Redusert framkommelighet

 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 29.08.2018 22:00 Gjelder til: 25.09.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet, forsinkelser må forventes. Arbeidet ventes avsluttet 11.11.2018. Gjelder fra: 03.09.2018 14:55
 • Ev 6 [26] Åsland – [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 05:30
 • Ev 6 [27] Klemetsrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 6 [29] Skullerudkrysset, forbindelsesveg, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 20:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.07.2018 21:30 Gjelder til: 09.06.2019 09:00
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 23:00. Gjelder fra: 30.08.2018 13:38 Gjelder til: 01.10.2018 23:00
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 21:00 Gjelder til: 20.09.2018 05:30
 • Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.09.2018 21:00 Gjelder til: 27.09.2018 05:30
 • Ev 6 [70] Arnkvern – [76] Moelv, på strekningen Hamar – Lillehammer (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.08.2018 12:41 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.04.2018 11:51 Gjelder til: 07.06.2019 00:00
 • Ev 6 Otta (Plassjordet), på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra 12.09.2018 klokken 09:00 til 31.10.2018 klokken 06:00. Gjelder fra: 12.09.2018 09:00 Gjelder til: 31.10.2018 06:00
 • Ev 6 Solhjem – Kringen, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og stedvis manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.08.2018 07:00 Gjelder til: 21.09.2018 19:00
 • Ev 6 Ringebu (Brugata) – Frya, på strekningen Lillehammer – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 02.11.2018 22:00
 • Ev 6 Hjerkinn – Vålåsjø, på strekningen Dovrefjell (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 08:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.09.2018 19:00 Gjelder til: 21.09.2018 08:00
 • Ev 6 Hjerkinn, på strekningen Dovrefjell (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 12.09.2018 09:38
 • Ev 6 Stavå bru, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 15:00. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra 24.09.2018 klokken 07:00 til 25.09.2018 klokken 15:00. Gjelder fra: 24.09.2018 07:00 Gjelder til: 25.09.2018 15:00
 • Ev 6 Vindåslibekken – Korporalsbrua, på strekningen Oppdal – Trondheim (Sluppen) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Se http://www.nabovarsling.no/e6-soknedal for påmelding av SMS varslingstjeneste. Gjelder fra: 05.06.2018 04:00 Gjelder til: 28.10.2018 00:00
 • Ev 6 [36] Sluppen – [39] Moholt, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 21.09.2018 03:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 6 [43] Ranheim, høyre felt, på strekningen Trondheim (Sluppen) – Stjørdal (Værnes), i retning mot Stjørdal (Værnes) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 19.09.2018 20:41
 • Ev 6 Værnestunnelen – Tangtunnelen, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Kirkenes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Ev 6 Kvithammer, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer, i retning mot Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.09.2018 22:00 Gjelder til: 25.09.2018 06:00
 • Ev 6 Frigarden – Rinnleiret, avkjøringsveg, på strekningen Stjørdal (Værnes) – Steinkjer (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av spesialtransport. Gjelder fra 20.09.2018 klokken 10:00 til 20.09.2018 klokken 15:00. Militærkolonne. Gjelder fra: 20.09.2018 10:00 Gjelder til: 20.09.2018 15:00
 • Ev 6 Følling – Asp, på strekningen Steinkjer – Grong (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 10:53
 • Ev 6 Følling, på strekningen Steinkjer – Grong (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 15:40 Gjelder til: 25.09.2018 00:00
 • Ev 6 Brenna – Kappfjellia, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, stedvis manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 25.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.05.2020 20:00
 • Ev 6 Kappskardmoen – Lien, på strekningen Grong – Mosjøen (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.09.2018 00:00 Gjelder til: 13.12.2020 00:00
 • Ev 6 Aspnes, på strekningen Mosjøen – Mo i Rana (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.11.2017 11:54
 • Ev 6 Åga – Langneset, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 27.02.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 20:00
 • Ev 6 Fallheia – Bolna bom, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 02.07.2018 10:12
 • Ev 6 Dunderlandsforsen, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 07.09.2018 08:33
 • Ev 6 Storjord – Junkerdalen, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.09.2018 16:00 Gjelder til: 01.12.2018 00:00
 • Ev 6 Finneidstrømmen bru, på strekningen Mo i Rana – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter, innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 15.01.2018 07:00 Gjelder til: 29.11.2018 19:00
 • Ev 6 Moelv bru, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 20:00
 • Ev 6 Fossbakken bom, på strekningen Gratangsfjellet (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 19:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:30 Gjelder til: 21.09.2018 19:00
 • Ev 6 Setermoen, på strekningen Narvik – Nordkjosbotn (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 10:00 Gjelder til: 20.09.2018 16:00
 • Ev 6 Larsberg tunnel, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.09.2018 07:00 Gjelder til: 21.09.2018 19:00
 • Ev 6 Skardalstunnelen – Isfjelltunnelen, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Kontinuerlig ledebilkjøring. Gjelder fra: 19.09.2018 19:00 Gjelder til: 17.06.2019 07:00
 • Ev 6 Skardalstunnelen – Isfjelltunnelen, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Ledebilkjøring går fra sør og nord hver hele og halve time. Gjelder fra: 18.09.2018 07:00 Gjelder til: 16.06.2019 19:00
 • Ev 6 Nordmannvik, på strekningen Birtavarre – Storslett (Troms)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og manuell dirigering i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 04.09.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 23:00
 • Ev 6 Rotsundveien, i Nordreisa kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 27.08.2018 06:00 Gjelder til: 16.11.2018 23:00
 • Ev 6 Finnskjåen, på strekningen Nordkjosbotn – Alta (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.09.2018 10:00 Gjelder til: 30.09.2018 18:00
 • Ev 6 Skaidi, på strekningen Alta – Lakselv (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gjelder fra: 01.08.2019 11:30 Gjelder til: 01.08.2019 16:30
 • Ev 6 Sohpparjohka, på strekningen Karasjok – Tana bru (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 30 minutter. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 21.09.2018 19:00
 • Ev 8 Ramfjordnes – Sandvikeidet, forbindelsesveg (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av dekkelegging. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.09.2018 11:48 Gjelder til: 20.09.2018 00:00
 • Ev 8 Elvestad, på strekningen Tromsø – Nordkjosbotn (Troms)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2018 07:00 Gjelder til: 01.10.2018 22:00
 • Ev 8 Tromsdalen, forbindelsesveg, på strekningen Tromsø – Nordkjosbotn (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder Turistvegen – Båthavna Gjelder fra: 24.09.2018 19:00 Gjelder til: 25.09.2018 02:00
 • Ev 8 Halsen, på strekningen Skibotn – Galggojavri (Riksgrensen) (Troms)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 16:00. Fredag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 10.09.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 16:00
 • Ev 10 Tjeldsundbrua (Troms)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Periodevis manuell dirigering, kontinuerlig ledebil. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 20:00
 • Ev 12 Høglia – Umbukta (Riksgrensen), på strekningen Mo i Rana – Umbukta (Riksgrensen) (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.08.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 21:00
 • Ev 14 Hognes, på strekningen Stjørdal – Storlien (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.09.2018 22:00 Gjelder til: 26.09.2018 06:00
 • Ev 16 Bjørkhaugtunnelen – Sætretunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 05:30
 • Ev 16 Risnestunnelen – Romslotunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 05:30
 • Ev 16 Langhelletunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Åpen for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 03.09.2018 22:00 Gjelder til: 28.12.2018 05:30
 • Ev 16 Bogetunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Åpen for gjennomkjøring hver hele time. Gjelder fra: 03.09.2018 22:00 Gjelder til: 28.09.2018 05:30
 • Ev 16 Telland – Løno, på strekningen Skulestad – Tvinne (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 19:00
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Ledebil fra Flåm: kl.22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45. Ledebil fra Gudvangen:kl.23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Gjelder fra: 01.04.2019 22:00 Gjelder […]
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Ledebil fra Flåm: kl.21:15, 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45. Ledebil fra Gudvangen: kl. 20:30, 2 […]
 • Ev 16 Gudvangatunnelen – Flenjatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Ledebil fra Flåm: kl.22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45. Ledebil fra Gudvangen:kl.23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Gjelder fra: 02.09.20 […]
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.03.2018 08:59 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Vøyenenga – Isi, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.09.2018 00:00 Gjelder til: 09.10.2018 00:00
 • Ev 16 Ringeriksveien mellom Bærumsveien og Fv182, forbindelsesveg, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.06.2018 00:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Ev 16 Olimb – Olimshagetunnelen, på strekningen Hønefoss – Gardermoen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.09.2018 19:00 Gjelder til: 01.10.2018 06:00
 • Ev 16 Eidsbru – Øye, på strekningen Lærdal – Fagernes (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.09.2018 13:15 Gjelder til: 02.11.2018 00:00
 • Ev 16 Grindaheim, på strekningen Lærdal – Fagernes (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.08.2018 07:00 Gjelder til: 04.10.2018 19:00
 • Ev 16 Valdrestunet, på strekningen Fagernes – Hønefoss (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.04.2018 07:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Korsmo, på strekningen Kløfta – Kongsvinger (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.10.2018 17:00
 • Ev 18 Baneheiatunnelen – Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og lørdag fra 22:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.09.2018 22:00 Gjelder til: 30.09.2018 08:00
