Helgetrafikken inn mot Oslo

 • Ev 18 [70] Stølenkrysset – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 23.08.2018 06:00 Gjelder til: 30.04.2019 19:30
 • Ev 18 [70] Stølenkrysset – [71] Harebakkenkrysset, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Lørdag fra 19:00 til 22:30. Søndag fra 07:30 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 15.12.2018 19:00 Gjelder til: 16.12.2018 19:00
 • Ev 18 Longum, på strekningen Arendal – Larvik (Aust-Agder)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:00 til 23:59. Gjelder fra: 30.10.2018 00:00 Gjelder til: 30.12.2018 23:59
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Langrønningen, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 13.11.2018 20:56 Gjelder til: 14.11.2019 00:00
 • Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset – Grenlandsbrua, på strekningen Arendal – Larvik (Telemark)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 31.08.2018 14:00
 • Ev 18 Kjørholttunnelen – Bambletunnelen, i Telemark fylke (Telemark)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2018 21:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Ev 18 Larvikstunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Ev 18 Botnetunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 09.12.2018 20:00 Gjelder til: 16.12.2018 06:00
 • Ev 18 Brekketunnelen, på strekningen Larvik – Drammen (Vestfold)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 18.12.2018 20:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Ev 18 Operatunnelen, i retning mot Askim (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 15.12.2018 17:04
 • Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, påkjøring fra Vika, på strekningen Drammen – Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 11:00 til 14:00. Gjelder fra: 09.04.2018 11:00 Gjelder til: 15.01.2019 14:00
 • Ev 16 Lommedalen – Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 14.11.2018 07:28 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
 • Ev 16 Skuitunnelen – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 16.12.2018 21:30 Gjelder til: 17.12.2018 05:30
 • Ev 16 Lommedalskrysset – Brennetunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 07.12.2018 09:00 Gjelder til: 02.04.2019 00:00
 • Ev 16 Franzefoss – Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 25.09.2018 06:00 Gjelder til: 01.01.2019 00:00
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Fredag og lørdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 14.12.2018 22:00 Gjelder til: 16.12.2018 05:30
 • Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika – Hønefoss (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 01.11.2018 00:00 Gjelder til: 02.03.2019 00:00
 • Ev 6 [65] Kolomoen – [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua – Mjøsbrua (Hedmark)
  Redusert framkommelighet: Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes. Gjelder fra: 01.12.2018 07:41 Gjelder til: 07.06.2019 00:00
 • Ev 6 Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 Korslundtunnelen, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 19.12.2018 21:00 Gjelder til: 20.12.2018 05:30
 • Ev 6 [58] Minnesundkrysset – [62] Skaberud, på strekningen Gardermoen – Hamar (Hedmark/Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 04.11.2018 18:00 Gjelder til: 23.12.2018 05:30
 • Ev 6 Andelva – [56] Boksrudkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 23:00. Gjelder fra: 29.11.2018 07:30 Gjelder til: 21.12.2018 23:00
 • Ev 6 [54] Dalkrysset – [58] Minnesundkrysset, på strekningen Gardermoen – Hamar (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Venstre felt stengt vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 28.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 6 Alnabru bomstasjon, på strekningen Gardermoen – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Høyre felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 03.12.2018 22:00 Gjelder til: 04.01.2019 06:00
 • Ev 6 Alnabru bomstasjon, venstre felt, på strekningen Oslo (Alnabru) – Gardermoen (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Gjelder fra: 10.12.2018 22:00 Gjelder til: 31.12.2018 06:00
 • Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) – Askim (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 18.12.2018 05:30
 • Ev 6 [12] Halmstadkrysset, på strekningen Halmstadkrysset – Moss Lufthavn Rygge (Østfold)
  Redusert framkommelighet: Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid. Gjelder fra: 22.11.2018 05:30 Gjelder til: 24.12.2018 00:00
 • Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg – Moss (Østfold)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 Smedbølbekken øst bru, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 13.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 [19] Horgenkrysset – [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Stedvis innsnevring og ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 05.11.2018 21:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 22:00 til 08:00 (neste dag). Gjelder fra: 25.10.2018 22:00 Gjelder til: 21.12.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 156. Gjelder fra: 17.12.2018 22:00 Gjelder til: 19.12.2018 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Fredag og lørdag fra 21:00 til 09:00 (neste dag). Søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Gjelder fra: 18.12.2018 21:00 Gjelder til: 31.12.2019 05:30
 • Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 12.12.2018 21:00 Gjelder til: 18.12.2018 05:30
 • Ev 6 Taraldrud, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Akershus)
  Redusert framkommelighet: Innsnevring og stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Gjelder fra: 14.12.2018 13:40 Gjelder til: 31.01.2019 05:30
 • Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.12.2018 22:00 Gjelder til: 20.12.2018 06:00
 • Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss – Oslo (Alnabru) (Oslo)
  Redusert framkommelighet: Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra: 22.12.2018 22:00 Gjelder til: 23.12.2018 06:00Data levert avStatens vegvesen.