Redusert framkommelighet

 • Røros kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 11.07.2019 09:00 Gjelder til: 11.07.2019 16:00
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – [22] Ringneskrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2019 22:00 Gjelder til: 05.07.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.06.2019 22:00 Gjelder til: 05.07.2019 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 15.07.2019 22:00 Gjelder til: 17.07.2019 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 05.07.2019 05:30
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, forbindelsesveg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.06.2019 21:30 Gjelder til: 30.06.2019 09:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Ev 6 Vålerengtunnelen, på strekningen Sørenga – Alnabru (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 27.06.2019 06:00
 • Ev 6 [38] Ulven – [33] Manglerud, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 12.07.2019 06:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 11.07.2019 klokken 00:01 til 21.07.2019 klokken 23:59. Gjelder fra: 11.07.2019 00:01 Gjelder til: 21.07.2019 23:59
 • Ev 6 [42] Karihaugen – [43] Tangerudkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 6 [45] Skedsmovollenkrysset, avkjøring mot Skedsmovollen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 00:00 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
 • Ev 6 [51] Grønvollkrysset – [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 20.05.2019 05:00 Gjelder til: 20.08.2019 00:00
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 23.05.2019 09:00 Gjelder til: 01.09.2019 14:00
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2019 21:00 Gjelder til: 27.06.2019 05:30
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 21:00 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
 • Ev 6 [70] Arnkvern – [76] Moelv, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:39
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 Ringebu (Brugata) – Frya, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.05.2019 06:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
 • Ev 6 Oppdal – Åsbakken, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 16.06.2019 klokken 18:30 til 25.06.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 16.06.2019 18:30 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Ev 6 Berkåk – Håggåtunnelen, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t lysregulering i periodene: Mandag til torsdag fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 18:30 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 6 Vindåslibekken – Korporalsbrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 21.01.2019 15:01 Gjelder til: 22.09.2020 00:00
 • Ev 6 [33] Tillerbyen N – [31] Sandmoen, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 25.06.2019 04:00
 • Ev 6 Brenna – Kappfjellia, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 01.09.2020 20:00
 • Ev 6 Svenningvika, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 21.07.2019 00:00
 • Ev 6 Kappskardmoen – Lien, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 23.06.2019 14:35 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
 • Ev 6 Brattåsen, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.06.2019 14:10 Gjelder til: 13.12.2019 14:00
 • Ev 6 Ravatnet, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.06.2019 06:00 Gjelder til: 26.06.2019 21:00
 • Ev 6 Aspnes, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.11.2017 11:54
 • Ev 6 Bolna, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.07.2019 00:00 Gjelder til: 16.08.2019 00:00
 • Ev 6 Saksenviktunnelen, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 25.06.2019 07:00
 • Ev 6 Mørsvikbotn – Mørsvikvatnet, i Sørfold kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 07:30 Gjelder til: 25.06.2019 18:00
 • Ev 6 Hillingan, i Hamarøy kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 18:00. Gjelder fra: 26.06.2019 07:30 Gjelder til: 28.06.2019 18:00
 • Ev 6 Ulvsvåg, på strekningen Fauske – Narvik (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 07:30 Gjelder til: 25.06.2019 18:00
 • Ev 6 Forså – Kalvåsen, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 16:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:30 Gjelder til: 27.06.2019 16:00
 • Ev 6 Rombaksveien-E6 ved Kv1, i Narvik kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 11.06.2019 15:03 Gjelder til: 12.07.2019 16:00
 • Ev 6 Hålogalandsbrua, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 06.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 19:00
 • Ev 6 Larsberg tunnel, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Jobbes ikke i partallshelger. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 19:00
 • Ev 8 Nordkjosbotn – Melelva, på strekningen Tromsø – Nordkjosbotn (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra 24.06.2019 klokken 08:00 til 28.06.2019 klokken 08:00. Gjelder fra: 24.06.2019 08:00 Gjelder til: 28.06.2019 08:00
 • Ev 10 Å – Lødingen (Troms/Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder også Rv. 85, Fv. 815 Valberg og Fv. 693. Gjelder fra: 29.06.2019 01:00 Gjelder til: 29.06.2019 15:00
 • Ev 10 Limstranden, i Vestvågøy kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 26.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 10 Osanmyra, i Vågan kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 00:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Ev 10 Fiskefjorden, på strekningen Svolvær – Narvik (Bjerkvik) (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 24.06.2019 08:24 Gjelder til: 24.06.2019 18:00
 • Ev 14 Hofstad – Hegra, på strekningen Stjørdal – Storlien (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t og på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 24.06.2019 klokken 21:00 til 28.06.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 16 Gaupåstunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 28.06.2019 04:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Ev 16 Sætretunnelen – Bjørkhaugtunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 28.06.2019 04:00 Gjelder til: 29.06.2019 00:00
 • Ev 16 Songstadtunnelen 1 – Songstadtunnelen 2 (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 28.06.2019 02:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Ev 16 Risnestunnelen – Romslotunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 27.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Ev 16 Langhelletunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kontinuerlig kolonnekjøring kl.22:00 – 00:00. Deretter kolonne fra Stavenestunnelen 02:45 og 04:15. Fra Bogatunnelen 03:05 og 04:35. Samkjøres med Beitlatunnelen. Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 01.07 […]
 • Ev 16 Beitlatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Kontinuerlig kolonnekjøring kl. 22:00-00:00. Deretter kolonne fra Dale: kl.02:45 og 04:15 Kolonne fra Dalegarden kl.03:05 og 04:35, Samkjøring med Langhelletunnelen. Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 01 […]
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk kan passere. Kolonnetider fra Flåm, kl.22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Fra Gudvangen kl.23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Gjelder fra: 05.08.2019 22:00 Gjelder til: […]
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider fra Flåm, kl.22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Fra Gudvangen kl.23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Gjelder fra: 21.06.2019 2 […]
 • Ev 16 Franzefoss – Løxa, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 16 Hamangtunnelen, på strekningen Sandvika – Tangen bru (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2019 23:00 Gjelder til: 27.06.2019 05:30
 • Ev 16 Brennetunnelen – Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Veien – Ve-krysset, i Ringerike kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag og mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.06.2019 21:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Ev 16 Hov – Nymoen, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Ev 16 Lunnertunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 27.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:00
 • Ev 16 Kløftakrysset – Skibak, på strekningen Kløfta – Kongsvinger (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.06.2019 00:00 Gjelder til: 11.08.2019 00:00
 • Ev 16 Hemsing bru, på strekningen Lærdal – Fagernes (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2019 00:00
 • Ev 16 Oslo lufthavn, Gardermoen – Furusmotunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.07.2019 22:00 Gjelder til: 12.07.2019 06:00
 • Ev 16 Glommengata/Arko-vegen – Norsenga, på strekningen Kongsvinger – Riksåsen (Riksgrensen) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 14:55 Gjelder til: 12.07.2019 23:59
 • Ev 18 [90] Timeneskrysset – Varoddbrua, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.03.2019 22:00 Gjelder til: 10.08.2019 06:00
 • Ev 18 [91] Strømmekrysset, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.05.2019 05:00 Gjelder til: 09.08.2019 12:00
