Helgetrafikken ut av Oslo

 • Akershus fylke (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av arrangement. Gjelder fra 02.06.2018 klokken 07:30 til 02.06.2018 klokken 17:00. Gjelder:Aurskog-Høland Fv 125/Fv230 Hemnesveien-Østbyveien, Fv235/Fv322 Haugrim-Øysjøen, Fv232 Sandumvegen-Nesvegen, Fv234 Haneborgveien Gjelder fra: 02.06.2018 07:30 Gjelder til: 02.06.2018 17:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2018 20:00 Gjelder til: 28.05.2018 05:30
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 03.06.2018 21:00 Gjelder til: 04.06.2018 05:30
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt, rutegående trafikk kan passere på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.05.2018 22:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:30
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, i retning mot vest (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.05.2018 21:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:00
 • Ev 18 Fosskollentunnelen, i retning mot vest (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.06.2018 21:00 Gjelder til: 08.06.2018 05:00
 • Ev 18 [33] Kopstadkrysset – Hobekksetertunnelen, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 28.05.2018 08:00 Gjelder til: 29.05.2018 18:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – [51] Kjørholtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. For kjøretøy med høyde over 4,2 m. må alternativ rute via Rv 36, Fv 356 og Fv 353 benyttes. Gjelder fra: 15.05.2018 16:01 Gjelder til: 02.09.2018 00:00
 • Ev 18 [54] Dørdalkrysset – [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 29.03.2018 07:00 Gjelder til: 18.06.2018 00:00
 • Ev 18 [60] Østerholtheiakrysset – Østerholtheia bomstasjon, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 31.05.2018 21:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 03.04.2018 07:00 Gjelder til: 15.07.2018 19:00
 • Ev 16 Kjørbotunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 13.03.2018 05:30 Gjelder til: 02.09.2018 00:00
 • Ev 16 Kjørbotunnelen – Hamang, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.05.2018 22:00 Gjelder til: 29.05.2018 05:30
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.03.2018 08:59 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Ringerike sykehus – Hønen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.05.2018 21:00 Gjelder til: 15.06.2018 06:00
 • Ev 6 [24] Assurtjernkrysset – [42] Karihaugen, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Kirkenes (Oslo/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 30.05.2018 21:00 Gjelder til: 12.06.2018 05:30
 • Ev 6 [46] Bergerkrysset – [48] Kløftakrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen, i retning mot Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Av- og påkjøring (47) Grankrysset er stengt for trafikk i nordgående retning. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.05.2018 22:00 Gjelder til: 01.06.2018 05:30
 • Ev 6 [48] Kløftakrysset – [47] Grankrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 31.05.2018 22:00 Gjelder til: 07.06.2018 05:30
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 23.05.2018 09:00 Gjelder til: 31.07.2018 14:00
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 30.05.2018 21:00 Gjelder til: 31.05.2018 05:30
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.05.2018 21:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:30
 • Ev 6 [62] Skaberud – [63] Tangen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 15.05.2018 18:34 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.04.2018 11:51 Gjelder til: 07.06.2019 00:00
 • Ev 18 Ørje elv – Ørje sluser, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.05.2018 19:00 Gjelder til: 01.06.2018 06:00
 • Ev 18 Trollbærtjernkrysset – Ørje sluser, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.05.2018 00:00 Gjelder til: 09.06.2018 00:00
 • Ev 18 Mosseveien ved Ljabruveien, i Oslo kommune (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.06.2018 20:00 Gjelder til: 03.06.2018 09:00
 • Ev 18 Ringneskrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim, i retning mot Askim (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.05.2018 22:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2018 22:00 Gjelder til: 07.08.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2018 22:00 Gjelder til: 11.09.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2018 22:00 Gjelder til: 16.10.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2018 22:00 Gjelder til: 12.06.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 20.11.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 18.12.2018 05:30
 • Ev 6 [31] Sandstuveikrysset – [30] Abildsøkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 04.06.2018 22:00 Gjelder til: 08.06.2018 06:00
 • Ev 6 [22] Ringneskrysset – [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2018 21:00 Gjelder til: 12.06.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Søndag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 22.05.2018 20:00 Gjelder til: 01.09.2018 09:00
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag, mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.05.2018 21:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag og lørdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.05.2018 20:00 Gjelder til: 28.05.2018 05:30
 • Ev 6 [20] Vassumkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.05.2018 21:00 Gjelder til: 12.06.2018 05:30
 • Ev 6 [23] Oppegårdkrysset – [20] Vassumkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Moss, i retning mot Moss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.05.2018 21:00 Gjelder til: 30.05.2018 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.05.2018 21:00 Gjelder til: 20.06.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2018 22:00 Gjelder til: 12.09.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.08.2018 22:00 Gjelder til: 08.08.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.06.2018 22:00 Gjelder til: 13.06.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2018 22:00 Gjelder til: 17.10.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2018 22:00 Gjelder til: 21.08.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.06.2018 22:00 Gjelder til: 05.06.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.11.2018 05:30Data levert av Statens vegvesen.