Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset – Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.01.2019 09:00 Gjelder til: 30.04.2019 06:00
 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset – Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 30.04.2019 09:00 Gjelder til: 06.12.2019 06:00
 • Ev 18 [68] Krysset Fiansvingen – [67] Rømyrkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 14.01.2019 09:00 Gjelder til: 02.12.2019 06:00
 • Ev 18 Lindholmen – Bråtane, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 25.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
 • Ev 18 [62] Brokelandsheiakrysset – [61] Sundekrysset, på strekningen Arendal – Larvik, i retning mot Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 09:00 Gjelder til: 29.04.2019 14:00
 • Ev 18 [60] Østerholtheiakrysset – Østerholtheia bomstasjon, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder/Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 30.04.2019 09:00 Gjelder til: 30.04.2019 14:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.03.2019 00:00
 • Ev 18 [51] Kjørholtkrysset – [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.04.2019 23:00 Gjelder til: 29.04.2019 21:00
 • Ev 18 Langangen bru, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 22.04.2019 23:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
 • Ev 18 [48] Langangenkrysset – [28] Bergsengakrysset (Telemark/Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og redusert framkommelighet på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 23.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
 • Ev 18 [45] Bommestadkrysset – [41] Fokserødkrysset, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 26.04.2019 klokken 01:00 til 26.04.2019 klokken 06:00. Gjelder fra: 26.04.2019 01:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
 • Ev 18 [41] Fokserødkrysset – [38] Hesbykrysset, på strekningen Larvik – Drammen, i retning mot Drammen (Vestfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 25.04.2019 klokken 21:00 til 26.04.2019 klokken 01:00. Gjelder fra: 25.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 01:00
 • Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Buskerud)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.04.2019 21:00 Gjelder til: 25.04.2019 05:00
 • Ev 18 Asker bru, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 24.04.2019 22:00 Gjelder til: 26.04.2019 05:30
 • Ev 18 Framneslokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.04.2019 22:00 Gjelder til: 25.04.2019 05:30
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 28.04.2019 21:00 Gjelder til: 29.04.2019 05:30
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 05:30
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 06.04.2019 05:30 Gjelder til: 02.12.2019 00:00
 • Ev 16 Brennetunnelen – Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Gjelder til: 02.11.2019 00:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Tangen bru (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 29.04.2019 22:00 Gjelder til: 30.04.2019 05:30
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Gjelder til: 01.01.2020 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.04.2019 21:00 Gjelder til: 25.04.2019 05:30
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 24.04.2019 21:00 Gjelder til: 25.04.2019 05:30
 • Ev 6 [48] Kløftakrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 02.05.2019 22:00 Gjelder til: 03.05.2019 06:00
 • Ev 18 Jarenkrysset – Elvestadkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 13.05.2019 18:00 Gjelder til: 15.05.2019 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2019 18:00 Gjelder til: 09.05.2019 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.06.2019 22:00 Gjelder til: 04.06.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.05.2019 22:00 Gjelder til: 07.05.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Gjelder til: 03.12.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Gjelder til: 05.11.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.10.2019 22:00 Gjelder til: 08.10.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 09.09.2019 22:00 Gjelder til: 10.09.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.08.2019 22:00 Gjelder til: 06.08.2019 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.06.2019 22:00 Gjelder til: 25.06.2019 05:30
 • Ev 18 Sekkelstenkrysset – Krosbykrysset, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.05.2019 18:00 Gjelder til: 07.05.2019 06:00
 • Ev 18 Langslett – Sekkelstenkrysset, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.05.2019 18:00 Gjelder til: 03.05.2019 06:00
 • Ev 18 Svenneby – Langslett, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 18:00 Gjelder til: 30.04.2019 06:00
 • Ev 18 Ørje elv – Melleby, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 24.04.2019 18:00 Gjelder til: 26.04.2019 06:00
 • Vestby kommune (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. Gjelder fra: 28.03.2019 14:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Gjelder til: 04.12.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Gjelder til: 06.11.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.10.2019 22:00 Gjelder til: 09.10.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2019 22:00 Gjelder til: 12.06.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.08.2019 22:00 Gjelder til: 13.08.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2019 22:00 Gjelder til: 11.09.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2019 22:00 Gjelder til: 07.08.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.06.2019 22:00 Gjelder til: 26.06.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.06.2019 22:00 Gjelder til: 05.06.2019 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2019 22:00 Gjelder til: 08.05.2019 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 25.04.2019 22:00 Gjelder til: 26.04.2019 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.04.2019 21:00 Gjelder til: 26.04.2019 05:30
 • Ev 6 [24] Assurtjernkrysset – [26] Åsland, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Akershus/Oslo)
  Redusert framkommelighet: To felt stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 22:00 Gjelder til: 03.05.2019 05:30
 • Ev 6 [24] Assurtjernkrysset, påkjøring mot Oslo (Alnabru), på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 29.04.2019 21:00 Gjelder til: 03.05.2019 05:30
 • Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30. Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Gjelder til: 31.12.2019 14:30
 • Ev 6 [26] Åsland, avkjøring mot [26] Åsland, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 16.04.2019 12:50 Gjelder til: 01.05.2019 00:00Data levert avStatens vegvesen.