 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset – Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.04.2019 09:00 Gjelder til: 06.12.2019 06:00
 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset, påkjøringsveg, på strekningen Kristiansand – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.06.2019 21:00 Gjelder til: 21.07.2019 23:00
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2019 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
 • Ev 18 [68] Krysset Fiansvingen – [67] Rømyrkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.01.2019 09:00 Gjelder til: 02.12.2019 06:00
 • Ev 18 Hulldalen bru, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Ev 18 Bamble kirke – Stokke, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 00:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [48] Langangenkrysset (Telemark/Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 18 [45] Bommestadkrysset – [47] Skykrysset, i Vestfold fylke (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 27.06.2019 06:00
 • Ev 18 [14] Høvik – [15] Blommenholm, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2019 22:00 Gjelder til: 27.06.2019 05:30
 • Ev 18 Herregårdskrysset – Nordstrandveien, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 29.06.2019 06:00
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
 • Ev 18 Ørje sluser – Slettakrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 01.10.2019 06:00
 • Ev 18 Ørje (Riksgrensen) – Ørje elv, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 22:00. Gjelder fra: 23.05.2019 06:00 Gjelder til: 05.07.2019 22:00
 • Ev 39 Nuland – Trolldalen, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 19:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 39 Fosselandtunnelen, på strekningen Fosselandtunnelen (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Det vil kun være enkelte dager med manuell dirigering, med unntak av uke 28,29, og 30. Gjelder fra: 21.06.2019 20:13 Gjelder til: 31.08.2019 23:59
 • Ev 39 Søyland/Kydland, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.06.2019 21:00 Gjelder til: 12.07.2019 06:00
 • Ev 39 Råse bru, på strekningen Flekkefjord – Stavanger (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Tirsdag til torsdag og søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.06.2019 21:00 Gjelder til: 12.07.2019 06:00
 • Ev 39 Tangvallkrysset – Døle bru, på strekningen Kristiansand – Mandal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 23.03.2019 05:22 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
 • Ev 39 Våg, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.03.2019 11:32 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
 • Ev 39 Fjon, på strekningen Fjontunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 07.05.2019 07:00 Gjelder til: 29.06.2019 19:00
 • Ev 39 Bømlafjordtunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Ev 39 Stordabrua, på strekningen Stavanger – Leirvik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.06.2019 22:00 Gjelder til: 06.07.2019 06:00
 • Ev 39 Røykenes – Kalandseidet, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag og fredag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 27.06.2019 06:00
 • Ev 39 Røykenes – Kalandseidet, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 14.06.2019 20:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 39 Søfteland, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Manuell dirigering og ledebil ved behov. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 27.06.2019 00:00
 • Ev 39 Nordhordlandsbrua – Nordhordlandsbrua bomstasjon, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t. Kjørefeltbredde er 3.1 meter. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 02.08.2019 23:59
 • Ev 39 Masfjordtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.06.2019 08:00 Gjelder til: 04.07.2019 18:00
 • Ev 39 Matrebergtunnelen – Trodaltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kontinuerlig kolonnekjøring fra kl 20:00-23:00. Gjennomkjøring i begge retninger kl.02:00 og kl.05:00. Gjelder fra: 23.04.2019 20:00 Gjelder til: 05.07.2019 06:00
 • Ev 39 Bjørset – Skei, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 13.07.2019 17:30
 • Ev 39 Bjørset – Skei, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 05.08.2019 07:00 Gjelder til: 22.08.2019 19:00
 • Ev 39 Skei, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Arbeidssted: Skei-Jølster Panorama Gjelder fra: 11.06.2019 17:37 Gjelder til: 12.07.2019 21:00
 • Ev 39 Nordre Vartdal, på strekningen Volda – Ålesund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.06.2019 10:25 Gjelder til: 16.07.2019 00:00
 • Ev 39 Digerneset, avkjøringsveg, på strekningen Ålesund – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 13:30 Gjelder til: 19.12.2019 00:00
 • Ev 39 Remmemstunnelen, på strekningen Ålesund – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.06.2019 02:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 39 Hellandstunnelen, på strekningen Ålesund – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 28.06.2019 02:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 39 Leirgrovvika, på strekningen Molde – Kristiansund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 09:00 Gjelder til: 13.07.2019 00:00
 • Ev 39 Thamshamn – Strandheim bomstasjon, på strekningen Orkanger – Trondheim (Klett) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
 • Ev 134 Rullestadtunnelen – Fjæratunnelen, på strekningen Haugesund – Røldal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:30 til 18:00. Gjelder fra: 26.06.2019 07:30 Gjelder til: 27.06.2019 18:00
 • Ev 134 Moskeid – Oftekrysset, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.05.2018 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
 • Ev 134 Mostøyltunnelen – Mostøylbakken bru, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 12:07 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
 • Ev 134 Århus – Søndre Flatin, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 11:08 Gjelder til: 31.10.2019 20:00
 • Ev 134 Tuvenkrysset, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.04.2019 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
 • Ev 134 Nybudalen – Sløkjedalsbekken, på strekningen Notodden – Kongsberg (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og stedvis nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.01.2019 07:00 Gjelder til: 01.01.2023 00:00
 • Ev 136 Måndalstunnelen, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 01:00
 • Ev 136 Hjelviktunnelen, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 01:00
 • Ev 136 Vågstrandstunnelen, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 01:00
 • Ev 136 Innfjordtunnelen, på strekningen Vestnes – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 01:00
 • Ev 136 Halsatunnelen, på strekningen Åndalsnes – Dombås (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 01:00
 • Ev 136 Joramo – Nylendet, på strekningen Åndalsnes – Dombås (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 12.07.2019 19:00
 • Rv 3 Ebru, på strekningen Kolomoen – Elverum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 19:00 Gjelder til: 31.12.2020 06:00
 • Rv 3 Øksna – Elverum (Terningmoen), på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.05.2019 07:18 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Rv 3 Rena – Koppang, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 22:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.06.2019 06:00 Gjelder til: 27.06.2019 22:00
 • Rv 3 Evenstad, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 20:00
 • Rv 3 Bjørånes – Vangen, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
 • Rv 3 Atna bru – Hanestad, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 25.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 18:00
 • Rv 3 Semmingsplassen – Simastuen, på strekningen Kvikne (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 00:00 Gjelder til: 07.07.2019 00:00
 • Rv 4 Sinsenkrysset – Bjerke, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua, i retning mot Grua (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Rv 4 Rotnes, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Rv 4 Rotnes, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Rv 4 Volla, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.06.2019 18:38 Gjelder til: 29.06.2019 00:00
 • Rv 5 Fodnestunnelen, på strekningen Sogndal – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Åpningstidene blir tilpasset fergetidene. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Rv 7 Eidfjordtunnelen, på strekningen Eidfjord – Geilo (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering 20:00-24:00 og fra 04:00-06:00. I tida 00:00-04:00 er det passering kl.01:15, 02:15 og 02:45. Gjelder fra: 13.06.2019 17:58 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Rv 7 Dalbergtunnelen – Kvernhushaugtunnelen, på strekningen Eidfjord – Geilo (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 08:00 til 15:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 26.06.2019 08:00 Gjelder til: 28.06.2019 15:00
 • Rv 7 Måbødalen, på strekningen Eidfjord – Geilo (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 11:18 Gjelder til: 16.08.2019 15:00
