Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 Kirkelina mot Drammen bru, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.10.2018 21:00 Gjelder til: 22.11.2018 05:00
 • Ev 18 Lierelva mot Drammen bru, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde 3,5 meter. Gjelder fra: 03.10.2018 00:00 Gjelder til: 07.12.2018 00:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [29] Hanekleivkrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av dekkelegging i periodene: Mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.11.2018 21:00 Gjelder til: 20.11.2018 06:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [29] Hanekleivkrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2018 20:00 Gjelder til: 23.11.2018 06:00
 • Ev 18 [38] Hesbykrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Bommestad bru – [48] Langangenkrysset (Vestfold/Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.11.2018 22:00 Gjelder til: 22.11.2018 06:00
 • Ev 18 Telemarksporten, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.11.2018 21:00 Gjelder til: 27.11.2018 06:00
 • Ev 18 Hovettunnelen – Steinbrekkatunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.11.2018 21:00 Gjelder til: 27.11.2018 06:00
 • Ev 18 Bambletunnelen – Kjørholttunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.11.2018 21:00 Gjelder til: 28.11.2018 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.08.2018 14:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Langrønningen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.11.2018 20:56 Gjelder til: 14.11.2019 00:00
 • Ev 18 [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2018 09:00 Gjelder til: 23.11.2018 14:00
 • Ev 18 Farsjø bru, på strekningen Larvik – Arendal, i retning mot Arendal (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Gjelder fra: 22.10.2018 07:00 Gjelder til: 31.12.2018 19:00
 • Ev 18 [65] Songedumpakrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.11.2018 06:00
 • Ev 18 [66] Lundekrysset – [67] Rømyrkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.11.2018 06:00
 • Ev 18 [68] Krysset Fiansvingen – Våjekrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2018 21:00 Gjelder til: 20.11.2018 06:00
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 30.10.2018 00:00 Gjelder til: 30.12.2018 23:59
 • Ev 18 Frednes – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Larvik – Arendal, i retning mot Arendal (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 31.10.2018 10:10 Gjelder til: 30.04.2019 19:30
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2018 06:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Nypefoss bru, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.11.2018 07:00 Gjelder til: 24.11.2018 00:00
 • Ev 16 Skarettunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2018 07:00 Gjelder til: 23.11.2018 12:00
 • Ev 16 Lommedalen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.11.2018 07:28 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Skuitunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.11.2018 05:30 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
 • Ev 6 [54] Dalkrysset – [58] Minnesundkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 07.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 23:00. Gjelder fra: 03.07.2018 09:00 Gjelder til: 01.12.2018 23:00
 • Ev 6 [58] Minnesundkrysset – [62] Skaberud, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.11.2018 18:00 Gjelder til: 23.12.2018 05:30
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 21.11.2018 21:00 Gjelder til: 22.11.2018 05:30
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.04.2018 11:51 Gjelder til: 07.06.2019 00:00
 • Ev 18 Sjursøya, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 08.10.2018 20:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Ev 18 Krosbykrysset – Moenkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 20.11.2018 20:00 Gjelder til: 21.11.2018 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 20.11.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 18.12.2018 05:30
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 20.11.2018 06:00
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.11.2018 06:00
 • Ev 6 [33] Manglerud – [31] Sandstuveikrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.11.2018 22:00 Gjelder til: 20.11.2018 06:00
 • Ev 6 [27] Klemetsrudkrysset – [26] Åsland, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 20.11.2018 06:00
 • Ev 6 Taraldrud, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 26.09.2018 09:00 Gjelder til: 31.12.2018 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.11.2018 22:00 Gjelder til: 28.11.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 15.11.2018 21:00 Gjelder til: 01.02.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 22:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.10.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 24.11.2018 05:30
 • Ev 6 [16] Vestby syd – Kambo, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus/Østfold)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 20.11.2018 05:30
 • Ev 6 Galteryggtunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.11.2018 22:00 Gjelder til: 22.11.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.11.2018 05:30
 • Ev 6 [11] Jonstenkrysset – [10] Åsgårdkrysset, på strekningen Moss – Sarpsborg, i retning mot Sarpsborg (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.11.2018 05:30
 • Ev 6 [14] Patterødkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Moss – Sarpsborg, i retning mot Sarpsborg (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 20.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.11.2018 05:30
 • Ev 6 [12] Halmstadkrysset, på strekningen Halmstadkrysset – Moss Lufthavn Rygge (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 23.10.2018 23:33 Gjelder til: 01.12.2018 00:00
 • Ev 6 [12] Halmstadkrysset, på strekningen Halmstadkrysset – Moss Lufthavn Rygge (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 22.11.2018 05:30
 • Ev 6 [12] Halmstadkrysset, på strekningen Halmstadkrysset – Moss Lufthavn Rygge (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.11.2018 05:30 Gjelder til: 24.12.2018 00:00Data levert av Statens vegvesen.