Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2019 19:00 Gjelder til: 19.09.2019 21:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2019 21:30 Gjelder til: 01.05.2020 06:00
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.09.2019 22:00 Gjelder til: 25.09.2019 05:30
 • Ev 18 [17] Slependkrysset, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.09.2019 22:00 Gjelder til: 20.09.2019 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
 • Ev 18 [60] Østerholtheiakrysset – Østerholtheia bomstasjon, på strekningen Larvik – Arendal, i retning mot Arendal (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og spesialtransport. må ringe 175 hvis de ønsker å passere. Gjelder fra: 19.09.2019 19:00 Gjelder til: 20.09.2019 06:00
 • Ev 18 [61] Sundekrysset – Akland, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og spesialtransport. må ringe 175 hvis de ønsker å passere. Gjelder fra: 18.09.2019 19:00 Gjelder til: 19.09.2019 06:00
 • Ev 16 Sandvika – Bjørumsaga, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.09.2019 21:00 Gjelder til: 26.09.2019 05:30
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 16 Vøyenenga, påkjøring fra Økrikrysset, på strekningen Sandvika – Hønefoss, i retning mot Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.08.2019 00:00 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 6 [41] Furuset – [42] Karihaugen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.09.2019 22:00 Gjelder til: 21.09.2019 06:00
 • Ev 6 Leira bru, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2019 10:24 Gjelder til: 30.09.2019 07:00
 • Ev 6 Arteid bru, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.09.2019 07:00 Gjelder til: 30.09.2019 07:00
 • Ev 6 [51] Grønvollkrysset – [52] Hauerseterkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.09.2019 21:00 Gjelder til: 21.09.2019 09:00
 • Ev 6 [51] Grønvollkrysset – [52] Hauerseterkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes. Gjelder fra: 19.08.2019 03:30 Gjelder til: 31.10.2019 00:00
 • Ev 6 [54] Dalkrysset – [58] Minnesundkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 03.09.2019 20:00 Gjelder til: 01.10.2019 05:30
 • Ev 6 [58] Minnesundkrysset – [62] Skaberud, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 22.08.2019 08:00 Gjelder til: 01.11.2019 18:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [68] Åkersvika, på strekningen Gardermoen – Hamar, i retning mot Hamar (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag og onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Rv 3 og Rv 25. Gjelder fra: 17.09.2019 20:00 Gjelder til: 19.09.2019 06:00
 • Ev 6 [66] Uthus, påkjøring fra Ljøstad, på strekningen Gardermoen – Hamar, i retning mot Hamar (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.09.2019 15:22 Gjelder til: 16.10.2019 00:00
 • Ev 6 [67] Kåterud, avkjøring mot Nybrua, på strekningen Gardermoen – Hamar, i retning mot Hamar (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.09.2019 03:35 Gjelder til: 08.10.2019 23:59
 • Ev 18 Ørje sluser – Slettakrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 01.10.2019 06:00
 • Ev 18 Svenneby – Norgesportenkrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.09.2019 09:00 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
 • Ev 18 Ringneskrysset – Vinterbrokrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 26.09.2019 12:00 Gjelder til: 26.09.2019 12:15
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 22:00 Gjelder til: 08.10.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av tekniske problemer. Gjelder fra: 16.09.2019 15:52 Gjelder til: 24.09.2019 00:00
 • Ev 18 Kråkstad, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.09.2019 22:00 Gjelder til: 19.09.2019 06:00
 • Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.07.2019 10:04 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.07.2019 10:03 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 26.09.2019 12:00 Gjelder til: 26.09.2019 12:15
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.09.2019 22:00 Gjelder til: 20.09.2019 05:30
 • Ev 6 [22] Ringneskrysset – [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 26.09.2019 12:00 Gjelder til: 26.09.2019 12:15
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 04.09.2019 21:00 Gjelder til: 01.10.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 17.09.2019 22:00 Gjelder til: 01.10.2019 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.09.2019 22:00 Gjelder til: 20.09.2019 05:30
 • Ev 6 Moss bomstasjon – [15] Sonsveikrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus/Østfold)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.09.2019 22:00 Gjelder til: 27.09.2019 06:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 22:00 Gjelder til: 09.10.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 26.09.2019 15:00
 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 26.09.2019 22:00 Gjelder til: 27.09.2019 05:30
 • Ev 6 Svinesundsbrua, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.07.2019 10:44 Gjelder til: 02.11.2019 00:00Data levert av Statens vegvesen.