 • Rv 7 Fagerheim Fjellstove – Halne, på strekningen Hardangervidda (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 28.05.2019 07:00 Gjelder til: 05.08.2019 21:00
 • Rv 7 Torpo v – Gullhagen, på strekningen Geilo – Gol (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 19.07.2019 17:00
 • Rv 7 Bromma, på strekningen Gol – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 20:00
 • Rv 9 Nomeland, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 07:34 Gjelder til: 05.07.2019 15:00
 • Rv 9 Bjørnarå – Optestøyl, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Ved sprengning kan veien stenges: Inntil 15 minutter kl. 06.00 – 20.00. Inntil 1 time kl. 20.00 – 06.00. Inntil 30 minutter kl. 14.00 – 14.30 og kl. 17.30 – 18.30 mandag – onsdag og kl. 14.00 – 14.30 på torsdager. Gjelder fra: 11.04.2019 12:00 Gjel […]
 • Rv 13 Hølleslitunnelen, på strekningen Sandnes – Tau (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 15:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 25.06.2019 07:00 Gjelder til: 26.06.2019 15:00
 • Rv 13 Solbakk, på strekningen Sandnes – Tau (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 31.05.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 20:00
 • Rv 13 Galtadalen – Hålandsundet, på strekningen Tau – Sand (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Tunnelvask på strekningen, det arbeides kun i en tunnel om gangen Gjelder fra: 24.06.2019 08:00 Gjelder til: 24.06.2019 20:00
 • Rv 13 Kolstøtunnelen, på strekningen Tau – Sand (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 25.06.2019 08:00 Gjelder til: 25.06.2019 20:00
 • Rv 13 Berge – Moe, på strekningen Sand – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 21.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
 • Rv 13 Tvildemoen – Palmafossen, på strekningen Odda – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag, onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 20:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Rv 13 Fiskhammaren – Nesheim, på strekningen Vinje – Vangsnes ferjekai (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 30.04.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
 • Rv 13 Goteviki, på strekningen Vinje – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:30 og fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 07:00 til 13:30. Søndag fra 18:30 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 06:00
 • Rv 15 Måløybrua, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.01.2019 03:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Rv 22 Mansrud – Trøgstad kirke, på strekningen Mysen – Hvamkrysset (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 17:00. Gjelder fra: 10.06.2019 08:30 Gjelder til: 02.08.2019 17:00
 • Rv 22 Gansvika, på strekningen Mysen – Hvamkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 19.07.2019 18:00
 • Rv 25 Åkersvika vegkryss – Vang kirke, på strekningen Hamar – Løten (Ånestad) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 00:00 Gjelder til: 02.01.2020 00:00
 • Rv 36 Sjøormporten, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 21.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 14:00
 • Rv 36 Slåttekåstunnelen – Årnesbukta, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 07.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 22:00
 • Rv 41 Spjotsodd bru, på strekningen Åmli – Brunkeberg (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.04.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 18:00
 • Rv 70 Meisingset – Tingvoll, på strekningen Øydegard – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.11.2018 13:16 Gjelder til: 02.08.2019 00:00
 • Rv 70 Rensvik – Kvernberget, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Rv 80 Ferjestrekningen Bodø-Røst, forbindelsesveg, på strekningen Bodø – Røst (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen. Det vil bli utført ADR/ekstratur fra Bodø til Røst og Værøy den 29.06. Avgang Bodø kl.1745, avgang Røst kl.2200, og avgang Værøy kl.2330. Det vil være begrenset kapasitet fra Bodø og Røst på 25 passasjerer. Mf Værøy kan kontaktes på 40699845 for info. Gjelder fra: 29.06.2019 21:00 Gjelder til: […]
 • Rv 83 Skolegata 2 B, høyre felt, i Harstad kommune, i retning mot nord (Troms)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 16:00
 • Rv 92 Neiden, på strekningen Riksgrensen – Neiden (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 10.06.2019 00:00 Gjelder til: 29.06.2019 00:00
 • Rv 110 Seut bru – Trosvik, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.12.2018 16:41 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Ring 3 (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.06.2019 22:00 Gjelder til: 12.07.2019 06:00
 • Rv 150 [58] Gaustad, på strekningen Smestad – Sinsen, i retning mot Sinsen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Rv 150 [52] Storokrysset – [56] Ullevål stadion, på strekningen Smestad – Sinsen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Rv 162 Nationaltheateret – Filipstad, på strekningen Ring 1 (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00. Gjelder fra: 08.05.2019 10:00 Gjelder til: 31.07.2019 14:00
 • Rv 162 Nationaltheateret, på strekningen Ring 1, i retning mot Sørenga (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.06.2019 22:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Rv 162 Kong Håkon 5.s gate ved Bispegata, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 30.04.2019 00:00 Gjelder til: 05.10.2019 00:00
 • Rv 162 Schweigaards gate/Postterminalen, på strekningen Vaterlandtunnelen, i retning mot Schweigaards gate/Postterminalen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.06.2019 20:00 Gjelder til: 08.07.2019 06:00
 • Rv 163 Veitvet, påkjøring fra Veitvetveien, på strekningen Østre Akerveg, i retning mot Økernkrysset (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 08:35 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Rv 354 Brevikbrua, på strekningen Stathelle – Brevik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 19:01
 • Rv 580 Rådalskrysset – Håvardstun, på strekningen Flesland flyplass – Hopskrysset (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.01.2019 09:00 Gjelder til: 30.06.2019 14:00
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen – Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 25.06.2019 05:30
 • Rv 706 Strindheimtunnelen, på strekningen Kroppanskogen – Rotvoll (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag, lørdag, mandag og onsdag fra 22:00 til 04:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.06.2019 22:00 Gjelder til: 27.06.2019 04:00
 • Fv 2 Mesnali øst – Storåsen, på strekningen Marienberg – Storåsen (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
 • Fv 3 Sømskrysset, på strekningen Rona – Drange (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde uten tiltak 2.,95 Gjelder fra: 16.05.2019 13:00 Gjelder til: 02.09.2019 00:00
 • Fv 3 Rørvik – Selvikstranda, i Hurum kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 26.06.2019 06:00 Gjelder til: 27.06.2019 21:00
 • Fv 4 Kilbotnveien 51, i Harstad kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 20.07.2019 16:00
 • Fv 6 Hovum, på strekningen Nummestad (Østfold grense) – Haver (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 05.04.2019 12:20 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
 • Fv 7 Frøland – Liarostunnelen, på strekningen Frøland – Norheimsund (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.06.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
 • Fv 7 Liarostunnelen, på strekningen Frøland – Norheimsund (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 29.04.2019 20:00 Gjelder til: 29.06.2019 06:00
 • Fv 10 Korsvik – Strømme, i Kristiansand kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.06.2019 20:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Fv 12 Alternes, på strekningen Utskarpen – Lyngheim (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 09:06 Gjelder til: 16.07.2019 00:00
 • Fv 12 Almlia, på strekningen Utskarpen – Lyngheim (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 15:11 Gjelder til: 16.07.2019 00:00
 • Fv 12 Mjølan, på strekningen Utskarpen – Lyngheim (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Omkjøring via Selforsveien. Gjelder fra: 28.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 20:00
 • Fv 17 Rønningen – Østvik, på strekningen Steinkjer – Namsos (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Gjelder fra: 02.10.2018 00:00 Gjelder til: 01.12.2019 00:00
 • Fv 17 Foldabrua, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 17:49 Gjelder til: 22.07.2019 19:00
 • Fv 17 Kongsmoen – Foldabrua, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.06.2019 06:00 Gjelder til: 24.06.2019 18:00
 • Fv 17 Helgelandsbrua, på strekningen Sandnessjøen – Nesna (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