 • Ev 18 Rona, avkjøringsveg, på strekningen Kristiansand – Arendal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.02.2018 06:00 Gjelder til: 20.12.2018 23:59
 • Ev 18 Varoddbrua – [93] Narvikakrysset, på strekningen Arendal – Kristiansand, i retning mot Kristiansand (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.01.2018 10:00 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 20:00
 • Ev 18 [68] Krysset Fiansvingen – [67] Rømyrkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 21:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Langrønningen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.08.2018 09:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.08.2018 14:00
 • Ev 18 Lannerheia – [49] Moheimkrysset, på strekningen Larvik – Arendal, i retning mot Arendal (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Modulvogntog kan passere kl. 03:00, 05:30, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 og kl. 01:00. Gjelder fra: 19.09.2018 09:34
 • Ev 18 [38] Hesbykrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Telemark/Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 18 Larvikstunnelen, i Larvik kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [37] Aulerødkrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, ett felt stengt og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.09.2018 21:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 18 Kirkelina mot Drammen bru, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.09.2018 21:00 Gjelder til: 31.10.2018 05:00
 • Ev 18 Fiskevollbukta – Herregårdskrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.09.2018 21:00 Gjelder til: 28.09.2018 06:00
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 05:30
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 00:30 Gjelder til: 20.09.2018 05:30
 • Ev 18 Norgesportenkrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.08.2018 21:00 Gjelder til: 22.09.2018 06:00
 • Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, påkjøring fra Vika, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 11:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.04.2018 11:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00
 • Ev 39 Presthøl – Trolldalen, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.09.2018 19:00 Gjelder til: 15.11.2018 06:00
 • Ev 39 Fasseland – Trædal, på strekningen Mandal – Flekkefjord (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.09.2018 09:00 Gjelder til: 30.09.2018 14:00
 • Ev 39 Byfjordtunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kolonnetider fra Harestad 22:05, 22:35, 23:10, 23:40, 00:10, 01:05, 02:00, 03:00, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15 og 05:50. Fra Sokn: 22:20, 22:55, 23:25, 23:55, 00:50, 01:45, 02:40, 03:30, 04:00, 0 […]
 • Ev 39 Hanneviktunnelen, på strekningen Kristiansand – Mandal (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.07.2018 11:13 Gjelder til: 01.11.2018 23:00
 • Ev 39 Ferjestrekningen Mortavika-Arsvågen (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av sterk vind. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 19.09.2018 23:13
 • Ev 39 Mastrafjordtunnelen, på strekningen Stavanger – Leirvik (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kolonnetider Askje: 22:20, 22:50, 23:20, 23:50, 00:20, 01:10, 02:05, 03:00, 03:45, 04:20, 04:50, 05:20, 05:50. Frå Rennesøy: 22:05, 22:35, 23:05, 23:35, 00:05, 00:50, 01:45, 02:40, 03:25, 04:05, 04:35, […]
 • Ev 39 Håklepptunnelen, på strekningen Håklepptunnelen (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av åstedsbefaring. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.09.2018 23:00 Gjelder til: 21.09.2018 01:00
 • Ev 39 Bømlafjord tunnel, på strekningen Stavanger – Leirvik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kontinuerlig ledebilkjøring forbi arbeidsområdet. Gjelder fra: 10.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 39 Heiane ved Meatjønnshaugen, i Stord kommune (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.09.2018 20:00 Gjelder til: 29.09.2018 06:00
 • Ev 39 Mobergkrysset, på strekningen Leirvik – Bergen (Nygårdstangen) (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 03.09.2018 20:00 Gjelder til: 28.09.2018 05:30
 • Ev 39 Andås, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:30 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.09.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 06:30
 • Ev 39 Masfjordtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:30. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 20.09.2018 19:30
 • Ev 39 Ferjestrekningen Oppedal-Lavik, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) – Førde (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av sterk vind. Ferge A er innstilt og ferge B er innstilt. Ferge C går fortsatt, men vurderar fortløpande. Gjelder fra: 19.09.2018 21:34
 • Ev 39 Bjørset – Skei, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.08.2018 07:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 39 Bjørset – Skei, på strekningen Førde – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:30. Lørdag fra 07:00 til 17:30. Gjelder fra: 06.08.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:30
 • Ev 39 Volda – Grodås, på strekningen Nordfjordeid – Volda (Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 20:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Ev 39 Rotsethorntunnelen, på strekningen Nordfjordeid – Volda (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 04:30 til 07:00 og fra 19:00 til 23:00. Lørdag fra 04:30 til 07:00. Søndag fra 21:00 til 23:00. Vent på ledebil. Fra Volda kl. 19:20/ 20:20/ 21:20/ 22:20 – 04:30/ 05:45/ 06:30 Mot Volda kl. 19:40/ 20:40/ 21:40/ 22:40 – 04:50/ 06:05/ 06:45 Gjelder fr […]
 • Ev 39 Batnfjordsøra – Astad, på strekningen Molde – Kristiansund (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.08.2018 06:00 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Ev 39 Dorobrua, på strekningen Kristiansund – Orkanger (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.09.2018 12:00
 • Ev 69 Indre Sortvik – Vedbotn, på strekningen Olderfjord – Honningsvåg (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 19.10.2018 22:00
 • Ev 134 Våg, på strekningen Haugesund – Røldal (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 11.09.2018 18:00 Gjelder til: 01.10.2018 06:00
 • Ev 134 Horda – Røldal, på strekningen Haugesund – Røldal (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 12.08.2018 19:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 134 Vågslidtunnelen – Austmannalitunnelen, på strekningen Haukelifjell (Telemark/Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 20:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 134 Moskeid – Oftekrysset, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.05.2018 07:00 Gjelder til: 27.06.2019 19:00
 • Ev 134 Moskeid – Nordskog, på strekningen Haukeli – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.03.2018 12:00 Gjelder til: 01.10.2018 13:59
 • Ev 134 Århus – Søndre Flatin, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 23.08.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Ev 134 Grunne bru, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.11.2018 19:00
 • Ev 134 Tuteodden – Svalastog, på strekningen Seljord – Notodden (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 07.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Ev 134 Kjerkebergåsen – Kopparvollane, på strekningen Notodden – Kongsberg (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 27.08.2018 19:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 136 Horgheim – Joengbekken, på strekningen Åndalsnes – Dombås (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.09.2018 07:00 Gjelder til: 15.10.2018 07:00
 • Ev 136 Håkåstad, på strekningen Åndalsnes – Dombås (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.09.2018 09:00 Gjelder til: 21.09.2018 19:00
 • Rv 2 Heradsbygd – Østerhaug, på strekningen Flisa – Elverum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.09.2018 00:00 Gjelder til: 29.09.2018 00:00
 • Rv 3 Ommangsvolden, på strekningen Kolomoen – Elverum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.08.2018 09:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Rv 3 Ommangsvolden, på strekningen Kolomoen – Elverum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 04.06.2018 09:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Rv 3 Grundset – Sætersmoen, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 17.09.2018 00:01 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 3 Kiva bru, på strekningen Elverum – Tynset (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 21:00
 • Rv 3 Kvikneveien, i Rennebu kommune (Hedmark/Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.09.2018 00:01 Gjelder til: 29.09.2018 23:59
 • Rv 4 Franzefoss bruk, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 21:00 Gjelder til: 12.10.2018 06:00
 • Rv 4 Fossen – Sagstua, på strekningen Oslo (Sinsen) – Grua (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 24.08.2018 08:17 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Rv 4 Hadelandsveien ved Sagstuveien Sør, i Nittedal kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 18:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Rv 4 Volla, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.08.2018 00:00 Gjelder til: 31.12.2018 00:00
 • Rv 4 Mjørlund, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.09.2018 00:00 Gjelder til: 02.11.2018 00:00
 • Rv 4 Støyperilokket tunnel, på strekningen Roa – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 01.10.2018 22:00 Gjelder til: 27.10.2018 06:00
 • Rv 7 Geilo, på strekningen Geilo – Gol (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.09.2018 07:00 Gjelder til: 20.09.2018 19:00
 • Rv 7 Borgerud – Vælstangen, i Ringerike kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.09.2018 07:00 Gjelder til: 06.10.2018 18:00
 • Rv 9 Fånefjell tunnel, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.09.2018 19:00 Gjelder til: 16.10.2018 00:00
 • Rv 9 Klamrebekken – Bykletunnelen 1, på strekningen Evje – Haukeligrend (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.07.2018 07:00 Gjelder til: 02.11.2018 16:00
 • Rv 13 Ferjestrekningen Hjelmeland-Nesvik, på strekningen Tau – Sand (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av sterk vind. Rute 2 innstilles fra avgang kl 2045 fra Hjelmeland Gjelder fra: 19.09.2018 20:53
 • Rv 13 Hovland – Lofthus, på strekningen Odda – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 20:00. Torsdag fra 08:00 til 12:45. Gjelder fra 18.09.2018 klokken 08:00 til 27.09.2018 klokken 12:45. Gjelder fra: 18.09.2018 08:00 Gjelder til: 27.09.2018 12:45
 • Rv 13 Kyrkjenes, på strekningen Odda – Voss (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering. Gjelder fra: 06.07.2018 17:31 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Rv 13 Goteviki, på strekningen Vinje – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 23:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Det blir tatt hensyn til fergetrafikken Gjelder fra: 30.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 23:00
