Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, avkjøring mot Vika, på strekningen Operatunnelen, i retning mot Drammen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.03.2018 22:00 Gjelder til: 29.03.2018 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 08.04.2018 21:00 Gjelder til: 09.04.2018 05:30
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.04.2018 20:00 Gjelder til: 02.04.2018 05:30
 • Ev 18 [7] Bygdøy – Sjølystlokket, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.03.2018 22:00 Gjelder til: 27.03.2018 05:30
 • Ev 18 [13] Strand, påkjøring mot Drammen, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.03.2018 22:00 Gjelder til: 23.03.2018 06:00
 • Ev 18 [16] Sandvika, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2018 22:00 Gjelder til: 23.03.2018 05:30
 • Ev 18 Hanekleivtunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.03.2018 21:00 Gjelder til: 23.03.2018 01:00
 • Ev 18 Stenbjørnrød miljøtunnel – [33] Kopstadkrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.04.2018 21:00 Gjelder til: 10.04.2018 06:00
 • Ev 18 Stenbjørnrød miljøtunnel – [33] Kopstadkrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.03.2018 22:37 Gjelder til: 23.03.2018 06:00
 • Ev 18 Holmestrand – Drammen, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Vestfold/Buskerud/Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 19.03.2018 09:00 Gjelder til: 22.03.2018 14:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – [51] Kjørholtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. For kjørtøy med høyde over 4,2 m må alternativ rute via RV36, FV356 og FV353 benyttes. Gjelder fra: 28.04.2017 12:00
 • Ev 18 [54] Dørdalkrysset – [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.11.2017 17:00 Gjelder til: 18.06.2018 00:00
 • Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Gjelder fra: 01.02.2018 21:00 Gjelder til: 30.04.2018 05:30
 • Ev 16 Kjørbotunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.03.2018 05:30 Gjelder til: 02.09.2018 00:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.03.2018 08:59 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.03.2018 21:30 Gjelder til: 26.03.2018 05:30
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 09.04.2018 09:00 Gjelder til: 23.04.2018 14:00
 • Ev 6 Solheim – [61] Espa, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 14.04.2018 00:00 Gjelder til: 16.04.2018 06:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.02.2018 03:27 Gjelder til: 06.06.2019 20:00
 • Ev 18 Trollbærtjernkrysset – Ørje sluser, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 04.03.2018 20:00 Gjelder til: 23.03.2018 00:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2018 22:00 Gjelder til: 08.05.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2018 22:00 Gjelder til: 07.08.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 18.12.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.04.2018 22:00 Gjelder til: 03.04.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2018 22:00 Gjelder til: 11.09.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2018 22:00 Gjelder til: 16.10.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2018 22:00 Gjelder til: 12.06.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 20.11.2018 05:30
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.03.2018 20:00 Gjelder til: 26.03.2018 06:00
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Operatunnelen under Svartdalen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 26.03.2018 22:00 Gjelder til: 27.03.2018 06:00
 • Ev 6 [31] Sandstuveikrysset, påkjøring fra Sandstuveien, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.03.2018 10:14 Gjelder til: 19.05.2018 06:00
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 25.03.2018 22:00 Gjelder til: 28.03.2018 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.03.2018 22:00 Gjelder til: 24.03.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.03.2018 21:00 Gjelder til: 01.09.2018 07:00
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.03.2018 21:00 Gjelder til: 24.03.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.03.2018 22:00 Gjelder til: 28.03.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2018 22:00 Gjelder til: 09.05.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.08.2018 22:00 Gjelder til: 08.08.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2018 22:00 Gjelder til: 12.09.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2018 22:00 Gjelder til: 21.08.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.06.2018 22:00 Gjelder til: 13.06.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2018 22:00 Gjelder til: 17.10.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.03.2018 22:00 Gjelder til: 27.03.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.06.2018 22:00 Gjelder til: 05.06.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.11.2018 05:30Data levert av Statens vegvesen.