 • Fv 17 Silatunnelen, på strekningen Nesna – Kilboghavn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer, på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjennomslipp av trafikk kl.: 18:50, 19:10, 20:10, 21:30, 23:00, 01:00, 03:00 og 05:00 Gjelder fra: 24.06.2019 18:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Fv 17 Straumdal tunnel, på strekningen Kilboghavn – Ågskardet (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 23:15. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider fra Ågskaret kl.: 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01:00 og 05.10. Fra Jektvik kl.: 18.45, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23. […]
 • Fv 21 Tistedal – Fjell bru, på strekningen Halden – Mortegropa (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 19.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 23:00
 • Fv 21 Fjell bru, på strekningen Halden – Mortegropa (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 18.08.2019 07:00
 • Fv 21 Skodsberg bru, på strekningen Halden – Mortegropa (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.06.2019 06:00 Gjelder til: 06.07.2019 00:00
 • Fv 21 Norgesportenkrysset – Jåvall, på strekningen Halden – Mortegropa (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 19.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 23:00
 • Fv 23 Holmen bru N, på strekningen Holmen bru N – Heggtoppen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 26.06.2019 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
 • Fv 24 Korsmo – Vetterud, på strekningen Skarnes – Stange (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 00:01 Gjelder til: 30.06.2019 00:01
 • Fv 24 Skarnes – Sand, på strekningen Skarnes – Stange (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.02.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
 • Fv 24 Borgen, på strekningen Skarnes – Stange (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.01.2019 18:00 Gjelder til: 31.08.2019 17:00
 • Fv 26 Engerdalsveien mellom nr 55 og nr 911, i Engerdal kommune (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 21:00
 • Fv 26 Engerdal, på strekningen Nybergsund – Tolga (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av arrangement. Gjelder fra: 01.08.2019 12:00 Gjelder til: 04.08.2019 20:00
 • Fv 26 Tolga bru – Tolga, på strekningen Nybergsund – Tolga (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.04.2019 00:00 Gjelder til: 06.07.2019 00:00
 • Fv 27 Venabygd, på strekningen Frya – Muen (Hedmark grense) (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.08.2019 16:00
 • Fv 27 Venabygd, på strekningen Frya – Muen (Hedmark grense) (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 25.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 16:00
 • Fv 28 Gulskogen – Mjøndalen, på strekningen Mjøndalen – Strømsgodset kirke (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 17:58 Gjelder til: 30.11.2019 19:00
 • Fv 28 Kråkstad, på strekningen Kråkstad – Hagelund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.06.2019 00:01 Gjelder til: 03.07.2019 00:00
 • Fv 30 Kjemå bru, på strekningen Koppang – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
 • Fv 30 Koppang torg, på strekningen Koppang – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.07.2019 20:00
 • Fv 31 Hebekk – Tallaksrud, på strekningen Lund – Furuset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 05.03.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
 • Fv 31 Furuset, på strekningen Lund – Furuset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 11.12.2018 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
 • Fv 33 Bjørgo – Nedre Øydgarden, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.10.2018 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 19:00
 • Fv 33 Byrud – Minnesundkrysset, på strekningen Minnesund – Sikkerlia (Oppland grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 09:00 Gjelder til: 30.07.2019 23:59
 • Fv 33 Andersgård, på strekningen Sikkerlia (Akershus grense) – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til fredag 24:00. Gjelder fra: 14.06.2019 00:00 Gjelder til: 29.06.2019 00:00
 • Fv 35 Bjune Bru, på strekningen Syrbekk – Tryterud (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
 • Fv 36 Hagatjern, på strekningen Mjøndalen SØ – Museumsparken (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 16:30
 • Fv 37 Rjukan fabrikker – Bøhagen, i Tinn kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.02.2019 12:00 Gjelder til: 28.06.2019 15:30
 • Fv 37 Gransherad, på strekningen Åmot – Dale (Buskerud grense) (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 20:52 Gjelder til: 30.10.2019 16:00
 • Fv 38 Tyvann – Gjerdemyrakrysset, på strekningen Kragerø – Vrådal (Vedbukti) (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 24.06.2019 06:00 Gjelder til: 26.06.2019 21:00
 • Fv 42 Vegusdal – Skorvemyr, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde 3,6 meter. Gjelder fra: 02.04.2019 00:00 Gjelder til: 30.09.2019 23:59
 • Fv 42 Høllen – Vassenden, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 07:00 Gjelder til: 13.07.2019 00:00
 • Fv 44 Hoppestadvegen mellom nr 44 og nr 80, i Skien kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 08:00 Gjelder til: 29.06.2019 23:00
 • Fv 46 Sandeid, på strekningen Knapphus – Lovraeidet (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 11.06.2019 18:38 Gjelder til: 29.06.2019 00:00
 • Fv 48 Mundheim – Gravdal, på strekningen Håland – Tysse (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 04.07.2019 15:00
 • Fv 48 Trommedalen, på strekningen Klyfteflata – Klosterskogen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde er 2,8m Gjelder fra: 14.02.2019 20:28 Gjelder til: 01.07.2019 15:00
 • Fv 49 Stussvikhovdatunnelen, på strekningen Jektevik – Gjermundshavn (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.06.2019 09:00 Gjelder til: 05.07.2019 14:00
 • Fv 51 Kolloen, på strekningen Kolloen – Brumundsaga (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 00:00 Gjelder til: 11.08.2019 00:00
 • Fv 51 Kolloen, på strekningen Kolloen – Brumundsaga (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 13:35 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
 • Fv 51 Mauset, på strekningen Kolloen – Brumundsaga (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
 • Fv 53 Årdal – Holsbruvatnet bom, på strekningen Årdal – Tyinosen (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 11:30, fra 11:45 til 13:15, fra 13:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 21.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
 • Fv 55 Vadheimtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider frå Vadheim: 18:30, 19:00, 19:35, 20:00, 20:45, 21:10, 21:50, 22:25, 00:35, 04:00, 05:10. Kolonnetider frå Hovden: 18:40, 19:30, 20: […]
 • Fv 55 Vadheimtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Kolonnetider frå Vadheim: 18:30, 19:00, 19:35, 20:00, 20:45, 21:10, 21:50, 22:25, 00:35, 04:00, 05:10. Kolonnetider frå Hovden: 18:40, 19:30, 20: […]
 • Fv 55 Tussviktunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Fredag fra 08:00 til 15:00. Gjelder fra: 24.06.2019 08:00 Gjelder til: 28.06.2019 15:00
 • Fv 55 Røneidtunnelen, på strekningen Sogndal – Prestesteinsvatnet (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 11.06.2019 08:00 Gjelder til: 27.06.2019 18:00
 • Fv 56 Rognsbru, på strekningen Rognsbru – Fjellbrua (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 11:00 og fra 12:00 til 15:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 08:00 Gjelder til: 28.06.2019 15:00
 • Fv 57 Espelandstunnelen – Herlandstunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
 • Fv 57 Konglevoll – Vågseidet, på strekningen Knarvik – Sløvåg (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.06.2019 20:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Fv 57 Lyngfjelltunnelen, på strekningen Knarvik – Sløvåg (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 05:45 til 19:45. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.05.2019 05:45 Gjelder til: 01.07.2019 19:45
 • Fv 57 Grøtfjord, på strekningen Henrikvik – Tromvik (Troms)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 19:00
 • Fv 60 Bruland, på strekningen Byrkjelo – Stryn (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 29.11.2019 19:00
 • Fv 60 Utvik – Innvik, på strekningen Byrkjelo – Stryn (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 21:00
 • Fv 60 Hellesyltporten tunnel, forbindelsesveg, på strekningen Hellesylt – Hellesylt ferjekai (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.06.2019 09:00 Gjelder til: 25.06.2019 15:30
 • Fv 61 Gardnes – Årvik ferjekai, på strekningen Larsnes – Hareid (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 08.07.2019 18:00
 • Fv 61 Mauseid – Sulesund ferjekai, på strekningen Hareid – Solavågseidet (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Fv 62 Varlo – Burud, på strekningen Sundmoen – Knive (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.06.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 19:00
 • Fv 62 Øksendalstunnelen – Tredalsbrua, på strekningen Oppdøl – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 24.06.2019 klokken 20:00 til 04.07.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 24.06.2019 20:00 Gjelder til: 04.07.2019 06:00