 • Rv 15 Måløybrua, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Maks bredde 3,8meter Gjelder fra: 25.04.2018 13:40 Gjelder til: 01.10.2018 16:00
 • Rv 15 Vindfylletunnelen – Almenningtunnelen, på strekningen Måløy – Nordfjordeid (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Det arbeides i en tunnel av gangen på strekningen. Gjelder fra: 19.09.2018 19:00 Gjelder til: 20.09.2018 07:00
 • Rv 15 Sjoavegen, på strekningen Lom – Otta (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.09.2018 07:00 Gjelder til: 05.10.2018 19:00
 • Rv 22 Fetveien 80, i Skedsmo kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.09.2018 22:00 Gjelder til: 30.09.2018 06:00
 • Rv 23 Sætre, på strekningen Røyken – Vassum (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.09.2018 14:00 Gjelder til: 20.09.2018 17:00
 • Rv 23 Elgskauåstunnelen, på strekningen Røyken – Vassum (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 19:00. Gjelder fra: 30.07.2018 06:00 Gjelder til: 14.11.2018 19:00
 • Rv 25 Moen – Løbergsmoen, på strekningen Elverum – Støa (Riksgrensen) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.04.2018 00:00 Gjelder til: 21.11.2018 00:00
 • Rv 25 Høgåsen – Midtskogberget, på strekningen Elverum – Støa (Riksgrensen) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 20.09.2018 klokken 09:00 til 21.09.2018 klokken 19:00. Gjelder fra: 20.09.2018 09:00 Gjelder til: 21.09.2018 19:00
 • Rv 25 Østby – Grønbo, på strekningen Elverum – Støa (Riksgrensen) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t og på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 15:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:30 Gjelder til: 21.09.2018 15:00
 • Rv 35 Kverk – Lerberg, på strekningen Hokksund – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.09.2018 21:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Rv 36 Hønså bru, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 12.10.2018 19:00
 • Rv 36 Klyvekrysset – Øyekast, på strekningen Porsgrunn – Skien (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde er 3,5m Gjelder fra: 05.09.2018 17:50 Gjelder til: 01.06.2019 06:00
 • Rv 36 Klyvekrysset – Øyekast, på strekningen Porsgrunn – Skien (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 05.09.2018 17:59 Gjelder til: 01.10.2018 15:30
 • Rv 36 Bjørndalskrysset, på strekningen Porsgrunn – Skien (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 10:00 Gjelder til: 30.10.2018 15:30
 • Rv 36 Geiteryggtunnelen – Geiteryggen, på strekningen Skien – Seljord (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde 4m Gjelder fra: 05.07.2018 13:04 Gjelder til: 16.11.2018 09:00
 • Rv 36 Kjørbekkrysset, på strekningen Porsgrunn – Skien (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.08.2018 18:00 Gjelder til: 31.05.2019 15:00
 • Rv 41 Ryen – Jordfall, på strekningen Timenes – Åmli (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.09.2018 19:00 Gjelder til: 28.09.2018 06:00
 • Rv 41 Haugsjåsund, på strekningen Åmli – Brunkeberg (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 23.08.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 19:00
 • Rv 41 Spjotsodd bru, på strekningen Åmli – Brunkeberg (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.08.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 52 Bakkestøl bru, i Hemsedal kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjenstående kjørefeltbredde: 3,5m Gjelder fra: 14.09.2018 07:00 Gjelder til: 13.10.2018 20:00
 • Rv 70 Kvernberget – Byskogen, på strekningen Kristiansund – Bergsøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2018 20:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Rv 80 Hunstad – Bodø (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.09.2018 15:15
 • Rv 80 Stille Dal, på strekningen Bodø – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder lyskrysset. Gjelder fra: 19.09.2018 17:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Rv 80 Mørkved, på strekningen Bodø – Fauske (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lyskrysset ved CirkleK-stasjon. Gjelder fra: 20.09.2018 17:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Rv 110 St. Croix – Fredrikstad bru, på strekningen Fredrikstad – Råde, i retning mot Fredrikstad bru (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.09.2018 21:00 Gjelder til: 07.10.2018 05:30
 • Rv 110 St. Croix – Fredrikstad bru, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 21:00 Gjelder til: 29.09.2018 05:30
 • Rv 110 Fredrikstad bru, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.05.2018 03:00 Gjelder til: 02.11.2018 00:00
 • Rv 110 Gudeberg – Rakkestadsvingen, på strekningen Fredrikstad – Råde (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.09.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Rv 111 Rakkestadkrysset, på strekningen Øra – Rakkestad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.09.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Rv 111 Rakkestadkrysset, på strekningen Øra – Rakkestad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2018 12:24 Gjelder til: 13.10.2018 00:00
 • Rv 111 Rudskogen Motorsenter, på strekningen Øra – Rakkestad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 10:08
 • Rv 150 [56] Ullevål stadion, på strekningen Ring 3, i retning mot Ulven (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.07.2018 22:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Rv 150 [51] Sinsenkrysset, på strekningen Ring 3 (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Rv 162 Munkedamsveien mellom Enga og Cort Adelers gate, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 19:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Rv 162 Hammersborgtunnelen, avkjøring fra Akersgata, på strekningen Ring 1, i retning mot Sørenga (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Avkjøringsfelt stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.07.2018 00:01 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Rv 162 Schweigaards gate/Postterminalen – Nylandsveien/Smalgangen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.09.2018 20:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Rv 163 Tangerudkrysset, på strekningen Østre Akerveg, i retning mot Økernkrysset (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 10:00 Gjelder til: 12.10.2018 06:00
 • Rv 191 Veitvet, på strekningen Trosterud – Veitvet (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 20:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Rv 354 Rugtvedtmyra – Dalen Portland, på strekningen Rugtvedt – Kjørholtkrysset (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 21:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Rv 555 Sotrabrua, på strekningen Beinastaden – Nygårdstangen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 22.09.2018 05:30
 • Rv 651 Folkestad, på strekningen Hjelle – Volda (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.09.2018 12:08 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 29.07.2018 klokken 04:30 til 17.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 29.07.2018 04:30 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Rv 658 Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 06:00 og fra 20:00 til 24:00. Gjelder fra 29.07.2018 klokken 04:30 til 17.12.2018 klokken 06:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/Tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 29.07.2018 04:30 Gjelder til: 17.12.2018 06:00
 • Rv 658 Ellingsøytunnelen – Valderøytunnelen, på strekningen Ålesund – Ålesund lufthavn, Vigra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 04:30. Vent på ledebil. Kolonnane går frå Ålesund kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 og frå Valderøya kl. 00.30, 01.30, 02.30, 03.30. Gjelder fra: 29.07.2018 00:00 Gjelder til: 17.12.2018 04:30
 • Rv 827 Efjordtunnelen – Kjøpsviktunnelen, på strekningen Sommerset – Sætran (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 04:30 til 07:00 og fra 19:00 til 01:30 (neste dag). Ventetid ca 30 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Stengt mellom 01:30 – 04:30. Gjelder fra: 18.09.2018 19:28 Gjelder til: 01.10.2018 01:30
 • Fv 2 Sonsveien 9, i Vestby kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 07:00 til fredag 20:00. Gjelder fra: 14.06.2018 00:00 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 3 Sømskrysset, på strekningen Rona – Drange (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.12.2018 00:00
 • Fv 6 Vestby næringspark øst – Bråten, på strekningen Kåter (Østfold grense) – Verpet (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2018 19:30 Gjelder til: 26.09.2018 01:00
 • Fv 7 Hisdaltunnelen – Gullbotten Turistheim, på strekningen Trengereid – Frøland (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 27.08.2018 20:00 Gjelder til: 21.09.2018 05:30
 • Fv 7 Liarostunnelen, på strekningen Frøland – Norheimsund (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 31.08.2018 20:00 Gjelder til: 29.09.2018 06:00
 • Fv 7 Laupsanes, på strekningen Norheimsund – Granvin (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.08.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 16:00
 • Fv 7 Granvin – Haukanes, på strekningen Norheimsund – Granvin (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Det vil bli tatt hensyn til fergetidene. Gjelder fra: 04.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 19:00
 • Fv 12 Harstadbotn, i Harstad kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.09.2018 09:50 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 13 Ferjestrekningen Stavanger-Tau, på strekningen Stavanger – Tau (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Fergesambandet trafikkeres av en mindre ferge. Gjelder ferge 2. Gjelder fra: 08.09.2018 11:07
 • Fv 16 Hadelandsvegen 1295, i Lunner kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.09.2018 09:49 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Fv 16 Hadelandsvegen 2288, i Lunner kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 12.09.2018 10:30 Gjelder til: 22.09.2018 00:00
 • Fv 17 Hjellbotn – Sprova, på strekningen Steinkjer – Namsos (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster, ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Arbeidet ventes avsluttet i slutten av oktober. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 17 Finnmotunnelen – Bergsviktunnelen, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.09.2018 18:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Fv 17 Finnmotunnelen – Bergsviktunnelen, på strekningen Namsos – Kollbotnet (Nordland grense) (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 23.09.2018 18:00 Gjelder til: 05.10.2018 06:00
 • Fv 17 Sunnan bru, på strekningen Ørnes – Bodø (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 23.09.2018 07:00
