Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, avkjøringsveg, på strekningen Operatunnelen, i retning mot Drammen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.01.2019 22:00 Gjelder til: 18.01.2019 05:30
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Drammen – Larvik, i retning mot Larvik (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.01.2019 21:00 Gjelder til: 17.01.2019 05:00
 • Ev 18 Larvikstunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.01.2019 22:00 Gjelder til: 18.01.2019 06:00
 • Ev 18 [38] Hesbykrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Vestfold/Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.01.2019 21:00 Gjelder til: 17.01.2019 06:00
 • Ev 18 Hovettunnelen – Steinbrekkatunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.01.2019 21:00 Gjelder til: 17.01.2019 06:00
 • Ev 18 Kjørholttunnelen – Bambletunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.01.2019 21:00 Gjelder til: 18.01.2019 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.08.2018 14:00
 • Ev 18 Grytvannselva bru, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 09.01.2019 07:00 Gjelder til: 08.02.2020 00:00
 • Ev 18 [66] Lundekrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av opprydningsarbeid. Gjelder fra: 31.12.2018 07:45
 • Ev 18 [68] Krysset Fiansvingen – [67] Rømyrkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.01.2019 09:00 Gjelder til: 02.12.2019 06:00
 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset – Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.04.2019 09:00 Gjelder til: 06.12.2019 06:00
 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset – Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.01.2019 09:00 Gjelder til: 30.04.2019 06:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Ev 16 Franzefoss – Løxa, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00 Gjelder til: 31.12.2020 23:59
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 16 Sollihøgda, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.01.2019 22:00 Gjelder til: 18.01.2019 05:30
 • Ev 16 Lommedalskrysset – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.12.2018 09:00 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Skuitunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.01.2019 21:30 Gjelder til: 18.01.2019 05:30
 • Ev 16 Lommedalen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.11.2018 07:28 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
 • Ev 6 Bjørnheimv. inng + utg bru, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.01.2019 22:00 Gjelder til: 18.01.2019 06:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 01.01.2019 00:00
 • Ev 6 [66] Uthus, påkjøring fra Ljøstad, på strekningen Gardermoen – Hamar, i retning mot Hamar (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.01.2019 21:40 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
 • Ev 6 [39] Alnabru, på strekningen Alnabru – Sørenga, i retning mot Sørenga (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.01.2019 22:00 Gjelder til: 18.01.2019 06:00
 • Ev 6 [35] Brynseng, avkjøring mot Kv 15038, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.01.2019 22:00 Gjelder til: 18.01.2019 06:00
 • Ev 6 [34] Bryn, på strekningen Brynstunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.01.2019 22:00 Gjelder til: 18.01.2019 06:00
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.01.2019 22:00 Gjelder til: 17.01.2019 05:30
 • Ev 6 [21] Vinterbrokrysset, påkjøring fra Nesoddtangen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.01.2019 22:00 Gjelder til: 18.01.2019 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 21:00 til 09:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 10.01.2019 21:00 Gjelder til: 18.01.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.01.2019 22:00 Gjelder til: 22.01.2019 05:30
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.01.2019 22:00 Gjelder til: 15.02.2019 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.01.2019 22:00 Gjelder til: 25.01.2019 05:30Data levert av Statens vegvesen.