 • Fv 63 Langvasstjønna (Oppland grense) – Geiranger, på strekningen Langvasstjønna (Oppland grense) – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av arrangement. Gjelder fra: 27.07.2019 11:00 Gjelder til: 27.07.2019 15:00
 • Fv 63 Linge – Sylte, på strekningen Langvasstjønna (Oppland grense) – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 03.09.2019 16:00
 • Fv 64 Vangentunnelen, på strekningen Vangenkrysset – Åndalsnes jernbanestasjon (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 01:00
 • Fv 64 Nebbetunnelen, på strekningen Åndalsnes – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 21:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 01:00
 • Fv 67 Smimoen, på strekningen Storevold – Verås (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.06.2019 21:00 Gjelder til: 12.07.2019 06:00
 • Fv 70 Store Standal ferjekai – Store Standal, på strekningen Store Standal – Festøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.02.2019 08:00 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
 • Fv 72 Bergshøgda, på strekningen Børstad – Berg (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
 • Fv 73 Skreia – Håjenbakken, på strekningen Skreia – Håjenbakken (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 13.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 19:00
 • Fv 73 Løset, på strekningen Aureøyra – Løset (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.06.2019 07:30 Gjelder til: 26.06.2019 17:30
 • Fv 74 Hoff – Stange, på strekningen Stange – Hoff (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 13.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 20:00
 • Fv 74 Hegglund – Støvika, på strekningen Bjørgan – Murumoen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag til fredag fra 06:00 til 18:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 25.06.2019 06:00 Gjelder til: 28.06.2019 18:00
 • Fv 82 Stokmarknes – Hadsel, på strekningen Fiskebøl – Sortland (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 23.06.2019 21:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Fv 82 Hadsel Bru, på strekningen Fiskebøl – Sortland (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 25.06.2019 21:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Fv 83 Målneset, 1.5 km sør for Gåre (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 50 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Omkjøring er skiltet. Veien åpner for gjennomkjøring fra kl. halv til kl. ti over halv, hver time mellom kl. 07:00 og kl. 19:00. Gjelder fra: 31.05.2019 10:30 Gjelder til: 29.06.2019 1 […]
 • Fv 88 St. Olavs gate mellom Vangsvegen og Enggata, i Hamar kommune (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 00:00 Gjelder til: 06.07.2019 00:00
 • Fv 92 Heggurtunnelen, på strekningen Tafjord – Sylte (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.06.2019 19:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:30
 • Fv 98 Huslende bru, på strekningen Grettefoss bru – Djupdal (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.05.2019 08:00 Gjelder til: 24.06.2019 16:00
 • Fv 101 Frigstad – Koland, på strekningen Brandsvoll – Koland (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 10.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 20:00
 • Fv 102 Fagerstrand, på strekningen Nesodden/Frogn – Fagerstrand (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 00:01 Gjelder til: 31.08.2019 23:59
 • Fv 107 Skoklefall, på strekningen Berger – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.12.2019 22:00 Gjelder til: 06.12.2019 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 06.11.2019 22:00 Gjelder til: 08.11.2019 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 26.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 09.10.2019 22:00 Gjelder til: 11.10.2019 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 11.09.2019 22:00 Gjelder til: 13.09.2019 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 07.08.2019 22:00 Gjelder til: 09.08.2019 05:30
 • Fv 108 Storli, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
 • Fv 108 Stokken – Økholmen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 09:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.06.2019 09:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
 • Fv 108 Kråkerøyveien, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.07.2019 00:00
 • Fv 109 Eidbo – Sandvika kai, på strekningen Sandvika kai – Eidbo (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 20.05.2019 09:00 Gjelder til: 27.06.2019 14:00
 • Fv 110 Djupdalsbakken, på strekningen Reinsvoll – Ås bru (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 18:00
 • Fv 110 Spjelkavik N, på strekningen Spjelkavik N – Digernes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 26.06.2019 19:00 Gjelder til: 27.06.2019 06:00
 • Fv 110 Digernes – Naustvika, på strekningen Spjelkavik N – Digernes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.06.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 18:00
 • Fv 111 Moa syd, på strekningen Vestre Brusdal – Nergården (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.06.2019 08:30 Gjelder til: 25.06.2019 14:00
 • Fv 114 Trøsken bru, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 12.02.2019 16:14 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Fv 114 Trøsken – Trøsken bru, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 24.03.2019 07:00 Gjelder til: 30.10.2019 21:00
 • Fv 114 Trøsken, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.11.2018 19:00 Gjelder til: 01.08.2019 00:00
 • Fv 114 Myra, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 12.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.07.2019 19:00
 • Fv 118 Heia – Sandbakken, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 00:00 til 24:00 og fra 06:00 til 23:59. Gjelder fra: 13.06.2019 06:00 Gjelder til: 01.08.2019 23:59
 • Fv 118 Sandbakken, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 12.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 21:00
 • Fv 120 Rødsund bru, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 00:01 Gjelder til: 03.07.2019 23:59
 • Fv 120 Rødsund – Torsnes, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.04.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
 • Fv 120 Rødsund – Voldenga, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 21.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.10.2019 19:00
 • Fv 120 Fjerdingby, på strekningen Tomter (Østfold grense) – Lillestrøm (Kjeller) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.02.2020 00:00
 • Fv 120 Pedersløkka – Lillestrøm stasjon, forbindelsesveg, i Skedsmo kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.06.2019 15:28 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 120 Maura, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 08:00 til 19:00. Gjelder fra: 25.06.2019 08:00 Gjelder til: 26.06.2019 19:00
 • Fv 125 Sandsøysundbrua, på strekningen Tjeldevika – Altevik (Troms)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 12.06.2019 07:00 Gjelder til: 07.07.2019 19:00
 • Fv 127 Kilsund N, på strekningen Vatnebu – Kilsund N (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.06.2019 07:00 Gjelder til: 02.09.2019 19:00
 • Fv 127 Flosta bru, på strekningen Vatnebu – Kilsund N (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 19:00
 • Fv 129 Kolbotn kirke – Sofiemyr, på strekningen Kolbotn kirke – Taraldrudkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
 • Fv 131 Gjøsund, på strekningen Ytterland – Gjøsund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2019 07:00 Gjelder til: 29.07.2019 16:00
 • Fv 132 Landåsvegen, i Søndre Land kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.06.2019 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 20:00
 • Fv 151 Sletta, på strekningen Son – Narvestad (Østfold grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 08:40 Gjelder til: 27.06.2019 00:00
 • Fv 152 Korsegården, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.02.2019 08:54 Gjelder til: 29.12.2019 00:00
 • Fv 152 Ski skole – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 11.06.2019 09:00 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
 • Fv 152 Ski sykehus – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 20:00. Gjelder fra: 22.05.2019 12:41 Gjelder til: 10.01.2020 20:00
 • Fv 152 Ski skole – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjelder fra: 11.06.2019 08:44 Gjelder til: 10.01.2020 06:59
 • Fv 152 Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 01.08.2019 07:00
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.05.2019 08:39 Gjelder til: 01.08.2019 06:59
 • Fv 152 Vestbygdvegen 91, i Løten kommune (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.01.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2021 00:00
 • Fv 153 Kvernhusløkka, på strekningen Høllingstad – Kvernhusløkka (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 26.07.2019 19:00
 • Fv 156 Tusse – Jaer, på strekningen Dalen – Nesoddtangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.06.2019 09:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Fv 156 Berger – Nesodden kirke, på strekningen Dalen – Nesoddtangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 19:00
