Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Ev 18 Longum – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik, i retning mot Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Torsdag fra 21:00 til 03:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 03:00
 • Ev 18 Longum – [68] Krysset Fiansvingen, på strekningen Arendal – Larvik, i retning mot Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 21:00 til 03:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 03:00
 • Ev 18 [67] Rømyrkrysset – [66] Lundekrysset, på strekningen Arendal – Larvik, i retning mot Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag fra 02:00 til 06:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.10.2019 02:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 18 Rugtvedtmyra – [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 09:18 Gjelder til: 01.06.2020 15:00
 • Ev 18 [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.10.2019 09:30 Gjelder til: 03.12.2019 00:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Gjelder til: 11.12.2019 00:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [48] Langangenkrysset, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Vestfold/Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 06:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, i retning mot øst (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:00
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.10.2019 22:00 Gjelder til: 24.10.2019 05:30
 • Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.10.2019 00:30 Gjelder til: 24.10.2019 05:30
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag). Gjelder fra: 07.10.2019 21:30 Gjelder til: 02.05.2020 08:00
 • Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 21:00 Gjelder til: 22.10.2019 05:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 16 Skarettunnelen, forbindelsesveg, i Hole kommune (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 21:00 Gjelder til: 23.10.2019 06:00
 • Ev 16 Skarettunnelen (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 21:00 Gjelder til: 22.10.2019 05:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen – Skuitunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.10.2019 21:00 Gjelder til: 23.10.2019 05:30
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag til søndag og mandag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Gjelder til: 22.10.2019 05:30
 • Ev 6 Andelva, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 28.10.2019 22:00 Gjelder til: 01.11.2019 05:30
 • Ev 6 Arteid bru, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.09.2019 07:00 Gjelder til: 18.11.2019 07:00
 • Ev 18 Jarenkrysset – Elvestadkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 16.10.2019 20:00 Gjelder til: 24.10.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
 • Ev 18 Norgesportenkrysset – Svenneby, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til torsdag 24:00. Anbefalt omkjøring via Fv 128. Gjelder fra: 25.09.2019 00:00 Gjelder til: 29.11.2019 00:00
 • Ev 18 Trollbærtjernkrysset, påkjøring fra Svingbakken, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Rasteplassen på Trollbærtjern er åpen med adkomst fra fv. 128. Gjelder fra: 03.10.2019 16:47 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
 • Ev 18 Trollbærtjernkrysset, avkjøring mot Svingbakken, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Rasteplassen på Trollbærtjern er åpen med adkomst fra fv. 128. Gjelder fra: 25.09.2019 00:00 Gjelder til: 30.11.2019 00:00
 • Ev 6 Svinesundsbrua, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) – Sarpsborg (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.07.2019 10:44 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
 • Ev 6 [7] Lekevollkrysset, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Ev 6 [16] Vestby syd – Moss bomstasjon, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.10.2019 22:00 Gjelder til: 23.10.2019 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.10.2019 22:00 Gjelder til: 26.10.2019 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 28.10.2019 22:00 Gjelder til: 30.10.2019 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 08.10.2019 13:07 Gjelder til: 21.10.2019 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Nordbytunnelen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Lørdag og søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra 08.10.2019 klokken 21:00 til 21.10.2019 klokken 07:00. Gjelder fra: 08.10.2019 21:00 Gjelder til: 21.10.2019 07:00
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Gjelder til: 18.10.2019 05:30
 • Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 05:30
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Gjelder til: 01.05.2020 00:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Gjelder til: 17.10.2019 06:00Data levert avStatens vegvesen.