefsrud, på strekningen Bakke – Grefsrud (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 11.12.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 19:00
 • Fv 698 Blakset – Lote, på strekningen Lote – Steinsåker (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 14.12.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 17:00
 • Fv 698 Blakset – Lote, på strekningen Lote – Steinsåker (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 02.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.02.2019 17:00
 • Fv 704 Sandmoen – Tanemsflata, på strekningen Brøttem – Sandmoen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 11:00 til 12:00 og fra 18:00 til 19:00. Fredag fra 11:00 til 12:00. Lørdag fra 11:00 til 15:00. Gjelder fra: 30.11.2018 11:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 714 Slørdalsvatnet, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 715 Flakk ferjekai, på ferjestrekningen Flakk-Rørvik (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2018 08:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 715 Høvringen – Trolla, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering. Manuell dirigering 07:00 – 09:00 og 14:30 – 17:00. Gjelder fra: 28.11.2018 20:44 Gjelder til: 24.12.2018 00:00
 • Fv 715 Arnevik, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.12.2018 07:00 Gjelder til: 17.12.2018 00:00
 • Fv 715 Steinsdalen, på strekningen Osen – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer i periodene: Alle dager fra 11:15 til 13:15 og fra 20:00 til 22:00. Gjelder fra: 16.09.2018 11:15 Gjelder til: 30.06.2020 22:00
 • Fv 718 Sund, på strekningen Leira – Rødsjø (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.11.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 00:00
 • Fv 723 Ryssdalen – Herfjord, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid. For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV723STOKKSUND til 26112 Gjelder fra: 06.02.2018 02:05 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
 • Fv 734 Hokel – Vikebygd, på strekningen Isvik – Utbjoa (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 11.12.2018 09:00 Gjelder til: 20.12.2018 14:00
 • Fv 734 Hokel – Vikebygd, på strekningen Isvik – Utbjoa (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.01.2019 14:00
 • Fv 755 Vollakrysset, på strekningen Volden – Røra (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 10:00 til 20:00. Tirsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 17.12.2018 10:00 Gjelder til: 18.12.2018 20:00
 • Fv 755 Sprangakslatunnelen, på strekningen Sprangakslatunnelen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser opp til 10 minutter. Gjelder fra: 18.12.2018 10:00 Gjelder til: 18.12.2018 13:00
 • Fv 755 Nedre Røstad – Grandfjæra friområde, på strekningen Volden – Røra (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 10:00 til 20:00. Tirsdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 17.12.2018 10:00 Gjelder til: 18.12.2018 20:00
 • Fv 757 Vuku, på strekningen Verdal havn – Vollen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 09:00 Gjelder til: 17.12.2018 13:00
 • Fv 812 Sandkollen tunnel, på strekningen Tuv – Medby (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.11.2018 07:00 Gjelder til: 16.12.2018 19:00
 • Fv 822 Brokløysatunnelen, på strekningen Kaldjord – Austpollen (Troms grense) (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 13.12.2018 klokken 22:00 til 21.12.2018 klokken 06:00. Kan bli stengt i korte perioder. Gjelder fra: 13.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:00
 • Fv 901 Espelundsmyra – Sigbjørnshola, på strekningen Osen bru – Finsnes (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Gjelder fra: 04.12.2018 06:00 Gjelder til: 31.01.2019 23:00
 • Fv 990 Svelvik ferjekai, på strekningen Svelvik syd – Rørvik (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.11.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 17:00
 • Fv 6490 Blåsmovegen mellom nr 74 og nr 248, i Orkdal kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 24.10.2018 09:00 Gjelder til: 21.12.2018 14:00
 • Fv 6590 Kvål bru, på strekningen Stenset – Kvål (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.10.2018 17:32
 • Fv 6662 Voll, på strekningen Voll – Risvollan, i retning mot Risvollan (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Alternativ rute er skiltet. Gjelder fra: 23.11.2018 10:45 Gjelder til: 31.12.2018 23:15
 • Fv 6664 Leangen – Brannstasjon øst, på strekningen Lerkendal – Leangen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Fv 6668 Tunga – Leangen, på strekningen Lademoen – Tunga (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Fv 6680 Hesttrø – Hallset, på strekningen Moen – Sorgenfri (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. For kjøretøy med lengde større enn 12 meter. Kjøretøy lengre enn 12 m. kan ikke passere. Gjelder fra: 26.11.2018 16:09
 • Fv 6686 Østre Rosten mellom Rostengrenda og John Aaes veg, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.12.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 6690 Elgeseter bru, på strekningen Sluppen – Nedre Elvehavn (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.10.2018 19:30
 • Fv 7006 Søndre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle – Myrset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35
 • Fv 7068 Grønvik, på strekningen Skomsvoll – Aglen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet. Fare for ras. Gjelder fra: 07.12.2018 17:06
 • Kv 132 Ramstadlandet – Borgan, i Vikna kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid. MF Haranes tar ikke tunge kjøretøy. Borgan – Ramstadlandet: Gjelder 17. og 19. des. Grunnet behov for nødvendig vedlikehold kanselleres avgangene 0955 fra Ramstadlandet og 1020 fra Borgan. Gjelder fra: 14.12.2018 10:06Data levert av Statens vegvesen.