 • Fv 157 Myklerud skole – Gjørfjell, på strekningen Sønstedal – Granholt (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Gjelder fra: 12.03.2019 07:00 Gjelder til: 31.03.2020 21:00
 • Fv 162 Valler videregående skole – Gjettum skole, på strekningen Valler videregående skole – Gjettum skole (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 20:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Fv 163 Høvik skole – Dragveien, på strekningen Høvik skole – Haslum kirke (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 12.06.2019 klokken 19:00 til 28.06.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 12.06.2019 19:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Fv 165 Bødalen, på strekningen Bjørnstad – Bjerkås (Akershus grense) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 17:20 Gjelder til: 15.08.2019 15:00
 • Fv 165 Bjerkås (Buskerud grense), på strekningen Bjerkås (Buskerud grense) – Holmenkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 17.09.2019 20:00
 • Fv 166 Teleplanlokket tunnel, på strekningen Rolfstangen – Snarøykrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
 • Fv 168 Kolsås bru, på strekningen Vøyenenga – Lysakerelva (Oslo grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 06:59
 • Fv 174 Gystad, på strekningen Nybakk – Jessheim Nord (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 11.06.2019 07:00 Gjelder til: 14.07.2019 19:00
 • Fv 179 Nordkisa, på strekningen Hauerseter – Heimvard (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 11:49 Gjelder til: 30.09.2019 19:00
 • Fv 179 Nordkisa – Svanfossen bru, på strekningen Hauerseter – Heimvard (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 06:53 Gjelder til: 27.06.2019 21:00
 • Fv 181 Eidsvollbrua, på strekningen Bogsrud – Eidsvoll (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 19.06.2019 13:04 Gjelder til: 26.06.2019 14:00
 • Fv 183 Børselv – Veidnes, i Finnmark fylke (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 22:00
 • Fv 193 Bekkelaget, på strekningen Stange kirke – Basterud V (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 19:00
 • Fv 202 Lyserenveien ved Stegenveien, i Spydeberg kommune (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.01.2019 07:00 Gjelder til: 02.08.2019 21:00
 • Fv 207 Askerhallen – Nedre Bleiker, på strekningen Fusdal gård – Vettre (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 17.07.2019 19:00
 • Fv 207 Vettre, på strekningen Fusdal gård – Vettre (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.06.2019 09:53 Gjelder til: 05.07.2019 00:00
 • Fv 213 Moelv vegkryss – Moelv, på strekningen Nes – Tuvenga (Oppland grense) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.05.2019 14:46 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
 • Fv 218 Kopparleden mellom nr 126 og nr 675, i Engerdal kommune (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 07:00 Gjelder til: 25.10.2019 21:00
 • Fv 221 Hukstrøm bru, på strekningen Svarstad – Hukstrøm bru (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Lørdag fra 08:00 til 17:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennstående kjørefeltbredde 3,2 meter. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 20:00
 • Fv 222 Gol bru, på strekningen Gol stasjon – Heradvegen/Gol (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 14:00 Gjelder til: 01.09.2019 15:00
 • Fv 228 Jendem, på strekningen Jendem – Aureosen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.06.2019 08:00 Gjelder til: 27.06.2019 16:00
 • Fv 231 Romedal – Moen, på strekningen Tangen vegkryss – Ommangsvolden (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 20.05.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 15:00
 • Fv 236 Robøle – Lødnigarden, på strekningen Robøle – Lødnigarden (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 239 Lundmo – Flatøydegård, på strekningen Flatøydegård – Lundmo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.10.2019 00:00
 • Fv 247 Hov, på strekningen Hov – Hasvalsætra (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.01.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Fv 247 Utheim, på strekningen Utheim – Bruhagen Vest (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 04.07.2019 19:00
 • Fv 250 Fulu – Langeland, på strekningen Slomarka – Kongsvinger (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.11.2018 00:00 Gjelder til: 21.07.2019 00:00
 • Fv 257 Dal, på strekningen Gjerdemyra N – Dal (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 19:00
 • Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen i Oppland (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.09.2019 19:00
 • Fv 260 Frogner bru, på strekningen Sorknes – Nygård (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.04.2019 08:59 Gjelder til: 02.04.2020 00:00
 • Fv 264 Mo – Knapper, på strekningen Skulstad – Ringkilen (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 00:00 Gjelder til: 16.08.2019 00:00
 • Fv 265 Mo – Knapper, på strekningen Mo kirke – Skyrud sag S (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.02.2019 00:00 Gjelder til: 16.08.2019 00:00
 • Fv 266 Amundsøya, på strekningen Flatsetsundet – Amundsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 07:00 Gjelder til: 19.07.2019 17:00
 • Fv 266 Amundsøya, på strekningen Flatsetsundet – Amundsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 07:00 Gjelder til: 27.09.2019 17:00
 • Fv 270 Unneberg – Råstad, på strekningen Hasle – Elverhøy (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 16:00
 • Fv 275 Ørnfjordtunnelen – Fjordgårdtunnelen, på strekningen Mefjordaksla – Fjordgård (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 11.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.07.2019 19:00
 • Fv 279 Fetsund, på strekningen Furulund – Garderåsen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.05.2019 13:36 Gjelder til: 26.09.2019 00:00
 • Fv 279 Fetsund, på strekningen Furulund – Garderåsen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2019 10:02 Gjelder til: 31.07.2019 23:59
 • Fv 279 Sørsetbrua, på strekningen Eide – Høgset (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.06.2019 12:53 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Fv 282 Kobbervikdalen, i Drammen kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.06.2019 21:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Fv 285 Sander bru, på strekningen Sander – Mangset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 06.03.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
 • Fv 291 Granmo – Vardfjellneset, i Hattfjelldal kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 11.06.2019 07:00 Gjelder til: 19.07.2019 15:00
 • Fv 303 Strandpromenaden, på strekningen Larvik – Auli (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag, torsdag, søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.06.2019 21:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Fv 303 Sandefjord – Gokstad, på strekningen Larvik – Auli (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Torsdag, mandag og onsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.06.2019 19:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Fv 303 Blystadlia – Kurland, på strekningen Blystadlia – Bassengåsen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 29.06.2019 06:00
 • Fv 311 Kilsbakken, på strekningen Tigerplassen – Rød gård (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.10.2019 00:00
 • Fv 312 Fåberg – Isakstua, på strekningen Smestadmoen – Tretten (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 12:09 Gjelder til: 04.07.2019 06:00
 • Fv 312 Sødorp kirke, på strekningen Frya – Sjoa (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 25.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
 • Fv 313 Utsikten, på strekningen Nesheimfjellet (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 20:00. Lørdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 11.06.2019 08:00 Gjelder til: 29.06.2019 18:00
 • Fv 319 Hanekleiva syd – Revå, på strekningen Stua – Sagkleiva (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 16:00
 • Fv 319 Tangen kirke – Drammen Jernstøperi, i Drammen kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 21:00 Gjelder til: 04.07.2019 16:00
 • Fv 326 Tømmerbråten, på strekningen Mørkåsen (Østfold grense) – Tømmerbråten (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.07.2019 19:00
 • Fv 328 Garte, på strekningen Hamnes – Øye (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og ett felt stengt. Gjelder fra: 04.06.2019 14:17
 • Fv 351 Søndeled, på strekningen Søndeled – Stormyr (Telemark grense) (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 15:00
 • Fv 353 Herre bru, på strekningen Rugtvedtmyra – Solum (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 00:00 Gjelder til: 28.06.2019 23:59
 • Fv 383 Skedsmokorset – Vardåsen, på strekningen Kjellerholen – Skedsmo/Sørum (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.04.2019 00:00 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
 • Fv 384 Hellerud – Skedsmo, på strekningen Skedsmo – Hellerud (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 00:00 Gjelder til: 31.05.2020 23:59
