Helgetrafikken ut av Oslo

 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 05:30
 • Ev 18 [16] Sandvika, påkjøring fra Sandvika, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 01.08.2018 00:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Ev 18 Kirkelina mot Drammen bru, på strekningen Oslo (Sørenga) – Drammen, i retning mot Drammen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 12.09.2018 21:00 Gjelder til: 31.10.2018 05:00
 • Ev 18 [22] Tranbykrysset – [23] Kjellstadkrysset, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.09.2018 21:00 Gjelder til: 20.09.2018 05:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [37] Aulerødkrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, ett felt stengt og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjelder fra: 17.09.2018 21:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 18 [38] Hesbykrysset – [39] Borgekrysset, på strekningen Drammen – Larvik, i retning mot Larvik (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 06:00
 • Ev 18 Larvikstunnelen, i Larvik kommune (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 16.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 18 [38] Hesbykrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Vestfold/Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 18 Lannerheia – [49] Moheimkrysset, på strekningen Larvik – Arendal, i retning mot Arendal (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Modulvogntog kan passere kl. 03:00, 05:30, 09:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 og kl. 01:00. Gjelder fra: 19.09.2018 09:34
 • Ev 18 Steinbrekkatunnelen – Hovettunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.09.2018 21:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.08.2018 14:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Langrønningen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 01.08.2018 09:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 18 [68] Krysset Fiansvingen – [67] Rømyrkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 21:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2018 06:00 Gjelder til: 31.10.2018 20:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 10.03.2018 08:59 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Vøyenenga – Isi, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 04.09.2018 00:00 Gjelder til: 09.10.2018 00:00
 • Ev 16 Ringeriksveien mellom Bærumsveien og Fv182, forbindelsesveg, i Bærum kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.06.2018 00:00 Gjelder til: 02.10.2018 00:00
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 23:00. Gjelder fra: 30.08.2018 13:38 Gjelder til: 01.10.2018 23:00
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 21:00 Gjelder til: 20.09.2018 05:30
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 26.04.2018 11:51 Gjelder til: 07.06.2019 00:00
 • Ev 18 Norgesportenkrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.08.2018 21:00 Gjelder til: 22.09.2018 06:00
 • Ev 18 Fiskevollbukta – Herregårdskrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.09.2018 21:00 Gjelder til: 28.09.2018 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 20.11.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 18.12.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2018 22:00 Gjelder til: 16.10.2018 05:30
 • Ev 6 [29] Skullerudkrysset, forbindelsesveg, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.09.2018 20:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 6 [27] Klemetsrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 06:00
 • Ev 6 [26] Åsland – [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 19.09.2018 22:00 Gjelder til: 20.09.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet, forsinkelser må forventes. Arbeidet ventes avsluttet 11.11.2018. Gjelder fra: 03.09.2018 14:55
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 29.08.2018 22:00 Gjelder til: 25.09.2018 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.09.2018 22:00 Gjelder til: 21.09.2018 01:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2018 22:00 Gjelder til: 17.10.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.11.2018 05:30Data levert av Statens vegvesen.