 • Fv 20 Nerlandsøybrua, på strekningen Kvalsund – Fosnavåg (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser opp til 20 minutter. Gjelder fra: 20.09.2018 07:00 Gjelder til: 20.09.2018 16:00
 • Fv 21 Norgesportenkrysset, på strekningen Ørje – Mortegropa (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.08.2018 21:00 Gjelder til: 22.09.2018 06:00
 • Fv 26 Sørigarden – Holøymoen, på strekningen Nybergsund – Tolga (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.08.2018 00:00 Gjelder til: 22.09.2018 00:00
 • Fv 28 Festningsgata mellom Dronningens gate og Tordenskjolds gate, i Kristiansand kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Fv 29 Folldal – Hjerkinnsholen (Oppland grense), på strekningen Hjerkinnsholen (Oppland grense) – Alvdal (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 10.09.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 18:00
 • Fv 30 Tolga – Erliøyan, på strekningen Tynset – Havsjøen (Trøndelag grense) (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 31 Beisland, på strekningen Beisland – Risdal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 11.09.2018 07:00 Gjelder til: 25.11.2018 20:00
 • Fv 31 Frogner, på strekningen Borgestad – Skien stasjon (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjenværende kjøretøy bredde 3,5m. Gjelder fra: 04.09.2018 07:44 Gjelder til: 30.11.2018 16:00
 • Fv 31 Lund, på strekningen Lund – Furuset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 09.08.2018 07:00 Gjelder til: 21.12.2018 21:00
 • Fv 33 Bjørgo, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 09.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 19:00
 • Fv 33 Tonsåsen, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 33 Høljarast – Finnstugu, på strekningen Gjøvik – Bjørgo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 12.10.2018 21:00
 • Fv 33 Falkentunnelen, på strekningen Sikkerlia (Akershus grense) – Gjøvik (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.09.2018 20:00 Gjelder til: 26.09.2018 00:30
 • Fv 35 Eidsfoss – Tryterud (Buskerud grense), på strekningen Syrbekk – Tryterud (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 10.09.2018 06:00 Gjelder til: 21.09.2018 21:00
 • Fv 35 Kvernbergsund bru, forbindelsesveg, på strekningen Ringerike sykehus – Helsehuset (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenværende kjørefeltbredde 2,75 meter. Gjelder fra: 16.08.2018 19:27 Gjelder til: 28.09.2018 21:00
 • Fv 35 Grønnerud, på strekningen Nes kirke – Helgøya (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.07.2018 00:00 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 36 Helgumsdalen – Grymyr, på strekningen Grymyr – Gran (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.08.2018 00:00 Gjelder til: 20.09.2018 23:59
 • Fv 37 Dale bru, på strekningen Åmot – Dale (Buskerud grense) (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.08.2018 22:00 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 38 Åmot bru, på strekningen Dalen – Åmot (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 10.09.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 19:00
 • Fv 38 Øren skole – Bacheparken, forbindelsesveg, i Drammen kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjennstående kjørefeltbredde 3 meter. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 15.11.2018 18:00
 • Fv 39 Hvattum – Tingelstad, på strekningen Hvattum – Tingelstad (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.09.2018 00:00 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 40 Fossnes (Vestfold grense) – Hvittingfoss, på strekningen Fossnes (Vestfold grense) – Kongsberg (Moane) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.09.2018 06:00 Gjelder til: 20.09.2018 21:00
 • Fv 40 Volden bru, på strekningen Fossnes (Vestfold grense) – Kongsberg (Moane) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 06:00 Gjelder til: 20.09.2018 21:00
 • Fv 40 Svene stasjon – Moen, på strekningen Kongsberg – Rødberg (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 04.09.2018 09:00 Gjelder til: 30.11.2018 14:00
 • Fv 42 Mydland (Vest-Agder grense), på strekningen Egersund – Mydland (Vest-Agder grense) (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.09.2018 06:00 Gjelder til: 21.09.2018 21:00
 • Fv 42 Håland – Kvåle, på strekningen Tonstad – Steinsland (Aust-Agder grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 15:00 og fra 17:00 til 20:00. Lørdag fra 08:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 10.09.2018 08:00 Gjelder til: 15.11.2018 20:00
 • Fv 42 Hovland – Lislevand, på strekningen Steinsland (Vest-Agder grense) – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Fv 44 Sokndal – Mjåvatnet, på strekningen Åna-Sira (Vest-Agder grense) – Egersund (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 07.09.2018 07:00 Gjelder til: 12.10.2018 20:00
 • Fv 44 Flekkefjord bru, på strekningen Flekkefjord – Åna-Sira (Rogaland grense) (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.06.2018 07:00 Gjelder til: 16.11.2018 15:00
 • Fv 44 Plesnerparken, på strekningen Valebøvegen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.05.2018 03:34 Gjelder til: 31.12.2018 22:00
 • Fv 48 Ferjestrekningen Årsnes-Gjermundshamn, på strekningen Rosendal – Tysse (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Det blir redusert kapasitet ut dagen grunnet bruk av reservefartøy i rute 2. Gjelder fra: 19.09.2018 09:35 Gjelder til: 19.09.2018 23:59
 • Fv 48 Ferjestrekningen Årsnes-Gjermundshamn, på strekningen Rosendal – Tysse (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av sterk vind. Rute 1 er innstilt. Gjelder fra: 19.09.2018 19:14
 • Fv 50 Geiteryggtunnelen, på strekningen Hol – Aurland i Buskerud (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 24.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.11.2018 22:00
 • Fv 51 Klanten – Sanderstølen (Oppland grense), på strekningen Gol – Sanderstølen (Oppland grense) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.07.2018 18:43 Gjelder til: 31.10.2018 19:00
 • Fv 51 Rogne, på strekningen Fagernes – Randen (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.06.2018 07:00 Gjelder til: 20.12.2018 19:00
 • Fv 53 Steiggjetunnelen – Finnsåstunnelen, på strekningen Fodnes – Årdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 18:00. Gjennomkjøring kvar heile og halve klokketime. Gjelder fra: 18.09.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 19:00
 • Fv 54 Kroer kirke – Haug (Østfold grense), på strekningen Haug (Østfold grense) – Danskerud (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 10.10.2018 21:00
 • Fv 55 Hovdetunnelen – Kvernhaugtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:30. Torsdag fra 08:00 til 16:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 19:30
 • Fv 55 Røneidtunnelen, på strekningen Sogndal – Prestesteinsvatnet (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer og 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Klokken 20:00-23:00 stengt inntil 1 time. Gjennomkjøring kl 21, 22, 23 og mellom Klokken 23:00-06:00 stengt inntil 3,5 timer. gjennom […]
 • Fv 55 Råumtunnelen, på strekningen Sogndal – Prestesteinsvatnet (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid, i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 06.08.2018 08:00 Gjelder til: 20.12.2018 18:00
 • Fv 55 Ottatunnelen, på strekningen Sogndal – Prestesteinsvatnet (Oppland grense) (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Trafikk slippes gjennom ca hver hele klokketime Gjelder fra: 10.09.2018 08:00 Gjelder til: 20.12.2018 18:00
 • Fv 55 Sognefjellsvegen mellom nr 100 og nr 2645, i Lom kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 29.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 21:00
 • Fv 60 Hellesyltporten tunnel, forbindelsesveg, på strekningen Hellesylt – Hellesylt ferjekai (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.09.2018 08:00 Gjelder til: 21.09.2018 16:00
 • Fv 61 Sanne – Rognlia (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.08.2018 12:57 Gjelder til: 31.10.2018 00:00
 • Fv 62 Øksendalstunnelen, på strekningen Oppdøl – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.09.2018 10:30 Gjelder til: 20.09.2018 16:00
 • Fv 62 Skrøotunnelen, på strekningen Oppdøl – Sunndalsøra (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.09.2018 09:00 Gjelder til: 20.09.2018 16:00
 • Fv 63 Lavik – Løland bru (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag, torsdag og fredag fra 08:00 til 17:00. Gjelder fra: 20.09.2018 08:00 Gjelder til: 28.09.2018 17:00
 • Fv 63 Veiberg – Eidsdal, på strekningen Geiranger – Eidsdal ferjekai (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.09.2018 07:00 Gjelder til: 25.09.2018 19:00
 • Fv 63 Myklebost – Hol, på strekningen Langvasstjønna (Oppland grense) – Åndalsnes (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 19:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.09.2018 07:00 Gjelder til: 20.09.2018 19:00
 • Fv 75 Fitjar – Vestbøstad, på strekningen Røydland – Fitjar (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.09.2018 20:00 Gjelder til: 30.09.2018 05:30
 • Fv 79 Bryggeriet – Nordlyshallen, på strekningen Bryggeriet – Nordlyshallen (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2018 15:19 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Fv 82 Strand – Kvalsaukbrua, på strekningen Sortland – Andenes (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Gjelder fra: 19.09.2018 20:46
 • Fv 84 Kirkevoll – Myra, på strekningen Vollen – Labru (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.09.2018 04:19 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 84 Kolloen, på strekningen Snekkersvea – Hersoug (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.06.2018 00:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 86 Gisundbrua, i Lenvik kommune (Troms)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt, lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra 20.08.2018 klokken 07:00 til 15.10.2018 klokken 19:00. Gjelder fra: 20.08.2018 07:00 Gjelder til: 15.10.2018 19:00
 • Fv 92 Heggurtunnelen – Skjegghammartunnelen, på strekningen Tafjord – Sylte (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Gjelder fra: 17.09.2018 08:00 Gjelder til: 21.09.2018 16:00
 • Fv 92 Brumunddal sentrum, på strekningen Brumunddal sentrum – Bøverbru (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.07.2018 00:00 Gjelder til: 22.10.2018 00:00
 • Fv 98 Vestertana – Smalfjord, på strekningen Lakselv – Tana (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:30. Gjelder fra: 05.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 19:30
 • Fv 106 Flaskebekk – Skoklefall, på strekningen Flaskebekk – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 11.09.2018 08:00 Gjelder til: 01.10.2018 20:00
 • Fv 107 Berger, på strekningen Berger – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.07.2018 07:18 Gjelder til: 21.12.2018 21:00