 • Fv 401 Ronakrysset, på strekningen Strømme – Fjordtjønnane (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 31.07.2019 15:00
 • Fv 401 Slattum – Solberg, på strekningen Slattum – Skedsmokorset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.06.2019 19:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Fv 402 Skjerpe bru, på strekningen Storemyrkrysset – Birkeland (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.06.2019 08:00 Gjelder til: 29.11.2019 08:00
 • Fv 404 Kviltorp – Øvre Berg, på strekningen Kviltorp – Øvre Berg (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 09:00 Gjelder til: 17.08.2019 00:00
 • Fv 405 Kvarstein bru – Vikeland, på strekningen Mosby – Solheim (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og innsnevring på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.06.2019 20:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Fv 405 Eikremsmyra – Årøsetra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.02.2019 11:32 Gjelder til: 01.08.2019 11:32
 • Fv 407 Lunde, på strekningen Storheimsstø – Lunde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 05.07.2019 19:00
 • Fv 409 Holtet – Kongshavn, på strekningen Krøgenes – Kongshavn (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.05.2019 00:45 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
 • Fv 409 Frydenberg, på strekningen Slevikkrysset – Frydenberg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 12.07.2019 20:00
 • Fv 410 Spangereid, i Lindesnes kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 20.02.2019 07:00 Gjelder til: 12.07.2019 19:00
 • Fv 416 Risør sentrum, på strekningen Vinterkjærkrysset – Risør (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 01.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.08.2019 15:00
 • Fv 420 Lofthuskrysset, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.03.2019 07:00 Gjelder til: 15.07.2019 15:00
 • Fv 420 Torsbudalen – Arendal sentrum, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.04.2019 03:06 Gjelder til: 31.10.2019 23:59
 • Fv 423 Melkvika, på strekningen Melkvika – Dale (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.02.2019 06:30 Gjelder til: 30.06.2019 21:00
 • Fv 427 Smedstuen, i Gjerdrum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 07.06.2019 11:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
 • Fv 428 Borgheim, på strekningen Borgheim – Rambegveien (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.03.2019 07:00 Gjelder til: 15.08.2019 15:00
 • Fv 455 Lindland, på strekningen Mandal – Kyrkjebygd (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 08:00 Gjelder til: 24.06.2019 18:00
 • Fv 455 Tveiterbru – Kløfta, på strekningen Gjerdrum/Ullensaker – Kløfta stasjon (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.06.2019 09:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
 • Fv 456 Søvig, på strekningen Tangvall – Hannevika (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 23.04.2019 06:00 Gjelder til: 30.08.2019 21:00
 • Fv 460 Valle – Moen (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 15.02.2019 06:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
 • Fv 461 Hauerseter, på strekningen Hauerseter – Ullensaker/Nannestad (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.06.2019 09:00 Gjelder til: 27.06.2019 21:00
 • Fv 465 Øyesletta, i Kvinesdal kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av spesialtransport. Gjelder fra: 21.05.2019 15:00 Gjelder til: 12.08.2019 15:00
 • Fv 485 Kråkenes, på strekningen Ulltang – Kråkenes (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 24.06.2019 08:00 Gjelder til: 02.07.2019 18:00
 • Fv 550 Aga – Kråkevik, på strekningen Tørvikbygd – Odda (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 11:00 og fra 12:00 til 13:00. Mellom kl.08:00-10:00, kl.11:00-12:00 og kl.13:00-20:00 kan veien bli stengt i perioder på inntil 20 minutt. Gjelder fra: 19.08.2019 10:00 Gjelder til: 29.08.2019 13:00
 • Fv 550 Utne ferjekai, forbindelsesveg, på ferjestrekningen Utne-Kvanndal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 07:30 Gjelder til: 25.06.2019 18:00
 • Fv 551 Furebergtunnelen, på strekningen Årsnes – Eitrheim (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 07:30 Gjelder til: 25.06.2019 18:00
 • Fv 553 Hurdal torg, på strekningen Hurdal torg – Osvollstua (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 00:00 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 563 Erdal, på strekningen Storeklubben – Åsbø (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 12:00 til 14:00. Gjelder fra: 05.06.2019 12:00 Gjelder til: 30.08.2019 14:00
 • Fv 564 Abbortjønnåsen – Grønbo, på strekningen Plassen kapell – Ljørdalen (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 00:00 Gjelder til: 20.07.2019 00:00
 • Fv 564 Eggen – Østby, på strekningen Plassen kapell – Ljørdalen (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.05.2019 00:00 Gjelder til: 20.07.2019 00:00
 • Fv 567 Lonevågtunnelen, på strekningen Haukås – Tysso (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag, onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 05:30
 • Fv 581 Nordbyveien 130, i Sarpsborg kommune (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.05.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
 • Fv 604 Høvik, på strekningen Høvik skole – Lysaker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.06.2019 00:00 Gjelder til: 28.06.2019 23:59
 • Fv 604 Stabekkbakken, på strekningen Høvik skole – Stabekk (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.03.2019 09:38 Gjelder til: 17.08.2019 00:00
 • Fv 604 Stabekkbakken, på strekningen Høvik skole – Stabekk (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.06.2019 09:00 Gjelder til: 05.07.2019 05:30
 • Fv 606 Kjemå bru, på strekningen Rena – Koppang (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 28.05.2019 07:00 Gjelder til: 04.07.2019 20:00
 • Fv 607 Øn kyrkje – Hellevika, på strekningen Lavik – Flekke (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
 • Fv 608 Gjønnes, på strekningen Høvik stasjon – Øverland (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 04.07.2019 22:00 Gjelder til: 12.07.2019 06:00
 • Fv 609 Kvernbergtunnelen, på strekningen Askvoll – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Fredag fra 08:00 til 15:00. Gjelder fra: 25.06.2019 08:00 Gjelder til: 05.07.2019 15:00
 • Fv 610 Lysakerlokket, på strekningen Lysaker – Grini (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 26.06.2019 22:00 Gjelder til: 05.07.2019 06:00
 • Fv 611 Øvrevoll galoppbane – Lysaker stasjon, på strekningen Stabekk – Jar skole (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 02.07.2019 21:00 Gjelder til: 10.07.2019 05:30
 • Fv 614 Nadderudveien 1, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.05.2019 08:44 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Fv 615 Eimhjellen – Hope, på strekningen Storebru – Sandane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 08:00 Gjelder til: 24.06.2019 16:00
 • Fv 632 Sildafjelltunnelen – Gil, på strekningen Indre Eiane bru – Suldalslågen elv (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.06.2019 08:00 Gjelder til: 28.06.2019 21:00
 • Fv 632 Ulladalen – Mosvatnet, på strekningen Indre Eiane bru – Suldalslågen elv (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og smal vegbane på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 15 minutter for kjøretøy med bredde større enn 3 meter. Gjelder broer på strekningen. Gjelder fra: 18.06.2019 07:00 Gjelder til: 29.06.2019 19:00
 • Fv 650 Stordalstunnelen, på strekningen Linge – Sjøholt (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 09:00 Gjelder til: 24.06.2019 15:30
 • Fv 653 Storhammaren – Furene, på strekningen Furene – Gardnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 27.06.2019 19:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Fv 659 Slyngstad – Remetunnelen, på strekningen Eidsvika – Haramsøy/Løvsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 25.06.2019 09:00 Gjelder til: 25.06.2019 15:00
 • Fv 660 Syltebø – Vistdalsheia, på strekningen Åfarnes – Stubøen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 06.07.2019 12:00 Gjelder til: 06.07.2019 13:30
 • Fv 662 Haukabøtunnelen, på strekningen Aukra – Molde (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 01.07.2019 klokken 21:00 til 01.07.2019 klokken 24:00. Gjelder fra: 01.07.2019 21:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
 • Fv 681 Telneset, på strekningen Alvdal – Tolga stasjon (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 08.01.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 20:00
 • Fv 691 Osen, på strekningen Gjengedal – Aa bru (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 20:00. Torsdag fra 08:00 til 14:30. Arbeidssted: Osen-Åstranda Gjelder fra: 17.06.2019 08:00 Gjelder til: 31.10.2019 14:30
 • Fv 695 Momarken – Stensrud, på strekningen Momarken – Stensrud (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.06.2019 07:00 Gjelder til: 02.08.2019 21:00
 • Fv 698 Blaksettunnelen 1 – Blaksettunnelen 2 (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 13.05.2019 07:00 Gjelder til: 31.12.2019 22:00
