Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Ev 18 Grenstøl – Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.08.2019 21:00 Gjelder til: 17.08.2019 03:00
 • Ev 18 Hulldalen bru, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.06.2019 07:00 Gjelder til: 01.09.2019 00:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
 • Ev 18 [51] Kjørholtkrysset – [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2019 21:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Ev 18 [51] Kjørholtkrysset – Ørstvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Ev 18 Lanner – [49] Moheimkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 06:00
 • Ev 18 [26] Kobbervikdalenkrysset, på strekningen Larvik – Drammen (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 10:00 til 15:00. Gjelder fra: 13.08.2019 10:00 Gjelder til: 22.08.2019 15:00
 • Ev 18 [23] Kjellstadkrysset – [24] Brakerøyakrysset, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Buskerud)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2019 21:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:00
 • Ev 18 [17] Slependkrysset – [15] Blommenholm, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.08.2019 22:00 Gjelder til: 19.08.2019 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 06:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 16 Vøyenenga – Isikrysset, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 20:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 10:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.08.2019 21:00 Gjelder til: 28.08.2019 05:30
 • Ev 16 Isikrysset – Sollihøgda, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Forsinkelser må forventes, vent på ledebil. Gjelder fra: 19.08.2019 20:00 Gjelder til: 30.08.2019 06:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [62] Skaberud, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 08:00 til 18:00. Gjelder fra: 31.07.2019 08:00 Gjelder til: 26.08.2019 18:00
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00. Gjelder fra: 23.05.2019 09:00 Gjelder til: 01.09.2019 14:00
 • Ev 6 [54] Dalkrysset – [58] Minnesundkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra 05.08.2019 klokken 20:00 til 30.08.2019 klokken 05:30. Gjelder fra: 05.08.2019 20:00 Gjelder til: 30.08.2019 05:30
 • Ev 6 [51] Grønvollkrysset – [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.08.2019 22:00 Gjelder til: 19.08.2019 05:00
 • Ev 6 [51] Grønvollkrysset – [53] Mogreinakrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.08.2019 05:00 Gjelder til: 31.10.2019 00:00
 • Ev 6 Leira bru, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 17.07.2019 07:00 Gjelder til: 15.09.2019 07:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Manuell dirigering for kjøretøy med totalvekt over 50 tonn. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 22:00 Gjelder til: 08.10.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.09.2019 22:00 Gjelder til: 10.09.2019 05:30
 • Ev 18 Ørje sluser – Slettakrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 14.06.2019 22:00 Gjelder til: 01.10.2019 06:00
 • Ev 6 Svinesundsbrua, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.07.2019 10:44 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 07:00 Gjelder til: 26.09.2019 15:00
 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 21.08.2019 05:30
 • Ev 6 [13] Årvollkrysset – [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118. Gjelder fra: 26.09.2019 22:00 Gjelder til: 27.09.2019 05:30
 • Ev 6 [14] Patterødkrysset, avkjøring mot Moss, på strekningen Sarpsborg – Moss, i retning mot Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 15.08.2019 22:00 Gjelder til: 17.08.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 22:00 Gjelder til: 09.10.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2019 22:00 Gjelder til: 11.09.2019 05:30
 • Ev 6 [21] Vinterbrokrysset – [18] Korsegårdskrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 18 og Fv 152. Gjelder fra: 19.08.2019 21:00 Gjelder til: 20.08.2019 05:30
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2019 22:00 Gjelder til: 19.08.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 16.08.2019 22:00 Gjelder til: 19.08.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Smiehagen tunnel (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.08.2019 22:00 Gjelder til: 21.08.2019 05:00
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Lørdag og søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 12.08.2019 21:00 Gjelder til: 19.08.2019 07:00
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 20.08.2019 klokken 21:00 til 21.08.2019 klokken 05:30. Gjelder fra: 20.08.2019 21:00 Gjelder til: 21.08.2019 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.08.2019 22:00 Gjelder til: 23.08.2019 05:30
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.07.2019 10:03 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 03.07.2019 10:04 Gjelder til: 01.11.2019 00:00
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Operatunnelen under Svartdalen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 21.08.2019 22:00 Gjelder til: 22.08.2019 06:00Data levert avStatens vegvesen.