 • Fv 107 Hellvik – Hellevikskogen, på strekningen Berger – Skoklefall (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.10.2018 22:00 Gjelder til: 19.10.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.11.2018 22:00 Gjelder til: 23.11.2018 05:30
 • Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Fv 108 Rød – Grønnetkilen bru, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 05.10.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2018 23:00
 • Fv 108 Grønnetkilen bru – Asmalsund bru, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 14.09.2018 13:46 Gjelder til: 25.09.2018 19:00
 • Fv 108 Brattebakke – Skjelsbusund bru, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 05.10.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2018 23:00
 • Fv 108 Kjøkøysund bru – Hvaler bomstasjon, på strekningen Skjærhalden – Fredrikstad (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Gjelder fra: 05.10.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2018 23:00
 • Fv 108 Veggli – Lien, på strekningen Lien – Veggli (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 17:00 til 08:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Dekkeleggingen gjelder Fv 108 og Kv 3190 Skirvedalen. Gjelder fra: 17.09.2018 17:00 Gjelder til: 28.09.2018 08:00
 • Fv 109 Sandesund, på strekningen Fredrikstad – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 05.10.2018 19:00
 • Fv 114 Trøsken bru, på strekningen Greåker – Nordby (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.09.2018 10:41 Gjelder til: 06.10.2018 06:59
 • Fv 118 Heia, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 00:00 Gjelder til: 08.10.2018 00:00
 • Fv 118 Skjeberg kirke, på strekningen Svinesund – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.09.2018 11:29 Gjelder til: 27.09.2018 00:00
 • Fv 118 Sarpsbrua, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.09.2018 21:00 Gjelder til: 28.09.2018 06:00
 • Fv 120 Elvestad – Elvestadkrysset, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 05.09.2018 00:00 Gjelder til: 22.09.2018 00:00
 • Fv 120 Brøholt – Tomter, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 17.07.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 17:00
 • Fv 120 Tomter, på strekningen Patterød – Tomter (Akershus grense) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.08.2018 00:00 Gjelder til: 15.10.2018 00:01
 • Fv 120 Ignaveien, på strekningen Tomter (Østfold grense) – Lillestrøm (Kjeller) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 26.01.2018 07:00 Gjelder til: 26.01.2019 21:00
 • Fv 120 Engelstadkorset – Nannestad, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.08.2018 00:00 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 120 Sandvang – Nannestad, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.06.2018 12:42 Gjelder til: 12.10.2018 00:00
 • Fv 120 Maura – Nordmokorset, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 04.09.2018 10:16 Gjelder til: 21.09.2018 21:00
 • Fv 120 Sundby, på strekningen Skedsmokorset – Hurdal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 19:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 17.09.2018 09:00 Gjelder til: 20.09.2018 18:00
 • Fv 123 Kroksund bru, på strekningen Basmo (Akershus grense) – Krok (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 01.12.2018 00:00
 • Fv 124 Gloppehovdstølen – Fjellheim, på strekningen Gavlen (Telemark grense) – Stølo (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av asfaltarbeid. Gjenværende kjørefeltbredde 3,5 meter. Gjelder fra: 04.09.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 15:00
 • Fv 126 Ferjestrekningen Gjermundshamn-Varaldsøy (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Det blir redusert kapasitet ut dagen grunnet bruk av reservefartøy i rute 2. Gjelder fra: 19.09.2018 09:35 Gjelder til: 19.09.2018 23:59
 • Fv 126 Ferjestrekningen Varaldsøy-Årsnes, på strekningen Varaldsøy – Årsnes (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet. Det blir redusert kapasitet ut dagen grunnet bruk av reservefartøy i rute 2. Gjelder fra: 19.09.2018 09:35 Gjelder til: 19.09.2018 23:59
 • Fv 131 Myrvoll, på strekningen Myrvoll – Sofiemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 18.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 21:00
 • Fv 132 Prinsdal (Oslo grense), på strekningen Kolbotn – Prinsdal (Oslo grense) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.08.2018 20:00 Gjelder til: 30.09.2018 06:00
 • Fv 132 Vardal – Eikstugua, på strekningen Kronborg – Gjøvik rådhus (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 18.09.2018 07:00 Gjelder til: 05.10.2018 20:00
 • Fv 132 Vardal – Eikstugua, på strekningen Kronborg – Gjøvik rådhus (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Fare for steinsprut. Gjelder fra: 11.09.2018 09:15 Gjelder til: 08.10.2018 00:00
 • Fv 151 Tegnebyholtet, på strekningen Son – Narvestad (Østfold grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 19:00 Gjelder til: 28.09.2018 06:00
 • Fv 152 Dyrløkke – Ottarsrudkrysset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 29.09.2018 22:00 Gjelder til: 26.10.2018 06:00
 • Fv 152 Ski, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.01.2018 11:51 Gjelder til: 26.01.2019 06:59
 • Fv 152 Ski skole – Langhus, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 14:00. Gjelder fra: 26.01.2018 10:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.01.2019 23:59
 • Fv 152 Langhus – Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 20:00. Gjelder fra: 12.06.2018 09:00 Gjelder til: 31.01.2019 20:00
 • Fv 152 Furuset, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.06.2018 09:59 Gjelder til: 21.09.2018 06:59
 • Fv 152 Stenfeltkrysset – Myrvoll, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 12.06.2017 09:00 Gjelder til: 01.11.2018 14:00
 • Fv 152 Stenfeltkrysset – Myrvoll, på strekningen Måna – Mastemyr (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.09.2018 22:00 Gjelder til: 28.09.2018 06:00
 • Fv 152 Kullebund, på strekningen Rikåstunnelen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.09.2018 20:00 Gjelder til: 05.10.2018 05:30
 • Fv 155 Oterholt bru, på strekningen Frøyatun – Verpe (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 26.10.2018 19:00
 • Fv 157 Gjørfjell – Nordre Myklerud, på strekningen Sønstedal – Granholt (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2018 21:00
 • Fv 157 Fjellstrand, på strekningen Sønstedal – Granholt (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.09.2018 07:00 Gjelder til: 24.09.2018 16:00
 • Fv 157 Vangen bru, på strekningen Sønstedal – Granholt (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 18.09.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 21:00
 • Fv 165 Slemmestadveien ved Konglungveien, i Asker kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 08.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 19:00
 • Fv 166 Teleplanlokket tunnel, på strekningen Rolfstangen – Snarøykrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 05:30
 • Fv 167 Heggedal – Stokkersmia (Buskerud grense), på strekningen Stokkesmia – Asker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.08.2018 18:00 Gjelder til: 01.05.2019 06:00
 • Fv 167 Homansbyen, på strekningen Stokkesmia – Asker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 16.04.2018 06:00 Gjelder til: 06.01.2019 20:00
 • Fv 168 Griniveien mellom Listuveien og Fossumveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.09.2018 12:04 Gjelder til: 02.12.2018 00:00
 • Fv 168 Griniveien ved Vollsveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 02.10.2017 07:00 Gjelder til: 01.12.2018 19:00
 • Fv 170 Kringen, på strekningen Fetsund – Tangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 08:32 Gjelder til: 12.10.2018 23:59
 • Fv 170 Aurskog – Lierfoss, på strekningen Fetsund – Tangen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.09.2018 19:00 Gjelder til: 20.09.2018 05:30
 • Fv 171 Lørenfallet – Huseby, på strekningen Gran – Finstadkrysset (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til fredag 24:00. Gjelder fra: 27.08.2018 00:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Fv 172 Nygård – Kvernåsen, på strekningen Bjelland – Bjorbekk (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjenstående kjørefeltbredde 3,0 meter. Gjelder fra: 02.08.2018 08:00 Gjelder til: 02.10.2018 16:00
 • Fv 175 Auli – Haga, på strekningen Rennespillet – Seterstøa (Hedmark grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.01.2018 11:55 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 175 Årnes, på strekningen Rennespillet – Seterstøa (Hedmark grense) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 12.09.2018 09:00 Gjelder til: 12.10.2018 06:00
 • Fv 177 Eidsvoll, på strekningen Vormsund – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.04.2018 13:10 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 177 Elstad – Minnesundkrysset, på strekningen Vormsund – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 13.09.2018 09:00 Gjelder til: 21.09.2018 21:00
 • Fv 186 Kleivan – Glein, i Dønna kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 17.09.2018 06:00 Gjelder til: 28.09.2018 19:00
 • Fv 192 Noresund – Fyrandsbråten (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.08.2018 09:00 Gjelder til: 21.12.2018 16:00
 • Fv 193 Bekkelaget, på strekningen Stange kirke – Basterud V (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
 • Fv 195 Nøttestad, på strekningen Nøttestad – Huse (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
 • Fv 199 Sørum, på strekningen Sørum – Stange k-hus (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
 • Fv 202 Banke bru, på strekningen Fritjof Nansens vei – Reibakken (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 15:00
 • Fv 202 Skotterud – Magnor, på strekningen Skotterud – Masterud (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 21:00
 • Fv 205 Heggedal – Nyhus (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 20:00. Gjelder fra: 20.08.2018 06:00 Gjelder til: 01.10.2018 20:00
 • Fv 206 Sikta – Blakstad, på strekningen Sikta – Blakstad (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 04.09.2018 07:00 Gjelder til: 03.10.2018 19:00
 • Fv 206 Sønsterud – Nyåa, på strekningen Snålroa – Linna (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 01.10.2018 07:00 Gjelder til: 27.10.2018 19:00
 • Fv 207 Bjorøytunnelen, på strekningen Tyssøyna – Myraskjenet (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 20.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 05:30
 • Fv 209 Straume, på strekningen Vågo – Knarrvika (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.09.2018 20:00 Gjelder til: 12.10.2018 05:30
 • Fv 209 Fjell, på strekningen Strøm – Sand (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 21:00
 • Fv 210 Vestre Solørveg mellom nr 1744 og nr 2026, i Kongsvinger kommune (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 20.08.2018 07:00 Gjelder til: 05.10.2018 20:00
