Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 [7] Bygdøy – Sjølystlokket, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.05.2019 22:00 Gjelder til: 22.05.2019 05:30
 • Ev 18 Padderudvannet – [10] Lysaker, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 29.04.2019 22:00 Gjelder til: 24.05.2019 05:30
 • Ev 18 [29] Hanekleivkrysset – [35] Gullikrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.05.2019 21:00 Gjelder til: 24.05.2019 06:00
 • Ev 18 Larvikstunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.05.2019 22:00 Gjelder til: 24.05.2019 06:00
 • Ev 18 [51] Kjørholtkrysset – Ørstvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.05.2019 21:00 Gjelder til: 29.05.2019 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 00:00
 • Ev 18 [68] Krysset Fiansvingen – [67] Rømyrkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.01.2019 09:00 Gjelder til: 02.12.2019 06:00
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2019 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset – Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.04.2019 09:00 Gjelder til: 06.12.2019 06:00
 • Ev 18 [70] Stølenkrysset – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av spesialtransport. Anbefalt omkjøring via Fv 420 Fv 410. Gjelder fra 23.05.2019 klokken 21:00 til 23.05.2019 klokken 24:00. Gjelder fra: 23.05.2019 21:00 Gjelder til: 24.05.2019 00:00
 • Ev 18 [72] Stoakrysset – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Kristiansand – Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Gjelder fra: 10.05.2019 07:00 Gjelder til: 31.05.2019 20:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Tangen bru (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.05.2019 22:00 Gjelder til: 29.05.2019 05:30
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Tangen bru (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.05.2019 22:00 Gjelder til: 22.05.2019 05:30
 • Ev 16 Brennetunnelen – Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Lørdag og søndag fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.05.2019 18:00 Gjelder til: 27.05.2019 05:30
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Skuitunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.05.2019 12:50 Gjelder til: 27.05.2019 05:30
 • Ev 6 [41] Furuset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 21.05.2019 22:00 Gjelder til: 23.05.2019 06:00
 • Ev 6 [49] Langelandkrysset – [50] Kverndalenkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 21.05.2019 22:00 Gjelder til: 22.05.2019 05:30
 • Ev 6 [51] Grønvollkrysset – [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 20.05.2019 05:00 Gjelder til: 20.08.2019 00:00
 • Ev 6 [52] Hauerseterkrysset, påkjøring fra Hauerseter, på strekningen Gardermoen – Hamar, i retning mot Hamar (Akershus)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av dekkelegging. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.05.2019 05:00 Gjelder til: 20.08.2019 00:00
 • Ev 6 [54] Dalkrysset – Eidsvolltunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging. Gjelder fra: 20.05.2019 00:00 Gjelder til: 23.05.2019 14:00
 • Ev 6 Morskogstunnelen – Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 21:00 Gjelder til: 28.05.2019 05:30
 • Ev 6 [63] Tangen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2019 21:00 Gjelder til: 24.05.2019 06:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 [66] Uthus, påkjøring fra Ljøstad, på strekningen Gardermoen – Hamar, i retning mot Hamar (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 15.01.2019 21:40 Gjelder til: 02.06.2019 00:00
 • Ev 18 Herregårdskrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Avkjøringsfelt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 17:30 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 08:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 14.05.2019 21:30 Gjelder til: 21.06.2019 05:30
 • Ev 18 Homstvetkrysset – Trollbærtjernkrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.05.2019 00:01 Gjelder til: 24.05.2019 23:59
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 25.06.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 22:00 Gjelder til: 06.08.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.09.2019 22:00 Gjelder til: 10.09.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 22:00 Gjelder til: 08.10.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.06.2019 22:00 Gjelder til: 04.06.2019 05:30
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.05.2019 22:00 Gjelder til: 23.05.2019 06:00
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.05.2019 22:00 Gjelder til: 29.05.2019 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.05.2019 22:00 Gjelder til: 22.05.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.05.2019 22:00 Gjelder til: 16.06.2019 05:30
 • Ev 6 [21] Vinterbrokrysset – Korsegården, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder Nordby- og Smiehagentunnelen. Gjelder fra: 21.05.2019 21:00 Gjelder til: 23.05.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.06.2019 22:00 Gjelder til: 05.06.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2019 22:00 Gjelder til: 07.08.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2019 22:00 Gjelder til: 11.09.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2019 22:00 Gjelder til: 13.08.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2019 22:00 Gjelder til: 12.06.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 22:00 Gjelder til: 09.10.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30Data levert av Statens vegvesen.