 • Fv 713 Volden – Straum, på strekningen Sandstad – Volden (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Alle dager fra 01:00 til 06:30. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.06.2019 02:53 Gjelder til: 18.08.2019 06:30
 • Fv 714 Våvatnet – Melvassmyran, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 13:00 og fra 17:00 til 20:00. Lørdag fra 07:00 til 16:30. Gjelder fra 17.06.2019 klokken 07:00 til 15.08.2019 klokken 20:00. Gjelder fra: 17.06.2019 07:00 Gjelder til: 15.08.20 […]
 • Fv 714 Sandstad – Vollen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Alle dager fra 01:00 til 06:30. Alternativ rute er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 05.06.2019 02:54 Gjelder til: 18.08.2019 06:30
 • Fv 714 Hitratunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 27.06.2019 06:00
 • Fv 714 Frøyatunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 27.06.2019 06:00
 • Fv 715 Åfjord – Inner Austdalsvatnet, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 minutter på grunn av spesialtransport i periodene: Mandag til torsdag og lørdag fra 18:00 til 02:00 (neste dag). Fredag fra 20:00 til 02:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.04.2019 18:00 Gjelder til: 16.08.2019 02:00
 • Fv 715 Osen, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i periodene: Mandag fra 08:00 til 19:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 23.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.04.2020 15:00
 • Fv 715 Steinsdalen, på strekningen Osen – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og i periodene: Alle dager fra 11:15 til 13:15 og fra 20:00 til 22:00. Gjelder fra: 31.05.2019 13:17 Gjelder til: 30.06.2020 22:00
 • Fv 716 Storhallaren, på strekningen Hammeren – Hallarvika (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 13.05.2019 07:00 Gjelder til: 01.07.2019 19:00
 • Fv 723 Ryssdalen – Herfjord, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid. For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV723STOKKSUND til 26112 Gjelder fra: 06.02.2019 02:00 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
 • Fv 723 Humstad, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 24.06.2019 klokken 07:00 til 27.06.2019 klokken 19:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
 • Fv 725 Utvik, på strekningen Moldreim – Utvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 08:00 Gjelder til: 24.06.2019 15:00
 • Fv 753 Vika, på strekningen Mostad – Vedul (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 09:00 Gjelder til: 24.06.2019 14:00
 • Fv 754 Skogn – Arnstad, på strekningen Markabygd – Skogn (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 02.05.2019 09:00
 • Fv 755 Røstad – Heistad, på strekningen Volden – Røra (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra 06.07.2019 klokken 13:00 til 06.07.2019 klokken 14:00. Gjelder fra: 06.07.2019 13:00 Gjelder til: 06.07.2019 14:00
 • Fv 770 Rørvikkrysset – Rørvik, forbindelsesveg, på strekningen Rørvikkrysset – Rørvik (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 18.06.2019 klokken 00:00 til 28.06.2019 klokken 19:00. Gjelder fra: 18.06.2019 00:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
 • Fv 800 Thamshamnkrysset, på strekningen Thamshamn – Øysand (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 11:00 Gjelder til: 22.02.2020 13:00
 • Fv 806 Børte bru, på strekningen Liosvingen S – Vinjesvingen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 10:00 Gjelder til: 10.07.2019 19:00
 • Fv 858 Kobbevågen, på strekningen Tømmerelv – Eidkjosen (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 24.06.2019 23:00 Gjelder til: 25.06.2019 03:00
 • Fv 861 Elverland bru, på strekningen Silsand – Mefjordaksla (Troms)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2019 12:57 Gjelder til: 01.07.2019 00:00
 • Fv 866 Skattørsundet bru, på strekningen Langslett – Skjervøy (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Fv 890 Nordmannsettunnelen, i Berlevåg kommune (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av åstedsbefaring. Gjelder fra: 24.06.2019 14:00 Gjelder til: 24.06.2019 18:00
 • Fv 921 Brødløs, på strekningen Brødløs Ø – Odde bru V (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2019 20:00 Gjelder til: 05.07.2019 05:30
 • Fv 950 Rotvoll, på strekningen Rotvoll – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.04.2019 11:25 Gjelder til: 04.08.2019 00:00
 • Fv 950 Øvre Være, på strekningen Rotvoll – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 00:00 Gjelder til: 12.11.2019 00:00
 • Fv 950 Hommelvik – Liavegen, på strekningen Rotvoll – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 04.07.2019 15:00 Gjelder til: 04.07.2019 23:00
 • Fv 6440 Sandstad, på strekningen Sandstad – Nordvik snuplass (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra 19.06.2019 klokken 07:00 til 12.07.2019 klokken 19:00. Gjelder fra: 19.06.2019 07:00 Gjelder til: 12.07.2019 19:00
 • Fv 6440 Sandstad, på strekningen Sandstad – Nordvik snuplass (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra 19.06.2019 klokken 07:00 til 12.07.2019 klokken 19:00. Gjelder fra: 19.06.2019 07:00 Gjelder til: 12.07.2019 19:00
 • Fv 6492 Svorksjøen camping – Lykkjåsen, på strekningen Svorkmo – Foss (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 25.06.2019 20:00
 • Fv 6492 Skjoldmoen – Kvile, på strekningen Svorkmo – Foss (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 20:00
 • Fv 6606 Gimse bru, på strekningen Melhus – Udduvollen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser opp til 15 minutter. Gjelder fra: 30.04.2019 07:00 Gjelder til: 28.06.2019 19:00
 • Fv 6622 Svorkland – Melby, på strekningen Melby – Svorkland (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
 • Fv 6623 Eggkleiva – Svorkland, på strekningen Kjersjøen – Eggkleiva (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og lysregulering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
 • Fv 6624 Skjølvollen – Aunan, på strekningen Aunan – Skjølvollen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
 • Fv 6626 Skaun kirke – Melby, på strekningen Skaun kirke – Husby (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
 • Fv 6626 Melby, på strekningen Skaun kirke – Husby (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 26.04.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 16:00
 • Fv 6634 Viggja – Høgset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og stedvis lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.02.2019 08:00 Gjelder til: 01.07.2019 17:00
 • Fv 6650 Munkvoll, på strekningen Tonstad – Prinsens gate (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2019 00:00
 • Fv 6650 Byåsen skole, på strekningen Tonstad – Prinsens gate (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2020 00:00
 • Fv 6650 Åsveien skole, på strekningen Tonstad – Prinsens gate (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 21:00 Gjelder til: 10.08.2019 00:00
 • Fv 6650 Ihlevollen, på strekningen Tonstad – Prinsens gate (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.05.2019 21:00 Gjelder til: 27.07.2019 00:00
 • Fv 6654 Ringvålvegen mellom nr 30 A og nr 38 A, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.05.2019 21:00 Gjelder til: 13.07.2019 00:00
 • Fv 6662 Blaklivegen, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 20.06.2019 klokken 08:00 til 17.07.2019 klokken 24:00. Gjelder fra: 20.06.2019 08:00 Gjelder til: 18.07.2019 00:00
 • Fv 6680 Lia, på strekningen Moen – Sorgenfri (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 09:00 Gjelder til: 25.06.2019 14:00
 • Fv 6682 Heimdal, på strekningen Klett – Selsbakk (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.06.2019 15:45 Gjelder til: 04.08.2019 15:00
 • Fv 6686 Tonstad, på strekningen Sandmoen – Kroppanmarka (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.06.2019 13:46 Gjelder til: 10.08.2019 00:00
 • Fv 6818 Juberg, på strekningen Juberg – Skogn (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 09:00 Gjelder til: 24.06.2019 14:00
 • Fv 6922 Fines – Melting, på strekningen Fines – Melting (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
 • Fv 7006 Søndre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle – Myrset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35
 • Fv 7012 Rydning, på strekningen Rydning – Tunnsjørørvika (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 01.07.2019 07:00 Gjelder til: 03.07.2019 04:00
 • Fv 7012 Rydning – Tunnsjørørvika, på strekningen Rydning – Tunnsjørørvika (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 07:00 Gjelder til: 30.06.2019 00:00
 • Fv 7026 Tunnsjørørvika, på strekningen Skorovatn – Gjersvik (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 07:00 til 17:00. Tirsdag fra 07:00 til 15:00. Forsinkelser opp til 30 minutter. Gjelder fra: 24.06.2019 07:00 Gjelder til: 25.06.2019 15:00
 • Fv 7052 Skage – Øyesvoll, på strekningen Skage – Øyesvoll (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.06.2019 09:00 Gjelder til: 24.06.2019 13:00
 • Kv 5833 Peder Myhres veg bru (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.06.2019 21:00 Gjelder til: 11.07.2019 00:00Data levert av Statens vegvesen.