Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Ev 18 [71] Harebakkenkrysset – [70] Stølenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 09:00 til 14:00. Søndag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 31.07.2017 09:00 Gjelder til: 22.12.2017 06:00
 • Ev 18 Longum park – Frivoll, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.06.2017 00:00 Gjelder til: 23.12.2017 18:00
 • Ev 18 [67] Rømyrkrysset – [68] Krysset Fiansvingen, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 02.06.2017 09:00 Gjelder til: 23.12.2017 06:00
 • Ev 18 [54] Dørdalkrysset – [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid. Gjelder fra: 18.11.2017 17:00 Gjelder til: 18.06.2018 00:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – [51] Kjørholtkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. For kjørtøy med høyde over 4,2 m må alternativ rute via RV36, FV356 og FV353 benyttes. Gjelder fra: 28.04.2017 12:00
 • Ev 18 Langangen bru, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.06.2017 17:43
 • Ev 18 [45] Bommestadkrysset – [47] Skykrysset, på strekningen Kristiansand – Ørje (Riksgrensen) (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra: 24.10.2017 07:00 Gjelder til: 15.03.2018 18:00
 • Ev 18 Botnetunnelen – Bringåkertunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 04.12.2017 08:59
 • Ev 18 Løkentunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.12.2017 20:00 Gjelder til: 16.12.2017 10:00
 • Ev 18 [28] Bergsengakrysset – [29] Hanekleivkrysset (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 13.11.2017 21:00 Gjelder til: 22.12.2017 06:00
 • Ev 18 [15] Blommenholm – [12] Snarøykrysset, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 14.12.2017 12:29 Gjelder til: 20.12.2017 05:30
 • Ev 18 Lysakerlokket, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.12.2017 00:30 Gjelder til: 21.12.2017 05:30
 • Ev 18 Framneslokket tunnel, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Gjelder fra: 18.12.2017 22:00 Gjelder til: 19.12.2017 05:30
 • Ev 18 Operatunnelen (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.12.2017 22:00 Gjelder til: 28.12.2017 05:30
 • Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, påkjøring fra Vika, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 11:00 til 14:00. Gjelder fra: 11.03.2017 11:00 Gjelder til: 31.12.2017 14:00
 • Ev 18 [3] Sørenga i Operatunnelen, på strekningen Operatunnelen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 20.12.2017 20:00 Gjelder til: 20.12.2017 22:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2017 21:30 Gjelder til: 20.12.2017 05:30
 • Ev 16 Økrikrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 15.11.2017 08:19 Gjelder til: 01.02.2018 00:00
 • Ev 16 Vøyenenga – Bærumsveien, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 09.12.2017 08:00 Gjelder til: 02.08.2018 00:00
 • Ev 16 Kjørbotunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 08.03.2017 16:10 Gjelder til: 02.09.2018 00:00
 • Ev 16 Kjørbotunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 11:00 til 12:00 og fra 19:00 til 22:00. Gjelder fra: 08.06.2017 11:00 Gjelder til: 31.12.2017 22:00
 • Ev 6 [67] Kåterud, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Endret kjøremønster og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.11.2017 00:00 Gjelder til: 01.01.2018 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t og stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 06.10.2017 12:33 Gjelder til: 01.01.2018 00:00
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen [58] Minnesundkrysset – [60] Strandlykkja (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 20.12.2017 21:00 Gjelder til: 21.12.2017 05:30
 • Ev 18 Reitvet, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.12.2017 22:00 Gjelder til: 22.12.2017 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.11.2018 22:00 Gjelder til: 20.11.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 06.08.2018 22:00 Gjelder til: 07.08.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 02.04.2018 22:00 Gjelder til: 03.04.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.10.2018 22:00 Gjelder til: 16.10.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 10.09.2018 22:00 Gjelder til: 11.09.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.06.2018 22:00 Gjelder til: 12.06.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.05.2018 22:00 Gjelder til: 08.05.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.02.2018 22:00 Gjelder til: 27.02.2018 05:30
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.01.2018 22:00 Gjelder til: 09.01.2018 05:30
 • Ev 18 Ås – Ørje elv, på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 05.12.2017 00:00 Gjelder til: 01.01.2018 00:00
 • Ev 18 Ørje elv – Ørje (Riksgrensen), på strekningen Askim – Ørje (Riksgrensen) (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.12.2017 06:24 Gjelder til: 29.12.2017 21:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 23.01.2018 22:00 Gjelder til: 24.01.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.11.2018 22:00 Gjelder til: 21.11.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.06.2018 22:00 Gjelder til: 13.06.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.03.2018 22:00 Gjelder til: 28.03.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 27.02.2018 22:00 Gjelder til: 28.02.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.10.2018 22:00 Gjelder til: 17.10.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 11.09.2018 22:00 Gjelder til: 12.09.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 07.08.2018 22:00 Gjelder til: 08.08.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.05.2018 22:00 Gjelder til: 09.05.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 20.08.2018 22:00 Gjelder til: 21.08.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 04.06.2018 22:00 Gjelder til: 05.06.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 21.02.2018 22:00 Gjelder til: 22.02.2018 05:30
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 26.03.2018 22:00 Gjelder til: 27.03.2018 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2017 21:00 Gjelder til: 22.12.2017 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 15.12.2017 22:00 Gjelder til: 18.12.2017 05:30
 • Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 21.10.2017 21:00 Gjelder til: 29.12.2017 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra: 05.12.2017 21:00 Gjelder til: 01.09.2018 07:00
 • Ev 6 [23] Oppegårdkrysset, påkjøringsveg, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.12.2017 22:00 Gjelder til: 21.12.2017 05:00
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Operatunnelen under Svartdalen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 18.12.2017 22:00 Gjelder til: 19.12.2017 05:30
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2017 22:00 Gjelder til: 20.12.2017 06:00Data levert avStatens vegvesen.