 • Fv 222 Bekkelaget, på strekningen Tangen vegkryss – Vien (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.12.2018 19:00
 • Fv 222 Stangevegen – Hamar, på strekningen Tangen vegkryss – Vien (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.10.2018 00:01 Gjelder til: 01.11.2018 00:01
 • Fv 236 Våler bru, på strekningen Lierfoss – Bjørknessjøen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.09.2018 08:30 Gjelder til: 21.09.2018 15:30
 • Fv 240 Mo – Halvorsrud bru, på strekningen Mo – Halvorsrud bru (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 19.09.2018 07:00 Gjelder til: 19.10.2018 21:00
 • Fv 242 Skotten, på strekningen Skotten – Vevang Nord (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 17:00. Gjelder fra 23.07.2018 klokken 06:00 til 28.09.2018 klokken 17:00. Gjelder fra: 23.07.2018 06:00 Gjelder til: 28.09.2018 17:00
 • Fv 243 Aurland – Nyheim, på strekningen Nyheim – Kvammadal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 08:00 til 19:00. Torsdag fra 08:00 til 15:00. Arbeidssted: Bellsvingen. Kolonnetider frå Stegastein:0900, 1100,1300,1500,1530,1700,1845 Kolonnetider frå Aurland: 0915,1115,1315,1515,1545,1715,1900 Gjelder fra: 11.09.20 […]
 • Fv 243 Erdal – Vardahaug bom, på strekningen Vardahaug – Lærdal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 08:00 til 17:00. Gjelder fra: 11.09.2018 07:00 Gjelder til: 22.09.2018 17:00
 • Fv 245 Vikersvea – Sandåker, på strekningen Jevnaker – Dokka (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 01.08.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2018 20:00
 • Fv 253 Kalstad – Kragerøveien/Fermannsbakken, på strekningen Kragerøveien/Fermannsbakken – Kalstad (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.08.2018 07:00 Gjelder til: 10.10.2018 15:00
 • Fv 253 Vingnes, på strekningen Vingnes – Jorekstad (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 12:44 Gjelder til: 29.09.2018 00:00
 • Fv 255 Smestua – Trosterud, på strekningen Smestua – Sørum/Ullensaker (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 22:00
 • Fv 271 Smedlandsfjell – Klevåsen, på strekningen Javenesmoen – Telemark Gr (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 07:30 Gjelder til: 20.09.2018 20:00
 • Fv 275 Fjordgårdtunnelen – Mefjordbotn, i Troms fylke (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjennomslipp vil ha varighet 30 minutter og tilpasses buss i rute. Gjelder fra: 27.09.2018 07:30 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 279 Hovinbakken – Nordre Støvin, på strekningen Furulund – Garderåsen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.08.2018 13:16 Gjelder til: 22.09.2018 00:00
 • Fv 281 Tofte, på strekningen Ugstad – Verpen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2018 19:00
 • Fv 282 Damtjern – Tranbykrysset, på strekningen Brakerøya – Lyngås (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 09:00 Gjelder til: 31.10.2018 06:00
 • Fv 285 Vetterud – Søndre Auli, på strekningen Vetterud – Søndre Auli (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 06.07.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 21:00
 • Fv 286 Nordby – Skutvika, på strekningen Mestervik – Balsnesodden (Troms)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Anbefalt omkjøring via FV 288. Gjelder fra: 12.09.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 19:00
 • Fv 289 Skammestein – Ødegård, på strekningen Ødegård – Skammestein (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 17:00 til 07:00 (neste dag). Fredag til søndag fra 07:00 til 07:00 (neste dag). Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 01.08.2018 17:00 Gjelder til: 26.10.2018 07:00
 • Fv 290 Disenå stasjon – Åkroken, på strekningen Disenå stasjon – Skjuleng vegdele (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.07.2018 12:58 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 296 Nystuen – Tyinkrysset, på strekningen Nystuen – Tyinkrysset (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 20.09.2018 18:00
 • Fv 298 Fulu – Åsum, på strekningen Fulu – Åsum (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2018 08:07 Gjelder til: 02.12.2018 00:00
 • Fv 310 Haugo, på strekningen Rong – Haugo (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 05:30 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 18.09.2018 05:30 Gjelder til: 05.10.2018 20:00
 • Fv 311 Lillehammer postkontor, på strekningen Lillehammer postkontor – Nordseter (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra 04.09.2018 klokken 00:01 til 01.11.2018 klokken 00:01. Gjelder fra: 04.09.2018 00:01 Gjelder til: 01.11.2018 00:01
 • Fv 312 Vinstra – Kvam, på strekningen Gamle E6 (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Lørdag og søndag fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra: 22.09.2018 06:00 Gjelder til: 23.09.2018 18:00
 • Fv 313 Langeland, på strekningen Nesheimfjellet (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 10:00 og fra 14:00 til 17:00. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 03.09.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 17:00
 • Fv 313 Revå, på strekningen Helland – Bergsenga (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 05.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 17:00
 • Fv 313 Løykjabekken – Falelykkja, på strekningen Løykjabekken – Falelykkja (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Arbeidet ventes avsluttet 12.10.2018. Gjelder fra 13.09.2018 klokken 07:00 til 12.10.2018 klokken 15:00. Gjelder fra: 13.09.2018 07:00 Gjelder til: 1 […]
 • Fv 314 Langaneset – Bulken, på strekningen Dale – Bulken (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 05:30 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.09.2018 05:30 Gjelder til: 21.09.2018 20:00
 • Fv 314 Bulken – Hamlagrø, på strekningen Dale – Bulken (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 14:00. Stengt ved Skirstølen. Også stengt i perioder på inntil 30min man-fre 07:00-10:00 og 14:00-17:00. Gjelder fra: 17.09.2018 10:00 Gjelder til: 05.10.2018 14:00
 • Fv 314 Bulken, på strekningen Dale – Bulken (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 05:30 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 17.09.2018 05:30 Gjelder til: 21.09.2018 20:00
 • Fv 319 Ødegården – Ødegårdsodden, på strekningen Sande – Sagkleiva (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjenværende kjørefeltbredde 3,6 meter. Gjelder fra: 14.06.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 17:00
 • Fv 319 Svelvik, på strekningen Sande – Sagkleiva (Buskerud grense) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 06:00 til 22:00. Gjelder fra: 27.08.2018 06:00 Gjelder til: 01.11.2018 22:00
 • Fv 345 Øvre Helland, på strekningen Modalen – Steinsland (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 19.09.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 17:00
 • Fv 351 Tangen, på strekningen Bjørkkjær (Aust-Agder grense) – Tangen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 16:00
 • Fv 351 Stabbestad, på strekningen Bjørkkjær (Aust-Agder grense) – Tangen (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00. Gjelder fra: 30.08.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2018 16:00
 • Fv 353 Triaden – Løken, på strekningen Losby – Solheim (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 00:00 Gjelder til: 17.10.2018 00:00
 • Fv 353 Solheim, på strekningen Losby – Solheim (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Fv 353 Knattenkrysset, på strekningen Rasta – Vittenborgbekken (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 09:00 Gjelder til: 19.09.2018 23:30
 • Fv 355 Robsrud – Fjellsrud, på strekningen Robsrud – Fjellhamarveien (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 05.09.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 21:00
 • Fv 355 Robsrud, på strekningen Robsrud – Fjellhamarveien (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 29.07.2018 07:00 Gjelder til: 23.12.2018 06:59
 • Fv 355 Robsrud, på strekningen Robsrud – Fjellhamarveien (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 00:00 Gjelder til: 22.10.2018 00:00
 • Fv 356 Straumekrysset – Henseidheia, på strekningen Straume – Vallermyrene (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 28.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 19:00
 • Fv 356 Øyekastvegen mellom Nedre Rønningveg og Fridtjof Nansens gate, forbindelsesveg, i Porsgrunn kommune (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjenstående kjørefeltbredde 3 meter Gjelder fra: 28.05.2018 07:00 Gjelder til: 15.10.2018 16:00
 • Fv 357 Elstrømkrysset – Rundkåsa, på strekningen Skotfoss – Haugenkrysset (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.09.2018 09:00 Gjelder til: 28.09.2018 21:00
 • Fv 360 Bruvik, på strekningen Haus kai – Hakanes (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Åpent hver hele time. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 05:30
 • Fv 364 Sandaroi bru, på strekningen Ormemyr – Mæl (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 05.10.2018 19:00
 • Fv 365 Eikelandstunnelen, på strekningen Valestrandfossen – Røskelandsdalen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.09.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 19:00
 • Fv 370 Ramsvika, på strekningen Tømmervåg – Gullstein (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring etter steinras. Opprydningsarbeidet ventes avsluttet mandag. Gjelder fra: 16.09.2018 00:20
 • Fv 382 Åråsen – Kjus, på strekningen Åråsen – Haugli (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2018 20:00 Gjelder til: 21.09.2018 05:30
 • Fv 388 Jonas Lies gate, på strekningen Jonas Lies gate – Festningsgate (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 19.09.2018 07:00 Gjelder til: 19.10.2018 19:00
 • Fv 396 Vågseidet – Sævråsvåg kai (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 20:00. Gjelder fra: 07.09.2018 08:00 Gjelder til: 28.09.2018 20:00
 • Fv 396 Borgundfjordvegen 38, i Ålesund kommune (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.09.2018 20:06 Gjelder til: 22.09.2018 00:00
 • Fv 397 Eikanger, på strekningen Eikanger – Sævrås (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 07.09.2018 08:00 Gjelder til: 28.09.2018 20:00
 • Fv 401 Li skole, i Nittedal kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.09.2018 00:01 Gjelder til: 28.11.2018 00:00
 • Fv 402 Rotnes – Nitedal stasjon, forbindelsesveg (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 21:00. Gjelder fra: 20.09.2018 09:00 Gjelder til: 27.09.2018 21:00
 • Fv 402 Haug bru, på strekningen Rotnes – Nitedal stasjon (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 20.09.2018 21:00 Gjelder til: 28.09.2018 05:30
 • Fv 402 Fossen – Gamle Glittre, på strekningen Fossen – Gamle Glittre (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.06.2018 13:49 Gjelder til: 21.10.2018 00:00
