Fjelloverganger i Nord-Norge

  • Ev 6 Fossbakken bom, på strekningen Gratangsfjellet (Troms)
    Redusert framkommelighet: Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 19:00. Gjelder fra: 17.09.2018 07:30 Gjelder til: 21.09.2018 19:00
  • Ev 12 Høglia – Umbukta (Riksgrensen), på strekningen Mo i Rana – Umbukta (Riksgrensen) (Nordland)
    Redusert framkommelighet: Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra: 22.08.2018 07:00 Gjelder til: 31.10.2018 21:00
  • Fv 813 Reinhornheia tunnel, på strekningen Beiarfjellet (Nordland)
    Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Manuell dirigering. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Tunnelen blir fysisk stengt fra kl. 23:30-02:00 og kl. 02:30-05:30. Åpent oddetallshelger. Gjelder fra: 04.09.2018 18:00 Gjelder til: 30.09.2018 06:00Data levert av Statens vegvesen.