Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset – Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.04.2019 09:00 Gjelder til: 06.12.2019 06:00
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 02.05.2019 00:00 Gjelder til: 02.07.2019 00:00
 • Ev 18 [68] Krysset Fiansvingen – [67] Rømyrkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.01.2019 09:00 Gjelder til: 02.12.2019 06:00
 • Ev 18 [66] Lundekrysset – [67] Rømyrkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2019 07:30 Gjelder til: 02.07.2019 15:00
 • Ev 18 Hulldalen bru, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Ev 18 Bamble kirke – Stokke, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 00:00
 • Ev 18 Kjørholttunnelen – Bambletunnelen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.07.2019 00:00 Gjelder til: 10.07.2019 22:00
 • Ev 18 [47] Skykrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark/Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [48] Langangenkrysset (Telemark/Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 18 [45] Bommestadkrysset – [47] Skykrysset, i Vestfold fylke (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 21:00 Gjelder til: 27.06.2019 06:00
 • Ev 18 [45] Bommestadkrysset – [38] Hesbykrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.06.2019 21:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.06.2019 00:30 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.06.2019 23:00 Gjelder til: 24.06.2019 05:30
 • Ev 16 Veien – Ve-krysset, i Ringerike kommune (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Torsdag og mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 20.06.2019 21:00 Gjelder til: 25.06.2019 06:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Tangen bru (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 25.06.2019 05:30
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Tangen bru (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 30.06.2019 22:00 Gjelder til: 02.07.2019 05:30
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.06.2019 21:00 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 26.06.2019 21:00 Gjelder til: 27.06.2019 05:30
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 23.05.2019 09:00 Gjelder til: 01.09.2019 14:00
 • Ev 6 [51] Grønvollkrysset – [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 20.05.2019 05:00 Gjelder til: 20.08.2019 00:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 22:00 Gjelder til: 08.10.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.09.2019 22:00 Gjelder til: 10.09.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 22:00 Gjelder til: 06.08.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 25.06.2019 05:30
 • Ev 18 Ringneskrysset – Vinterbrokrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Ingen omkjøringsmuligheter. Gjelder fra: 26.06.2019 12:00 Gjelder til: 26.06.2019 12:15
 • Ev 18 Herregårdskrysset – Nordstrandveien, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 29.06.2019 06:00
 • Ev 18 Ørje sluser – Slettakrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 01.10.2019 06:00
 • Ev 18 Ørje (Riksgrensen) – Ørje elv, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 06:00 til 22:00. Gjelder fra: 23.05.2019 06:00 Gjelder til: 05.07.2019 22:00
 • Ev 18 Ørje (Riksgrensen) – Ørje elv, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.05.2019 22:00 Gjelder til: 05.07.2019 06:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 22:00 Gjelder til: 09.10.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2019 22:00 Gjelder til: 13.08.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2019 22:00 Gjelder til: 11.09.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2019 22:00 Gjelder til: 07.08.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – [22] Ringneskrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 16.06.2019 22:00 Gjelder til: 05.07.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.06.2019 22:00 Gjelder til: 05.07.2019 05:30
 • Ev 6 [20] Vassumkrysset – [23] Oppegårdkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Ingen omkjøringsmuligheter. Gjelder fra: 26.06.2019 12:00 Gjelder til: 26.06.2019 12:15
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 15.07.2019 22:00 Gjelder til: 17.07.2019 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.06.2019 22:00 Gjelder til: 05.07.2019 05:30
 • Ev 6 [21] Vinterbrokrysset, påkjøring mot Ev 6, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.07.2019 22:00 Gjelder til: 05.07.2019 06:00
 • Ev 6 [21] Vinterbrokrysset – [22] Ringneskrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag til søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.06.2019 22:00 Gjelder til: 24.06.2019 06:00
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.07.2019 22:00 Gjelder til: 18.07.2019 05:30
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Ekebergkrysset – Ryenkrysset (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 06:00
 • Ev 6 [38] Ulven – [33] Manglerud, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av dekkelegging i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.06.2019 22:00 Gjelder til: 28.06.2019 06:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 12.07.2019 06:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 11.07.2019 klokken 00:01 til 21.07.2019 klokken 23:59. Gjelder fra: 11.07.2019 00:01 Gjelder til: 21.07.2019 23:59Data levert avStatens vegvesen.