 • Fv 404 Tjura, på strekningen Namnå – Skasenden (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av arrangement. Gjelder fra: 14.08.2018 14:16 Gjelder til: 08.10.2018 00:00
 • Fv 405 Ferjestrekningen Nordnesøy-Storseløy, i Rødøy kommune (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Midlertidige endringer i rutetabellen. Avgang 17:35 fra Nordnesøy er utsatt til 18:35 for å korrespondere med annen ferge. Ferga Vågan vil få ankomst Jektvik 21:05 Gjelder Rødøysambandet. Gjelder fra: 14.09.2018 17:20
 • Fv 406 Sandstad bru, på strekningen Sandstad – Kirkenær stasjon (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2018 00:00 Gjelder til: 15.10.2018 23:59
 • Fv 410 Manger kirke (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 04.10.2018 07:00 Gjelder til: 07.10.2018 21:00
 • Fv 410 Møklegård – Øyenkilen, på strekningen Møklegård – Øyenkilen (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 11.09.2018 12:02 Gjelder til: 20.10.2018 00:00
 • Fv 411 Tvedestrand havn, forbindelsesveg, på strekningen Tvedestrand havn – Tvedestrand nord (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.08.2018 07:00 Gjelder til: 30.10.2018 16:00
 • Fv 415 Ubergsmoen, på strekningen Rislandsfeta – Fiane (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.06.2018 12:00 Gjelder til: 02.12.2018 00:00
 • Fv 415 Lauvås, på strekningen Lindås kyrkje – Lauvås (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00. Gjelder fra: 10.09.2018 07:00 Gjelder til: 08.10.2018 17:00
 • Fv 419 Kvam, på strekningen Kvam – Bjørgebu (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.09.2018 00:00 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 420 Nattvig, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.08.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 18:00
 • Fv 420 Langsæ, på strekningen Studevannet (Vest-Agder grense) – Stølenkrysset (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.06.2018 07:00 Gjelder til: 01.10.2018 16:00
 • Fv 425 Hellå, på strekningen Hellå – Haristua (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2018 00:00 Gjelder til: 29.09.2018 00:00
 • Fv 426 Holt – Gjerdrum, på strekningen Bråtesletta – Sørum/Gjerdrum (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.08.2018 14:49 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 435 Galeivågen, på strekningen Johannes kirke – Galeivågen (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Maks høgde under byggeperioden 4,3 m (normalt 4,7 m). Gjelder fra: 31.08.2018 13:24 Gjelder til: 11.10.2018 00:00
 • Fv 451 Ullersmo landsfengsel, på strekningen Sørum/Ullensaker – Ihle bru (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 22:00. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 22:00
 • Fv 454 Jessheim, på strekningen Kløfta – Dal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 01.10.2018 19:00
 • Fv 454 Jessheim, på strekningen Kløfta – Dal (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 27.08.2018 09:00 Gjelder til: 01.10.2018 15:00
 • Fv 454 Sandnes, på strekningen Sandnes – Vågåmo (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.08.2018 07:00 Gjelder til: 27.09.2019 19:00
 • Fv 455 Tveiterbru – Kløfta, på strekningen Gjerdrum/Ullensaker – Kløfta stasjon (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.06.2018 13:37 Gjelder til: 02.12.2018 00:00
 • Fv 456 Søvig, på strekningen Tangvall – Hannevika (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 15.06.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 15:00
 • Fv 458 Kisavegen ved Oscar Christensens veg, i Ullensaker kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 00:01 Gjelder til: 25.01.2019 00:00
 • Fv 467 Solsidevegen mellom nr 89 og nr 579, i Lom kommune (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 29.05.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 21:00
 • Fv 468 Svartevatn, på strekningen Tonstad – Svartevatn (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 21:00
 • Fv 476 Solberg – Auli, på strekningen Sørum/Nes – Nyslett (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.09.2018 11:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 494 Storli – Vikerhavn, på strekningen Storli – Vikerhavn (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.09.2018 07:00 Gjelder til: 20.09.2018 20:00
 • Fv 496 Dombås, på strekningen Dombås S – Lesja Ø (Oppland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2018 00:00 Gjelder til: 16.10.2018 00:00
 • Fv 501 Bokkens – Eidsvoll skole, på strekningen Ullensaker/Eidsvoll – Minnesund (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 06.08.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 19:00
 • Fv 503 Dal – Finstad, på strekningen Dal – Bårli (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering. Gjelder fra: 27.04.2018 07:00 Gjelder til: 30.09.2018 22:00
 • Fv 510 Stangaland (Sola), på strekningen Sola – Klepp (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.09.2018 19:00 Gjelder til: 28.09.2018 06:00
 • Fv 515 Buvika, på strekningen Rognan – Øksengården (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 03.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Fv 520 Svartavatnet (Rogaland grense) – Hordelia bom, på strekningen Breiborg – Røldal i Hordaland (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 14.09.2018 06:00 Gjelder til: 08.10.2018 21:00
 • Fv 527 Ramstad, på strekningen Eltonåsen – Bjørke (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.09.2018 00:00 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 544 Ferjestrekningen Skjersholmane-Ranavik, forbindelsesveg, på strekningen Skjersholmane – Ranavik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport. Gjelder avgang fra Skjersholmane Torsdag 08:45 Gjelder fra: 20.09.2018 08:45 Gjelder til: 20.09.2018 09:00
 • Fv 544 Ferjestrekningen Skjersholmane-Ranavik, forbindelsesveg, på strekningen Skjersholmane – Ranavik (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av sterk vind. Avgang kl. 17:45 fra Skjærsholmane, og kl. 18:30 fra Ranavik utgår. Gjelder fra: 19.09.2018 17:45
 • Fv 545 Røydland, på strekningen Meatjønn – Sandvikvåg (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:30 til 20:00. Rutegående trafikk kan passere. Det vil bli tatt hensyn til fergetrafikken. Gjelder fra: 04.09.2018 06:30 Gjelder til: 31.12.2018 20:00
 • Fv 548 Florø, på strekningen Florø – Brandsøy (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 21.09.2018 15:00
 • Fv 550 Agatunnelen, på strekningen Agatunnelen (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til torsdag fra 08:30 til 18:00. Fredag fra 08:30 til 15:00. Gjelder fra: 17.09.2018 08:30 Gjelder til: 20.09.2018 18:00
 • Fv 555 Forland – Klokkarvik ferjekai, på strekningen Hjellestad – Beinastaden (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 17:00. Gjelder fra: 31.08.2018 06:00 Gjelder til: 20.09.2018 17:00
 • Fv 556 Nedre Birkeland – Hjellestad, på strekningen Hjellestad – Fjøsanger (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00. Gjelder fra: 30.07.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 562 Askøybrua, på strekningen Storavatnet – Skråmestø (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 22.09.2018 05:30
 • Fv 563 Erdal, på strekningen Storeklubben – Åsbø (Hordaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Arbeid med gang- og sykkelsti mellom Erdal barneskole og Hop vgs. Inntil 15min stenging ved sprenging. Gjelder fra: 09.04.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Fv 563 Trørøsta bru, på strekningen Gjevaldshaug – Innbygda (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 12.09.2018 12:00 Gjelder til: 20.09.2018 00:00
 • Fv 572 Nordby – Nysted, på strekningen Kilen – Bryn (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 05.09.2018 07:00 Gjelder til: 15.12.2018 20:00
 • Fv 581 Snerta, på strekningen Engerneset – Sundet (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.09.2018 19:31
 • Fv 594 Grimsøy bru, på strekningen Døle – Grimsøy (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.08.2018 13:11 Gjelder til: 22.09.2018 00:00
 • Fv 601 Undredal, på strekningen Langhuso – Undredal (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 28.06.2018 17:50 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 602 Notodden – Bolkesjø, på strekningen Våladalen – Bolkesjø (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.07.2018 15:00 Gjelder til: 01.10.2018 15:00
 • Fv 602 Håve – Lona, på strekningen Våladalen – Bolkesjø (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 26.09.2018 19:00
 • Fv 603 Guriby – Bærumsverk, på strekningen Bærums Verk – Guriby (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 09:00 til 15:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.09.2018 09:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Fv 607 Løkeberg (Haslum), på strekningen Hamang – Haslum S (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 08:37 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 607 Søndre Løset, på strekningen Flåtestøa – Svarstad (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.07.2018 00:00 Gjelder til: 29.09.2018 00:00
 • Fv 607 Nakua bru, på strekningen Flåtestøa – Svarstad (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2018 00:00 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 607 Anda, på strekningen Flåtestøa – Svarstad (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 10:33
 • Fv 610 Kirkelisund Bru, på strekningen Eldalsosen – Sande (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 18.09.2018 07:00 Gjelder til: 20.09.2018 19:00
 • Fv 612 Nordveien mellom Bjerkelundsveien og Almelien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 24.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.11.2018 19:00
 • Fv 614 Eikelandtunnelen, på strekningen Grov – Stårheim (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjennomkjøring klokken 22:00, 00:00 og 03:00. Gjelder fra: 17.09.2018 20:00 Gjelder til: 01.12.2018 06:00
 • Fv 614 Storefosstunnelen – Litlevatntunnelen, på strekningen Grov – Stårheim (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 10.09.2018 20:00 Gjelder til: 01.12.2018 06:00
 • Fv 615 Rygg bru, på strekningen Storebru – Sandane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Arbeidssteder: Rygg-og Å bru Gjelder fra: 19.09.2018 15:00 Gjelder til: 20.09.2018 00:00
 • Fv 615 Fitje bru, på strekningen Storebru – Sandane (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.09.2018 11:32 Gjelder til: 02.01.2019 00:00
 • Fv 617 Franzefossveien ved Skuiveien, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 20:00. v Tangen Gjelder fra: 17.09.2018 09:00 Gjelder til: 01.11.2018 20:00
 • Fv 618 Allmenning – Selje (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 08:00 til 20:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Arbeidet forflyttar seg på strekningen. Gjelder fra: 18.09.2018 08:00 Gjelder til: 21.09.2018 20:00
