Fjelloverganger i Nord-Norge

  • Fv 890 Gednje – Austertana (Finnmark)
    Redusert framkommelighet: Redusert framkommelighet på grunn av arrangement. Gednje familieritt. Gjelder fra: 18.08.2019 12:00 Gjelder til: 18.08.2019 16:00Data levert av Statens vegvesen.