 • Fv 618 Selje, på strekningen Allmenning – Selje (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra 18.09.2018 klokken 18:00 til 21.09.2018 klokken 18:00. Arbeidet forflyttar seg på strekningen. Gjelder fra: 18.09.2018 18:00 Gjelder til: 21.09.2018 18:00
 • Fv 632 Indre Eiane bru – Sildafjelltunnelen, på strekningen Indre Eiane bru – Suldalslågen elv (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 13.08.2018 07:00 Gjelder til: 30.11.2018 18:00
 • Fv 653 Eiksundtunnelen, på strekningen Eiksundtunnelen (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 21:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Fv 655 Vatne, på strekningen Ørsta – Tryggestad (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.09.2018 07:00 Gjelder til: 20.09.2018 18:00
 • Fv 658 Godøytunnelen, på strekningen Godøya – Valderøya (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 22:00. Vent på ledebil. Gjelder fra 23.07.2018 klokken 05:00 til 08.11.2018 klokken 22:00. Rehabilitering. Se Vegvesen.no/tunnelermidt for opplysninger. Gjelder fra: 23.07.2018 05:00 Gjelder til: 08.11.2018 22:00
 • Fv 662 Øvre veg mellom nr 10 og nr 12, i Molde kommune (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 09:00 Gjelder til: 20.09.2018 14:00
 • Fv 670 Rykkjemsneset – Ålvundfossen, på strekningen Ålvundfossen – Surnadal (Møre og Romsdal)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra 19.09.2018 klokken 07:00 til 05.10.2018 klokken 20:00. Gjelder fra: 19.09.2018 07:00 Gjelder til: 05.10.2018 20:00
 • Fv 680 Botnekjerra – Solbjørdalen, i Farsund kommune (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.08.2018 11:38 Gjelder til: 28.09.2018 15:00
 • Fv 681 Storbekk bru, på strekningen Alvdal – Tolga stasjon (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra: 13.08.2018 07:00 Gjelder til: 21.09.2018 21:00
 • Fv 686 Jelsa, på strekningen Jelsa – Bog (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Gjelder fra 19.09.2018 klokken 07:00 til 28.09.2018 klokken 21:00. Gjelder fra: 19.09.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 21:00
 • Fv 686 Landsnestunnelen – Økstra tunnel, på strekningen Jelsa – Bog (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 09:30 til 19:00. Smal vegbane. Trafikken blir sendt forbi der det er mulighet for det. Gjelder fra: 18.09.2018 09:30 Gjelder til: 21.09.2018 19:00
 • Fv 695 Teita bru, på strekningen Teita – Seime bru (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 18:00 Gjelder til: 20.09.2018 00:00
 • Fv 698 Eitrånatunnelen, på strekningen Eitrånatunnelen (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.09.2018 16:00 Gjelder til: 21.09.2018 04:00
 • Fv 698 Tvinnereim, forbindelsesveg, på strekningen Lote – Steinsåker (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 15 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:30 til 18:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Arbeidssted: Tvinnarheim-Nostunnelen Gjelder fra: 24.09.2018 07:30 Gjelder til: 15.10.2018 18:00
 • Fv 700 Muan, på strekningen Berkåk – Svorkmo (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 21.09.2018 08:00 Gjelder til: 21.09.2018 18:00
 • Fv 704 Torgarden – Tanemsflata, på strekningen Brøttem – Sandmoen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 21:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Fv 704 Rødde – Tanem (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 11:00 til 12:00 og fra 18:00 til 19:00. Fredag fra 11:00 til 12:00. Lørdag fra 11:00 til 15:00. Gjelder fra 13.08.2018 klokken 11:00 til 31.12.2018 klokken 19:00. Utenfor disse tidspunkt, må korte stopp på inntil 15 minutter forventes. Gjelder fra: 1 […]
 • Fv 705 Vinsmyr, på strekningen Flora – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 03.09.2018 11:59 Gjelder til: 27.10.2018 00:00
 • Fv 705 Brennmoen, på strekningen Flora – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 10.09.2018 klokken 08:00 til 26.10.2018 klokken 16:00. Gjelder fra: 10.09.2018 08:00 Gjelder til: 26.10.2018 16:00
 • Fv 705 Leira, på strekningen Flora – Værnes (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t manuell dirigering. Gjelder fra: 15.06.2018 10:57 Gjelder til: 02.11.2018 00:00
 • Fv 710 Brekstad – Brekstad ferjekai, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.08.2018 00:01 Gjelder til: 02.12.2018 00:00
 • Fv 710 Ervika – Botngård, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2018 18:21 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 710 Stuanes – Ervika, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.08.2018 00:01 Gjelder til: 02.11.2018 00:00
 • Fv 710 Moen, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 15:00. Gjelder fra: 16.01.2018 09:00 Gjelder til: 31.10.2018 15:00
 • Fv 710 Lunbakken – Krinsvatn, på strekningen Orkanger – Krinsvatnet (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 11.06.2018 10:27 Gjelder til: 31.10.2018 19:30
 • Fv 714 Våvatnet, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 08:00 Gjelder til: 20.09.2018 14:00
 • Fv 714 Hitratunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.09.2018 22:00 Gjelder til: 26.09.2018 06:00
 • Fv 714 Frøyatunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 24.09.2018 22:00 Gjelder til: 26.09.2018 06:00
 • Fv 714 Slørdalsvatnet, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2018 00:00 Gjelder til: 22.12.2018 00:00
 • Fv 714 Mjønestrøa – Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra: 10.01.2018 13:21 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 714 Mjønestrøa – Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra 10.01.2018 klokken 09:00 til 31.10.2018 klokken 14:00. Gjelder fra: 10.01.2018 09:00 Gjelder til: 31.10.2018 14:00
 • Fv 714 Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya – Gangåsen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 09.03.2018 17:50 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 715 Flakk ferjekai, på ferjestrekningen Flakk-Rørvik (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.08.2018 08:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Fv 715 Mørriaunet – Krinsvatn, på strekningen Ilsvika – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag til torsdag fra 06:30 til 18:30. Gjelder fra: 17.09.2018 06:30 Gjelder til: 20.09.2018 18:30
 • Fv 715 Steinsdalen, på strekningen Osen – Årgård (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer i periodene: Alle dager fra 11:15 til 13:15 og fra 20:00 til 22:00. Gjelder fra: 17.09.2018 00:12 Gjelder til: 30.06.2020 22:00
 • Fv 722 Vonheim – Eikenes, på strekningen Storesunde – Flo (Sogn og Fjordane)
  Redusert framkommelighet: Forsinkelser på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 19:00. Gjelder fra: 20.08.2018 08:30 Gjelder til: 31.01.2019 19:00
 • Fv 723 Ryssdalen – Herfjord, på strekningen Åfjord – Stokkøya (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid. For å melde deg på varslingstjenesten, sender du en SMS med kodeord TM FV723STOKKSUND til 26112 Gjelder fra: 06.02.2018 02:05 Gjelder til: 26.10.2019 00:00
 • Fv 740 Korsegårdveien ved Henstad alle, i Askim kommune (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.09.2018 00:00 Gjelder til: 16.10.2018 00:00
 • Fv 753 Frostaporten tunnel, på strekningen Mostad – Vedul (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Fv 753 Hoplatunnelen, på strekningen Mostad – Vedul (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Fv 755 Skarnsundbrua, på strekningen Volden – Røra (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Arbeidet ventes avsluttet i slutten av september. Gjelder fra: 01.09.2018 08:22 Gjelder til: 01.10.2018 00:00
 • Fv 757 Vuku, på strekningen Verdal havn – Vollen (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.08.2018 10:17 Gjelder til: 16.10.2018 00:00
 • Fv 804 Feda, på strekningen Lindlandsåsen – Birkelandsstranda (Vest-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.01.2018 02:01 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 809 Bjørn, på ferjestrekningen Sandnessjøen-Bjørn (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.09.2018 09:00 Gjelder til: 13.10.2018 00:00
 • Fv 809 Glein – Steinsvikja, på strekningen Sandnessjøen – Glein (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 21.08.2018 07:00 Gjelder til: 20.09.2018 20:00
 • Fv 820 Sortland – Selnes, i Nordland fylke (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t, på grunn av vegarbeid. Vesterålsgata-Selnes. Gjelder fra: 04.09.2018 07:00 Gjelder til: 01.11.2018 00:00
 • Fv 868 Pollfjellet tunnel, på strekningen Oteren – Lyngseidet (Troms)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 20.09.2018 23:00 Gjelder til: 21.09.2018 04:00
 • Fv 889 Ørabakken, på strekningen Smørfjord – Havøysund (Finnmark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder, lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 18:00 til 07:00 (neste dag). Fjellsikring. Gjelder fra: 24.08.2018 18:00 Gjelder til: 30.09.2018 07:00
 • Fv 893 Alvestadkroken, på strekningen Boknaberg – Alvestadkroken (Rogaland)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Gjelder fra: 04.09.2018 07:00 Gjelder til: 28.09.2018 15:00
 • Fv 920 Gurannveien mellom nr 12 og Kirkeveien, i Holmestrand kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Gjelder fra: 04.06.2018 06:00 Gjelder til: 28.09.2018 21:00
 • Fv 992 Unstadtunnelen, på strekningen Unstad tunnel (Nordland)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 19:00 til 22:00. Gjelder fra 02.09.2018 klokken 19:00 til 20.09.2018 klokken 22:00. Gjelder fra: 02.09.2018 19:00 Gjelder til: 20.09.2018 22:00
 • Fv 6550 Husbakken, på strekningen Kotsøy – Rød (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.07.2018 09:02
 • Fv 6590 Kvål bru, på strekningen Stenset – Kvål (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.06.2018 17:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Fv 6650 Byåsveien ved Sverdrups vei, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 10.09.2018 16:02 Gjelder til: 29.09.2018 00:00
 • Fv 6654 Heimdal, på strekningen Sørberg – Heimdal (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.09.2018 07:00 Gjelder til: 22.09.2018 19:00
 • Fv 6656 Bøckmans veg ved Selsbakkvegen, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.09.2018 08:00 Gjelder til: 29.09.2018 00:00
 • Fv 6682 Heimdalsvegen ved Fv707, i Trondheim kommune (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.08.2018 07:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Fv 6692 Nidelv bru, på strekningen Gryta – Brattøra (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 14:00 til 17:00. Gjelder fra: 27.08.2018 07:00 Gjelder til: 15.10.2018 17:00
 • Fv 7006 Søndre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle – Myrset (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Aksellastrestriksjoner. Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn. Gjelder fra: 09.03.2018 16:35
 • Fv 7040 Øysletta – Grong (Trøndelag)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 18:00. Gjelder fra: 30.08.2018 06:00 Gjelder til: 30.10.2018 18:00Data levert av Statens vegvesen.